Tramp

 

 

 

Synonimy:     Tramp……
Antonimy:      Domownik…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć go    –   przyjaciel, który jest daleko…
Być nim   –   pragniesz zrzucić więzy konwenansów i nieustannej odpowiedzialności, i być dla odmiany sobą…
Szukać jedzenia jako    –   nieumiejętność poradzenia sobie z trudną sytuacją życiową…
Siedzieć wśród innych    –   boisz się o sprawy egzystencjalne…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Tramp, bezdomny człowiek to kryzysowy stan egzystencji osoby nie posiadającej faktycznego miejsca zamieszkania, pozbawionej środków niezbędnych do zaspokojenia elementarnych potrzeb, trwale wykorzenionej ze środowiska i otoczenia w wyniku rozpadu więzi społecznych i akceptującej swoją rolę społeczną. Jako stan ewidentnej i trwałej deprywacji potrzeb własnych osoba dotknięta bezdomnością nie jest w stanie jej zapobiec, wiąże się z poważnym upośledzeniem funkcjonowania człowieka na poziomie nierozumienia samego siebie i otoczenia. Sen o trampie wyklucza jednoznaczne podanie przyczyn tej sytuacji, ponieważ doprowadza do niej cały zespół nakładających się na siebie sił sprawczych, zespół postaw, zachowań determinowanych predyspozycjami osobowościowymi, którym sprzyjają sytuacje społeczne i sposób funkcjonowania w tym wymiarze takiego człowieka. Stan ten jest uwarunkowany wieloczynnikowo, między innymi poprzez zmniejszoną zdolność do samodzielnego życia i radzenia sobie, poddania się wymaganiom społeczeństwa, niewielką odporność na sytuacje trudne, czy marginalizację społeczną. Szukając zrozumienia dla tego zjawiska, możemy powiedzieć że jest to wypadkowa splotów i okoliczności egzystencjalno-losowych, człowieka uwikłanych w specyficzne warunki życia. Mając sen o trampie możemy powiedzieć o niemożności poradzenia sobie z trudną sytuacją życiową, która powoduje, że utraciły wolę, umiejętność i motywację do konstruktywnego pomysłu na dalsze życie, i w zasadzie jesteś osobą niezdolną do kierowania własnym losem, to również przyjęcie takiej właśnie filozofii życiowej, charakterystycznego sposobu postępowania, czyli zaakceptowanie w sobie specyficznej osobowości pragnącej zrzucić więzy konwenansów i nieustannej odpowiedzialności poza ramy racjonalnego umysłu, czyli takiej, w której nie posiadasz ustalonego porządku dnia i życia, a życie to tylko dzień dzisiejszy, jutra nie ma…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »