Te Deum

 

 

 

Synonimy:   Te Deum……
Antonimy:    ……

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Słyszeć –   ujść przed grożącym niebezpieczeństwem…
Śpiewać –   mieć w swoim sercu nadzieją…
Przedśmiertnie słyszeć –   nadchodzi Twój czas…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy, wczesnochrześcijański hymn modlitewny, którego autorstwo tradycja przypisuje świętemu Ambrożemu i świętemu Augustynowi. Pieśń została napisana z okazji chrztu Augustyna, którego udzielił mu w 387 Ambroży. Te Deum to ton religijnej medytacji splatającej się z tematyką czystej miłości do Stwórcy i ludzi. Słowa uwielbienia przeistaczają się w czuły rytm, za pomocą którego utrwalona zostaje chwila troskliwej nieobecności Boga w naszym życiu. Cały sens zawiera się w słowach łączących dystans wobec świata z radością czerpaną z życia. Rozdzielenie świata doznań duchowych od cielesnych i świata materii przybliża metafizyczny i zmysłowy wymiar rzeczywistości, pozostawiając w obrębie wersów obszar, który możemy zapełnić własnymi pytaniami. W sennej rzeczywistości słyszane Te Deum może być symbolem śmierci kogoś bliskiego, przy czym w większości przypadków jest to śmierć w pełni naturalna w sędziwym wieku, gdzie umierający człowiek z wolna (nawet na trzy dni przed odejściem) zbliża się do swojego stwórcy w rym słyszanego tylko przez niego Te Deum lub innych hymnów modlitewnych…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »