„Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est „…
Nie ten jest biedny, kto posiada mało, lecz ten, kto pragnie więcej…
Seneka

Symbole Tarota…

Znaczenie I Wpływ Na Marzenia Senne…

 

Tarot to forma przestrzenna, materialna oddziaływająca na nasza podświadomość na zasadzie obrazów jakie mogą lub nie uruchomić wolne skojarzenia lub nawet otworzyć dostęp do skarbnicy naszej indywidualnej wiedzy, może nam pomóc w rozwiązaniu życiowych trudności i planowaniu szczęśliwej przyszłości. Podobnie jak astrologia, również i Tarot działa najlepiej, gdy umiemy wyciszyć swój umysł i otworzyć się na wewnętrzny świat doznań znajdując dzięki temu drogę w gąszczu sprzecznych sygnałów, ponieważ prognozę przyszłości można otrzymać za pośrednictwem Tarota tylko przez wgląd własny, tylko wtedy karty te są pomocne nawet przy największych życiowych dylematach, a ich symboliki i przekazu można używać także do odczytywania marzeń sennych. Dlatego też tarot w reku osób z wieloma problemami wewnętrznej natury ma złowróżbną twarz gdyż uruchamia z podświadomości wiele negatywnych emocji i w ten sposób skłania nas do irracjonalnego postępowania…

Współczesna talia Tarota obejmuje 78 kart w dwóch podstawowych grupach, określanych jako:

Wielkie Arkana ? 22 karty
Małe Arkana ? 56 kart

Najsilniejszy wpływ na dzisiejszą strukturę i interpretację tarota miała grupa francuskich i angielskich okultystów. Ich studia oparły się na systemie ezoterycznym Kabały. Większa część talii opracowanych przez nich bazuje na pojęciach kabalistycznych w strukturze, symbolice i interpretacji. Czołowymi i typowymi przykładami są talie „Rider-Waite Tarot” – Artura Edwarda Waite i „Thoth Tarot ” – Aleistera Crowleya, do których rysunki wykonały odpowiednio Pamela Colman Smith i Frieda Harris. W XIX wieku w Wielkiej Brytanii powstało stowarzyszenie Hermetic Order of the Golden Dawn czyli Hermetyczny Zakon Złotego Brzasku, posługujące się systemem wiedzy ezoterycznej, będącej swoistą syntezą Kabały, tarota i astrologii. Częścią systemu medytacyjnego związanego z kabalistycznym Drzewem Życia była kontemplacja kart tarota, jako najwyższy, najdoskonalszy rodzaj poznania. Tarot Złotego Świtu autorstwa Roberta Wanga jest jedną z bardziej znanych talii. Obecnie tarot nie ewoluuje w formie, lecz funkcji i zastosowaniu. Od czasu powstania nie zmieniła się jego budowa.

W początkach XX wieku tarotem zajmował się Carl Gustav Jung, który napisał pracę na temat jego symboliki i archetypów w nim zawartych, czym na zawsze usankcjonował swój udział w tworzeniu historii Tarota. Dzięki zainteresowaniu Junga Tarotem powstało pojęcie ?synchroniczności?. Pojęcie to wg Junga oznacza zjawisko opisane przez Hermesa Trismegistosa jako jedno z Siedmiu Uniwersalnych Praw , na podstawie którego wyciągnięta karta została podsunięta przez naszą podświadomość, symbolizując coś, co domaga się wnikliwej uwagi w danym momencie naszego życia i dlatego w ten sposób manifestuje się w świecie zewnętrznym. Tarot jest więc podróżą w głąb ludzkiej jaźni i podstawowym narzędziem do pracy nad własnym rozwojem duchowym i zrozumieniem samego siebie. Ze względu na powiązania z alchemią, psychologią, astrologią, numerologią, kabałą, mistycyzmem, filozofią Wschodu i tradycjami ezoterycznymi tarot jest uniwersalny i dostępny dla każdego, gdyż to właśnie w Tarocie są wszystkie klucze do rozumienia praw i zasad wszechświata. To w Tarocie znajdziemy odpowiedzi na wszystkie dręczące nas problemy w tym także otworzymy szerzej drzwi do „jaśniejszych snów” i do ich precyzyjniejszego odbioru. Niezaprzeczalnie tarot może obudzić w nas nasze głęboko ukryte zdolności i otworzyć na zrozumienie samego siebie i uzyskania specyficznego wglądu w naturę rzeczy bliskiego Oświeceniu…

Osoba mająca prawdziwy wgląd w naturę rzeczy może zajmować się z powodzeniem odczytywaniem znaków jakie otrzymujemy ze świata zewnętrznego z zastosowaniem kart tarota jednak niewiele ma to wspólnego z wróżeniem a bardziej z widzeniem „rzeczy i spraw” takimi jakie one są naprawdę i przy jednoczesnej wielkiej mądrości własnej udzieleniem dobrych rad. Osoba taka wykorzystuje wtedy karty Tarota bardziej jako wsparcie w celu uzyskania wglądu i w dalszej kolejności w celu diagnostycznym, analitycznym jako poszukiwaniu związków przyczynowo-skutkowych, samodoskonalenia, medytacji lub namacalnego zobrazowania komuś swoich słów…

Arkana, mianem symboliki arkan określa się tajemnicę i tajemne sposoby uzyskiwania wiedzy. Arkanami nazywane są tajemnice kunsztu mistrzów w jakiejś dziedziny wiedzy. Potocznie używany termin do określenia wiedzy poza-świadomej, nabytej w formie doświadczenia poprzez odkrycie tajemnicy i ostatecznie wgląd w naturę rzeczy czyli elementy strukturalne naszej podświadomości wspólne wszystkim ludziom na świecie, występujące również w podświadomości zbiorowej i podświadomości indywidualnej. Są wielkościami dynamicznymi, zdolnymi do przemian i rozwoju, jednak zmiana ta zazwyczaj odbywa się długofalowo na przestrzeni pokoleń, dlatego też ma na naszą świadomość długotrwały i niezmienny wpływ. Arkana Wielkie mogą być interpretowane jako zbiór 22 archetypowych sytuacji, postaci i ról, jakich doświadczają ludzie w swojej życiowej wędrówce, której celem, jest oświecenie duszy. Na początku tej drogi znajduje się arkan Głupiec, a na końcu arkan Świat…

 

Podstawowy Opis Kart Tarota…

0    Głupiec    /    Wędrowiec

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – dziecko
Znaczenie ogólne – otwartość, beztroska, ciekawość; znajdowanie się na samym początku; próbować, instynktowne właściwe postępowanie, zaczynać od początku
Praca – dyletant, początkujący
Relacje/uczucia – pełna życia, nieskomplikowana miłość, w której z ciekawością i zalotnością nawzajem się odkrywa i cieszy sobą; niekiedy chaotyczny sposób postępowania
Świadomość – zaczynanie od zera i spróbowanie czegoś nieznanego; eksperymentowanie i bycie otwartym na to, co przychodzi; wyłącznie tam, gdzie wymagana jest odpowiedzialność, karta ta może ostrzegać przed zbytnią lekkomyślnością.
Sfera ducha – mądrość Głupca
Cel – poszukiwanie drogi
Cień – brak odpowiedzialności
Odwrócona – chaos, głupota, nie stanąć na wysokości zadania, kompromitacja.

Opis Karty…
Głupiec to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem zero, bywa umieszczana zarówno na początku, jak i na końcu talii. Karta przedstawia wędrującego mężczyznę w kolorowym stroju, często w błazeńskiej czapce. Głupiec podpiera się kijem, niesie też przy sobie worek. Zdarza się, że na karcie widoczny jest też pies, gryzący postać. Zazwyczaj Głupiec jest ukazywany w momencie stawiania kroku nad przepaścią.

Znaczenie Symboliczne…
Karta ta przedstawia symbolicznie nieustanną wędrówkę człowieka przez kolejne etapy ewolucji. Głupiec zamyka sekwencję 22 arkanów, ale nie kończy drogi Przeznaczenia. Karta ta, oznaczona liczbą O lub XXII, dopełni swe znaczenie dopiero wówczas, gdy człowiek osiągnie pełnię osobowości i harmonię wszystkich elementów duszy symbolizowaną przez kartę Świat. Oznacza też, że koniec każdej drogi jest początkiem następnej, a prawdziwa droga duchowa nie kończy się nigdy. Wartość liczbowa karty Głupiec, przyjmowana w obliczeniach rozkładu astrologicznego, wynosi 22. Głupiec dźwiga swój ciężar, którego nie może się pozbyć, jest popychany przez psa, drażniony przez dzwonki, dręczony przez przymus wędrowania i okoliczności, które spotyka na swej drodze. Jest jednak beztroski, gdyż nie ma świadomości przeszkód życia i będzie ją dopiero zdobywał podczas swej wędrówki. W swym znaczeniu elementarnym Głupiec przedstawia człowieka na drodze ewolucji, podążającego nią beztrosko i bez wytchnienia, niosącego zgromadzone przez siebie ciężary, dobre albo złe, oszołomionego dzwonieniem myśli, rozpraszanego przez troski chwili i niskie instynkty, aż do momentu, gdy będzie umiał urzeczywistnić sens swej wędrówki. Karta Głupiec jest kojarzona ze spontanicznością, entuzjazmem i nowymi możliwościami. W położeniu prostym wskazuje dobry kierunek zmian, z kolei położenie odwrócone wróży bezmyślne i nieprzyjemne w skutkach postępowanie. Głupiec jest ponadto symbolem braku przywiązania do wartości materialnych, jednocześnie po prostu głupoty ludzkiej. Głupiec w przeciwieństwie do Maga nie zdaje sobie sprawy z tego co posiada (w tobołku na plecach). Reprezentuje nowe ale nie przemyślane działanie. Głupiec daje nam przestrogę ? pomyśl zanim coś zrobisz. Osoba, która jest opisana przy pomocy karty Głupca ma tendencję do bagatelizowania różnych spraw oraz do ich spłycania. Kieruje się wyłącznie swoją intuicją, która nie do końca jest poprawnie ukształtowana, dlatego też Głupiec może zachowywać się jak małe dziecko, nie zdając sobie sprawy z konsekwencji swojego postępowania. Głupiec symbolizuje choroby układu nerwowego oraz oddechowego…

Karta odwrócona…
Osoba niedojrzała emocjonalnie, mająca duże problemy z ustatkowaniem się, to także człowiek nieodpowiedzialny, skłonny do nieprzemyślanych ruchów, ryzykownych zachowań. Osoba nie potrafiąca zachować powagi sytuacji, błazen. Człowiek, który za bardzo ufa innym, podatny na manipulację, naiwny.
Nieodpowiedzialność, niedojrzałość, łatwowierność, ryzykowne pomysły, brak stabilizacji, roztrzepanie. Niepotrzebne ryzyko, uwikłanie się w znajomość, która nie ma mocnych podstaw, jest nietrwała, lenistwo, słomiany zapał, zbyt swawolny tryb życia…

 

1   Mag   /   Kuglarz

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – twórca
Znaczenie ogólne – inicjatywa, aktywność, siła oddziaływania, mistrzostwo, dobre pomysły, siła tworzenia
Praca – dawanie i otrzymywanie ważnych i właściwych impulsów, odpowiednia ocena swojego zadania, dążenie do wyższych celów i ich osiągnięcie, posiadanie wielu talentów i zdolności
Relacje/uczucia – fascynacja, związek zbudowany pozytywnie, bycie aktywnym, zbliżenie się do drugiej osoby, przezwyciężenie problemów
Świadomość – proces poznania, oświecenie
Sfera ducha – Samopoznanie
Cel – umiejętność kierowania własnym losem
Cień – chuligan, manipulator, szarlatan
Odwrócona – destrukcja, oszustwo.

Opis Karty…
Mag, inaczej Kuglarz ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem I. Karta maga przedstawia mężczyznę w średnim wieku. W jednej z rąk trzyma różdżkę ? oznaczenie jednego z dworów Małych Arkan. Mag stoi za stołem, na którym znajdują się przedmioty przedstawiające pozostałe trzy kolory Arkan Małych: sztylet (lub miecz) , kielich (lub kubek do gry) oraz kilka monet lub pentakl. Często kapelusz Maga jest rysowany w formie znaku (nieskończoność).

Znaczenie Symboliczne…
Znaczenie karty jest związane z psychiką człowieka, przede wszystkim z silną wolą i spontanicznością. Oznacza też pragnienie tworzenia, poznawania nowych spraw i ludzi, a także zamiłowanie do nauki. Mag w przeciwieństwie do Głupca zdaje sobie sprawę z posiadanych przez siebie wartości. Mag to osoba, która posiada wszystko aby móc rozpocząć coś na nowo. Mag symbolizuje dolegliwości osłabiające całe ciało. Nawiązuje do układu oddechowego, nerwowego i mówi o nieprawidłowym przepływie energii w organizmie człowieka. Znaczenie karty jest związane z psychiką człowieka, przede wszystkim z silną wolą i spontanicznością. Oznacza też pragnienie tworzenia, poznawania nowych spraw i ludzi, a także zamiłowanie do nauki. Główne zadanie to nauczyć głupca używania twórczej energii wszechświata, aby przeżyć życie kreatywnie. Mag rozumie, jak działa energia świata, która jest siłą napędową funkcjonowania. Reprezentuje nasze uśpione umiejętności posługiwania się logiką, obiektywizmem i świadomością. Oznacza początek jakiegoś nowego okresu w życiu, kiedy jeszcze nic nie jest przesądzone i nie popełniono żadnych błędów. Wszystko jest w Twoich rękach, mówi ta karta, a najważniejsze to podjąć odpowiednią decyzję. Dalej sprawy potoczą się prawidłowo. W odniesieniu do spraw codziennych Mag może oznaczać powołanie do aktywnego działania, do przejęcia inicjatywy z pełną świadomością, że na razie nic nam nie grozi. Czasami oznacza konieczność zastosowania pewnych magicznych technik, aby zapewnić sobie harmonijny przebieg zdarzeń…

Karta odwrócona…
W położeniu odwróconym oznacza, że odpowiedni czas na dokonanie wyboru minął, a wydarzenia zaczęły rozwijać się zgodnie ze swoimi własnymi prawami i aktualnie pozostało tylko czekać na rozwój sytuacji. Pracujesz nad wieloma sprawami naraz, źle gospodarujesz energią, której na ogół ci brakuje. Ustawicznie popełniasz błędy a swoje zdolności chcesz wykorzystać do niegodziwych celów np. do manipulowania ludzką psychiką w celu podporządkowania sobie ludzi. Możesz poznać metody sterowania ludzkimi zachowaniami i robić z tego użytek. Zło, tak jak dobro zawsze wracają do punktu wyjścia. To jedna z tych kart, która daje wyczerpującą odpowiedź na nasze pytania, dalszych kart nie musimy rozkładać…

 

2   Papieżyca   /   Arcykapłana   /   Hierofant-ka

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – dziewica
Znaczenie ogólne – poznanie intuicyjne, bycie prowadzonym, wyczuwanie właściwego czasu, głęboka, wewnętrzna wiedza, wysoki poziom duchowości
Praca – przyjęcie zadania, gdzie wymagane są silne zdolności intuicyjne, pozwolić siebie prowadzić, doskonała synchronizacja
Relacje/uczucia – głębokie zrozumienie i empatia, poświęcenie, gotowość do czekania, żeby zadziałać we właściwym momencie, opiekuńczość
Świadomość – głos wewnętrzny, zagadkowość
Sfera ducha – świadomość in, mądrość łona
Cel – dotknąć tajemnicy, zjednoczyć się z prapodstwą
Cień – ucieczka od realności, nieprzewidywalność
Odwrócona – rozpacz, gadulstwo, zwlekanie z czymś, zmanierowanie

Opis Karty…
Papieżyca, także Arcykapłana to karta tarota należąca do Wielkich Arkanów. Oznaczana numerem II, identyfikowana z boginią Izydą. Karta przedstawia siedzącą na tronie starszą kobietę, ubraną w długą szatę i papieską koronę. Na kolanach Papieżyca trzyma otwartą książkę. W niektórych taliach karta ta podpisana jest jako Junona. Czasem wręcz wizerunek „tradycyjnej” Papieżycy jest zastąpiony całkowicie odmienną podobizną rzymskiej bogini Junony ? opiekunki życia kobiet, w tym życia seksualnego i macierzyństwa. Jej atrybutem był paw.

Znaczenie Symboliczne…
Papieżyca, Kapłanka, reprezentuje w nas wykształcony pierwotnie sposób rozpoznawania rzeczy, a współcześnie niedoceniany i zaniedbany. Racjonalność poparta ideą rozumu nie pozwala nam widzieć automatycznie spraw, które przez to ukryte są za zasłoną, a które istnieją jako naturalny efekt naszych wcześniejszych wyborów. Dotarcie do nich to jakby odkrycie praźródła, tryskającego miłością, empatią i światłem prawdy. Uzyskać przez to można intuicyjny wgląd w sprawy, do których rozum w tej chwili dostępu mieć nie może, ponieważ oko widzi tylko określony przedział długości fali a i szkiełko nie to. Najwyższa Kapłanka reprezentuje żeńską część naszej psychiki. Zwracając się ku swojemu wnętrzu, odrzucając chwilowo logiczne postrzeganie rzeczywistości możemy uzyskać wgląd do do źródła wiedzy, energii, miłości, przychodzących z prędkością błysku światła, po czym przyjdzie siła, moc i jasność spraw racjonalnych. Karta ta jest kojarzona z uczuciem miłości do drugiego człowieka, a przede wszystkim ze zrozumieniem dla jego problemów. Oznacza też wrażliwość i intuicję, pójście za głosem serca. W położeniu odwrotnym karta symbolizuje obojętność na problemy innych, zarozumialstwo i poczucie wyższości. Karta Papieżycy symbolizuje także dziewictwo i spokój. Papieżyca w negatywnym aspekcie może przedstawiać kochankę lub zdradzającą swojego męża kobietę. Osoba pokazana kartą Papieżycy nigdy nie odkryje całej prawdy przed innymi, potrafi być nad wyraz romantyczna, nie lubi zmieniać zdania, a do celu może iść nawet po trupach. Jej osoba będzie owiana zawsze mgiełką jakiejś tajemnicy. Papieżyca przynosi choroby umysłowe, zaburzenia w funkcjonowaniu płynów ustrojowych, niewydolność nerek, cukrzycę, choroby kobiece oraz te związane z trzustką…

Karta odwrócona…
Bierność. Ignorancja. Nieprawość. Brak zrozumienia otaczającego świata. Akceptacja informacji o niepewnym pochodzeniu. Niewłaściwa ocena sytuacji. Płytkość, próżność, zarozumialstwo. Beznadzieja. Wystawianie się na niebezpieczeństwo. Choroba psychiczna, zaburzenia psychiczne. Koszmary. Kompleksy. Fatalizm. Uleganie nałogom. Znerwicowanie. Fobie. Wskazuje na podejmowanie decyzji, bez wcześniejszego rozpoznania istoty rzeczy, na błędy, które wychodzą na jaw, bo wcześniej nie rozpoznałeś problemu. Budujesz świat tylko dla siebie, oprócz ciebie nikogo tam nie ma. Musisz otworzyć się na innych nie oczekując nic w zamian. Obserwuj procesy zachodzące wokół siebie, zwróć się ku swojemu wnętrzu i zaufaj swojej naturalnej wiedzy…

 

3   Cesarzowa   /   Królowa

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – matka
Znaczenie ogólne – płodność, rozrost, życiowe siły, narodziny nowego, urodzajna ziemia
Praca – twórcza faza, zdrowie, nowe kierunki rozwoju, wspaniałe plany i intratna propozycja pracy, żywotność, różnorodność, urozmaicenie
Relacje/uczucia – pełen życia, zdrowy związek, który wrasta i dojrzewa, nowa miłość, która rozkwitnie, powiększenie rodziny
Świadomość – nowe rozumienie, zmiana obrazu świata
Sfera ducha – świadomość różnorodności
Cel – zachowanie i ochrona życia
Cień – zbytek, zachłanność, zniszczenie
Odwrócona – niepłodność, niedostatek

Opis Karty…
Cesarzowa ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem III. Na karcie widnieje wizerunek urodziwej kobiety siedzącej na tronie. Na głowie Cesarzowa nosi koronę lub diadem, natomiast w rękach trzyma berło i niewielką tarczę z namalowanym na niej orłem.

Znaczenie Symboliczne…
Karta Cesarzowej dotyczy osoby kobiety, jej charakteru i zachowania. Cesarzowa symbolizuje także macierzyństwo i poczucie bezpieczeństwa, płynące z obecności matki. Cearzowa jest archetypem i symbolem Matki Ziemi, żeńską cząstką psychiki człowieka. Cesarzowa to harmonia, piękno i bogactwo przeżyć, których jest ucieleśnieniem. Przejawia się wielością wewnętrznych doznań i symbolizuje bogactwo urodzaju. Jej podniesiona dłoń, trzyma berło, co demonstruje jej siłę i autorytet na Ziemi. Podczas gdy Kapłanka utożsamia nieświadomą część naszej psyche, Cesarzowa prezentuje, to co ziemskie – szczodrość i płodność. Jej znaczenie sugeruje bogactwo i satysfakcję z fizycznych potrzeb i pragnień. Jest tu potencjalna obfitość wszystkiego i być może należy się zastanowić, czy zbyt mocno nie jesteś przywiązany(a) do świata materii. Świat ducha i materialny musi być zrównoważony. Jeden nie powinien mieć przewagi nad drugim, dopiero wówczas satysfakcja z osiągnięć będzie pełna. Karta ta może wskazywać na kobietę z bliskiego otoczenia, może to być matka, żona, kobieta na ważnym stanowisku…

Karta odwrócona…
Powolne działanie. Zmieszanie, zakłopotanie. Wyrażanie uczuć w sposób przesadny. Przegadanie. Lekkomyślność, niedocenianie faktów. Niemożność podjęcia decyzji. Brak postępów w pracy. Chwiejność. Wulgarność. Brak macierzyńskiej miłości. Zagubienie i bezradność. Niepowodzenie w sprawach zawodowych. Upór. Zaborczość. Skąpstwo. Złośliwość. To co charakterystyczne to niedojrzałość uczuć, zahamowana ekspresja, niezdolność dawania innym, nieprzystosowanie, brak postępów w karierze, niesprecyzowane plany, kłótliwość w pracy i w domu, różne nieprzemyślane działania. Typ kobiety z Twojego otoczenia, która źle wpływa na Twoją psychikę…

 

4   Cesarz   /   Król

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – ojciec
Znaczenie ogólne – stabilność, konsekwencja, odpowiedzialność, porządek, trzeźwość myślenia, bezpieczeństwo, realizacja
Praca – odpowiedzialność, bezpieczne środowisko pracy, dokładne wypełnienie zadań, osiąganie celów krok po kroku i ich uporczywa realizacja
Relacje/uczucia – urzeczywistnienie marzeń, miłość, która kwitnie w bezpiecznych ramach, gotowość do związku i odpowiedzialność
Świadomość – realizacja zamierzeń i idei
Sfera ducha – strukturyzacja różnorodności
Cel – ochrona tego, co zostało osiągnięte, gwarancja wiarygodności i porządku
Cień – uporczywa surowość, męczący pedantyzm, despotyzm
Odwrócona – niedojrzałość, brak opanowania i kontrolowania swego zachowania, robienie dużo hałasu o nic

Opis Karty…
Cesarz to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem IV, czasem zapisywanym jako IIII. Karta przedstawia starszego, brodatego mężczyznę siedzącego na tronie, w koronie i złotym łańcuchu na szyi, trzymającego berło i jabłko. Podobnie jak na karcie Cesarzowej, widoczna jest tarcza z orłem.

Znaczenie Symboliczne…
Karta Cesarza jest związana z instytucją władzy, zarówno politycznej, jak i w charakterze psychologicznego oddziaływania na innych. Karta dotyczy także pracy zawodowej i stanowisk kierowniczych. Położenie proste karty oznacza sprawiedliwe rządy, posiadanie dobrej opinii i autorytetu, a także sukces zawodowy. Z kolei położenie odwrócone kojarzy się z nieudolnością i utratą kontroli nad podwładnymi, albo przeciwnie – autorytaryzmem. Władzą w tym kontekście jest też instytucja ojca rodziny, tak więc tego również dotyczy karta Cesarza. Cesarz reprezentuje w nas to co jest wieczne i żywe. To co nieustannie domaga się realizacji i nie daje się ujarzmić. Co ciągle pozwala nam wierzyć w swoją moc sprawczą dla zabezpieczenia istotnych interesów naszego życia. On reprezentuje siłę i autorytet, a jego surowy osąd jest różny od uczuciowego piękna Cesarzowej. Cesarz może być zimny i nieczuły, polegający jedynie na prawie i władzy sądowniczej. Jest surowy i nieugięty. Jest jednak zdolny do wyrażania współczucia, ponieważ zdobył już duże doświadczenie w sprawowaniu władzy. Cesarz to potężny władca. Jest surowym władcą, ale jego siła wskazuje na czyn i powodzenie mimo wielu przeszkód życiowych…

Karta odwrócona…
Niedojrzałość. Egotyzm. Brak efektywności w podjętych działaniach. Utrata władzy, wpływów, przewrót polityczny. Brak kontroli nad uczuciami. Negatywne wpływy zewnętrzne. Złe rezultaty, chaos, chaotyczność. Utrata pracy. Brak sukcesów. Porwanie, kidnaping. Uzależnienie od kogoś, kto ma złe zamiary, jest słaby, kieruje się niskimi pobudkami i chce wyrządzić krzywdę. Niecierpliwość. Nieograniczona władza. Tyrania. W położeniu odwróconym reprezentuje mężczyznę, który z niskich pobudek zjednuje sobie ludzi, którymi chce rządzić i wykorzystać do swoich egoistycznych celów. Może to być ktoś z Twojego otoczenia lub Ty sam w zależności od położenia w rozkładzie…

 

5   Papież   /   Hierofant

Podstawowe Wskazówki…
Archetyp – święty
Znaczenie ogólne – znalezienie sensu, wiara w Boga, ufność, poszerzenie horyzontów, rozumieć coś dogłębnie, szczerość, postępować według zasad moralnych
Praca – pracowitość, szukanie i znalezienie satysfakcjonującej pracy, pozostań wierny swym zasadą moralnym, uzyskanie zaufania, praca terapeutyczna, uzasadniony optymizm
Relacje/uczucia – obustronne zaufanie i życzliwość, troszczyć się o siebie nawzajem i siebie ochraniać, błogosławieństwo dla związku, małżeństwo
Świadomość – poszukiwanie i uświadomienie sobie sensu życia
Sfera ducha – uświadomienie sobie swojej subiektywnej prawdy
Cel – głęboka, wewnętrzna wiara w siebie jako rezultat wiary w wyższy cel
Cień – obłuda, dwulicowość, walka religijna, obrońca zasad
Odwrócona – nieuczciwość, wypaczenie, czcza gadanina

Opis Karty…
Papież, znany także jako Arcykapłan ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem V. Na karcie widoczna jest postać starszego mężczyzny, ubranego w długi płaszcz i papieską tiarę, trzymającego w lewej ręce laskę z potrójnym krzyżem. Mężczyzna siedzi na tronie, pomiędzy dwoma wysokimi kolumnami. Czasem widoczne są klęczące u stóp Papieża postaci, które ten błogosławi gestem prawej dłoni. W niektórych taliach karta ta podpisana jest jako Jupiter (Jowisz). Czasem wręcz wizerunek „tradycyjnego” Papieża/Kapłana jest zastąpiony całkowicie odmienną podobizną Jowisza ? rzymskiego boga nieba, burzy i deszczu. Atrybutami Jowisza były piorun i orzeł.

Znaczenie Symboliczne…
Karta Papieża jest symbolem pobożności i konserwatyzmu. Oznacza osobę mającą wielki autorytet, niekoniecznie duchownego – także na przykład nauczyciela. Kojarzona jest z potrzebą uzyskania fachowej porady, albo pomocy w problemach duchowych. Dotyczy także ogólnie zainteresowania sprawami duchowymi i potrzebą uzyskania przebaczenia. To karta próby, egzaminu, co często uosabiają postacie klęczące przed Arcykapłanem. Chodzi tu bardziej o próbę, której poddajemy się sami przed sobą, niż o egzamin przed jakąś instytucją czy urzędem. Istotną treścią tej karty jest także wewnętrzna pokora, wyznanie wiary. Prawie we wszystkich religiach przyjmuje się pozycję klęczącą, co ma wyobrażać głęboki szacunek przed siłami boskimi tkwiącymi w nas i poza nami. W tym sensie można więc tę kartę nazwać również kartą wiary. Obserwując tę kartę rozumiemy, iż nie wszystko potrafimy uczynić sami, własnymi siłami. Uświadamiamy sobie też, że to niebiosa nas ochraniają. Jest to karta wewnętrznej odpowiedzialności za własną dojrzałość. Tu nikt nie odbiera nam odpowiedzialności i to bez względu na to czy coś potrafimy, czy też nie. W starożytnym Egipcie adepci wiedzy tajemnej sami decydowali, czy są na tyle dojrzali, by przyjąć obowiązki kapłańskie, ale i sami wycofywali się z nich. Wszyscy, którzy dążyli do objęcia wysokich lub świętych stanowisk, musieli rozprawić się najpierw ze swoimi wewnętrznymi demonami. Ich wnętrze, własna głębia nie mogła zawierać mrocznych tajemnic. Jest to także karta czystego sumienia, które ma się po pomyślnym zdaniu egzaminów we własnym wnętrzu. Władca ustanawia prawo i przewodzi. Tu istnieją, co najwyżej, przykazania, bowiem nie ma bezpośredniego przewodnika. Nie ma nikogo, prócz nas samych, kto powiedziałby: zrób to, postępuj tak, a nie inaczej. Każdy ukierunkowuje swe życie według swej woli. Geniusz dobra trzyma siły prawej strony człowieka, geniusz zła -lewej. Świadomość czeka na ich głosy. Aby móc podążać własną ścieżką, trzeba słuchać swej własnej świadomości. Karta ta wyraża symbolicznie: siłę duchową jako nośnik pra zasad. Papież przedstawia tego, kto otrzymał inspirację boską i kto naucza i sądzi z absolutną słusznością. Symbolizuje on bezmiar duchowy, który panuje nad światami, wszechobecną duchowość, bez której nie ma żadnej ewolucji. Papież dzięki swej sile może wstrzymać działanie Diabła. Karta ta wyraża przede wszystkim dominację intelektualną. Panuje w Tarocie nad serią Kijów. Oznacza filozofię i inspirację, wykształcenie religijne i okultyzm, symbolizuje ewolucję moralną i intelektualną, którą człowiek osiąga dzięki kontroli nad sobą samym i nad ludźmi. Na planie fizycznym jest znakiem długiego życia, daje dobrą, pogodną starość. Powołanie religijne albo naukowe. Zwycięstwo duchowe. Odkryta tajemnica. Ułatwia powodzenie materialne dzięki wytrwałości i umiejętności doprowadzania spraw do końca. Zapowiada długotrwałe zmiany miejsca, podróże korzystne dla kariery zawodowej i osiągnięcia awansu społecznego. Jest symbolem porządku i organizacji. W rozkładzie musi być zawsze traktowana jako karta ewolucji, protekcji, równowagi i umiarkowania. Może reprezentować przybranego ojca, wychowawcę, profesora, księdza, lekarza, opiekuna duchowego, przewodnika, ministra, szefa, tego kto prowadzi i kto wydaje rozkazy. Obecność tej karty w rozkładzie wskazuje na nadchodzącą opiekę sił duchowych nad pytającym…

Karta odwrócona…
Dewocja, fanatyzm, kryzys duchowy, złe rady ze strony osoby, która jest dla nas autorytetem, przestarzałe, sztywne poglądy, narzucanie innym swoich poglądów, nietolerancja wobec innych poglądów, zasad wiary, niewierność w związku małżeńskim, problemy z nauką, przerwanie edukacji. W tej pozycji karta reprezentuje człowieka fanatycznie przywiązanego do spraw duchowych, narzucającego innym swe idee, przy tym nie przebierającego w środkach. Jeżeli ty nim jesteś to wiesz o co chodzi. Jeżeli jesteś pod wpływem religijnego fanatyka, zrewiduj swój stosunek do niego. Idee, które głosi i prawdy, które tak dobrze przemawiają do ciebie, dają mu władzę absolutną nad tobą i trudno ci będzie od niego się uwolnić. Pomyśl, czym jest wolność…

 

6   Kochankowie

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – wybór
Znaczenie ogólne – decyzja podjęta z własnej woli, wola serca, połączenie, przezwyciężenie przeciwieństw, miłość i wierność
Praca – człowiek całym sercem oddany swojej pracy
Relacje/uczucia – bycie razem, wzajemne przyciąganie, poświęcenie
Świadomość – świadomość swojej indywidualności
Sfera ducha – świadomość przenikającej wszystko władzy samoograniczeń
Cel – połączenie przeciwieństw
Cień – rozdwojenie, niezdecydowanie
Odwrócona – zły wybór, wahanie się, niewierność

Opis Karty…
Kochankowie ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem VI. Karta przedstawia trzy osoby. Wśród nich znajduje się jeden mężczyzna, a także dwie kobiety: ciemno- i jasnowłosa, czasem jedna zdecydowanie mniej urodziwa od drugiej. W różnych taliach nad mężczyzną unosi się albo anioł, albo Kupido. Zdarza się także, że karta jest przedstawiana w uproszczonej wersji – z rysunkiem dwojga nagich ludzi.

Znaczenie Symboliczne…
Znaczenie karty Kochankowie jest związane z dylematem dotyczącym uczuć, najczęściej spowodowanym koniecznością wyboru jednej miłości, a odrzuceniem innej. W pozycji prostej karta oznacza uczucie samo w sobie, często niespodziewane. W pozycji odwróconej karta bywa kojarzona z rozpadem związku, separacją, czy rozwodem, albo niewłaściwym wyborem obiektu uczuć. Karta Kochanków jest także kojarzona z instytucją małżeństwa, sprawami seksualnymi i miłością w ogóle. Symbolika tej karty wskazuje na niepewność sytuacji, w której się aktualnie znajdujesz, mówi też o potrzebie zdecydowanego działania i dokonania wyboru. Sprawa może dotyczyć partnera życiowego, wspólnika w interesach, może też wskazywać na konieczność zrewidowania swoich uczuć do konkretnej osoby lub sprawy. Często jest to karta wskazująca na problemy zawodowe lub emocjonalne, z którymi należy się uporać niezwłocznie, w przeciwnym bowiem razie sprawy przybiorą niekorzystny obrót i mogą mieć wpływ na stan twojego zdrowia. Na karcie umieszczono kobietę i mężczyznę, którzy w dojrzałym życiu stoją przed problemem dokonania wyboru. To daje im nadzieję na pomyślne ułożenie sobie przyszłości wobec nadchodzącego przełomu w życiu. Tylko człowiek dojrzały ma odwagę kształtować samodzielnie swoją przyszłość.

Karta odwrócona…
Dokonanie złego wyboru, niezdolność do podjęcia decyzji, niezdecydowanie, niekonsekwencja, strach przed zaangażowaniem się w relację, niedojrzałość w miłości, problemy z usamodzielnieniem się, zależność od rodziców, niedopasowanie seksualne w związku, pochopna decyzja, zazdrość, separacja, rozstanie, niewierność, do związku wmieszał się ktoś trzeci, walka między rozsądkiem a namiętnościami, które mogą okazać się zgubne, silne pokusy i uleganie im. Związałeś się z kimś lub czymś kto/co nie szanuje cię, lekceważy cię lub sprawia ci sporo kłopotów. Może to dotyczyć partnera życiowego, organizacji lub wspólnego interesu. Kontynuowanie tego związku przynosi ci złą reputację. Karta, może wskazywać na bliskie rozstanie lub zerwanie przyjaźni, miłości lub związku…

 

7   Rydwan

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – wyjście na świat zewnętrzny
Znaczenie ogólne – radosne przebudzenie, optymizm, pewne zwycięstwo, pragnienie podbicia świata, chęć podjęcia ryzyka, przedsiębiorczość
Praca – wkroczenie na nową, obiecującą drogę, spróbowanie nowych wyzwań, postęp, radość z pracy
Relacje/uczucia – nowa miłość, nowe zaangażowanie, przezwyciężenie przeciwności, napięć i dobry początek, ale także czasami zerwanie związku
Świadomość – wiara w siebie
Sfera ducha – rozszerzanie horyzontów
Cel – „odnalezienie skarbu”, „uwolnienie pięknej księżniczki”
Cień – przesadna wiara w siebie, mania wielkości, bezapelacyjność, utrata kontroli nad sobą i sytuacją
Odwrócona – uleganie, zastój, nieumiejętność rozstania się z kimś lub czymś, zniewolenie

Opis Karty…
Rydwan to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem VII. Karta przedstawia widziany z przodu rydwan powożony przez mężczyznę, czasem w koronie na głowie. Pojazd jest zaprzężony w parę zwierząt, najczęściej koni, czasem sfinksów – często zwierzęta sprawiają wrażenie próbujących biec w przeciwne strony. Zazwyczaj zwierzęta mają kontrastujące ze sobą barwy.

Znaczenie Symboliczne…
Karta Rydwanu dotyczy zamierzeń i dążenia do ustalonego celu. W położeniu prostym oznacza próbę osiągnięcia sukcesu za wszelką cenę, zakończoną sukcesem. Z kolei w położeniu odwrotnym karta ma znaczenie złowróżbne – sugeruje zdążanie do katastrofy i utratę kontroli nad sytuacją. Ogólnie karta dotyczy także panowania na samym sobą, a także podróż. Młody mężczyzna, cały w zbroi, perfekcyjnie powożący rydwanem, zdecydowany jest odnieść sukces. On doskonale opanował rzemiosło wojenne. Nie oznacza to jednak, że masz iść na wojnę. Ta karta sugeruje, że jesteś gotowy wyruszyć w podróż, zmagać się z nieznanym i zdecydowanie przeć do sukcesu. Masz moralne prawo i moc, aby podjąć wyzwania jakie czekają Cię w tej „podróży”. Oznacza zdecydowaną wolę działania w celu osiągnięcia wyznaczonych i podjętych celów. Zdobyłeś doświadczenie, umiesz przystosować się do każdej sytuacji, nie boisz się konfrontacji z tym co nieznane. Karta oznacza, iż zakończyłeś pierwszy etap zdobywania doświadczeń w świecie, który Cię otacza, zdobyłeś pewność siebie i zdecydowany jesteś stawić czoła w walce o swoją przyszłość. Pokonałeś swojego Cienia i możesz zdobyć lepszą pozycję dla siebie. Masz do tego pełne prawo, lecz to co teraz zdobędziesz i jak to zrobisz będzie miało wpływ na to co Cię czeka w przyszłości. Rydwan to przepustka do nowego życia, czas jednak nie stoi w miejscu i nie masz go za wiele. Wykorzystaj go dla siebie jak najlepiej. Karty sąsiednie i ich znaczenie położenia w rozkładzie mogą wskazać Ci drogę lub cel…

Karta odwrócona…
Złe skutki podjętych wcześniej działań. Odkrycie, że wszystko zmierza do złego celu. Niedobra wiadomość. Utrata kontroli nad sobą, nad wypadkami. Upadek władzy. Terroryzm. Klęska. Nagłe załamanie planów. Niepowodzenie. Nagła choroba, osłabienie. Odwołanie wyjazdu. Egotyzm, próżność. Bezwzględność. Mściwość. Nieludzkość. Trudno jest Ci się określić, masz ochotę działać i tworzyć, jednak nic Ci z tego nie wychodzi, brakuje Ci pewności siebie i tracisz wolę doprowadzenia sprawy do końca. Zniechęcasz się w połowie drogi, myślisz, że tracisz czas a tak naprawdę to go nie masz. Twoja „zbroja” Cię nie chroni a droga, którą zdążasz jest wyboista…

 

8   Sprawiedliwość

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – Sędzia
Znaczenie ogólne – mądry wyrok, podjęcie rozważnej decyzji, zbiór polonów, które się zasiało, być odpowiedzialnym za sytuacje i związane z tym konsekwencje, pośrednictwo w sporze
Praca – budowanie klarownych osądów, zawieranie lub wynegocjowanie uczciwego kompromisu, bycie odpowiedzialnym za swe postępowanie
Relacje/uczucia – uczciwość i równowaga w związku, równouprawnienie
Świadomość – trzeźwe, rzeczowe podejście, wyważenie
Sfera ducha – świadomość odpowiedzialności za swoje myśli i uczynki
Cel – poznanie obiektywne, wyważony osąd
Cień – wiara we własną bezgrzeszność, „prawo i porządek”
Odwrócona – niesprawiedliwość, uprzedzenia, niestałość

Opis Karty…
Sprawiedliwość ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj oznaczana numerem VIII, czasem XI (zamiennie z kartą Mocy). Często identyfikowana jest z boginią Temidą. Karta przedstawia kobietę w długiej szacie, czasem w przepasce zasłaniającej oczy, siedzącą na tronie. W jednej dłoni postać trzyma wagę, w drugiej zaś miecz. Zdarza się także uproszczony wizerunek, przedstawiający po prostu postać mitologicznej bogini Temidy.

Znaczenie Symboliczne…
Ta karta kojarzy się z zakończeniem procesu sądowego, ale także rozwiązaniem jakiegoś problemu. Ma przeciwstawne znaczenia w zależności od położenia – prosta symbolizuje wyrok sprawiedliwy, właściwą i tolerancyjną ocenę postępowania; przeciwnie odwrócona, która oznacza niesprawiedliwą ocenę i nieuczciwe potraktowanie. Karta ta jest także ogólnym symbolem spraw związanych z wymiarem sprawiedliwości i przestępstwami. W życiu zawsze dokonujemy wyborów, między dobrem i złem, prawdą i kłamstwem, tym samym określamy się w każdym naszym działaniu. Prowadzi to do osiągania założonych celów, zadań. Sprawiedliwość siedzi między kolumnami, bezpośrednio zwrócona do Ciebie, w prawej dłoni trzyma miecz a w lewej wagę. Atrybuty te wskazują, że nadszedł czas rozliczenia się z nagromadzonych w ciągu życia uczynków. Karta ani dobra ani zła. Ocenie poddane zostaną Twoje działania, które doprowadziły Cię do miejsca, w którym jesteś obecnie. Stan Twojej psychiki i umysłu, ich równowaga i harmonia ze światem zewnętrznym, złożone na szalkach Wagi wskażą zdecydowanie co było motywem Twoich działań, a tym samym, czy należy pozwolić Ci na dalsze działania? Czy będziesz musiał(a) poznać świat z perspektywy tych, u których Twój sposób działania wywołał poczucie krzywdy? Takie rozliczenie potrzebne jest po to aby utrzymać równowagę w Świecie, którego jesteś zaledwie pyłkiem, ale wyposażonym w wolną wolę. Karta ta może wskazywać na Twoich wrogów w otoczeniu. ..

Karta Odwrócona…
Straty wynikające z rozwiązań prawnych, niekorzystne wyroki, opóźnienia w załatwianiu spraw, niesłuszne oskarżenia, rozwód, niesprawiedliwy wyrok, surowa krytyka, krzywdząca opinia, nieumiejętność dokonania właściwej oceny, popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, niestosowanie się do przepisów prawnych, chęć odegrania się za wyrządzone krzywdy, zemsta, wymierzanie sprawiedliwości, które może spowodować czyjąś krzywdę. W zależności od położenia w rozkładzie, karta może oznaczać uwikłanie się w sprawy sądowe, w których trudno Ci się będzie bronić, możesz być ofiarą zaplanowanego spisku na skutek niewłaściwej oceny sytuacji, mieć kłopoty prawne, rodzinne, zawodowe. Zalecana jest tu duża ostrożność w korzystaniu ze środków komunikacji. W sprawach zawodowych oznacza możliwość utraty pracy lub bycia oszukanym. W sprawach rodzinnych trudno będzie o tolerancję…

 

9   Eremita   /   Pustelnik

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – mądry starzec
Znaczenie ogólne – poszukiwania własnego „ja”, zagłębienie się w siebie, odejście od świata, samotność, asceza, powaga
Praca – podążanie właściwą drogą z powagą, bycie dla innych dobrym doradcą, przegląd dotychczasowych celów i wyobrażeń
Relacje/uczucia – poważny i dojrzały związek, w którym oboje partnerów nawzajem siebie wspiera, także faza cieszenia się samotnością
Świadomość – uwolnienie od cudzych poglądów, obcego systemu wartości
Sfera ducha – krystalizacja własnej woli
Cel – bycie sobą, podążanie własną drogą
Cień – skrajna koncentracja na sobie, złość, ponuractwo
Odwrócona – izolacja, nieumiejętność rozumienia tego, co oczywiste

Opis Karty…
Eremita, Pustelnik, Starzec to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem IX, czasem zapisywanym jako VIIII. Na karcie widoczny jest zgarbiony, brodaty starzec. Ubrany jest w habit albo pelerynę. Podpiera się laską, jednocześnie oświetlając lampą drogę przed sobą.

Znaczenie Symboliczne…
Pragnienie poznania przyszłości. Rozwiązanie wątpliwości. Poszukiwanie wyższych wartości duchowych. Mądrość. Zainteresowanie parapsychologią, magią, okultyzmem. Rezygnacja ze starych przyzwyczajeń. Ozdrowienie. Rozmowa. Dająca satysfakcję i przynosząca dobre wyniki dyskusja. Samotność. Poszukiwanie prawdy. Pomyślny czas w pracy. Zdrowie. Sceptycyzm. Konkretyzacja. Perfekcjonizm. Pracowitość. Karta Eremity oznacza mądrość, doświadczenie, umiejętność podejmowania ważnych decyzji, uporządkowanie życia. Kojarzona bywa z zainteresowaniem psychologią, sztukami magicznymi i poszukiwaniem drogi do poznania prawdy. Bywa też symbolem samotności i opuszczenia, czy też zamknięcia się w sobie. Karta poszukiwania prawdy w oparciu o własne możliwości umysłowe. Jeżeli wyciągnąłeś Pustelnika to nadszedł już czas, aby wykorzystać swoje potencjały intelektualne opierając się o własne przemyślenia i samodzielnie, w odosobnieniu, odkrywać prawdę ukrytą głęboko przed poznaniem w nieświadomości zbiorowej. Oznacza precyzyjne, konstruktywne myślenie, nawet bez wykształcenia w oparciu o wszystko co wiesz, to swoiste uzyskanie wglądu w naturę rzeczy, do pokładów wiedzy niezwykłej, przenikające materię. To sprawia, że przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są jednym. Uzyskać możesz obraz pełny i zrozumiały. Droga jednak nie jest ani łatwa ani krótka. Czeka Cię wiele okresów zwątpienia bądź rezygnacji, a kiedy ostatecznie stracisz nadzieję i powiesz sobie, że nic nie wiesz i nic nie rozumiesz, odnajdziesz właściwą drogę i prawdę. Musisz bezbłędnie rozpoznać, która droga zaprowadzi Cię do prawdy, a którą nie wolno Ci iść, bo nie wiadomo w którym miejscu i czasie na powrót będzie za późno. Jest tam wiele kuszenia i wiele pseudointelektualnych dyskusji, które do niczego nie prowadzą. I choć wydawać Ci się będzie, że jest to ważne, nie daj się w to wciągnąć. Musisz odróżnić prawdę od fałszu, w przeciwnym razie czeka Cię katastrofa. W swoim zasadniczym znaczeniu Pustelnik to ten, który świadomie wybiera duchową ścieżkę bez oparcia o zinstytucjonalizowane formy, a swoją mądrość uzyskuje w oparciu o własne przemyślenia, z dala od ludzkich skupisk, również po to aby lepiej zrozumieć siebie…

Karta Odwrócona…
Zastój, marazm, opóźnienie, izolacja, przygnębienie, narzucanie sobie surowej dyscypliny, życie pełne wyrzeczeń, zgorzkniałość, niezadowolenie, oschłość, brak zaufania, podejrzliwość, przesadna ostrożność. Uczucie osamotnienia, porzucenia, oddalanie się od partnera, jeśli jest się w związku, zamykanie się w sobie, brak otwartości na innych ludzi, niepowodzenia w sferze materialnej, zawodowej. W sprawach zdrowotnych może oznaczać dolegliwości związane z wiekiem, lub długotrwałą chorobę. Wymuszona izolacja poprzez złą sytuację życiową, brak perspektyw na lepsze życie, zahamowana jest ekspresja, opóźnione działania w wyniku braku wiary w ich powodzenie, nieporozumienia z ludźmi, popełnianie błędów i niewłaściwa ocena sytuacji, szkodzenie sobie…

 

10   Koło Fortuny

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – los
Znaczenie ogólne – czas dojrzał, zadanie życia, droga losu, początek nowego cyklu, nieoczekiwane zmiany i wydarzenia
Praca – Droga samorealizacji (zamiast zaplanowanej kariery), czas na ważny krok, wielkie zadanie, z którym teraz należy się uporać
Relacje/uczucia – rozpoznanie zadania, jakie należy wykonać w związku, odpowiedni czas na uporanie się z do tej pory nierozwiązanymi problemami, związek karmiczny
Świadomość – Świadomość Wyższego Prawa
Sfera ducha – odkrycie w sobie nieuporządkowanych elementów
Cel – transformacja niższego w Wyższe
Cień – fatalizm, utrata zdrowia, strach przed przyszłością
Odwrócona – zejście, upadek, koniec cyklu

Opis Karty…
Koło Fortuny ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem X. Karta przedstawia duże, ośmio-szprychowe koło, czasem na podstawie z korbą. Zazwyczaj na obwodzie koła przedstawione są wizerunki kilku zwierząt, zdarza się też, że w czterech punktach koła umieszczone są litery TARO.
Na (widocznej obok) karcie z XV-wiecznej talii Viscontich-Sforzów widnieją łacińskie napisy:
starzec, znajdujący się pod kołem, mówi: „jestem bez królestwa” (sum sine regno), postać wspinająca, się w górę: „będę panował” (regnabo), postać u szczytu koła: „panuję” (regno), postać osuwająca się w dół: „panowałem” (regnavi).

Znaczenie Symboliczne…
Koło Fortuny symbolizuje zmienność losu i dalszy przebieg wypadków. W postaci prostej najczęściej oznacza powodzenie, szczęście – w miłości, pracy zawodowej; także zdobycie pieniędzy bądź względów ukochanej osoby. Przeciwne znaczenie ma karta odwrócona, która jest kojarzona z nieszczęśliwymi zrządzeniami losu, czyli po prostu pechem – w różnych dziedzinach życia. Koło fortuny to karta losu. Wyciągnąłeś kartę po to byś wiedział, że nastąpi zmiana, która odmieni któryś z aspektów Twego życia. Jeżeli jakaś sprawa idzie źle, należy spodziewać się zmiany, jako nagrody za dotychczasowy pozytywny stosunek do życia. Masz pozytywny stosunek do wielu spraw, korzystnie wpływający na Twój osobisty rozwój. Prawdopodobnie dobrze czujesz Kosmiczny system premiowania uczynków więc wychodzisz zwycięsko z zadań, które zostały Ci postawione. W zależności od położenia karty, oraz czego dotyczy pytanie, zmiana może przyjść także w Tobie samym, możesz doznać olśnienia, zrozumieć na czym ma polegać istota tego czy innego zagadnienia. Tak czy inaczej ciężko na to pracujesz, choć sam nie zawsze wiesz po co to robisz i czasami nawet wątpisz w zasadność takiego wkładu pracy. Symbolika tej karty mówi o powtarzalności, cykliczności procesów zachodzących w świecie…

Karta Odwrócona…
Trudności, przeszkody w realizacji celów, nagłe, niespodziewane wydarzenia, które pokrzyżują plany, coś nad czym nie będzie można zapanować, strata, niewykorzystana szansa, niestałość, niestabilność, utrata kontroli nad pewną sytuacją. Może również symbolizować chaos w życiu, bezmyślność w postępowaniu, niepowodzenia w finansach, lub wzloty i upadki, zyski i straty. Tak jak wyżej, zapowiada zmianę jednak o zdecydowanie odmiennym wyniku. Możesz odnieść finansową stratę, która może dotyczyć pracy, lub udaremnione będą Twoje wysiłki jeżeli liczyłeś na zyski materialne. Możliwa przegrana w Lotto, na giełdzie, możliwe zmagania z Urzędem Skarbowym. Możesz być obiektem niewytłumaczalnej przemocy. Twoje życie prywatne może lec w gruzach. Utraciłeś szansę przez popełnianie trudnych do naprawienia błędów…

 

11   Moc   /   Siła   /   Hart

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – walka ze smokiem
Znaczenie ogólne – zaangażowanie, radość życia, witalność, namiętność, energia seksualna
Praca – pełnia sił, oddanie się zadaniu ze zdrowym zacięciem i dobrą energią, pasja pracy, sukcesy
Relacje/uczucia – namiętny związek lub romans, doświadczenia seksualne, wielkie zaangażowanie
Świadomość – pasja myślenia, charyzma
Sfera ducha – równowaga między rozumem a instynktem
Cel – uświadomienie i transformacja niskich pobudek
Cień – żądza sensacji, złośliwości, brutalności
Odwrócona – niepowodzenie w realizacji planów, podatność na wpływ innych, nieobowiązkowość

Opis Karty…
Moc (Siła) ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj oznaczana numerem XI, czasem VIII (zamiennie z kartą Sprawiedliwości). Czasem kojarzona z postacią Heraklesa. Karta Mocy przedstawia młodą osobę (mężczyznę lub kobietę) ujarzmiającą lwa. Czasem przedstawiana jest postać gładząca dzikie zwierzę po głowie. W wersji uproszczonej na karcie widoczny jest Herkules lub Herakles walczący z lwem (w przypadku Heraklesa będzie to lew nemejski).

Znaczenie Symboliczne…
Karta ta kojarzy się z siłą i witalnością, a także z aktywnością fizyczną. W poszczególnych położeniach ma jednak przeciwny sens – prosta oznacza pracowitość i dbałość o stan fizyczny, zaś odwrócona brutalną walkę, a nawet sadyzm. Karta dotyczy także ogólnie walki z trudnościami, a także uprawiania sportu. Ta karta podobna jest karcie „Rydwan”, lecz przedstawia kobietę bez zbroi, zdolną jednak do ujarzmienia Lwa. Opanowałeś(aś) trudną sztukę zjednywania sobie ludzi, panujesz nad swoimi negatywnymi emocjami. Cechuje Cię wyrozumiałość i nieegoistyczny wgląd w sprawy innych. Twoja siła równa jest wielkości Twego serca. Możesz teraz przystąpić do działania. Prawdopodobnie nikt nie będzie mógł odmówić Ci współpracy oraz chętnie będzie dla Ciebie pracować i choć efekty będą widoczne dopiero po pewnym czasie, wszystko pójdzie po Twojej myśli. Postępuj według określonego planu i nie łam dotychczasowych norm. Masz moralne prawo i wielką moc do osiągnięcia sukcesu. W najbliższym czasie nie zabraknie Ci energii i pomysłów do realizacji swoich zamierzeń. W zależności od położenia karty w rozkładzie, wykorzystaj jej duży potencjał energii, dla określonej tam sprawy. ..

Karta Odwrócona…
Spadek kondycji fizycznej lub psychicznej, możliwa choroba, rezygnacja z celów, spadek zainteresowania sprawą lub osobą, niższa samoakceptacja, problemy, trudności ze zwalczaniem ich, agresja, nadużywanie mocy, impulsywność, wybuchowość, związek oparty wyłącznie na doznaniach zmysłowych, zahamowania seksualne, nadmierna zazdrość niszcząca związek, przemoc w związku. Ponadto oznacza stresujące warunki w pracy, ciągłą rywalizację, brak wytrwałości, umiejętności, by realizować wytyczone cele i wypełniać obowiązki. Nadmiar obowiązków. W sprawach dotyczących zdrowia oznacza pogorszenie się stanu fizycznego, spadek kondycji, wyczerpanie, zmagania z chorobą. Swoim działaniem, w sprawie wskazanej przez położenie karty, możesz sobie szkodzić, nie jesteś przygotowany(a) do radzenia sobie w takiej sytuacji. Negatywne emocje, nerwowy pośpiech, nieopanowanie i złość, pozostawią Cię w żałosnym stanie. Staraj się unikać wpływania na bieg sprawy, bo nie czas i miejsce do tego. Musisz zadbać o swoją kondycję fizyczną, aby nabrać pewności siebie, a być może będziesz mógł powrócić do sprawy. Ta karta mówi, że brak Ci odpowiedniego zapasu energii do działania. W innych sprawach, sytuacja jest podobna…

 

12   Wisielec   /   Zdrajca

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – ofiara, niewola
Znaczenie ogólne – stagnacja, bezsilność, choroba, powiesić się lub pozwolić na bycie powieszonym, utkwić w błędnym kole, potrzeba odwrócenia, ponieść ofiarę i spojrzeć na świat z nowej perspektywy
Praca – bezsilność, bezrobocie, konflikt interesów, utkwienie w martwym punkcie, bycie na niewłaściwym miejscu, fałszywe oczekiwania lub nieodpowiednie zachowanie
Relacje/uczucia – skomplikowana i zawikłana sytuacja, błędne koło, nieumiejętność połączenia sprzecznych interesów, konieczność zaczyniania wszystkiego raz jeszcze, zupełnie inaczej, z odwrotnej strony
Świadomość – dotarcie do istoty rzeczy, nowe spojrzenie na świat
Sfera ducha – inicjacja, droga do mądrości
Cel – zrozumienie, zmiany w życiu, odzyskanie wolności
Cień – zmęczenie, „zawiśnięcie” w próżni
Odwrócona – brak zrozumienia, negacja dojrzałości

Opis Karty…
Wisielec ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XII, czasem identyfikowana z bogiem Odynem wiszącym na drzewie Yggdrasil. Karta przedstawia młodego mężczyznę powieszonego za lewą nogę, z rękami za plecami. Charakterystyczną cechą wizerunku przedstawianego na Karcie Wisielca jest to, że twarz powieszonej postaci nie wyraża cierpienia…

Znaczenie Symboliczne…
Karta Wisielca oznacza zastój, brak działania. Jest symbolem medytacji i rozmyślań, duchową izolacją od świata i skupieniem się na własnym wnętrzu. Czasem bywa kojarzona z człowiekiem rozmyślającym nad własnymi problemami. Wyraz twarzy postaci na karcie pozwala też interpretować ją jako symbol błogości i zadowolenia z ustabilizowanego życia. Karta przedstawia człowieka, który przez swoje dotychczasowe działania uwikłał się w sprawy, które postawiły go w sytuacji bez wyjścia. Okoliczności zmusiły go do zaprzestania działań i choć nie jest pewny swojej obecnej sytuacji, musi akceptować to, aby nie pogorszyć swojej doli. Wycofanie takie często jest konieczne i ma na celu przemyślenie swoich uczynków, aby wypracować sobie nowe metody działań w przyszłości. Zdarza się, że jakiś uczynek, występek lub często zaślepienie jakąś sprawą wyzwala lawinę niekorzystnych dla ogółu zdarzeń, a to przynosi kompromitację, posądzenie o zdradę i w efekcie izolowanie od społeczności. W innym znaczeniu, mówi o konieczności zaprzestania swoich działań, aby w spokoju przemyśleć je i zobaczyć do czego one prowadzą. Pozwala to zmniejszyć straty, tak moralne jak i materialne…

Karta Odwrócona…
Niespełnione pragnienia, apatia, zniechęcenie, zmęczenie, które nie pozwala działać, spadek kondycji psychofizycznej, ucieczka w nałogi, zaburzony kontakt z rzeczywistością, rezygnacja z celów, wyraźny spadek motywacji, smutek, pozostawanie w martwym punkcie, niemożność wybrnięcia z trudnych sytuacji, życie iluzjami, snucie nierealnych planów, zdecydowany brak działania, aktywności, bierność. W skrajnych przypadkach może oznaczać również myśli samobójcze, odcięcie od świata, poczucie wyalienowania, depresja, nieodwzajemniona miłość. W tym okresie cechuje Cię niechęć do działania, brak motywacji, niepewność jutra, apatia i zniechęcenie. Zajmujesz się tylko sobą, nie możesz nic robić…

 

13    Śmierć

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – śmierć
Znaczenie ogólne – zakończenie czegoś, ostateczne rozstanie, pożegnanie, naturalny koniec, początek procesu transformacji
Praca – zakończenie pracy lub jakiegoś projektu, koniec pewnego odcinka na drodze zawodowej, zwolnienie, przejście na emeryturę, bezrobocie
Relacje/uczucia – koniec związku lub tylko zakończenie jakiejś (nieprzyjemnej) fazy w nim, rozstanie, pożegnanie
Świadomość – uświadomienie sobie tego, że wszystko kiedyś się kończy
Sfera ducha – rozstanie z dotychczasowym wyobrażeniem o sobie i świecie
Cel – odejście, zwolnienie miejsca dla czegoś nowego
Cień – pozorna śmierć, strach przed śmiercią
Odwrócona – długotrwałe unieruchomienie, gwałtowny koniec

Opis Karty…
Śmierć ? prawdopodobnie najbardziej znana karta tarota, należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XIII, co bywa uważane za symboliczne. Najbardziej znanym wizerunkiem Karty Śmierć jest postać ludzkiego szkieletu wędrującego z kosą. Często ziemia, po której kroczy Śmierć, jest pokryta ludzkimi kośćmi. Bywa, że zamiast kościotrupa na karcie występuje konny jeździec trzymający kosę, łuk albo miecz.

Znaczenie Symboliczne…
Mimo stereotypu, że Karta Śmierci oznacza śmierć w dosłownym znaczeniu dotyczy przejścia, z jednego etapu życia w drugi. Może ona stanowić symbol duchowego odrodzenia, jak i znalezienia się w trudnej sytuacji. Jest to karta transformacji. Zmiany dotyczyć będą Twojej psychiki. Możesz czuć, że coś w Tobie umiera lub, że tracisz kontakt z tym co było Ci bardzo bliskie a co jakby powoli znikało, oddalało się. W tym czasie będzie Ci tego brakowało. Tak naprawdę żal Ci się z tym rozstać ale np. nie masz na to czasu, bo oto masz nowe obowiązki, a nowe pcha się i domaga się abyś się nim zajął(a). To co charakterystyczne to brak alternatywy, nie ma możliwości ominięcia tego procesu. Przemiany są generowane z głębi duszy i jest to nieodwracalne. Transformacja dotyczyć może sposobu myślenia, poglądów, starych przyzwyczajeń, często również miejsc, do których przywykłeś(aś), pracy. To musi odejść jako bezużyteczne dla dalszego rozwoju i ustąpić miejsca nowym, choć niepewnym możliwościom. W tym czasie możesz odczuwać wielki przypływ energii lub całkowitą bezsilność. Możesz np. odczuwać, że oto ubywa Ci lat i, że wszystko jest dla Ciebie osiągalne. Ta karta oznacza narzuconą Ci siłą transformację Ciebie samego, to co bezużyteczne jako niepotrzebne musi zniknąć i ustąpić miejsca nowej dla Ciebie osobowości. Już teraz lub wkrótce zaczniesz dostrzegać zmiany. Możesz tego nie rozumieć, ale musisz to zaakceptować…

Karta Odwrócona…
Wydarzenia, które mogą wstrząsnąć, bolesne straty, ostrzeżenie przed bardzo niemiłymi zdarzeniami, niebezpieczeństwo, zagrożenie. Dotkliwa porażka, uparte trzymanie się przeszłości, żałoba, trudności w pogodzeniu się z tym, co było, rozwód, utrata ważnego stanowiska, poważne straty materialne, wielka klęska. Trudno jest Ci przystosować się do okoliczności, które aktualnie się wokół Ciebie wytworzyły. Nie nadążasz, a właściwie to nie masz ochoty w tym uczestniczyć. Może to mieć dla Ciebie przykre konsekwencje. W zależności od położenia karty w rozkładzie możesz wnioskować co to będzie. Sytuacja może stać się krytyczną, a wówczas wszystko będzie możliwe. Zaniedbujesz rozwój duchowy więc trudno jest Ci wartościować swoje potrzeby i obowiązki. Możliwe, że ktoś bliski oczekuje Twojej pomocy…

 

14    Umiarkowanie   /   Powściągliwość

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – harmonia
Znaczenie ogólne – spokój, opanowanie, harmonia, spójność, powieszenie się prowadzeniu Siły Wyższej, także w trudnych okresach życia, zdrowie
Praca – opanowanie i radość, właściwy podział czasu na pracę i relaks, znalezienie spójnych rozwiązań, dobra atmosfera
Relacje – harmonia i zgodność, zdrowy związek, harmonia dusz, związek, który rozwija się i wspaniale dojrzewa
Świadomość – myślenie holistyczne (całościowe)
Sfera ducha – odkrycie początkowej harmonii
Cel – pokój, uzdrowienie
Cień – drobiazgowość, przystosowawczość, ucieczka przed problemami
Odwrócona – brak równowagi, lenistwo

Opis Karty…
Umiarkowanie, czasem jako Umiar lub Powściągliwość ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XIV, czasem zapisywanym jako XIIII. Karta przedstawia postać kobiety (czasem – anioła), trzymającą w dłoniach dwa naczynia tak, że ciecz przelewa się z jednego do drugiego. Czasem dodatkowo postać stoi nad wodą, trzymając jedną stopę zanurzoną, drugą zaś – suchą.

Znaczenie Symboliczne…
Znaczenie karty Umiarkowania związane jest z jej nazwą – dotyczy przywiązania, domatorstwa, bycia rozważnym i skromnym. W położeniu prostym oznacza wynikające z tego szczęście, połączone z koniecznością cierpliwego zastanowienia się nad życiem. W położeniu odwrotnym oznacza wewnętrzne konflikty, przewrażliwienie i ogólną niemożność dojścia do porozumienia. Karta sugeruje zatrzymanie lub zwolnienie biegu spraw, w celu zastanowienia się jak dalej postąpić w konkretnej sprawie. Jej położenie w rozkładzie może o tym mówić. W innym znaczeniu może oznaczać dla Ciebie pewien stan idealnej równowagi fizycznej i duchowej, co może być dla Ciebie satysfakcjonujące. Jeżeli jest to dobre dzisiaj, jutro może okazać się niepraktyczne wobec wyzwań, które życie samo Ci narzuci. Człowiek musi się rozwijać. Świat nie stoi w miejscu a wszystko podlega przemianom, którym przewodzi idea wzrostu ewolucyjnego. Doskonale panujesz nad swoimi pragnieniami, wiesz co Ci wolno zrobić a czego lepiej nie doświadczać, lecz często jest to oparte o przeszłe doświadczenia, których wynik mógł być dla Ciebie niekorzystny. Karta Umiarkowanie pojawia się również wtedy, gdy realizacja określonych planów dawno wyszła już poza nie, a rozwój wydarzeń może wskazywać na bliżej nieokreślone straty, także materialne. Zalecane jest wówczas ograniczenie ekspansji i doprowadzenie do uporządkowania sytuacji, oraz powrót na właściwe tory. Karta raczej niekorzystna dla zdrowia…

Karta Odwrócona…
Brak równowagi wewnętrznej, brak cierpliwości, huśtawka nastrojów, chaos w życiu, coś zakłóca spokój i stabilizację. Ponadto karta wskazuje na zniechęcenie, dezorganizację, niechęć do działania, lenistwo, uczucie osamotnienia, nieumiejętność łączenie przeciwieństw charakteru w partnerstwie, blokada seksualna, lęk przed okazywaniem uczuć, chłód emocjonalny. W finansach oznacza rozrzutność, natychmiastowe wydawanie zarobionych pieniędzy, brak sukcesów w sferze zawodowej i w nauce. Bierność, spoczywanie na laurach, brak motywacji. Zazwyczaj odnosi się do tego, kto aktualnie ma problemy z samym sobą, trudno jest mu znaleźć swoje miejsce w życiu, nic mu nie wychodzi, znajomi i przyjaciele go nie rozumieją. W jego domu często dochodzi do nieporozumień. Podejmujesz działania, które nie spełniają Twoich oczekiwań lub możesz przeciągać je w nieskończoność. W rezultacie możesz nigdy ich nie ukończyć. Przeszkody, pomyśl więc co możesz zrobić, aby się od tego uwolnić. Ważne są stosunki z otoczeniem…

 

15   Diabeł   /   Demon   /   Piekło

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – pokusa, zło, grzech
Znaczenie ogólne – zniewolenie, pokusa, zależność, brak umiaru, destruktywne siły, zdrada własnych zasad, niepohamowanie
Praca – zależność od kogoś, brudne interesy, sprzedaż swej duszy za pieniądze, nadużywanie władzy
Relacje/uczucia – uwiedzenie, związek destruktywny, rzutowanie nawzajem na siebie ciemnej strony, dewiacje seksualne, chorobliwa nieufność i zazdrość, destruktywna walka o władzę
Świadomość – spotkania z własnym cieniem
Sfera ducha – sprawdzenie stałości własnych zasad
Cel – władza, manipulowanie innymi
Cień – karta to jest cieniem sama w sobie
Odwrócona – wyleczenie, opamiętanie, odzyskanie wolności

Opis Karty…
Diabeł ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zwykle oznaczana numerem XV. Na karcie widnieje postać częściowo ludzka, częściowo zwierzęca – zazwyczaj tułów należy do kobiety, zaś nogi do kozła lub smoka. Często na dolnej części ciała widnieją łuski, a postać ma rogi i skrzydła. W starszych wydaniach Tarota (np. Tarocie Marsylskim) Diabeł ma na brzuchu drugą twarz, interpretowaną przeważnie jako niższe ja. Czasem oprócz postaci diabelskiej, na karcie widoczne są dodatkowe, mniejsze postaci ludzkie, przymocowane sznurem bądź łańcuchem do postumentu, na którym stoi centralna postać.

Znaczenie Symboliczne…
Diabeł to pan świata fizycznego, symbol naszych skłonności do zdobywania i gromadzenia pięknych przedmiotów, nie odmawiania sobie jeśli to tylko możliwe niczego, co choć trochę zaspokoi naszą próżność. Pan naszych ciał (seksu), pieniędzy, a przede wszystkim władzy. Bożek, bo tak jest również nazywana ta karta, nie odmawia niczego i nikomu, lecz problem w tym, że nie robi tego za darmo, a stawką jest dusza człowieka. Tylko od Ciebie zależy, czy łańcuchy jak na tej karcie założy również Tobie. Diabeł jest wprawdzie hojny, ale spełnia obietnice tylko częściowo, nie do końca. Zachęca również do działań, które choć wydają się niemożliwe do spełnienia to przyjdzie taki czas, taki moment…, chwila wyjątkowa? czy szatański spisek? Wydaje Ci się, że możesz sobie na wiele pozwolić, myślisz, że uśmiechnęło się do Ciebie szczęście, czujesz wielką moc, możesz przenosić góry, jesteś geniuszem. Wszystko to są pozytywne aspekty tej karty. Na tym jednak to się kończy. Czas, który wykorzystasz aby użyć swego geniuszu, mocy jest bardzo zagadkowy, musisz się dobrze zastanowić komu to ma służyć i jakie będą szeroko pojęte skutki użycia nieznanych Ci być może sił. Z przeznaczeniem wygrać nie można. Karty sąsiednie lub inne karty w rozkładzie pozwolą Ci wyjaśnić lub dowiedzieć się czegoś więcej w sprawie, której ta karta dotyczy…

Karta Odwrócona…
Karta Diabła ogólnie symbolizuje zło biorące się z ludzkiego egoizmu. Oznacza ona niemoralne postępowanie, zniszczenie, krzywdzenie innych. Karta jest także kojarzona z materialistycznym podejściem do życia, uzależnieniami, wreszcie dotyczy również czarnej magii. Głęboka zależność od pewnej osoby/grupy osób, która nie ma dobrego wpływu, mocne uzależnienie od alkoholu lub/i innych używek, z którego ciężko wyjść, nadużywanie władzy, wykorzystywanie swojej pozycji do niecnych celów, oszustwo, ryzykowne przygody, czarna magia, zło, agresja, przemoc, niepohamowana wściekłość, brak kontroli nad emocjami. Diabeł może również oznaczać gwałt, przemoc fizyczną, prostytucję, nienawiść, brak skrupułów, brak wartości moralnych, różnorodne praktyki seksualne, uznawane za odbiegające od normy, nadmierny popęd seksualny. Ponadto karta może symbolizować bycie w związku, w którym jest się wykorzystywanym i poniżanym. Uleganie niskim instynktom. Zbyt mocno angażujesz się w pewną sprawę, tracisz poczucie otaczającej Cię rzeczywistości. Może to być uzależnienie od narkotyków, alkoholu, możesz być niewolnikiem seksu, wplątałeś się być może w sprawy, których rozwój sytuacji jest poza Twoją kontrolą, np. sekta religijna lub organizacja, której cele nie do końca są określone. Jest czas aby to zmienić. Przeanalizuj to jako problem, zrewiduj swoje cele i zastanów się komu chcesz służyć…

 

16   Wieża   /   Ogień   /   Piorun

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – katastrofa żywiołowa
Znaczenie ogólne – przełom, konflikt, przełamanie starych, skostniałych sposobów zachowań, dramatyczne wyzwolenie, rozsadzenie ciasnych granic, wstrząs, zniszczenia
Praca – zwolnienie, niezrealizowane projekty, gwałtowne dyskusje, skandal, nagłe zmiany
Relacje/uczucia – kłótnie, nagły wstrząs, nieprzyjemna sytuacja, pęknięcie fałszywych wyobrażeń, nieoczekiwane zerwanie
Świadomość – krach głównej idei, nagłe olśnienia
Sfera ducha – rozpad skamieniałej struktury
Cel – wyzwolenie, wolność
Cień – żądza zniszczenia, okrucieństwo
Odwrócona – rozpad intelektu

Opis Karty…
Wieża, zwana czasem Wieżą Boga lub Piorunem – karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XVI. Karta przedstawia wysoką ceglaną wieżę, trafioną piorunem bądź językiem ognia z nieba. Na wizerunku widać przewracającą się górną część wieży, czasem jest widoczny pożar wewnątrz konstrukcji. Najczęściej widać także spadające z wieży postaci ludzkie.

Znaczenie Symboliczne…
Jest to jedna z najbardziej złowróżbnych kart tarota, o znaczeniu podobnym, jak stereotypowa interpretacja karty Śmierć. Oznacza niespodziewane całkowite zniszczenie, utratę własności, problemy uczuciowe, także poważną chorobę. Symbolizuje także rozpacz po utracie czegoś wartościowego. Jest to karta powrotu i opamiętania. Przypomina Ci o Twoim miejscu tu na Ziemi. Uzyskałeś pewien wgląd w sprawy uniwersalne lub zbudowałeś coś, co z racji swego ziemskiego pochodzenia nie jest doskonałe, bo jako materialne takie być nie może. Osiągnąłeś już jak na ziemskie warunki dość wysoki szczebel ewolucji duchowej, trudno Ci rozumować w kategoriach egzystencji człowieka, któremu nie dane jeszcze było próbować tej ścieżki. Żyjesz jednak tu na Ziemi, są sprawy, których fizyczne zaniechanie lub zaniedbanie mogą i okażą się zgubne dla Ciebie. Tu nic nie jest absolutnie trwałe i doskonałe, wszystko podlega ewolucji wobec upływającego czasu. Dłuższe pozostawienie spraw bez należytej opieki i lekceważenie ich prowadzi do katastrofy. Ta karta przypomina Ci, że nic nie jest dane Ci na zawsze i pora poświęcić więcej czasu sprawom, które być może wydają Ci się przyziemne, ale jeżeli przyjdzie Ci kiedyś opuścić Wieżę Boga to spadanie z niej będzie łagodniejsze i nie spadniesz w próżnię…

Karta Odwrócona…
Bardzo drastyczne zmiany, utrata wolności, więzienie, tragedia, rozpad związku, rozwód, wielka przegrana, bankructwo, długotrwałe dochodzenie do siebie, po dramatycznych przeżyciach, bezsilność, sięgnięcie dna. Karta zapowiada rychły upadek na skutek błędów popełnionych w minionym czasie. Za bardzo zaufałeś swoim możliwościom. Realizacja planów przyniesie Ci straty. Popełniłeś błąd lub nie do końca przewidziałeś rozwój wydarzeń, przyjdzie Ci więc wszystko zaczynać od nowa. Jeżeli poczyniłeś jakieś inwestycje, możesz wszystko stracić. Również Twoje sprawy prywatne nie układają się dobrze. Jeżeli masz rodzinę, powinieneś poświęcić jej więcej czasu i bardziej zainteresować się nią. Szczególnie jeżeli masz 40-43 lata, możesz w pewnym momencie uświadomić sobie, że oto jesteś Głupcem i pora szukać nowego miejsca na Ziemi. Jednak w tej sytuacji będzie brakowało Ci sił i motywacji. W zależności od położenia karty w rozkładzie i od kart sąsiednich, możesz wnioskować jakiej sprawy ta karta dotyczy…

 

17   Gwiazda

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – nadzieja, woda życia
Znaczenie ogólne – ufność w przyszłość, wizja dobrego życia, nowe nadzieje, szczęście, wiara w przyszłość
Praca – przyszłościowe projekty, nadzieja i przypływ sił, nowe impulsy do działania, dalekosiężne plany, sukces
Relacje/uczucia – miłość, która jest pod opieką „dobrej gwiazdy”, początek korzystnego związku, źródło wody życia
Świadomość – rozszerzenie horyzontów, nowe perspektywy
Sfera ducha – zrozumienie, mądrość
Cel – zaufanie do Kosmosu
Cień – odkładanie ważnych spraw „na jutro”
Odwrócona – zwątpienie, brak perspektyw, pech

Opis Karty…
Gwiazda ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XVII. Karta Gwiazda przedstawia nagą kobietę klęczącą przy sadzawce z wodą. W obu dłoniach trzyma naczynia z wodą, przy czym zawartość jednego wylewa do sadzawki, drugi zaś opróżnia, polewając wodą ziemię. Najczęściej tłem jest rozgwieżdżone niebo i zielone rośliny…

Znaczenie Symboliczne…
Karta jest symbolem młodości i dorastania, a także rozwoju duchowego. W położeniu prostym oznacza ład i harmonię wewnętrzną, dorastanie w niewinności, a także spotkanie właściwego partnera życiowego. Z kolei w położeniu odwróconym karta symbolizuje niepokój i nieudane życie uczuciowe. Jest to karta powrotu i opamiętania. Karta spokoju i rozwagi. Wyraża zapowiedź ustąpienia okresu zamieszania i niepewności jutra. Poprzez naprawienie błędów jesteś oczyszczony(a) i możesz przygotować się na spełnienie Twoich oczekiwań. Masz teraz dostęp do ukrytych pokładów swojej psychiki, możesz mieć głęboki kontakt ze swoją jaźnią a Boskie Światło odkryje przed tobą tajemnicę tworzenia. Grunt po którym stąpasz to żyzna gleba. Kosmos jest Ci życzliwy i jeśli zechcesz działać otrzymasz to czego pragniesz. Karta zapowiada dobrą kondycję psychofizyczną, sprzyjającą podejmowaniu działań i harmonijnemu współżyciu z naturą…

Karta Odwrócona…
Brak harmonii, zakłócenie spokoju, niewykorzystane szanse i talenty, brak motywacji, bezsenność, spadek formy, zastój w pracy, również w sprawach uczuciowych, nieodwzajemniona miłość, niedocenianie partnera/partnerki, dolegliwości kobiece, brak wiary w siebie. Twoje nadzieje i oczekiwania związane z pewną sprawą czeka niepomyślny koniec, lub nawet nie będą miały się okazji spełnić. Huśtawka uczuć, zmienne emocje, brak szczęścia jak również wiary w powodzenie działań. Jej głównym zadaniem jest ostrzeżenie wróżącego przed pochopnym podjęciem decyzji. Sugeruje chwilowe zatrzymanie się w miejscu, pojawienie się nieoczekiwanych przeszkody, które mogą zaszkodzić w realizacji planów na przyszłość…

 

18   Księżyc

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – noc, królestwo ciemności
Znaczenie ogólne – obawy, lęki, koszmary, irracjonalność, stać przed progiem strachu, za którym znajduje się coś bardzo ważnego i wartościowego, obrazy podświadomości
Praca – dezorientacja, bezcelowość, trema, strach przed utratą pracy, niepewność
Relacje/uczucia – bezpodstawna zazdrość, podejrzenia, przewrażliwienie, lęk przed zrobieniem ważnego kroku
Świadomość – wzrost sił podświadomości
Sfera ducha – zejście do Podziemnego Królestwa
Cel – głębia poznania i świadomości
Cień -utrata swego „ja”, rozmycie się
Odwrócona – iluzje, halucynacje, rozczarowanie

Opis Karty…
Księżyc ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XVIII. Na górze karty widnieje wizerunek Księżyca. Poniżej znajdują się najczęściej dwie wieże oraz dwa wyjące psy, czasem stojące na wysokiej skale. Często widoczny jest także zbiornik wodny, a w nim pływający rak.

Znaczenie Symboliczne…
Karta oznacza błędne pojmowanie świata, oszustwo i otaczające kłamstwa. Symbolizuje niezrozumienie pewnych spraw, często irytujące i wzbudzające wewnętrzny niepokój. Może także oznaczać samooszukiwanie się, życie w iluzji. Jest także symbolem choroby psychicznej. Może Ci się zdawać, że w sprawach, które reprezentuje ta karta, sytuacja jest dla Ciebie dobra. W rzeczywistości, Księżyc podnosi rangę spraw mało realnych lub nierealnych, dając poczucie możliwości urzeczywistnienia ich. Szybko przekonasz się, że marzenia choć piękne, rzadko się spełniają i nie w sytuacji kiedy reprezentowane są przez Księżyc. Inaczej jest, jeżeli inne karty w rozkładzie Tarota dają podstawy, aby temu wierzyć. Możesz być atakowany przez niespokojne myśli, mogą powracać idee, z którymi jak Ci się zdawało dałeś sobie spokój, a które nagle wyłaniają się na pierwszy plan jako znów ważne. Nie można z tym walczyć, musisz w to wejść i rozstrzygnąć. Może to być użyteczne dla szeroko pojętej twórczości artystycznej, o ile zmaterializuje się w postaci konkretnego dzieła. Wartości jakie to będzie przedstawiać spodobają się Tobie, jednak innym raczej tego nie pokazuj, bo nie zrozumieją. Ogólnie można stwierdzić, że jest to karta ujawniania się ukrytych do tej pory marzeń, pragnień, myśli, żądań, stanów rozdrażnienia, szczególnie nieprzyjemnych w stosunkach z członkami rodziny i w pracy. W tej sytuacji będziesz odbierany przez otoczenie negatywnie, możesz szkodzić swojej sprawie i później tego żałować. Twoja zdolność do oceny sytuacji jest obecnie mocno zawężona, musisz być ostrożny w sprawach związanych ze wszelką działalnością, możesz być oszukany, narażony na niebezpieczeństwo, będziesz popełniać błędy i będziesz zaskakiwany przez nowe nieprzyjemne fakty…

Karta Odwrócona…
Koszmary senne, głębokie lęki, choroby psychiczne, fobie, halucynacje, zagubienie, opętanie, niebezpieczeństwo, dręczące wyrzuty sumienia, brak intuicji, zaślepienie, myśli samobójcze, uzależnienie od pewnych osób, najprawdopodobniej od matki, ze relacje, toksyczne związki, nałóg, autodestrukcja. Ta karta, w zależności od położenia w rozkładzie mówi, że sprawa jakiej ona dotyczy ma swoje podłoże ukryte głęboko w podświadomości. Prawdopodobnie nie potrafisz sobie z tym poradzić, nie wiesz jak wybrnąć z sytuacji, która jest dla Ciebie nadzwyczaj trudna i jak Ci się wydaje beznadziejna. Jedyne co można tu poradzić, to wejść w to i nie bacząc na wewnętrzne podszepty rozprawić się z tym na zawsze. Ten problem może mieć swoje źródło w dzieciństwie, gdzie system narzuconych Ci norm dzisiaj nie pozwala podejść do tego bez wahania i bez obaw, co z tego wyjdzie…

 

19   Słońce

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – dzień, Królestwo Światła
Znaczenie ogólne – radość życia, beztroska, ufność, niezależność i pewność siebie, wielkoduszność, ciepło, wiara w siebie
Praca – sukces, samorealizacja, radość z pracy, wspaniałomyślność, kreatywność
Relacje/uczucia – pogodny okres dla miłości, wspaniałomyślność, dogadzanie drugiej osobie, beztroski początek po przezwyciężonym kryzysie
Świadomość – dotarcie do swego prawdziwego „ja”
Sfera ducha – ponownie odnaleziona prostota
Cel – uwolnienie, pokonanie wewnętrznej ciemności
Cień – oślepienie, krótkowzroczność, spalona ziemia
Odwrócona – bufonada, egoizm, naiwność

Opis Karty…
Słońce ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XIX, czasem zapisywanym jako XVIIII. W centrum obrazu na karcie znajduje się wizerunek Słońca. Najczęściej poniżej namalowany jest zielony ogród kwiatowy, a w nim dwoje bawiących się nagich dzieci oświetlanych słonecznymi promieniami. Czasem zamiast dzieci w ogrodzie siedzą młodzi mężczyzna i kobieta.

Znaczenie Symboliczne…
Podobnie jak Świat, karta Słońca jest uważana za dobrą wróżbę. Oznacza ona szczęście, przede wszystkim w życiu uczuciowym, a także szczerą przyjaźń i zaufanie. Symbolizuje także dzieciństwo. W położeniu odwróconym ma odwrotne znaczenie, symbolizując samotność i odtrącenie. Karta oznacza twórcze spełnienie, realizację naszych działań natchnionych przez boski pierwiastek słonecznej energii. Karta szczęścia i powodzenia w sferze materialnej. Twoje życie jest wypełnione radością i dobrymi widokami na przyszłość. Wszystkie Twoje sprawy (o ile inne karty to potwierdzają), idą w dobrym kierunku, to zaś gwarantuje Ci sukces materialny i tym samym zabezpieczenie spraw bytowych. Możesz odznaczać się pewną charyzmą i jeżeli inne karty temu nie przeczą, możesz stać się sławny (w dobrym znaczeniu). Umiesz zjednywać sobie ludzi, mogą wręcz Cię uwielbiać, oni będą popierać Cię w Twoich dążeniach. Ważne jest, aby nie nadużyć ich zaufania. Dobrze się czujesz w ich towarzystwie i są Ci bardzo potrzebni. Z drugiej strony możesz stać się trochę próżny, korzystając ze środków, które zyskujesz, a które uważasz, że słusznie Ci się należą. Pomagaj ludziom, masz siłę, energię i dobrą wolę. Oni czekają na twoją pomoc, bądź sprawiedliwy…

Karta Odwrócona…
Karta nawet w tej pozycji nie zapowiada dużych problemów, ale trzeba liczyć się z pewnymi przeszkodami, lub opóźnieniami. Można się liczyć z rozczarowaniem, zawodem np. miłosnym. Karta ta może oznaczać niespełnione nadzieje, konieczność modyfikacji pewnych planów, zaprzepaszczone szanse, krótkotrwały sukces, przejściowe problemy w związkach lub w przyjaźni. Starasz się za wszelką cenę zrobić komuś na złość, przekonujesz innych do swoich racji i wciągasz ich w swoją grę. Możecie razem działać mimo, iż nie ma to szans na korzystny koniec. Jeżeli nie wycofasz się wcześniej, klęska będzie większa i upadek boleśniejszy. Grozi Ci wyczerpanie sił, załamanie nerwowe, choroba serca, układu krążenia, osamotnienie…

 

20   Sąd Ostateczny   /    Anioł

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – odkrycie skarbu, zbawienie, magiczny pocałunek
Znaczenie ogólne – cudowne wyzwolenie i wyswobodzenie, ponowne pojawienie czegoś straconego lub zapomnianego, uzdrowienie, odrodzenie, zmartwychwstanie, prawda
Praca – przezwyciężenie trudności, genialne rozwiązanie problemu, znalezienie cudownej pracy, uznanie
Relacje/uczucia – głęboka, wartościowa miłość, uwolnienie się od problemów, cudowne spotkanie, ponowne ożywienie starej miłości
Świadomość – dojrzewanie, zrozumienie, wolność
Sfera ducha – świadomość boskości Natury
Cel – uwolnienie się od poprzedniego losu (karmy)
Cień – „burza w szklance wody”
Odwrócona – oszukiwanie samego siebie, niewola

Opis Karty…
Sąd Ostateczny ? karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XX. Na karcie widnieje przedstawienie biblijnego Sądu Ostatecznego. Widoczne są nagie postaci ludzkie powstające z grobów. Powyżej, na niebie, znajduje się dmący w trąbę anioł.

Znaczenie Symboliczne…
Karta Sądu Ostatecznego oznacza nowość w życiu i nadchodzące zmiany. Bywa kojarzona z wyzdrowieniem z choroby, zakończeniem problemów duchowych albo ustąpieniem jakichś przeszkód. Karta ta jest także symbolem przebaczenia, i ogólniej – życia religijnego. Symbolika tej karty mówi o dniach ostatnich, dniu sądu ostatecznego, kiedy przyjdzie rozliczenie żywych i umarłych na chwałę i wieczne potępienie dusz. Karta Sąd oznajmia Ci, że nadszedł czas rozliczenia się z Twoich zadań, z którymi pojawiłeś(aś) się tu na Ziemi. W szczególności dotyczy to Twoich talentów, sposobu rozwiązywania zaistniałych problemów, tak z bliskimi jak i w społeczności, w której żyjesz. Jest kartą ingerencji Sił Wyższych. Czy w to wierzysz czy nie, oznajmiają Ci, że nadszedł czas opieki nad Tobą. Możesz otrzymać nową lepszą pracę, poznać kogoś wpływowego i życzliwego, może także przyjść wielka miłość lub zrealizujesz inne, również te najskrytsze marzenia. W każdym razie jest zapowiedzią bliskiego sukcesu. Sąd to karta przebudzenia świadomości i uwolnienia się z ograniczeń, z którymi przychodzimy na świat. Karta mówi, że możesz teraz wziąć sprawy w swoje ręce, masz otwartą drogę do dalszego rozwoju, to co było dla Ciebie niedostępne, teraz może stać się twoim udziałem. Weź się do działania, bo nic nie przychodzi samo…

Karta Odwrócona…
Konieczność zmian, nawet jeśli wiążą się one z uczuciem dyskomfortu, przeszkody w drodze do realizacji szczytnych celów, nowe doświadczenia, z którymi trzeba się zmierzyć, długo oczekiwana wiadomość nie nadchodzi, znaczne opóźnienia, brak perspektyw na przyszłość, zamknięcie na nowości, trzymanie się starych zasad, prawd, co nie jest w tym przypadku korzystne, nieumiejętność dostrzegania szans, jakie daje los, niewykorzystane możliwości. Przypomina Ci ona, że Twoją powinnością jest teraz zastanowić się nad dotychczasowym życiem. Twoje dokonania prawdopodobnie nie służą dobrze nikomu. Człowiek przychodzi na świat z określonym do wypełnienia programem, co gwarantuje mu osiągnięcie wyższego poziomu świadomości w wymiarze kosmicznym. Nie realizujesz tego programu lub robisz to w sposób, który do tego nie prowadzi. Poszukaj źródła mądrości w sobie i korzystaj z niego…

 

21   Świat   /    Czas

Podstawowe wskazówki…
Archetyp – raj odnaleziony, uhonorowanie bohatera
Znaczenie ogólne – osiągnięcie celu, radość życia, pełnia szczęścia, podróż, kulminacja, odnalezienie swego miejsca w życiu
Praca – odnalezienie swego powołania, znalezienie właściwej pracy, harmonia, radość, rozwój osobisty w miejscu pracy
Relacje/uczucia – bycie we właściwym związku, zgoda i szczęście w partnerstwie
Świadomość – osiągnięcie dogłębnego rozumowania
Sfera ducha -zdolność do radzenia sobie z wewnętrznymi sprzecznościami
Cel – powrót do początkowej pełni
Cień – ucieczka od życia, błąkanie się i błądzenie
Odwrócona – skostniałość, zanikająca szlachetność

Opis Karty…
Świat ? ostatnia karta wśród Arkanów Wielkich. Oznaczana numerem XXI. Na karcie widoczna jest tańcząca postać, często naga. Zazwyczaj jest otoczona wieńcem, za którym znajdują się inne postaci (często symbole Ewangelistów: człowiek, orzeł, lew i wół; porównaj z Maiestas Domini). Czasem centralna postać podtrzymuje planetę Ziemię.

Znaczenie Symboliczne…
Karta ta jest uważana za symbolizującą szczęście, powodzenie i radość. Oznacza także spełnienie marzeń i wiele sukcesów we wszystkich dziedzinach życia. W położeniu odwróconym bywa uważana za symbol wahania przed przyjęciem nadchodzącego szczęścia, a czasem także za przeciwieństwo podstawowego znaczenia – czyli nadchodzący ogrom cierpień i nieszczęść. Karta Świat mówi Ci, że osiągnąłeś(aś) pełnię swego rozwoju tu na Ziemi i we wskazanej sprawie sprzyjać Ci będzie szczęście, powodzenie. Nawet jeżeli inne karty wnoszą do tematu wątpliwości, cała sprawa zakończy się po Twojej myśli. Symbolika tej karty oznacza, że masz umiejętność kontrolowania przebiegu spraw i możesz wpływać na ich bieg w sposób gwarantujący osiągnięcie satysfakcji. Doskonałość Twojego rozwoju, charakteryzuje się zrozumieniem natury sił w przyrodzie, możesz przez to równoważyć ich wpływ na siebie i otoczenie z korzyścią dla wszystkiego. Przy tej karcie korzyści materialne nie mają już kluczowego znaczenia, a własny sukces oparty o wewnętrzne zadowolenie z przebiegu spraw ma tu wymiar globalny. Ważne, że możesz cieszyć się z radości innych ludzi i chętnie oddajesz im to, co w tej chwili jest Ci niepotrzebne…

Karta Odwrócona…
Przeszkody w działaniu, blokady, stagnacja, zbyt wysokie oczekiwania i niemożność osiągnięcia celów, negatywne myślenie, brak swobody działania, zniechęcenie, brak efektów, sukces, który nie cieszy. Żyjesz w świecie materii i nie uznajesz potrzeby równoważenia światopoglądów duchowego i materialnego. W efekcie, nie rozwijasz się, bo nie znasz takiej potrzeby, jest Ci z tym dobrze. Nie zauważyłeś(aś) też, że oba światy w ostatnich latach mocno zbliżyły się do siebie i to za sprawą najtęższych umysłów w najlepszych laboratoriach, i możesz mieć pewność, że nie wszystko z nich wychodzi na jaw. Czeka Cię rozczarowanie, możesz nawet mieć żal do samego siebie. Karta pojawia się, aby przestrzec Cię przed nadmiernym zaufaniem do postrzegania fizycznego i ukierunkowania w stronę zdobywania wartości materialnych, bez odpowiedniego wsparcia duchowego. Twój świat może przetrwać tylko tyle ile Ty sam. Zobacz w rozkładzie jakiej sprawy dotyczy ta karta…

 

Uzupełnieniem i dopełnieniem Arkanów Wielkich są Arkana Małe jako grupa kart talii tarota ujęte w cztery kolory czyli dwory, i tak:

– Denary (monety, pentakle)…
– Buławy (pałki, różdżki, kije)…
– Kielichy (puchary)…
– Miecze (noże)…

W każdym kolorze znajdują się karty od asa do 10 oraz cztery karty dworskie, tj. paź (inaczej walet, giermek lub księżniczka), rycerz, królowa i król…

 

Kolory czy jak kto woli Dwory odzwierciedlają siłę i działanie żywiołów, wzmacniając lub osłabiając swoim wpływem działanie kart Arkanów wielkich i tak:

– Buławy odpowiadają żywiołowi ognia, symbolizują energię, wolę działania…
– Kielichy odpowiadają żywiołowi wody, symbolizują uczucia…
– Denary odpowiadają żywiołowi ziemi, symbolizują świat materialny…
– Miecze odpowiadają żywiołowi powietrza, symbolizują rozum…

 

Znaczenie kart dworskich w kontekście typów natury ludzkiej…

Najprostszy to przyporządkowanie danej figurze karnacji i koloru włosów…
Inny sposób opisania postaci to podział na typy psychologiczne: sangwinika, choleryka, melancholika / romantyka i flegmatyka…

 

Przyporządkowanie astrologiczne, wg znaków zodiaku:

– Buławy oznaczają osoby spod znaku Barana, Lwa i Strzelca jako Trygonu Ognia…
– Kielichy oznaczają osoby spod znaku Raka, Skorpiona i Ryb jako Trygonu Wody…
– Denary oznaczają osoby spod znaku Byka, Panny i Koziorożca jako Trygonu Ziemi…
– Miecze oznaczają osoby spod znaku Bliźniąt, Wagi i Wodnika jako Trygonu Powietrza…

 

Zwierzenia Autora

 

Maksyma Warta Przemyślenia…
W nauce wiek się nie liczy, zdolności mają pierwszeństwo…
– Anonim…

Źródła…
– Kabalistyczna i astrologiczna symbolika kart Wielkich Wtajemniczeń przyjęta przez Zakon Złotego Świtu i oparta na systemie opracowanym przez MacGregora Mathersa i Artura Edwarda Waite’a…
– Jan Witold Suliga: Tarot Magów. Pierwszy krąg wtajemniczenia. Warszawa: Wydawnictwo Głodnych Duchów (G. D.), 1992, s. 48. ISBN 83-85244-12-3…
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot
http://www.ezoforum.pl/arkana-wielkie/
Tarot (XV – XXII) : Satanorium.pl
Strona główna – Tarot – Arkana Wielkie
Suliga Jan Witold „Tarot. Karty, które wróżą”
H. Banzhaf: „Klucze do Tarota”