” La terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres. Parce qu’elle nous résiste. L’homme se découvre quand il se mesure avec l’obstacle „…
– ” Ziemia uczy nas więcej o nas samych niż można wyczytać ze wszystkich książek. To dlatego, że stawia opór, nie poddaje się. Człowiek zmagając się z przeszkodą obnaża swoje „ja” i poznaje samego siebie”…
Źródło  –   Gallimard

 

Symbole  I   Symbolika

Dlaczego mają taką siłę oddziaływania…..

     Symbole to forma wyrażania właściwości energii naszego umysłu w materialnej przestrzeni, która łączący w sobie energie promieniowania kształtu z energią pobraną z pola kwantowego (przestrzeni Akaszy, pola biomorfogenetycznego, jak kto woli tytułować gdyż różnica jest tylko w sposobie naszego myślenia o tych zjawiskach.) Jako podstawową energią światła, budulca całego wszechświata, i oddziałuje zwrotnie na tę część naszej świadomości i podświadomości, w której tworzą się wrażenia wzrokowe…

     Jest wiele form wyrażania symboli, są nimi niosące swoistą energie imiona, liczby, przedmioty(z każdego przedmiotu może uczynić symbol), gesty i kształty…

Jest istotna różnica pomiędzy symboliką i symbolem a znakiem. Symbol daje do myślenia i prawie nigdy nie jest jednoznaczny, symbol zawiera w sobie uniwersalną tajemnicę, którą trzeba rozwiązać. Symbole są mniej lub bardziej skomplikowane ale owa niejednoznaczność jest ich znakiem szczególnym. Każdy w zasadzie może dany symbol odczytywać na swój sposób i w oparciu o swoją wiedzę i wnętrze co sprawia że interpretując go będzie miał rację. Odczytywaniem symbolu zajmuje się hermeneutyka. Natomiast znak jest jednoznaczny, nie ma mowy o wieloznaczności czy różnicach interpretacyjnych. Za znakiem należy  podążać  a zwartą w nim informacje przyjąć za swoją i jej przestrzegać. To czy mamy do-czynienia z symboliką czy ze znakiem w snach jest odczuwalne w wyrazistości snu której w żadnym z przypadków nie należy lekceważyć….

     Nie należy lekceważyć siły oddziaływania symboli na naszą istotę gdyż znane są przypadki gdzie wpływ symboli wywołuje nawet ostre reakcje podprogowe (nieświadoma części psychiki), które przekładają, się na reakcje naszego ciała, od opętania po ekstazę ( wiele agend rządowych prowadzi szeroko zakrojone badania w zakresie programowania podprogowego). Wpływ symboli na nas opiera się o podstawowy klucz istnienia zależności w wszechświecie, które suma sumarum wszystko sprowadzają na naszej materialnej płaszczyźnie istnienia do zapisu matematyczno – fizycznego, przy czym matematyka odzwierciedla się właśnie w postaci geometrii ( geometria jest odzwierciedleniem energię kształtu symboli)  i choć to niepojęte w chwili obecnej dla naszej nauki, to fizyka również przyjmuje taką postać (fraktalna rzeczywistości)…

     Na tej podstawie możemy stwierdzić, że w całym wszechświecie nie ma dzieła przypadku, wszystko ma swoje znaczenie i jest przewidziane jako generalna samo-aktualizująca się zasada, nadzorująca wszystko od drobinki kwantu po ostateczny punkt ?Omega? i nic nie wydarza się samo z siebie, jednak zasada ta dopuszcza, ba jest na tym oparta  na indywidualnym rozwóju jednostki  i całego gatunku, który poprzez mnogość pewnych doznań, odczuć i uczuć wnosi nową lepszą treści do funkcjonowania całego swojego gatunku. I tu właśnie mieści się siła oddziaływania pewnych symboli, a i z tego właśnie wynika tak wielka ich siła oddziaływania…

     Jak to się dzieje?…  Poprzez głębokie skupienie naszej świadomości na jednym symbolu łączymy się z jego przestrzennym oddziaływaniem, przy czym największe znaczenie ma intensywność naszych doznań (głębokość modlitwy), tworzymy w swoim umyśle specyficzny obraz oparty na naszych głębokich emocjach…  Takie sprzęgnięcie się dwóch płaszczyzn (naszego umysłu i symbolu) powoduje wymianę pewnej ilości światła, energii, czyli informacji, gdzie część naszych uczuć (dobrych czy złych) wzmacnia swoją treścią dany symbol a ta część, którą on emanuje wpływa na nas i pozostaje w naszym umyśle. Duże grupy wyznaniowe nadają znaczenia i mocy swoim symbolom, poprzez utrzymywanie w umyśle energii swojego symbolu( dzięki na przykład codziennym modlitwa), nie jest to bez znaczenia na całość naszego gatunku, ale odbiór energii konkretnego symbolu jest uzależniony od indywidualnych doznań każdego z nas, przy czym istotą sprawy wydaje się być pojmowanie naszych doznań na przestrzeni wielu inkarnacji gdzie można śmiało, powiedziec że silne symbole oddziałują bardzo mocno na jednostki stojące na niskim poziomie rozwoju osobistego, natomiast wraz z rozwojem świadomości uwalniamy się od wpływu wielu czynników energetycznych naszego otoczenia w tym i energii symboli..

     Teraz możemy sobie wyobrazić siłę oddziaływania pewnych symboli, run, znaków, mantry, przedmiotów, gestów czy nawet słów… Kiedy miliony a przecież nieraz nawet miliard ludzi w jednym czasie skupiają siłę swoich uczuć na jednym tylko przedmiocie…  No cóż…  Tak to właśnie wygląda…

    Nie mniej jednak to wszystko najczęściej dzieje się poza naszą pełną świadomością, lecz ma niezaprzeczalny przecież na nią wpływ…

     Wiedzą o tym i usiłują to wykorzystać różne instytucje rządowe, ale i pozarządowe, a najlepszym tego przykładem są banki, które jako swoje główne logo stosują energetyczne symbole wzmacniające przepływ…  W tym przypadku gotówki…

     Musimy też zrozumieć, że symbole posiadają tak wielką energię powstałą za naszą przyczyną, kultywowaną nieraz tysiące lat w umysłach wielu pokoleń, w których i my mieliśmy przecież swoje miejsce…

     To my jesteśmy twórcami i odbiorcami energii wielu z tych symboli… Jesteśmy częścią energii, która je stworzyła i która je podsyca…

     My sprawiliśmy, że zaistniały w naszej świadomości i nabrały dla nas mocy wyrażania naszych idei za pomocą jednego gestu, słowa, symbolu…  Świadomie możemy poprzez medytacje i wizualizacje korzystać z energii symboli w postaci graficznej (yantra) i dźwiękowej (mantra). Wizualizacja konkretnego symbolu podczas medytacji pozwala nam dostroić naszą podświadomość do częstotliwości niezbędnych do korzystania z energii niesionej przez symbol. Symbole są potrzebne, wręcz niezbędne, wielu ludziom na ich drodze, tak jak i religie monoteistyczne oświetlają drogę, pozwalając dostosować swoje jeszcze nie do końca określone poczucie własnych wartości do określonej grupy społecznej i określonych zachowań. Ale w końcu kiedyś musimy się wyzwolić spod ich wpływu by poznać prawdziwą istotę swojej natury…

 

Na początku były słowa opisujące liczbami strukturę wszechświata…
Więc i ja zacznę od symbolicznego znaczenia liczb…

0  Zero 

To symbol pra-chaosu z którego stworzy się nowe, najczęściej oznacza nowy rozdział życia. Jest stanem pośrednim związanym ze stanem umysłu pozwalającym na nowe doznania i nowa świadomość, swoistą otwartością na nowe doznania i nowe idee?

1 Jedynka

Jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia…

Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny…

2 Dwójka

Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez Yin i Yang. Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa stanowi, więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie, ale i o innych ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga i umiarkowanie…

3 Trójka

Liczba trzy jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas…

4 Czwórka

Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność…

5 Piątka

Piątka to liczba podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. Symbolizuje ona nieustanny ruch i zmianę. Znaczenie liczby 5 wskazuje na ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem…

6 Szóstka

Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości…

7 Siódemka

Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt magii – dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją…

8 Ósemka

Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów…

9 Dziewiątka

Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego…

10  Dziesiątka 

Symbol reinkarnacji, karmy, potencjał końca cyklu wskazujący na nieuchronny nowy początek, dopełnienie, naturalny ciąg zdarzeń ani dobry ani zły w samej swej istocie?

„Jesteśmy jedni dla drugich pielgrzymami, którzy różnymi drogami zdążają w trudzie na to samo spotkanie.
Jeśli nie chcesz mieć swego udziału w klęskach, nie będziesz go miał również w zwycięstwach”…

Znaczenie Ważnych Symboli

 

Znak Ryb

     W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada dwojakie odniesienie: po pierwsze ? łączy się z chrztem, gdyż żywiołem ryby jest woda; po drugie ? ma odniesienie do eucharystii, która jest świętym pokarmem chrześcijan. Na malowidłach w katakumbach ryba jest symbolem eucharystii. Do IX wieku na wszystkich przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, ryba znajduje się obok chleba i kielicha. Jako symbol chrześcijaństwa była używana znacznie wcześniej niż krzyż…

 

Krzyż

     Stał się symbolem Chrześcijaństwa IV w. Gdy chrześcijaństwo zyskało w Rzymie status religii państwowej został przejęty z pogańskiego kultu solarnego. Symbolika krzyża chrześcijańskiego obejmuje wymiar horyzontalny i wymiar wertykalny. Belka pionowa, jako wymiar wertykalny, oznacza zjednoczenie nieba z ziemią, tego, co Boskie z tym co ludzkie w Chrystusie. Natomiast belka pozioma, jako wymiar horyzontalny, oznacza zjednoczenie ludzi ze wschodu i zachodu, a zarazem uniwersalny charakter zbawienia dokonanego na krzyżu.

 

Krzyż prawosławny 

     Krzyż Prawosławny w prawosławiu najbardziej rozpowszechniony jest krzyż o ośmiu końcach. Takie przedstawienie zgodne jest z najstarszą tradycją, uważaną za najbardziej autentyczną zarówno przez kościoły wschodnie, jak i zachodnie. Na zachodzie krzyż ten nazywany jest często krzyżem słowiańskim, ponieważ używany jest on w Cerkwiach słowiańskich, podczas gdy pozostałe Cerkwie prawosławne posługują się symbolem krzyża greckiego.
Na osi wertykalnej znajdują się trzy belki poprzeczne:
Górna – oznacza tabliczkę (filakteriom) z napisem, który do krzyża kazał przybić Piłat, wskazującym na winę skazanego: INRI – Jezus Nazarejczyk Król Żydowski (łac. Iesus Nazerenus Rex Iudaeorum)
Środkowa – dla rąk ukrzyżowanego Chrystusa
Dolna – belka pod nogi Chrystusa inaczej niż w tradycji katolickiej, nogi Chrystusa przebite są nie jednym gwoździem lecz dwoma – każda noga oddzielnie. Jeden koniec dolnej belki jest podniesiony. Ten koniec pokazuje na niebo, dokąd udał się Dobry Łotr, ukrzyżowany razem z Chrystusem. Drugi koniec – opuszczony – wskazuje na piekło, miejsce dla drugiego łotra, który nie wyraził skruchy.

Pod krzyżem czasem jest umieszczany wizerunek czaszki. Ma być to czaszka Adama, który wg źródeł apokryficznych miał być pochowany pod Golgotą – Miejscem Czaszki. Szczegół ten służy uwypukleniu dogmatycznego znaczenia Ukrzyżowania: odkupienie pierwszego człowieka krwią Chrystusa, Nowego Adama, który stał się człowiekiem, aby zbawić rodzaj ludzki

 

Półksiężyc

     Półksiężyc to symbol islamu od XIX wieku, Dla Muzułmanów jest on symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Był on symbolem używanych na sztandarach przez Imperium osmańskie……

 

Pentagram

     Pentagram był symbolem znanym już w czasach neolitu. Pentagram był znany jako Gwiazda Isztar, a później jako Gwiazda Izydy. Mistycy pitagorejscy widzieli w nim symbol doskonałości, kojarzyli go z życiem i zdrowiem. W starożytności przekonanie o właściwościach ochronnych pentagramu było tak silne, że Babilończycy często rysowali go na pojemnikach z żywnością, co miało zapobiegać jej gniciu. Dla pierwszych chrześcijan pentagram odzwierciedlał pięć ran Jezusa ze względu na 5 wierzchołków. TETRAGRAMATON to jedno z 64 tajemnych imion Boga…….

 

Gwiazda Dawida

     Gwiazda Dawida sześcioramienna gwiazda (heksagram) złożona z dwóch zachodzących na siebie pionowo trójkątów równoramiennych odwróconych od siebie wierzchołkami. Wierzchołki Gwiazdy Dawida leżą na okręgu w punktach odpowiadających parzystym godzinom na tarczy zegara. Przez Żydów zwana tarczą Dawida, w naukach ezoterycznych znana jest jako pieczęć Salomona. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do dołu symbolizował pradawną samicę, istniejącą przed początkiem świata. Wytworzyła ona w sobie nasienie, które wyrosło w ujawnioną męskość, reprezentowaną przez trójkąt skierowany wierzchołkiem ku górze. Heksagram symbolizuje połączenie tych dwóch pierwotnych sił.

 

Menora

     Menora jest to siedmioramienny kandelabr, symbol Izraela, używany przez Żydów w Przybytku i Świątyni Jerozolimskiej. Menora jest jednym z najstarszych symboli narodu żydowskiego. Według tradycji symbolizuje ona krzew gorejący, który zobaczył Mojżesz na górze Synaj, zrobiona dokładnie według instrukcji Mojżesza. Została ona wykonana ze złota, podobnie jak wszystkie instrumenty służące do jej obsługi. Stawiano ją przed Arką Przymierza w Przybytku, a następnie w Świątyni.

 

Yin i Yang

     Yin i Yang pochodzi z antycznej filozofii chińskiej i metafizyki. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie.

Yang rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze wzgórza, północny brzeg rzeki, światło słoneczne” reprezentowana przez biel i Słońce oznacza siłę, aktywność, radość, ciepło i lato, symbolizuje męski aspekt natury, ekstrawersję oraz liczby nieparzyste; odpowiada jej dzień, niebo oraz dusza hun. Yang symbolizuje ogień lub wiatr. Wszyscy urodzeni w parzystych latach.

Yin dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze wzgórza, południowy brzeg rzeki, zachmurzenie, zaciemnienie” reprezentowana przez czerń i Księżyc oznacza bierność, uległość, smutek, chłód i zimę, symbolizuje żeński aspekt natury, introwersję oraz liczby parzyste; odpowiada jej noc oraz dusza po. Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach.

Wzajemne oddziaływanie Yin i Yang jest przyczyną powstawania i zmiany wszystkich rzeczy. Wśród sił natury da się zauważyć stany Yin i Yang będące w ciągłym ruchu

Wszystko może być opisane jako obie siły Yin i Yang.

1. Yin i Yang nie wykluczają się wzajemnie.

Wszystko ma swoje przeciwieństwo, jednak nigdy całkowite, a jedynie względne. Żadna rzecz nie jest nigdy w pełni Yin ani całkowicie Yang. Każde z nich zawiera w sobie pierwiastek swojego przeciwieństwa. Dla przykładu: zima zmienia się w lato, a „co się wzniosło – opaść musi”.

2. Yin i Yang są współzależne.

Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia.

3. Tak Yin jak i Yang jest podzielne.

Każdy aspekt Yin lub Yang można dalej podzielić na mniejsze składowe Yin i Yang. Dla przykładu, temperaturę można określić jako gorącą lub zimną. Jednak gorąco można podzielić jeszcze na ciepło i upał, a zimno na chłód i mróz. W każdym spektrum istnieje mniejsze spektrum; każdy początek jest chwilą w czasie, więc posiada początek i koniec, tak samo jak godzina ma początek i koniec.

4. Yin i Yang wchłaniają i jednocześnie podtrzymują się wzajemnie.

Yin i Yang znajdują się zwykle w stanie równowagi – kiedy jedno wzrasta, drugie maleje. Mogą się też jednak nie równoważyć. Wyróżniamy cztery stany braku równowagi: nadmiar Yin, nadmiar Yang, niedostatek Yin i niedostatek Yang. Jednakże cały czas wzajemnie się uzupełniają: w przypadku nadmiaru Yin występuje niedostatek Yang i vice versa. Brak równowagi jest czynnikiem względnym: nadmiar Yang „wymusza” zmniejszenie się Yin.

5. Yin i Yang mogą przekształcić się w siebie nawzajem.

W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu.

6. Część Yin znajduje się w Yang, a część Yang znajduje się w Yin.

Mniejsze koła w każdym z nich służą jako:

Przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności (np. gwiazdy na nocnym niebie); żadna z tych cech nie jest nigdy skończona.

Przypomnienie, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora. Dla przykładu: najtwardszy kamień najłatwiej skruszyć. To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim nie jest możliwe.

 

Krzyż słoneczny

     Krzyż słoneczny, słoneczny krąg ? forma krzyża znana od tysiącleci wyznawcom religii przedchrześcijańskich, w której równoramienny krzyż umieszczony jest w okręgu. Pojawia się często na megalitach. Koło z dwiema przeciętymi osiami to jeden z najstarszych symboli solarnych Indoeuropejczyków, powszechnie występujący u Celtów, ale którego motyw pojawiał się także u Słowian wschodnich. Jako krzyż wpisany w krąg, wyraża szczególny związek nieba i ziemi. Symbol punktu środkowego, wyrównanie cech aktywnych i biernych w charakterze człowieka doskonałego.

 

Uroboros

     Uroboros  staroegipski i grecki symbol przedstawiający węża z ogonem w pysku, który bez przerwy pożera samego siebie i odradza się z siebie. Jako symbol gnostyków Uroboros wyraża jedność duchową i fizyczną wszechrzeczy, która nigdy nie zaniknie i będzie trwać w nieskończoność w formie ciągłej destrukcji i odradzania się. Uroboros pierwotnie był symbolem rzeki, jaka miała opływać Ziemię, niemającej źródeł, ani ujścia, do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz na świecie.

Jest to symbol nieskończoności, wiecznego powrotu i zjednoczenia przeciwieństw. Gryzący własny ogon wąż wskazuje, że koniec w procesie wiecznego powtarzania odpowiada początkowi. Mamy tu do czynienia z symboliką cyklicznego powtarzania – obiegu czasu, odnawiania się świata i światów, śmierci i odrodzenia, wieczności po prostu.

W symbolice alchemicznej Uroboros to symbol zamkniętego, stale się powtarzającego procesu przemiany materii – procesu, który w formie faz podgrzewania, parowania, chłodzenia i kondensacji cieczy ma prowadzić do sublimacji substancji. Uroboros to odpowiednik kamienia filozoficznego.

W psychologii analitycznej Carl Gustav Junga Uroboros to metafora wczesano dziecięcej fazy rozwoju, w której jeszcze nie zaszedł proces różnicowania na świat zewnętrzny i wewnętrzny, a zatem fazy, w której nie uformowała się jeszcze tożsamość seksualna. Dopiero powstająca świadomość ?ja? pozwoli przełamać fazę uroboralną, różnicując świat na matriarchalny i patriarchalny.

 

Ankh

     Ankh – symbol krzyża lemniskatycznego egipskiego, symbolizującego zapłodnienie Ziemi przez Słońce. Symbolizuje też życie. W sztuce egipskiej przedstawiany głównie w rękach bogów i władców. Górna część krzyża, pętla symbolizuje klucz.

W sztuce egipskiej znajdujemy go np. na papirusie z Ani, w malowidle z grobu nr 2 Chabeket z XX dynastii.

Symbol przejęty przez egipskich chrześcijan (Koptów) jako symbol siły Krzyża Chrystusa.

Obecnie często używana nazwa to „Krzyż Atlantów”

 

Koło Dharmy

     Koło Dharmy jest ważnym symbolem buddyzmu. Odnosi się ono zarówno do koła życia składającego się z sześciu sfer egzystencji, czyli samsary kręgu narodzin i śmierci, świata cierpienia dukkha jak i do nauczania ośmiorakiej ścieżki Buddy Siakjamuniego, o którym mówi się, że puścił w ruch Koło DHARMY….”

 

Swastyka

     Swastyka znak zazwyczaj w kształcie równoramiennego krzyża, o ramionach zagiętych pod kątem prostym. Nazwa swastyka pochodzi z sanskrytu i oznacza „przynoszący szczęście”. Obecnie w krajach europy i obu ameryk symbol ten kojarzony jest prawie wyłącznie z Adolfem Hitlerem i nazizmem, natomiast w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności.

 

Ahinsa

     Ahinsa  zasada moralna obecna w hinduizmie, buddyzmie, a przede wszystkim w dżinizmie, która nakazuje poszanowanie wszelkiego życia, zaleca nie zabijanie i nie zadawanie obrażeń cielesnych żadnym istotom żywym ? ludziom, zwierzętom, a w dżinizmie także roślinom i Ziemi.

Ahinsa jest zasadniczą ideą buddyzmu i oznacza poszanowanie dla wszelkiego życia: nie niszczenie bez potrzeby świata roślin, nie zabijanie owadów, zwierząt i ludzi. Ahinsa jest treścią pierwszego wskazania buddyjskiego, które jest wyrazem buddyjskiej miłości do wszystkiego, co żyje.

Doktryna ta została współcześnie upowszechniona przez Mahatmę Gandhiego, który wykorzystał ją w procesie pokojowego zdobywania niepodległości przez Indie. Nadał jej interpretację walki bez stosowania przemocy.

 

Om

     Om  najświętsza sylaba hinduizmu. Dźwięk omkara występujący w Wedach, jest pierwotnym hymnem. Om to sylaba-nasienie, postrzegana jako dźwięk powstania Wszechświata. Ta transcendentalna wibracja jest uważana za identyczną z osobą absolutnego Wisznu. Na niej opierają się wszystkie hymny Wedyjskie. Za świętą uznawana jest także w buddyzmie tybetańskim. Om to sylaba będąca najważniejszą mantrą, pierwotnym dźwiękiem znanym także pranawa, akszara i omkara. Z reguły wymawia się ją samą.

 

Ręce Boga

     Ręce Boga  rodzaj przedstawienia krzyża używany współcześnie przez część rodzimowierców słowiańskich, zwłaszcza przez członków Rodzimego Kościoła Polskiego. Wedle tych środowisk, symbol ten używany był w pierwotnych religiach prasłowiańskich. Ręce Boga stanowią według nich ideogram oznaczający pojęcie boga najwyższego.

 

Torii brama

     Torii brama o charakterystycznym kształcie, prowadząca do chramów i miejsc świętych. Torii jest także powszechnie rozpoznawalnym elementem architektury japońskiej. Jest to konstrukcja, której podstawowy kształt tworzą dwa słupy złączone u góry dwiema poprzecznymi belkami. Torii symbolizuje przejście od „świata skończonego” – fizycznego świata ziemskiego, którego końcem jest śmierć, do „świata nieskończonego” będącego światem kami (bogów). Torii jest stawiane tam, gdzie może mieszkać kami, a więc nie są rzadkością torii stojące w wodzie, na przybrzeżnych skałach lub w przydomowym ogrodzie – w miejscach szczególnych dla shinto.

 

Faravahar

     Faravahar jeden z najbardziej znanych symboli religijnych zaratusztrianizmu. Symbolizuje Frawaszi lub drogę ludzkiej duszy od narodzin do śmierci człowieka. Odzwierciedleniem tej drogi jest pierścień znajdujący się w centralnej części symbolu. Postać człowieka oznacza nawiązanie do wszystkich ludzi, natomiast skrzydła oznaczają trzy główne reguły: dobrej myśli, dobrego słowa oraz dobrego działania.

Nazwa symbolu pochodzi z języka awestyjskiego – fara, co znaczy „lecieć” lub „ten, który leci”. Vahar znaczy w tym języku tyle, co „wybór dobra” lub „wybór dobrego ducha”. A zatem Faravahar oznacza „wybór najwyższego dobra”, wybór „ducha najwyższego lotu”.

 

Koło

     Koło ( okrąg) symbolizuje jedność, nieskończoność, a także utożsamiany z mocą bogini dającej życie, symbol „Matki Ziemi”

Znak słońca to symbol uproszczony obrazujący słońce, jako „twarz słońca”, ma jednak to samo znaczeni i czczony był w wielu starożytnych kulturach.

W hinduizmie kropka pierwiastek środku przedstawia pierwiastek męski, natomiast, krąg pierwiastek kobiecy. Sam symbol przedstawia, zatem połączenie sil męskich z żeńskimi.

Symbol nieskończoności,  znak dopełnienia się biegu wszelkiego życia i ludzkich celi i idei?

 

Okrąg

Okrąg– całkowitość, harmonia, naturalna kolej rzeczy. Okrąg jest dla  symbolem absolutnym, prawdziwej natury istnienia, oświecenia i wglądu w naturę rzeczy. Jest symbolem łączącym widoczne i ukryte, proste i głębokie, puste i pełne. Możne przez niego wyrazić nieskończoność, pamiętając, że Enso nie zawiera się sam w sobie, jednak zmierza do nieskończoności. Nie jest zbiegiem okoliczności, że uczucie satori, stanu duchowego oświecenia (poza problemami dyskryminacji i odmienności czy różnicowania), często jest opisana jak tamta nieskończona przestrzeń…


Kula

Kula  – symbol zmiennego szczęścia, które może potoczyć się w każdą stronę. Kula w dużym stopniu odpowiada symbolicznie przestrzennemu kręgowi, jest symbolem wszechświata, kuli ziemskiej, gwiaździstego nieba, całości wszystkich znoszących się nawzajem przeciwieństw, a tym samym też niekiedy doskonałej natury wszelkiego istnienia, a zarazem wielkiej tajemnicy skrytej w jej wnętrzu. Każda figura geometryczna którą można opisać na płaszczyźnie i zarazem nim można opisać przestrzeń jest symbolem wielowymiarowości Boskiego planu dla wszelkich form życia i na każdej płaszczyźnie, gdzie naturalną i jedyną koleją rzeczy jest podróżowanie z płaszczyzny na płaszczyznę po przez własne i niepowtarzalne dojrzewanie...


Mandala

Mandala  – pełnia istnienia odnosząca się do konkretnej płaszczyzny. Mandala to staroindyjskie określenie kręgu, symbole pełni, który opisuje elementy obrazowe i znaki sprzyjające medytacji w formie kręgu lub wielokąta, symbolicznie przedstawienie doświadczenia wglądu w postaci oddziaływających na umysł znaków może być środkiem pomocniczym przy głębokiej medytacji na drodze do zjednoczenia z Bogiem. Mandale można interpretować jako symbole indywiduacji w symbolice marzeń sennych człowieka.  Obraz pełni psychicznej w marzeniach sennych pojawia się w różnych formach, takich jak kula, kwadrat, kwadrat wpisany w koło, krzyż. Może również przyjmować obraz światła lub tunelu. Niekiedy pojawia się również pod postacią przewodnika duchowego. Obraz mandali świadczy o tym, że zbliżamy się do pełnego zrozumienia siebie, swojego miejsca w świecie i odnalezienia sensu istnienia.  Kółko z kropką w środku symbolizuje cykliczną doskonałość.  Krąg z kwadratem jest alchemicznym symbolem conjunctio, zjednoczenia nieba i ziemi?., męskości i kobiecości, ducha i materii, Kręgi mają także moc magiczną i są uniwersalną ochroną przed złem, kojarzy się go wtedy z liczbą 10, symbolem całkowitości i perfekcji…

 

Trójkąt

Trójkąt   – duchowa siła istnienia oparta na uniwersalnych zasadach kreacji wszechświata. Trójkąt w dużym stopniu partycypuje w symbolicznym znaczeniu liczby trzy. W starożytności rozumiano go jako symbol słoneczny i świetlny. Z ostrzem zwróconym ku górze jest u wielu ludów symbolem ognia i męskiej siły płodności, w dół zaś, symbolem wody i płci żeńskiej. Trójkąt równoboczny symbolizuje Boga i harmonie wszechświata jak i natury rzeczy. W chrześcijaństwie jest on symbolem Trójcy Św. w połączeniu imieniem Boga. W zwyczajach ludowych, trójkąt jest starym znakiem apotropaicznym. U wolnomularzy trójkąt odgrywa ważną rolę, jako symbol siły, piękna i mądrości Boga, kamienia węgielnego wolnomularskiej świątyni, królestwa minerałów, roślin i zwierząt, trzech stopni duchowego rozwoju człowieka (separatio, fermentatio, putrefactio) jako trzech składowych jednostek świadomego bytu, podświadomości i siły życia, świadomości i miłości, oraz nadświadomości i dążenia do doskonałości, co symbolizuje słuszne myśli, słowa i czyny...


Kwadrat

Kwadrat  – solidność, stabilność, przewidywalność. Stabilność, solidność, materialność i poczucie bezpieczeństwa, jeden z najpopularniejszych znaków symbolicznych przy czym symbol statyczny, często widziany w relacji i w przeciwieństwie do koła, symbol ograniczoności w przeciwieństwie do nieograniczoności. Ponadto symbol czterech stron świata, absolutna doskonałość, silna żeńska natura. Przyporządkowano mu także przestrzeń, porządek, doskonałą organizację. Często stosowany jako plan świątyń, ołtarzy, miast lub jako architektoniczna jednostka w romańskim systemie wiązanym. W Chinach zarówno wszechświat, jak i ziemia uchodziły za kwadratowe. Pitagorejczycy widzieli w kwadracie symbol zjednoczonego działania czterech żywiołów, a tym samym sił Afrodyty, Demeter, Hestii i Hery, których syntezę pojmowano jako matkę bogów Re. Według Platona kwadrat, obok koła, ucieleśnia absolutne piękno. W islamie kwadrat odgrywa różnoraką rolę, serce zwykłych ludzi uchodziły za kwadratowe, ponieważ są otwarte dla czterech możliwych i źródeł inspiracji, boskiej, anielskiej, ludzkiej i diabelskiej, natomiast serca proroków są trójkątne, ponieważ nie są już wydane na ataki diabła. Kwadratura koła, poprzez zaokrąglenie kwadratu symbolizuje że przechodzimy do boskości i tym przedstawia świadomy aspekt istnienia. W symbolice kwadrat jest symbolem ziemi w przeciwieństwie do nieba. Natomiast kwadratowe aureole jeszcze żywych osób pokazują, że ich postać jeszcze należy do ziemi. Kwadrat magiczny to talizman chroniący przed chorobami i czarną magią. C.G. Jung widzi w kwadracie symbol ciała, rzeczywistości ziemskiej, reprezentuje świat materii, a więc wszystko to, co związane jest ze świadomym widzeniem świata wokół nas...


Sześcian

Sześcian  – oznacza solidność i stałość, jest kwadratem podniesionym do kwadratu, czyli pełnią i całkowitością naszej jaźni i otaczającej nas przestrzeni. Sześcian jako kostka i jako ciało ograniczone sześcioma kwadratami partycypuje w symbolicznym znaczeniu kwadratu, symbolizuje twardy namacalny świat materii ? Ziemię.  Sześcian w symbolice funkcjonuje jako ukryty w matematycznych wymiarach i proporcjach świat materialny w którym prawa współtworzące funkcjonują jako cztery żywioły, fundamenty wiążące materie w jej postać. Sześcian symbolizuje matematyczną całkowitość, i w niej zawartą prawdę, ponieważ z każdej strony wygląda tak samo. Oznacza również solidność i stałość nas i naszego materialnego bytu na poziomie materii.  W alchemii sześcian jest kwadratem podniesionym do kwadratu, czyli pełnią i całkowitością…

Szachownica

     Szachownica jest inną odmianą symbolu krzyża.  Przypomina człowiekowi o wielopoziomowym znaczeniu otaczającej nas przestrzeni i jego wydawałoby się skomplikowanej strukturze.  ?Szachownica jest istotnym symbolem, w którym uchwycono najwyższą złożoność pola naszego istnienia pod postacią ukrytego wzoru w który nawarstwia się wielopoziomowe znaczenie symboliczne?…

Doskonale opisana siła oddziaływania szachownicy pod…

Zwierzenia Autora

 Godzimy się z tym, że nie jesteśmy wieczni, ale nie możemy znieść tego, aby sprawy nasze i czyny utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. Wtedy bowiem obnaża się pustka, która nas otacza…
Źródło –  Nocny lot

 

Marek Kopacz