Studnia

 

 

 

Synonimy:    Studnia, Źródło, Rezerwuar, Zbiornik…..
Antonimy:      ……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć –   niepewna Twoja przyszłość…
Czerpać wodę –   oznacza robić dobre interesy…
Pić z niej wodę –   odświeżysz swoje wewnętrzne siły i umysł…
Kopać –   korzystny interes do zrobienia…
Bez wody –   nie masz zaufania do siebie i po niepowodzeniu nie potrafisz dobrze pracować…
Na podwórzu –   lepsza praca, awans i większe dochody…
Wpaść do studni –   pogorszenie stosunków w miejscu pracy…
Ocembrowana –   z trudem osiągniesz swoje cele i nie będzie Cię to cieszyć tak jak myślałeś…
Kamienna –   w życiu wszystko łatwo osiągniesz ale jest ci ciężko to utrzymać…
Stara studnia –   dożyjesz sędziwego wieku i to w dość dobrej formie…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Studnia pozostaje w symbolicznym związku z wodą, zarazem jednak z głębią tajemnicy i dostępem do ukrytych źródeł. Zstąpienie do studni często symbolizuje dostęp do poznania swojej głębi ukrytej pod powierzchnią podświadomości….. Zanurzenie się w wodzie studni często odpowiada symbolicznie wypiciu jakiegoś szczególnego eliksiru udziela ono nieśmiertelności, młodości i zdrowia jako źródła młodości. W Biblii spotykamy studnię w symbolicznym związku z oczyszczeniem, błogosławieństwem i wodą życia. Otoczone kwadratowym murem studnie w krajach arabskich uchodzą za symbole Raju, symbol odmłodzenia i duchowego odrodzenia. Studnia bez wody każe strzec się przed nieżyczliwością bliźnich. Czysta i pieniąca się woda może znaczyć wzmocnienie duchowej siły oraz radość i wesołość w dobrym towarzystwie. Wpaść do studni znaczy powrócić do starych, przeważnie złych, przyzwyczajeń i mieć trudności w zdobywaniu przyjaciół….., Studnia jednak to symbol zaspokojenia pragnień, symbolizuje moce twórcze, tajemnicę życia, duchy opiekuńcze, błogosławieństwo wody życia i wodę żywą……, Czerpanie ze studni to sięganie do zamieszkałych w głębiach duchów opiekuńczych, mocy twórczych, bóstw lokalnych, tajemnic ukrytych źródeł….., Znane są również magiczne zabiegi medyczne szamanów i czarowników obejmujących obmywanie ciała wodą ze studzien i jezior. Studnia wody odświeżającej i oczyszczającej oznacza wzniosłe dążenia. Zejście do studni symbolizuje dostęp do świadomości duchowe człowieka i jego wzniosłe intencje….., Przeglądanie się w studni to mistyczna postawa kontemplacyjna, medytacja, głębia prawdy zawarta w naszej dusza, zaglądanie na dno własnego „ja”, w głębiny jaźni….., Zanurzenie się w wodzie studni to zaczerpnięcie eliksiru młodości, zdrowia i nieśmiertelności, wzmożonej świadomości….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »