Siedemset Siedemdziesiąt Siedem

 

 

Synonimy:   Siedemset Siedemdziesiąt Siedem…
Antonimy:   Zero…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu

Widzieć   ?   prawidłowo rozwinięte poczucie racjonalności, bezpieczeństwa i ufności we własne siły…
Pisać   ?   Twoje fundusze mogą się pomniejszyć na rzecz innych wartości…
Odkryć w tekście   ?   będziesz zmuszony do wyważonego zachowania…
Wyraźna   ?   Trzymaj się ogniska domowego, mogłaby cię zwabić niepotrzebna przygoda…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Liczba 777 użyta jest tylko jeden raz w Biblii. Była w starożytnych czasach sekretną liczbą Hebrajczyków i Semitów, reprezentowała perfekcje i świętość, w snach jest symbolem kultu życia w całym otaczającym nas wszechświecie, oraz wszelkich przebiegających w nim procesów zmierzających do jego powstania. Symbolika tej liczby reprezentuje świadomość duchową, prawdziwe piękno człowieka. Pojedyncza liczba 7 to dwie geometryczne formy, jako trójkąt osadzony na kwadracie, górna krawędź trójkąta oznacza zjednoczenie ducha i materii, dolna wpływ pierwiastka męskiego i żeńskiego pomiędzy ziemią i niebem, potrojenie tego symbolu wskazuje na tajemnice życia zawartą pomiędzy trzema płaszczyzna-nami istnienia zmierzając w tym wypadku do pełni doskonałości. Cykl życia natury odzwierciedla cykl istnienia człowieka, przyroda znacząco wpływa na nasze życie , tworzy podstawy naszego istnienia zawierając w sobie wiele symboli które musimy odkryć na swojej drodze, cykl życia niektórych pomniejszych od ludzkiego istnień jest natchnieniem do zrozumienia pojęcia „wiecznego życia”, świat zmysłowy i świat nadzmysłowy nawzajem się przenikają i uzupełniają, wszędzie zostawiając ślady triumfu życia nad kultem śmierci. Trzeba jednak być świadomym kruchych podstaw życia, jego ulotności i zasad jakimi się kieruje. W mistyce Siedemset Siedemdziesiąt Siedem oznacza początek istnienia wszechrzeczy wsparty wolą stwórcy by dziewicza dusza będąca dopełnieniem dla materii, rozpoczeła swoją wędrówkę w świecie zmysłów, emocji i uczuć, gdzie będąc jeszcze czystą niezapisaną cząstka pierwotnej materii wyruszyła z swoją misją aby wzrosnąć by ponownie powrócić i połączyć się ze swoim stwórcą. Symboliką tej liczby jest zatem wniebowstąpienie duszy poprzez ciało. W języku greckim zmartwychwstanie jest napisane „h anastasiv” co właśnie odzwierciedla liczba 777, to właśnie Jezus Chrystus powiedział: ” Jam jest zmartwychwstaniem”, symbolika Jezusa właśnie do liczby 777 się odnosi jako do powrotu do Najwyższej Świadomości. Tak więc 777 to symbol transmutacji, która odbywa się w momencie, gdy człowiek staje się świadomy konieczności wejścia na ścieżkę prowadzącą do doskonałości, gdzie 700+70+7 oznacza Ojciec Wszechmogący (perfekcja) + Syn Boga (światło umysłu) + Duch Święty (Zasada istnienia)…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »