Rzeka

 

 

 

Synonimy:    Rzeka, Ruczaj, Rzeczka, Strumień…..
Antonimy:      Pustynia…..

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…..

Wartka –   pomyślność i radosne życie…
Tuż za oknem –   ktoś nad Tobą czuwa…
Szumiąca –   niespodziewane wiadomości…
Wezbrana –   dobra przepowiednia…
Występująca z brzegów –   kłopoty i niepowodzenia…
Pełna ryb –   duża forsa…
Mętna lub brudna –   poważne kłopoty i spory rodzinne…
Kąpać się –   wróży dostatek i bogactwo…
Pływać –   spełnią się Twoje marzenia…
Siedzieć na brzegu –   masz nieprzyjemne cechy charakteru…
Wyschła –   dokuczliwa choroba i nieszczęście w rodzinie…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….

Rzeka symbolizuje barierę, przeszkodę, powódź i niebezpieczeństwo, przemożną potężną siłę, twórcze moce Natury, życie i śmierć, zasadę żeńską, nieubłagany upływ czasu, zapomnienie, żywą woda w strumieniu…., Rzeka zawsze była przeszkodą w wędrówkach ludów w czasach, gdy nie było dróg i mostów, pokonywana, często z niemałymi stratami, przez całe ludy, z kobietami, dziećmi, bydłem i dobytkiem, przy pomocy bukłaków nadętych powietrzem. Ganges w Indiach to rzeka oczyszczenia spływająca z włosów Siwy, symbol wód górnych i narzędzie wyzwolenia. Ganges i Jamuna to atrybuty Waruny jako władcy wód, Ganges przepływa niebo, ziemię i świat podziemny……, Rzeki wypływające z Edenu ogrodu rozkoszy, raju ziemskiego na cztery strony świata, jako łaski i wpływy Nieba spływające po osi świata i rozchodzące się aż po krańce Ziemi……, Prorok Elizeusz wyleczyć miał wodza syryjskiego Naamana z trądu za pomocą siedmiokrotnej kąpieli w Jordanie. Jan Chrzciciel, chrzcił tłumy wiernych w Jordanie, a na koniec Jezusa…., W średniowieczu wyobrażano sobie Chrystusa jako Baranka na wzgórzu, z którego wypływają cztery strumienie. Te 4 rzeki to, „Pison, który okrąża ziemię Hewilat, gdzie znajduje się najlepsze złoto, żywica bdelium i kamień onyksowy symbolizujący Przezorność, Genon okrążająca ziemię etiopską i symbolizujący Umiarkowanie, Tygrys idąca ku Asyryjczykorn jako Siła i Eufrat utożsamiany z Sprawiedliwością……., Ze względu na jej potoczystość jest symbolem czasu i przemijalności, ale także ciągłej odnowy. Spływanie wszystkich rzek do morza uchodzi za symbol zjednoczenia indywidualności i absolutu, w buddyzmie i hinduizmie za symbol przejścia do nirwany. Rzekę spływającą z gór interpretowano, w judaizmie jako symbol niebiańskiej łaski….., Rzeka w sennej rzeczywistości to symbol oczyszczenia i przebudzenia do nowego życia spłukując wszystkie nasze brudy. Czysta woda, spokojnie przepływająca leniwie przed naszymi oczami symbolizuje uwolnienie z okowów naszego ducha. Jeżeli rzeka toczy wody nieczyste, brudne, zamulone, oznacza to że ktoś wywiera niepożądany wpływ na Twoje emocje i uczucia, symbolizuje zmartwienia, które podświadomość chciałaby zmyć z siebie, jednocześnie zamykając pewne etapy w swoim życiu……, Powodzie, zalania i podtopienia oznaczają kłopoty sprawiane sobie na co dzień……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »