Pianista

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Pianista….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Pianista – sen symbolizuje pasje i ambicje, które są lub zostaną przez Ciebie w najbliższej przyszłości zrealizowane. Istota snu poprzez dojrzałego wiekiem pianistom ujawnia nam, że śniący najlepsze lata ma już za sobą i może spodziewać się wielu różnych korzystnych dla siebie rozwiązań które przyniesie mu życie, pod warunkiem jednak zwolnienia tępa życia. Jeżeli pianista gra burzliwą melodię która przechodzi z wolna w łagodne dźwięki, to znak, że po okresie kłopotów niebawem nadejdzie dla niego szczęście i na odwrót jeżeli łagodna melodia przechodzi w burzliwą to znak, że po spokojnym życiu nadchodzą jego burzliwe momenty. Dziwnie lub nierytmiczne dźwięki wygrywane przez obcego pianistę zwiastują śniącemu przejściowe zagrożenie….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


« »