Odkupienie

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Odkupienie….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Odkupienie – sen odzwierciedlający Twoje realne odczucia i obawa, że to, co robisz, może zranić kogoś z Twojego bliższego czy dalszego otoczenia. Istota snu przedstawia ważne wydarzenie, jakie nastąpi w naszym życiu i zmusi nas do zmiany sposobu postrzegania i uzewnętrzniania trwałych wartości. Wskazuje, że znajdujemy się na zakręcie, w decydującym punkcie życia w którym ta zmiana powinna się dokonać choćby po to by otworzyć Ci oczy na to co dla Ciebie jest naprawdę ważne….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


« »