Łuska od pocisku

 

 

 

 

 

 

Synonimy: Łuska od pocisku….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Łuska od pocisku – w snach symbolizuje cienką granice miedzy dobrem a złem, między świadomością tego co robimy a nieświadomością swoich czynów, ponieważ łuski od pocisków symbolizują granice miedzy ciemnością a jasnością ludzkiego serca. W swoim mrocznym aspekcie odnosi się do mniejszej lub większej skłonności do wątpienia we wszystko, co nie jest zgodne z własnymi normami, co nie jest ustalone przez nas samych, do naszego braku wyobraźni lub niedostatecznej elastyczności charakteru. Wskazuje, że ulegamy ślepemu posłuszeństwu wobec własnych norm i kryteriów co sprawia, że nie mamy skrupułów. Istota snu wskazuje, że nadszedł czas na zmianę dotychczasowego sposobu życia i konieczności przystosowania się do nowych życiowych warunków…..

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


« »