Kulawy

 

 

 

Synonimy:  ……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   nieoczekiwane i niespodziewane zdarzenie losowe…
Być kulawym –   stracisz dobrą opinię w swoim otoczeniu…
Spotkać –   niepowodzenie lub jakieś oszustwo…
Rozmawiać –   problemy do przezwyciężenia…
Wykłócać się z –   walczysz ze swoimi problemami mimo że nieraz nie masz już sil…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Kulawy to  ktoś niepewny swojej postawy egzystencjalnej, człowiek mający wiele problemów osobistych często żyjący bez wiary w samego siebie. Sen może  symbolizować nadmierne poleganie na innych lub uzależnienie od używek, dla przykładu alkoholu, a także od od rzeczy materialnych lub innych wartości. W wierzeniach ludowych diabeł kuleje na jedną stopę, ponieważ z własnej winy został strącony z nieba. Sen ten należy kojarzyć z problemami związanymi z poruszaniem się w własnym otoczeniu i świadczyć może o braku umiejętności wyrażania siebie na zewnątrz jak i kalectwie duchowym śniącego co w konsekwencji prowadzi do braku postępu w rozwoju. Widok ludzi mających kłopoty z chodzeniem w snach wskazuje na zbyt wiele Twojej troski o innych, przy jednoczesnym niedostatecznym zainteresowaniu własnym rozwojem duchowym.  W symbolice sennej noga jest symbolem podstaw naszej duszy to w tym kontekście kulawy człowiek może również symbolizować kalectwo moralne. Jeśli więc to Ty w swoim śnie  jesteś kulawy to znak że masz głębokie poczucie swojej ułomności i jesteś  nieszczęśliwy że masz ograniczone możliwości działania, jeżeli kulejesz na lewą nogę to znak że  ?kuleją? czyjeś uczucia do Ciebie a Ty podświadomie odczuwasz brak emocjonalnego wsparcia, jeśli natomiast kulejesz na prawą nogę to znak że spadnie Twoja  aktywności zewnętrzne fizyczna i wszystko będzie Ci szło jak po „grudzie”….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »