Książka

 

 

 

 

Synonimy:  Książka, Książki……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Książka – symbolizuje wiedzę i nasze z nią związane pragnienie jej nabycia, symbolizuje wiedzę wyższego rzędu, o samym sobie, Twoją mądrość, Twój umysł, stosunek do potrzeby nauki jako symbol tego czego się uczysz dzięki otwartemu umysłowi i pragnieniom zdobywania wiedzy po przez nowe doświadczenia…
Czytać – posiądziesz jakąś tajemnicę dzięki której osiągniesz sławę…
Przeglądać – ogólny szacunek i zmienne szczęście…
Otwierać – nieodpowiednie i niezdrowe towarzystwo…
Odłożyć na bok – niekorzystne załatwienie spraw…
Piękna i otwarte ? odnajdziesz właściwą drogę do celu…
Zniszczona – przestroga przed zbytnim zaufaniem do cudzych poglądów…
Podarta ? ktoś wykorzysta Twoją dobroć i ufność…
Naukowa – zaszczytne wydarzenie i duże honory…
Uczyć się z – popełnisz nietakt i kogoś tym skrzywdzisz…
Ktoś Ci ofiarował ? miłość i szczęście w małżeństwie…
Kupować – kosztowny, ale niezbędny sprawunek…
Otrzymać – dowiesz się o jakimś sekrecie…
Ukryta książka – wiedza i mądrość, do której nie mieliśmy dotychczas dostępu…
Zamknięcie książki – zamknięcie jakiegoś rozdziału własnego życia…
Rzucenie jej z niechęcią – niechęć do uznania jakiejś prawdy…
Dawać komuś – obdarzenie kogoś wiedzą…
Stare książki – uniwersalne, zawsze wieczne prawdy…
Własny księgozbiór – Twoja własna, zgromadzona wiedza…
Jakiś księgozbiór – ogół wiedzy dostępnej ludzkości…


 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Książka w sennej rzeczywistości symbolizuje skarbnice wiedzy z jakiej czerpiemy nowe doświadczenia i informacje o świecie materii. Uosabia w sobie dorobek ludzkiej wiedzy, stan Twojego umysłu, Twoją twórczość intelektualną. Książka symbol uniwersalnej mądrości, wiedzy, także o pełni wszechświata jako jedności złożonej z wielu poszczególnych kart i znaków pisarskich. Spotyka się także wyobrażenie Księgi Świata jako Liber Mundi, która zawiera całość wszystkich spisanych praw, jakimi Boska Inteligencja posługiwała się przy stwarzaniu świata. Islam rozróżnia jeszcze wpływy makrokosmiczne i mikrokosmiczne, w aspekcie symboliki Księgi Świata. To właśnie w Liber Mundi zawiera zapis istnienia każdej poszczególnej jednostki. Wyobrażenie księgi, w której zapisane są losy ludzi, wywodzi się już z orientalnych wierzeń w boskie tablice losu. W Biblii spotykamy zwrot ?Księga Życia? na określenie całości wszystkich wybranych. Księga o siedmiu pieczęciach z Objawienia św. Jana jest symbolem wiedzy tajemnej. Otwierać we śnie wielką białą księgę i widzieć niezapisane w niej strony jest symbolem przeznaczenia jakiemu w jakiś sposób podlegamy. Spożywanie księgi lub zwoju ksiąg oznacza wzięcie do serca Słowa Bożego. Księga zamknięta oznacza jeszcze nie urzeczywistnione możliwości lub tajemnice, podczas gdy księga otwarta wskazuje na spełnienie obietnicy. Jako atrybut księga ukazuje się także u Ewangelistów, apostołów i nauczycieli Kościoła. Potęga wiedzy lub pisemnie sformułowanych praw jest symbolizowana przez lwy trzymające księgi lub zapisane tablice. Skromna i prosta księgą skrywa prawdziwe tajemnice życia, często też odnosi się do przeszłości, z której doświadczeń obecnie korzystamy. Jeśli we śnie czytasz księgi lub się uczysz, oznacza to szczęście i bogactwo duchowe jakie do Ciebie z życia płynie. Dzieci czytające książki oznaczają dobre zachowanie twoich pociech i wielkie szanse na ich prawidłowy rozwój, dużą dojrzałość i mądrość w postępowaniu co dobrze wróży Twojej rodzinie…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »