Książę

 

 

 

 

Synonimy:  Książę, Księciu……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   nadchodzi czas na zdecydowane kroki…
Być nim –   zmienne szczęście…
Być przy nim –   wysoki status społeczny i awans….
Kłócić się z nim –   wszelkie Twoje oczekiwania spełzną na niczym…
Umierający –   pomyślna i ważna wiadomość od rodziny…
Zostać zaproszonym przez –   rychłe zaszczyty…
Jadący konno –   fałszywy przyjaciel w Twoim otoczeniu…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Każdy książę w naszych snach jest uosobieniem  herosa, młodzieńczego pełnego wigoru i chęci do życia mężczyzny, którego aktywny i pełna moralnego działania postawa prowadzi go do wewnętrznej  przemiany.  To symbolika animusa. Animus jest podobnie jak anima personifikacją nieświadomości, a przy tym, jak wszystkie archetypy, ma dwoisty charakter, wyrażając się w dwóch postaciach: ?jasnej? i ?ciemnej?, ?wyższej? i niższej?, ?pozytywnej? i ?negatywnej?. Animus, jako, że wyraża pierwiastek logosowy, egzemplifikuje się w najróżniejszych: konstrukcjach, ujęciach, interpretacjach, insynuacjach. Na wymiarze negatywnym będzie wyrażał się w niejasnych i domagających się absolutności, choć zazwyczaj błędnych, sądach. W aspekcie pozytywnym, tak anima jak i animus, są natomiast przewodnikami czy pośrednikami człowieka pomiędzy światem świadomości i nieświadomości ? animus przybiera wówczas postać najbliższą wyobrażeniom śniącej osoby w tym wypadku księcia. Tak więc symbolika księcia w naszych snach jest  synonimem wytrwałego znoszenia przeciwieństw na drodze do przezwyciężenia sił własnego ego. W snach kobiety może stanowić, wypieraną, męską część osobowości każdej kobiety i przybierać postać wymarzonego kochanka, przesyconego podświadomymi wyobrażeniami upragnionych męskich cech…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »