Ksiądz

 

 

 

Synonimy:  Ksiądz, Kapelan, Kaznodzieja, Kleryk……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   długie i owocne życie…
Być –   osiągniesz zaszczytne stanowisko…
Spotkać –   znajomość, która da Ci dużo do myślenia….
Wielu –   wyjdą na jaw jakieś sprawy o których wolał – byś nie wiedzieć…
Rozmawiać –   tylko wielkie prawdy są w stanie zmienić Twoje życie…
Na ambonie –   choroba i kłopoty dla śniącego…
Spowiadać się u –   upokorzenie i smutek…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Księża to wyświęceni kapłani, którzy z racji swego powołania, winni sprawowanie kapłańskiej posługi  poprzez gromadzenie wiernych we wspólnotę i przewodniczenie im w ziemskim pielgrzymowaniu do Boga. Kapłan jest symbolem człowieka kroczącego bezpośrednią droga do Boga, pełną wyrzeczeń osobistych z których powinien wychodzić zwycięsko i ze zdwojoną siłą. Wszyscy kapłani powinni budować jedność Kościoła, zarówno poprzez modlitwę, jak i świadome działanie. Na ich sztandarach winna być braterska życzliwość, szacunek, współczucie i wszechstronna pomoc łącząca Ich z wiernymi. Budowanie wspólnoty Kościoła bierze swój początek  w jedności pomiędzy Bogiem, kapłanem a wiernymi, gdzie kapłan pomny swojej odpowiedzialności powinien być pomostem dla wiernych. Fundamentem tej więzi pomiędzy kapłanem a Bogiem i pragnienie posługi wiernym powinna być wiara wynikająca z głębi jego duszy.  Kapłani powinni wystrzegać się w swoim postępowaniu i wypowiedziach tego wszystkiego, co mogłoby doprowadzać do rozbijania wspólnoty  wiernych.  Obowiązkiem kapłanów jest popieranie zachowania między wszystkimi ludźmi poszanowania wolnej woli danej nam od Boga, pokoju i zgody, opartej na sprawiedliwości i miłości. Ksiądz natomiast jest namiestnikiem kościoła i pasterzem parafii, odpowiedzialnym wobec Boga za jej uświęcenie i zbawienie jej członków. Ksiądz jest zobowiązany zapewnić parafianom pełny dostęp do słowa Bożego i sakramentów świętych, organizować sprawy wiary i działalność charytatywną. Powinien objąć pasterską troską wiernych wszystkich stanów, grup społecznych i zawodowych także niewiernych. Szczególnie zaś ma pamiętać o chorych, duchowo zaniedbanych, nieszczęśliwych, dotkniętych różnymi doświadczeniami, słabych w wierze i oziębłych religijnie. Jako ojciec i pasterz powinien modlić się o uświęcenie i zbawienie swoich parafian. Niech więc nie poprzestaje tylko na obowiązkowym aplikowaniu Mszy św. za parafian, lecz także poza nakazanymi dniami niech składa za nich Najświętszą Ofiarę oraz ofiaruje w ich intencji swoje umartwienia i cierpienia, przekładając wiele ze swoich działań w czyn a nie tylko słowa. Według staroegipskich tłumaczy snów ujrzenie we śnie kapłana zapowiada rychłe otrzymanie  stanowiska wymagającego wielkiej odpowiedzialności. Kiedy pogrążony jest w modlitwie oznacza konieczność przemyślenia sobie swojej postawy i potrzebę wewnętrznego oczyszczenia. Dla zakochanych symbolizuje potrzebę zalegalizowania związku, poczucia pewności, że na pewno do siebie należycie i nic już tego nie zmieni, wyraża tęsknotę za stabilizacją, stałym związkiem uczuciowym i rodziną. Rozmowa z księdzem wskazuje że otrzymasz pouczenie w sprawach zasad Twojej uczciwości, oznacza to najczęściej  że jakieś Twoje kłamstwo wyjdzie na jaw i będziesz się musiał przyznać do winy aby uzyskać przebaczenie u tej osoby. Czasem sen o wyjątkowo sędziwym księdzu pojawia się jako zapowiedź spotkania kogoś kto swoją niezłomną postawą życiową będzie reprezentował trwałe wartości stając się w tym względzie wzorem do naśladowania  Słuchanie kazania wygłaszanego przez księdza jest symbolem wskazówek jakie już niedługo otrzymamy od kogoś mądrego i wysoko rozwiniętego wewnętrznie które warto sobie dogłębnie przemyśleć i wziąć je pod wzgląd w swoich planach…… 

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »