Krucyfiks

 

 

 

Synonimy:  Krucyfiks……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   spełnione nadzieje…
Trzymać –   wskazuje na modlitwę, medytacje lub kontemplacje…
Odwrócony –   profanacja własnych ideałów…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Krucyfiks to mistyczny i symboliczny wizerunek Jezusa na krzyżu, mający związek z głęboką mistyką, służący do modlitwy, kontemplacji i medytacji.  Pojęcie krucyfiksu mistycznego dotyczy głównie wolno stojących krucyfiksów, niezależnych od większej struktury. Wyodrębnienie takiego krucyfiksu od przestrzeni liturgicznej i umieszczenie go w osobnej przestrzeni umożliwia głębszą relację między modlącą się osobą a Chrystusem. Wizerunki o charakterze mistycznym w tym krucyfiksy, były i są preferowane w środowiskach zakonnych. Częstokroć na tego typu przedstawieniach Chrystus wisi nie na krzyżu, lecz na drzewie, lub krzyżu imitującym kształtem drzewo gdzie z symbolicznego  pnia wyrastają konary i gałęzie, w centrum takiego wizerunku ukrzyżowano Chrystusa, zaś na końcówkach gałęzi proroków i patriarchów. Taka forma Krucyfiksu jest aluzją do biblijnego Drzewa Poznania jako Lignum vitae.   W sennej rzeczywistości Krucyfiks symbolizuje głębokie duchowe rozterki i potrzebę odnowienia życia wewnętrznego, a także usunięcie głębokiego niepokój i ukrytych cierpień które się nagromadziły w naszej podświadomości nieraz od początku naszego życia. Krucyfiks i Ukrzyżowanie pojawia się zazwyczaj w snach o charakterze mistycznym, proroczym lub religijnym. Oznacza wewnętrzną przemianę duchową, poprzez złożenie symbolicznej ofiary i podjecie walki z samym sobą w sensie zrozumienia własnych ograniczeń, pogodzenia się z ułomnościami, co pozwala na ich powolne ale definitywne zwalczenie i dalszy rozwój duchowy?

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »