Królewska droga

 

 

 

Synonimy:  Królewska droga……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –   znajdziesz się na rozdrożu, to czas na podjęcie ważnych duchowo decyzji…
Kroczyć –   rozumiesz znaczenie drogi, pozostało zrozumieć jeszcze samego siebie…
Widzieć kogoś –   podziw dla czyichś dokonań…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Królewska droga w przeciwieństwie do innych dróg to droga słuszna i prosta, wskazuje że osoba która nią podażą zna siebie i swoje możliwości jak i w pełni je wykorzystuje do zdobycia wyznaczonego z pełną świadomością celu. W naszych snach to dążenie nie dającej się zbić z tropu do wewnętrznego celu,  w średniowieczu było to określenie drogi do Boga poprzez życie zakonne i medytację. W zależności od tradycji, temperamentu, predyspozycji, skłonności,  na drodze do wyzwolenia każdy z nas podąża indywidualną ścieżką gdzie praca z własną świadomością, procesem myślowym, intuicją, wglądem i innymi wewnętrznymi stanami ciała, ducha i duszy  jest doznanie całkowitej wewnętrznej integracji i wyzwolenia z niewiedzy jak i innych błędnych obciążeń naszej jaźni….

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »