Kolumna

 

 

 

Synonimy:      Kolumna, Filar, Podparcie, Podpora, Słup, Wspornik……
Antonimy:      Ściana……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Solidna  –  uznanie, szacunek i duże zaufanie otoczenia…
Wysoka  –  potrzebujesz wsparcia…
Marmurowa  –  wróci Ci wiara w ludzi…
Stawiać  –  pozyskasz zaufanie wpływowych osób…
Burzyć  –  splot niepomyślnych okoliczności…
Powalona  –  utracisz życzliwość oddanych Ci ludzi…
Dużo kolumn   –  jakieś znaczne wyróżnienie i większe przywileje…
Chwiejąca się  –  Twoje plany są zagrożone…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Kolumna symbol powiązania ziemi i nieba…., Jako podpora budynku powszechny symbol stałości, wsparcia i oparcia, może też być symbolem silnej społeczności lokalnej. W jej pełnej postaci, z podstawą i kapitelem, bliska jest symbolicznej treści drzewa życia, gdzie podstawa jest korzeniem, trzon ? pniem, kapitel ? koroną i listowiem…., Niekiedy może ona też być odbierana jako ucieleśnienie postaci ludzkiej, architektura starożytna często używała zamiast kolumn posągów Atlasów i Kariatyd. Biblia mówi o kolumnach, na których opiera się świat i które Bóg zburzy w dniu Sądu Ostatecznego. Przy wejściu do przedsionka świątyni Salomonowej stały dwie kolumny o symbolicznym znaczeniu, zwane „Jachin” (Pozwala trwać) i „Booz” (W nim jest siła), kopie tych kolumn odgrywały później ważną rolę w świątyniach wolnomularzy. Obok architektonicznych ciągów kolumn i niezależnie od nich spotykamy w wielu kulturach także poszczególne wolno-stojące kolumny, czyli słupy, podpierającej niebo jako symbol kolumny kosmicznej, lub też liczne antyczne, symbolizujące zwycięstwo kolumny triumfalne. Kolumna, w kultach płodności, ma znaczenie falliczne. Stup ognia lub dymu, w której Bóg prowadził lud Izraela przez pustynię, pojawia się również w literaturze religijnej jako symbol mistyczny kolumny sięgającej nieba. W snach symbolizuje siły wsparcia i uzewnętrzniają mocne i trwałe wartości jaki nie tylko są warte wsparcia ale i godne pokazania całemu światu jako niezłomne……

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »