Katharsis

 

 

 

Synonimy:  Katharsis, Wewnętrzne Oczyszczenie……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Odczuwać    –   uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia…
Zabiegać   –   stan napięcia wewnętrznego i poszukiwanie uwolnienia od cierpienia…

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Katharsis to wewnętrzne oczyszczenie, uwolnienie od cierpienia, odreagowanie zablokowanego napięcia, stłumionych emocji, skrępowanych myśli i wyobrażeń. Elementy od których katharsis oczyszcza uprzednio podlegają kontroli mechanizmów obronnych, naszego ego lub kontroli społecznej czyli persony jednostki. Samo oczyszczenie duszy może się dokonać na różne sposoby po przez doznania artystyczne, doznania emocjonalne czy uczuciowe. Może się dokonać również w szczególnie emocjonalnym śnie. Uwolnieniu podlegają przede wszystkim kompleksy psychiczne, które dezorganizowały funkcje ego, obciążały naszą jaźń  i niepokoiły świadomość. Taki sen jest bardzo mocno związany z naszymi emocjami i bardzo często po przebudzeniu jesteśmy zalani łzami lub szczególnie poruszona zostaje nasza wrażliwość na czyjąś krzywdę czy odczuwalny w śnie czyjś ból. To właśnie taki w taki sposób otwieramy się na nowe wyższe doznania zmieniając swój sposób widzenia świata i siebie w nim…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »