Jolanta

 

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.Imię to z greckiego oznacza fiołek + kwiat. Fiołek jest uważany za symbol skromności. Charakter: Cechuje je wielkie opanowanie, pozwalające stawiać czoło trudnym sytuacjom. Kobiety te wymagają szacunku, cenią cnoty, szanują dobre obyczaje. Są bardzo stałe w przekonaniach, pewne swego ideału, lubią prowadzić dyskusje na temat ludzkich słabostek, wiary oraz polityki. Skłonne radzić innym jak mają postępować, ale same rad nigdy nie przyjmują. Mają skrupulatny sposób myślenia, dokładny charakter, a swoje cele realizują niemal z naukową dokładnością. Cenią sielankę rodzinną, kochają dzieci i męża. Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra cztery oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność, a to oznacza, że osoby o tym imieniu są silne, uparte, ciężko potrafią pracować na swoje potrzeby, przy czym potrafią być zarówno gwałtowni, jak i delikatny. Oznacza to, że osoba obdarzona tym imieniem jest spokojna, serdeczna, cierpliwa, stała, zdecydowana i praktyczna, choć uparta i oporna na zmiany. Energia żywiołu Ziemi zawarta w mocy tego imienia przejawia się w jego naturalnej postaci dążącej do podtrzymania tego, co rozpoczęte. Przynosząc też łatwość w doprowadzeniu do końca raz rozpoczętych rzeczy. Moc imienia związana jest ze stabilnym strumieniem energii danego żywiołu. Związana jest ona z nieprzerwanym dążeniem do celu i niechęcią do zmiany kierunku. Żywioł ziemi to pierwotny żywioł najbliższy podstawowej naturze człowieka, to dzięki żywiołowi ziemi świat jest realny i twardy, to dzięki niemu istnieją wszelkie prawa, zasady i reguły. To dzięki niemu człowiek obdarzony tym imieniem twardo stąpa po ziemi…..

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/jolanta


« »