Jin   /   Jang

 

 

 

Synonimy:     Jin / Jang….
Antonimy:      Jang / Jin…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć znak – wszystko jest w Twoim życiu we względnej równowadze, musisz tylko znaleźć elementy dobra w najgorszej nawet życiowo sytuacji…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Jin i jang dwie przeciwstawne sobie zasady tradycyjnej kosmologii chińskiej, którym przyporządkowane są wszystkie rzeczy, istoty i okresy. Opisuje ona dwie pierwotne i przeciwne, lecz uzupełniające się siły, które odnaleźć można w całym wszechświecie i człowieka….., Jedno nie może istnieć bez drugiego, tak jak dzień nie może istnieć bez nocy, światło bez ciemności, czy śmierć bez życia….., Obie zasady wyobrażają podział, jakiemu ulec miała jedność prapoczątku świata……, jednak co bardzo ważne w mistycyzmie nie są względem siebie antagonistyczne, a jedynie przeciwstawne i różnorodne a ich wzajemne wpływy nasilają się lub słabną w różnych okresach i różnych sytuacjach……. Zasada Jin, dosłownie rozumiane jako „zacienione miejsce, północne zbocze wzgórza, południowy brzeg rzeki, zachmurzenie, zaciemnienie”, żeńska negatywna zasada, zawarta w pasywności, uległości, słabości, ziemi, wilgoci, zimnie, strumieniach, dolinach, głębinach, ciemnościach, Księżycu, w linii przerywanej, związana ze stroną północną, liczbami parzystymi, barwą żółtą, Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach…….. Zasada Jang, dosłownie rozumiane jako „nasłonecznione miejsce, południowe zbocze wzgórza, północny brzeg rzeki, światło słoneczne, męska pozytywna zasada, zawarta w aktywności, energii, niebie, suchości, cieple, ogniu. Słońcu, świetle, wyżynach, życiu, w linii nieprzerwanej, przyczyna zjawisk przyrody i źródło porządku w naturze, związana ze stroną południową, liczbami nieparzystymi, barwą czerwoną, Yin symbolizuje woda lub ziemia. Wszyscy urodzeni w nieparzystych latach……. Tai-ki ? zasada komplementarności Wszechświata tradycyjnej kosmologii chińskiej, połączenie zasady żeńskiej, jin, z męską, jang, wyobrażana jako koło, którego połówki ? ciemna (ji”) i jasna (Jang), graniczą ze sobą linią w kształcie litery S, przy czym długość linii podziału jest równa długości połowy obwodu koła. W środku obu powstałych w ten sposób pól umieszcza się zazwyczaj maleńkie kółko, którego połówki zabarwione są kolorem przeciwnego pola na znak wzajemnej zależności obu zasad. przypomnienie, że zawsze pierwiastek jednego znajduje się w drugim. Tak samo jak zawsze znajdziemy odrobinę światła w ciemności, tak w najczystszym świetle jest odrobina ciemności, żadna z tych cech nie jest nigdy skończona co przypomina, że ekstremalne skrajności zmieniają się natychmiast w swoje przeciwieństwo, jak również to, iż cechy Yin i Yang zależą od punktu widzenia obserwatora……, W pewnej konkretnej sytuacji Yin może przekształcić się w Yang i odwrotnie. Noc zmienia się w dzień, ciepło stygnie, a życie zmienia się w śmierć. Niemniej jednak i ta przemiana jest względna, jako że noc i dzień mogą ze sobą współistnieć w tym samym czasie na Ziemi widzianej z kosmosu……, To pokazuje, że bezwzględne rozgraniczenie między jednym a drugim nie jest możliwe……, Falista linia podziału nadawać ma obu połówkom dynamikę, której by brakło, gdyby dzieliła je średnica, wg niektórych jest to dynamika obrotowa symbolizująca wir kosmiczny wzbudzający nieustanny ruch i przemianę przy zachowaniu ciągłości…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »