Jeden

 

 

 

 

 

 

Synonimy:     Jeden, Jedynka,  Jednokrotny, Jednorazowy, Jedyny……
Antonimy:      Wielokrotny, Wielorazowy……

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być jedynką  –  symbolizuje samotność i osamotnienie…
Widzieć  –  mierzysz siły na zamiary próbując się przebić samotnie…
Jeden grosz   –  Twoje finansowe problemy wkrótce się skończą, a gotówka rozmnoży się…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Jeden to symbol jeszcze niezróżnicowanego prą-początku i jednocześnie pełni, do której wszystkie rzeczy i istoty znów powrócą, a więc jest jednocześni jako jedność i zarazem symbol Boga….., ponadto jest to również symbol indywidualności człowieka, jego oddzielenia od całości…., Jedność jest symbolem absolutu, całkowitości, Wszechświata, nieskończoności, centrum bytu i kosmosu, twórczej pra-siły. Siły Najwyższej, mistycznego ośrodka ducha, ośrodka promieniowania światła, objawienia i syntezy Pra-siły oraz jednocześnie przemiany zasady aktywnej naszej duszy, z której połączenia powstaje jedności nowej istoty duchowej, indywidualności, oryginalności ale i osamotnienia w własnej świadomości…., Jedność uważano za matkę i źródło wszystkich pozostałych liczb, gdyż dodana do każdej z nich zmienia ją z nieparzystej w parzystą i odwrotnie……, W starożytności na Bliskim Wschodzie jedynka była liczbą najdoskonalszą, bo przechodząc od zera do jedności, ludzie sądzili, że przechodzą w ten sposób od niebytu do egzystencji. Wszystkie pozostałe liczby uważano za wielokrotność jedności przedstawiającej Stwórcę, Pra-siłę sprawczą Wszechświata, co wskazywało że była emblematem rozumu, przez mistyków zwana ?pionierem”, łączona z Pierwszą Praprzyczyną. Cyfra jeden symbolizuje menhir, człowieka wyprostowanego, stojącego w pozycji wyróżniającej ludzi spośród innych stworzeń jako człowieka czynnego i twórczego…., W marzeniu sennym symbolizuje rajski byt poprzedzający dualizm dobra i zła na drodze do doskonałości…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »