Hierarchia Wartości

 

 

 

Synonimy:       Hierarchia Wartości……
Antonimy:      Nieuporządkowanie……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…..

Widzieć   –   zamiłowanie do porządku….
Układać coś   –   symbolizuje potrzebę spokoju i stabilizacji…
Z partnerem   –   chęć panowania nad sytuacją…
Z partnerką   –   pragnienie poczucia swobody…
Ubrania w szafie   –   możliwe, że potrzebujesz zmiany w życiu….
Układać sobie życie   –   przepowiednia przygody i niespodzianek życiowych…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Świat, w którym żyjemy, jest światem różnych wartości a wszystko, co uchodzi za ważne i cenne dla nas i jest za razem godne naszego pożądania, co łączy się z pozytywnymi przeżyciami i stanowi jednocześnie cel naszych dążeń jako człowieka tworzy w nas specyficzne uporządkowanie naszych wartości w hierarchię. Hierarchia naszych wartości w snach symbolizuje ład, porządek i harmonię, symbolizuje postępowanie według pewnych reguł, ściśle określonych praw, co pozwala określić nasz wewnętrzny porządek i życie według jakiś własnych zasad, doprowadzając do ładu, tworząc pewną całość, jądro osobowe z jakichś podstawowych elementów naszej osobowości. Sny o hierarchii wartości to domena osób zrównoważonych i stabilnych emocjonalnie, skoncentrowanych na budowaniu własnej przestrzeni wewnętrznej w oparciu o wewnętrzne prawa i wartości. Życie człowieka jest procesem realizowania się a człowiek jako osoba wolna dokonuje wyboru wartości, czyli tego, co uważamy za słuszne i ważne, cenne dla naszego istnienia, co jest godne naszych wysiłków, poświęcenia, co stanowi cel naszych dążeń. Odkrywanie i prowadzenie życia zgodnego z przyjętym własnym systemem wartości jest celem naszej świadomości. Przyjęty przez nas system wartości wypełnia naszą osobowość, nadaje kształt życiu człowieka, sensu jego egzystencji. Kształtowanie pożądanej hierarchii wartości winno przejawiać się w stawaniu coraz lepszym. Człowiek dokonując wartościowania, powinien odrzucać wartości pozorne, a także rezygnować z wartości niższych na rzecz wartości wyższych i najwyższych. Według hierarchii wartości wartościami najniższymi są wartości przyziemne i egzystencjalne, to jest, iluzja łatwego, przyjemnego i przesyconego przyjemnościami życia. Wyższe od wartości przyziemnych są wartości, cywilizacyjne, to znaczy takie, które przynoszą nam tylko korzyści. Nad wartościami cywilizacyjnymi górują wartości witalne, czyli prawo do życia każdej istoty, zdrowie, siły witalne i życiowe. Na wyższym szczeblu drabiny hierarchii wartości znajdują się wartości duchowe opisane przez prawdę, dobro, piękno i najwyższe uczucia. Wartościami najwyższymi są również nasze prawdy wiary religijnej, które będąc trwale włączone w naszą naturę, stają się nieporównywalne z żadnymi innymi wartościami. Jednak ponad wszystkimi wartościami rozświetla nam się drogę wartości zmierzająca do zrozumienia własnej natury i prawdziwego zbliżenia się do Bogu, wśród wszystkich istniejących wartości najwyższą ich odmianę stanowią prawdy zawarte w głębi nas samych i o nas samych, które finalizują się ostatecznie w wartości absolutnej, to jest w Bogu bez względu na to w jak i w Jakiego Boga wierzymy i w dążeniu do zrozumienia samego siebie a przez to i całego dzieła stworzenia jakim jet otaczająca nas przestrzeń. Jest jeszcze jednak mroczna strona takiego snu kiedy żyjący na jawie człowiek nie ma swoich wartości i żyje z dnia na dzień, wtedy nasza podświadomość odbierając otaczający nas świat jako jedno wielkie zagrożenie zsyła na nas sny o uporządkowaniu…..

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »