Eugeniusz

 

 

 

 

 

 
Opis podstawowy imienia:

Symbolika jakiego-kol-wiek Imienia w snach jest utożsamiana z jego numerologicznym wydźwiękiem na jawie, gdyż imię jest magicznym słowem identyfikującym każdego z nas i pozwalającym odróżnić go od innych ludzi. Imię wywodzi się od przydomków jakie nadawano za szczególne umiejętności w czasach w których język dopiero się wykluwał z pojedynczych dźwięków. Dlatego też dźwięk imienia jawi się nam jako osobista tajemna formuła o silnym podłożu psychicznym. Łączy się to z pradawną funkcją języka, zgodnie z którą nadanie nazwy jakiejś osobie poczytywano za jej osobistą siłę i potencjał.
Imię to oznacza ?zacny lub szlachetnie urodzony?. Charakter: Ci mężczyźni są zarazem nerwowi i sentymentalni. Są zaborczy, choć tego nie okazują. Ich życie seksualne ma dwa aspekty: uczuciowość prowadzi ich do idealizowania i okrutnych rozczarowań, a agresywna zmysłowość stawia ich często w niezręcznych sytuacjach. Są doskonałymi technikami, zwłaszcza w dziedzinie elektryki lub elektroniki, inżynierami aeronautyki, są zorganizowanymi badaczami, umiejącymi kierować jednocześnie wieloma pracami. Są bardzo towarzyscy, o ile są w dobrym nastroju, co nie zawsze ma miejsce. Nie lubią rezygnować z drobnych przyzwyczajeń. Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Osoby o tym imieniu są odważne i rycerskie, lecz dominujące i czasem leniwy. Posiadają szlachetność i dumę, ale nieraz wywyższają się nad innych. Imię to wnosi naturalny entuzjazm w życie, wylewność i twórczość, mocno podparte hojnością i ekstrawagancją, dogmatyczność i stałość w opiniach….

 

 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat imienia…
Przeczytaj: http://moj-imiennik.pl/eugeniusz


« »