SENNIK


Największy zbiór informacji o snach


Obecnie mamy 91 artykułów oraz 13722 wpisów
sennik


Przeczytaj cytaty wielkich ludzi:
spirytyzm alchemia kabała kabylion karma reinkarnacja oświecenie mistycyzm gnoza tao buddyjskie koran talmud biblijne testament natchnione przemyslenia cytaty sarych


Cytaty Natchnione
Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć….
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani  jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie….
Człowiek dopiero przez swoje czyny w jakiś sposób staje się – twórcą siebie samego….
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym i jak umie dzieli się z innymi…..
Jan Paweł II

Cytaty Natchnione…..
Cytaty Świętych, Błogosławionych, Księży, Zakonników , Mędrców i Papieży……


„Aby oszukać kobietę, potrzebny był wąż, ale aby oszukać mężczyznę, wystarczyła kobieta… „
Źródło: św. Ambroży


„Diabeł goni za hałasem, Chrystus szuka ciszy… „
Źródło: św. Ambroży


„Gdzie jest Piotr, tam jest Kościół… „
Źródło: św. Ambroży


„Jak Ewa została utworzona z boku śpiącego Adama, tak Kościół narodził się z przebitego serca Chrystusa, który umarł na krzyżu… „
Źródło: św. Ambroży


„Jest tylko jedna Matka Chrystusa, Ta, która Go zrodziła, ale przez wiarę każda dusza rodzi Chrystusa. Każda bowiem przyjmuje Słowo Boga, jeśli tylko nieskalana i wolna od występków zachowuje czystość nienaganną i bez skazy… „
Źródło: św. Ambroży


„Jeśli jesteś głodny i pokarmu szukasz, On chlebem… „
Źródło: św. Ambroży


„Kobieta powinna zasłaniać oblicze, bowiem nie zostało ono stworzone na obraz Boga… „
Źródło: św. Ambroży


„Kto żyje bez Chrystusa, stoi na zewnątrz przed drzwiami ojcowskiego domu, na ulicy bez dachu nad głową… „
Źródło: św. Ambroży


„Otwórzcie więc swe uszy i rozkoszujcie się zapachem życia wiecznego, przekazanego wam za pośrednictwem sakramentów… „
Źródło: św. Ambroży


„Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia… Przyjaźń, która trwa tylko do śmierci, nie jest godna, by nazywać ją przyjaźnią… „
Źródło: św. Ambroży


„Roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo… „
Źródło: św. Ambroży


„Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci… „
Źródło: św. Ambroży


„Zbyt często czyste sumienie jest tylko rezultatem marnej pamięci… „
Źródło: św. Ambroży


„Jeśli (..) jest w tobie niepohamowane pragnienie, by dotrzeć do prawdy drogą rozumowania, musisz się zgodzić niejednokrotnie na długie wędrówki okrężne… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Wiara w autorytet skraca drogę poznania i uwalnia nas od wysiłku… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nic tak nieodparcie nie degraduje duszy mężczyzny jak pieszczoty niewiasty… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Stworzyłeś nas bowiem jako skierowanych ku Tobie. I niespokojne jest nasze serce, dopóki w Tobie nie spocznie… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„A biada milczącym o Tobie, że mając mowę, stali się niemymi… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Boski nadzór prowadzi dzieje ludzkości od Adama do końca historii, jakby to była historia jednego człowieka, który stopniowo rozwija się od dzieciństwa do starości… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Bóg miłuje nas takimi, jakimi będziemy, a nie takimi jakimi jesteśmy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Chcę poznać Boga i duszę i nic więcej… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Chcesz mieć radość wieczną to złącz się z Tym, który jest wieczny… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Cierpliwość jest towarzyszką mądrości… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Czas nie próżnuje. Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy, dobre lub złe… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowiek może robić tylko to, do czego Bóg da mu siłę… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowiek jest tęsknotą Boga, jest celem Jego miłości… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowiek nie może niczego nauczyć drugiego człowieka, może mu tylko dopomóc w wyszukiwaniu prawdy we własnym sercu, jeżeli ją posiada… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowiek został stworzony po to, aby był początek… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dajcie mi modlące się matki, a uratuję świat… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dobra wola jest dziełem Boga, zła wola to odsunięcie się od dzieła Bożego… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dokąd można uciec od siebie samego.. „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Droga człowieka to droga od upadku do upadku… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dusza powstaje w czterdziestym dniu życia dziecka… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dusza żywi się tym, z czego się cieszy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Dwojako chybiamy w naszych stosunkach z ludźmi: gdy ich krzywdzimy i gdy im nie pomagamy, choć pomóc możemy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Im bardziej wątpiłem w Boga, tym bardziej opieszale Go szukałem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie. Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jak przyjaciele pochlebcy psują, tak kłótliwi nieprzyjaciele bardzo często przyczyniają się do poprawy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jaka miłość, taki człowiek… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jeden tylko łotr tak dostąpił rozgrzeszenia, abyś nie rozpaczał; lecz tylko jeden łotr, abyś zbytecznie też nie ufał!… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jeślibym w tych pismach spotkał coś, co wydawałoby się być przeciwne prawdzie, nie wątpiłbym, że albo tekst jest skażony, albo tłumacz nie uchwycił sensu, albo ja go nie zrozumiałem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jeśli chcesz być wielki, zaczynaj od rzeczy małych. Zakładaj głęboki fundament pokory, skoro zamierzasz budować wysoko… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jezus mógł zejść z krzyża, ale wolał powstać z grobu… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Jeżeli cię przestrasza praca, wspomnij na nagrodę… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kiedy się sądzi, że On jest nieobecny, można Go oglądać, kiedy jest obecny nie można Go zobaczyć… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu. Bądź gotów do walki, ale jej nie wszczynaj. Pielęgnuj przyjaźnie… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kto kocha pokój, kocha także, wrogów pokoju… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kto kocha siebie a nie Boga, nie kocha siebie; kto natomiast kocha Boga a nie siebie, siebie kocha… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kto śpiewa, podwójnie się modli… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kto Boga posiada, szczęśliwy jest… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kochaj grzesznika, nienawidź grzechu… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kup sobie psa. To jedyny sposób, abyś mógł nabyć miłość za pieniądze… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kochaj i powiedz to swoim życiem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Lepiej uczyć się rzeczy pożytecznych niż podziwianych… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Ludziom przydałby się czasem dzień wolny od życia… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Łzy są kroplami krwi duszy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach, to wielka rzecz… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Miłość to wybór drogi miłości i wierność wyborowi… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Można mieć uszy, a nie słuchać… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nadmiar dobroci nie szkodzi… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie chodź na rynek, wejdź w siebie, we wnętrzu człowieka mieszka prawda… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie ma radości bez smutku i goryczy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie ma takiego człowieka, który by nie kochał, ale cała rzecz w tym, co kocha… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie pojmiesz patrząc, staraj się zrozumieć wierząc… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, a nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby dla nich nienawidzić ludzi… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie zatrzymujmy nieprzyjaźni względem kogokolwiek w naszych sercach, bo gdy w sercu zbierze się dużo nienawiści, ono niszczeje… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nie zawsze nieznajomość zła jest złem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Niech zginie świat, byleby stało się zadość sprawiedliwości… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Nieszczęśliwa jest wszelka dusza skrępowana przyjaźnią ku rzeczom śmiertelnym, gdyż się kraje po ich utracie i odczuwa nieszczęście, jakim dotknięta była i przed ich utratą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Oddajmy siebie w całości nie jako równowartość, ale po prostu dlatego, że nie mamy nic więcej… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach, oto jest cel walki z samym sobą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pamiętaj o tym, że twoje swobodne i wolne od zajęć chwile obciążone są największymi zadaniami i odpowiedzialnością… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Panie, daj, co rozkazujesz, i rozkazuj, co chcesz… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Przede wszystkim zapytam, czy dlatego coś jest piękne, że się podoba, czy też dlatego się podoba, że jest piękne. Bez wątpienia otrzymam odpowiedź, że dlatego się podoba, ponieważ jest piękne… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Początkiem dobrych czynów jest wyznanie złych… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Poezja to diabelskie wino… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pokładaj swe nadzieje w tym, po kim się nie dziedziczy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pokora i wstyd po uczynionym grzechu daleko są milsze Bogu niż pycha po spełnieniu dobrego uczynku… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pokój jest jak chleb, który, połamany i podzielony, pomnaża się… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Póki walczę jestem zwycięzcą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pragnąłem widzieć siłami umysłu to, w co uwierzyłem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Przeciwności są dobrodziejstwem, za pomocą którego Bóg nas doświadcza. Pomyślność jest darem, za pomocą którego nas pociesza… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Rozum jest wzrokiem duszy… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Szczęśliwy jest człowiek, który posiada to, czego chce, a nie chce nic złego… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Szczęśliwy jest ten, kto Boga posiada… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Tam, gdzie nie musimy się obawiać wyrwania dobrego ziarna razem z kąkolem, niech surowość dyscypliny nie będzie usypiana… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Tym, czym dusza jest w naszym ciele, tym Duch Święty jest w ciele Chrystusa… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Uważajmy za dobro i za prawdziwą łaskę, że otrzymujemy nie to, czego pragniemy, ale to, co jest dla nas pożyteczne… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Wątpię, więc jestem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Wiara to dotykanie sercem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Złem jest złe używanie dobra… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Zło jest brakiem dobra… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Złym się nie podobać, wielka to jest chwała… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Zrozum człowieku, jak wiele znaczysz!… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Cud nie dzieje się w sprzeczności z naturą lecz w sprzeczności z tym, co nam o naturze wiadomo… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Niespokojne jest serce nasze, dopóki w Tobie Bogu nie spocznie… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Szczęśliwy kto kocha Ciebie, przyjaciela w Tobie ma, a nieprzyjaciela ze względu na Ciebie… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Sumienie można ukryć przed obcymi, ale nie przed sobą, uciec od własnego sumienia jest tym samym, co ucieczka od samego siebie jedno i drugie zawsze nas dogoni… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Śmierć, której ludzie się boją, to jest odłączenie duszy od ciała, natomiast śmierć, której ludzie się nie boją, a bać powinni, to jest odłączenie od Boga… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Właśnie wolna wola mówi nam, że pewnych rzeczy nie wolno robić… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Połóż w głębi serca korzeń miłości. Z tego korzenia wyrosnąć może tylko dobro… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Obfitość pieniędzy gardła łakomemu nie napełnia, lecz rozszerza… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Człowiek tak jak nie może sam siebie stworzyć, tak nie może sam siebie uszczęśliwić… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Miłość porusza się na dwóch nogach. Jedną z nich jest miłość do Boga, a drugą miłość do ludzi. Rób wszystko, abyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu aż do samego Boga… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Kochaj i powiedz to swoim życiem… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Całe życie myślimy o wieczności, a pod koniec nie starcza nam życia, aby na nią zasłużyć… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością… „
Źródło: św. Augustyn z Hippony


„Miłość wystarcza sama sobie. Gdy zawładnie jakimś sercem, skupia w sobie wszystkie inne uczucia. Dusza, która kocha.., kocha i nie myśli o niczym innym… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„W miłości do własnej żony należy zachować umiar; cudzołoży, kto zbyt gorąco kocha małżonkę… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Większa mądrość znajduje się w przyrodzie niż w książkach… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Żałosna próżność uczonych… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Wiedza dla wiedzy jest haniebną ciekawością… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Miłość nie szuka racji, ani zysku poza sobą. Jej zysk polega na istnieniu. Kocham, bo kocham. Kocham, aby kochać… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Jesteśmy żebrakami żyjącymi na koszt Boga… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Czym jest skąpstwo? Strachem przed biedą człowieka, który żyje w biedzie… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„W pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym Odkupicielem, w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym wytchnieniem i pocieszeniem… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Od drzewa można się więcej nauczyć niż z książki… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Jedyną rzeczą, która nie jest stratą czasu, jest poszukiwanie Boga, nawet jeżeli On jest nieosiągalny… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Modlitwa wytrwała, pokorna i gorąca bez wątpienia osiąga niebo, z którego nigdy nie powróci nie wysłuchana… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Nie znajdą Boga ci, którzy Go szukają do czasu tylko, a przestają szukać w chwili pokusy. Jeżeli chcesz pojąć i zdobyć Chrystusa, uczynisz to znacznie prędzej idąc Jego śladami, niż czytając o Nim księgi… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Miłosierdzie Boże jest studnią niezgłębioną, z której czerpiemy naczyniem ufności, a kto ma większe naczynie, ten więcej łaski odnosi… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Modlitwa wyprasza siłę dla postu, a post łaskę modlitwy. Post wzmaga modlitwę, a modlitwa wzmacnia post i niesie go przed Boga… „
Źródło: św. Bernard z Clairvaux


„Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Grzeczność jest siostrą miłości… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Nie troszcz się o dzień jutrzejszy, myśl raczej, by dzień dzisiejszy dobrze przeżyć… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Wielkie ognie rozpalają się od wiatru, ale małe gasną, jeżeli ich się nie osłoni… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Zaczynaj wszelką modlitwę, czy to myślną czy ustną, od stawienia się w obecności Bożej. Od tego prawidła nie odstępuj nigdy, a przekonasz się wkrótce, jak bardzo ci ono pożyteczne… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Gdzie nie ma miłości, tam wszystkie zasoby cnót są bezużytecznym stosem kamieni… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Niewinność jest lilią cnót… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Przyjaźnie, które się rozpoczęły na tym świecie, zostaną uniesione w górę i nigdy już nie będą zerwane… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Miarą miłości jest miłość bez miary… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Wolę być słabym, niż mocnym przed Bogiem, albowiem On słabych na ręce bierze a mocnych za rękę prowadzi… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Miłość wśród cnót jest jak słońce wśród gwiazd: udziela im blasku i piękna… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Radość otwiera serce, smutek je zamyka… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Nie bójcie się Boga, który nie chce wam uczynić nic złego, lecz kochajcie Go gorąco, ponieważ chce wam uczynić wiele dobra… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Kto zdobył serce człowiecze, posiadł całego człowieka… „
Źródło: Franciszek św. Salezy


„Aby zostać świętym, wystarczy mało teorii, ale potrzeba dużo praktyki… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Jakie to ma znaczenie, czy Bóg mówi do nas z krzaków ciernistych, czy z pachnących kwiatów!… „
Źródło: Św. Franciszek Salezy


„Kto nie odeprze pokusy natychmiast, jest już w połowie zwyciężony… „
Źródło: św. Hieronim


„Nawet okrutne bestie i ptaki wędrowne nie wpadają dwa razy w te same wnyki i sieci… „
Źródło: św. Hieronim


„Nie należy nam naśladować tych, którzy pod imieniem chrześcijańskim wiodą pogańskie życie i co innego głoszą wyznaniem, a co innego postępowaniem… „
Źródło: św. Hieronim


„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa… „
Źródło: św. Hieronim


„Wstrzemięźliwość bowiem pomaga nie tylko jednej, ale w ogóle wszystkim cnotom… „
Źródło: św. Hieronim


„Rób coś, aby cię zawsze diabeł zastał zajętym… „
Źródło: św. Hieronim


„Pycha czyha w naszych sercach niczym straszliwy drapieżnik, aby skoczyć w najmniej oczekiwanym momencie i potężnymi łapami zadać cios sumieniu… „
Źródło: św. Hieronim


„Wystarczy, że powiem swoje mniemanie, nie muszę zaraz ganić obcego zdania… „
Źródło: św. Hieronim


„Czcij świętą prostotę, a nie bezład bogaty w słowa… „
Źródło: św. Hieronim


„Gdy wychodzimy z domu, uzbrójmy się przeciw niebezpieczeństwom, jakie zagrażają modlitwie, a gdy wracamy, niechaj pierwszą rzeczą będzie modlitwa… „
Źródło: św. Hieronim


„Nie jest rzeczą szlachetna słowami głosić pokój, a burzyć go czynem, do czego innego dążyć, a co innego opowiadać, głosić zgodę słowami, a w rzeczywistości żądać niewolniczej uległości… „
Źródło: św. Hieronim


„Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Być radosnym, dobrze czynić i wróblom pozwolić ćwierkać, to najlepsza filozofia… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Chętnie znoś wady innych, jeśli chcesz, aby inni znosili twoje… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Eucharystia: najskuteczniejszy pokarm powołania… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Mógłbym uczynić o wiele więcej, gdybym miał więcej nadziei… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Najlepszym przyjacielem jest ten, kto nie pytając o powód twego smutku, potrafi sprawić, że znów wraca radość… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Nie lękam się tego, co mogą mi zrobić ludzie, kiedy mówię prawdę. Boję się tego, co zrobiłby mi Bóg, gdybym skłamał… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Nie mów ciągle tego, co wiesz, ale dobrze poznaj to, co mówisz… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do nieba… „
Źródło: św. Jan Bosco


„O bliźnim trzeba mówić dobrze albo milczeć… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Odpoczniemy w niebie… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Pamiętajcie, że tylko dobre postępowanie czyni szczęśliwymi… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Smutny święty to żaden święty… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Szatan boi się ludzi radosnych… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Wychowanie jest sprawą serca… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Zaufajcie Wspomożycielce, a dopiero poznacie co to są cuda… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Zostaw dusze, resztę zabierz „Daj mi dusze, resztę zabierz”… „
Źródło: św. Jan Bosco


„Żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu. „
Źródło: św. Jan Bosco


„Kiedy wyruszacie w drogę, przybierzcie na siebie łagodność owiec, chociaż zamierzacie iść do wilków a nawet nie tylko do wilków, lecz pomiędzy nie… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Owce, (..) nie tylko nie zginą, lecz przemienią wilki, dając im swoją własną naturę. Większą jest bowiem rzeczą i bardziej zadziwiającą odmienić usposobienie nieprzyjaciela, odwrócić całkiem jego duszę, niż go zabić… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Dopóki jesteśmy owcami, zwyciężamy. Choćby osaczyło nas tysiąc wilków, weźmiemy nad nimi górę i będziemy zwycięzcami. Jeśli wszakże staniemy się wilkami, poniesiemy klęskę. Wtedy bowiem odjęta nam będzie pomoc Pasterza, który pasie nie wilki, lecz owce. Odejdzie On od ciebie i opuści cię, bo nie pozwalasz Mu objawić swojej mocy. Jeśli się jednak okażesz łagodny, wtedy zwycięstwo Jemu tylko przypadnie… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Kto wie, może nawet część kąkolu zmieni się w dobre ziarno? Jeśli więc teraz go wyrwiesz, zubożysz przyszłe żniwo poprzez wyrywanie tych, którzy mogą się zmienić i stać lepszymi… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Pan nie zabrania nam bynajmniej represjonowania heretyków, uciszania ich, odmawiania im wolności słowa, rozpraszania ich zebrań, nieprzyjmowania ich przysiąg. To, czego zabrania, to jedynie przelewania ich krwi i zabijania ich… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Nic nie jest bardziej fałszywe, niż bogactwo. To nieprzyjazny towarzysz. To wewnętrzny wróg… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Oszczerstwo jest gorsze od kanibalizmu… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Pokora (..) Ona jest matką mądrości. Kto będzie ją miał, ten posiądzie również resztę… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Czy nie wiecie, że obecnie życie to podróż? Nie jesteś przecież obywatelem, tylko podróżnikiem… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Naszym życiem powinniśmy świat w niebo zamieniać… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Nigdy nie zapominaj o tym, że Bóg uczynił z ciebie swego przyjaciela… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Modlitwa jest azylem każdej troski… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Jedynie ci, którzy nie walczą, nie zostają ranni… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Nie ma na świecie istot gorszych niż cudzołożne kobiety: są gotowe zabić każdego, kto sprzeciwia się ich zamierzeniom… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Dawniej domy przypominały kościoły. Obecnie kościoły robią wrażenie pospolitych domów… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Miłość obrażona przemieni się w nienawiść… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Możesz zgromadzić przeróżne skarby, ale najcenniejszym jest prawdziwy przyjaciel… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Modlitwa jest największym dobrem, jest intymną wspólnotą z Bogiem, musi pochodzić z serca, musi zakwitać codziennie, w dzień i w nocy… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Gdy sam siebie okradasz z modlitwy, to czynisz tak, jakbyś wyciągał rybę z wody. Jak dla niej woda jest gwarantującym życie elementem, tak dla ciebie jest nim modlitwa… „
Źródło: św. Jan Chryzostom


„Bardziej Bóg pragnie od ciebie choćby najmniejszego stopnia czystości duszy, niż największych dzieł, jakich możesz dokonać… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Drzewo pielęgnowane i strzeżone troską swego właściciela przynosi mu owoce w spodziewanym czasie. Kto nie kocha bliźniego, tym Bóg pogardza… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto działa z niedbałością, jest bliski upadku… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto gardzi modlitwą, gardzi wszelkim dobrem… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Lepsze jest opanowanie języka, niż post o chlebie i wodzie… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Lepiej jest cierpieć dla Boga, niż cudów dokonywać… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„O, jakiegoż szczęścia będziemy doznawać na widok Trójcy Przenajświętszej… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Nie miej podejrzeń w stosunku do brata, abyś nie utracił czystości serca… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto obciążony upada, z trudnością będzie mógł powstać ze swym ciężarem… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Jeśli ślepy upada, nie podniesie się sam, a choćby się podniósł, pójdzie tam, gdzie nie należy… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto umrze dla wszystkiego, znajdzie życie we wszystkim… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto się skarży i szemrze, nie jest doskonałym, ani nawet dobrym chrześcijaninem… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Ten jest pokorny, kto się ukrywa we własnej nicości i zdaje się na Boga… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Ten jest łagodny, kto umie znosić bliźnich i siebie samego… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj swą wolę, daj ją ubogim duchem i idź za Chrystusem w łagodności i pokorze aż na Kalwarię i do grobu… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Kto w sobie tylko ufność pokłada, gorszy jest niż szatan… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„O Boże mój, któż Cię nie znajdzie według swej woli i pragnienia, gdy Cię szuka z czystą i pełną prostoty miłością? Wszak Ty sam ukazujesz się pierwszy i wychodzisz na spotkanie tych, którzy Cię szukają… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Zawsze Bóg odkrywał przed ludźmi skarby swej mądrości i ducha, lecz teraz, gdy zło więcej odsłania oblicze, On hojniej je odkrywa… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Tam, gdzie nie ma miłości, rozsiewajcie miłość, a zobaczycie, że będziecie ją zbierać… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„O zmierzchu waszego życia będziecie osądzeni według waszej miłości… „
Źródło: św. Jan od Krzyża


„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża
Autor: Edyta Stein


„Cierpienia nigdy nie są za wielkie a i radość za mała… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Człowiek może na różne sposoby służyć zbawieniu innych ludzi… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Jeśli dusza chce dzielić życie Chrystusa, musi wraz z Nim przejść śmierć krzyżową; wydać się na ukrzyżowanie w cierpieniu i śmierci, tak jak Bóg ześle czy dopuści… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Krzyż nie jest celem samym w sobie: wznosi się wzwyż i wskazuje drogę… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Krzyż nie jest tylko znakiem: jest także mocnym orężem Chrystusa. Jest laską pasterską, którą on pewnie wyważa drogę do nieba… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Miłość to coś najbardziej wolnego, co istnieje… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Modlitwa i ofiara są z pewnością ważniejsze niż wszystko, co możemy powiedzieć… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Musimy się nauczyć i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze, niż cierpieć samemu… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Niedziela winna być wielką bramą, przez którą na teren powszednich dni tygodnia wchodzi życie wieczne i siła do pracy… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Nie przyjmujcie niczego za prawdę co byłoby pozbawione miłości, ani nie przyjmujcie niczego za miłość, co byłoby pozbawione prawdy; jedno pozbawione drugiego staje się niszczącym kłamstwem Ten, kto nakłada na nas krzyż, umie ten ciężar uczynić słodkim i lekkim… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Wszystkie cierpienia pochodzące z zewnątrz są niczym w porównaniu z ciemną nocą duszy… Wszystko co czynimy, jest tylko środkiem do celu. Jedynie Miłość jest celem samym w sobie, bo Bóg jest Miłością… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Żadne dzieło duchowe nie rodzi się bez wielkich boleści… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Kto szuka prawdy, ten szuka Boga, czy jest to jasne dla niego, czy też nie… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Nie żyjemy tu po to, aby mieć niebo na ziemi… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Bóg jest Prawdą. I kto szuka prawdy, ten szuka Boga, choćby o tym nie wiedział… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Bóg nie odmówi swej łaski, gdy wiernie uczynimy to niewiele, co możemy zrobić… „
Źródło: św. Teresa Benedykta od Krzyża


„Co do poznania istoty Bożej, najpierw należy przyjąć, że Bóg jest. Człowiekowi rozumnemu rzuca się to w oczy… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„(..) wszystko, co się porusza, przez co inne jest poruszane (..)… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„O wiele bowiem cięższą zbrodnią jest psuć wiarę, która daje życie dla duszy, niż fałszować pieniądze, które służą życiu doczesnemu… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Prawo ludzkie ma o tyle moc obowiązującą o ile jest zgodne z właściwymi zasadami… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Utworzenie kobiety z żebra mężczyzny było uzasadnione. Pierwsze, by dać do zrozumienia, że miedzy mężczyzną i kobietą winna istnieć więź… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Wolność prawdziwa, to wolność od błędu i niepewności… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Człowiek jest bytem złożonym… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Człowiek ma rozum i rękę… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Jedna jest prawdą objawiania, druga natomiast prawdą filozofii i naturalnego rozumu… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Kto milczy, jest zwycięzcą sporu… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Nie ma nic w umyśle, czego nie byłoby przedtem w zmysłach… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Pierwszą z rzeczy koniecznych dla chrześcijanina, bez której nie można być prawdziwym chrześcijaninem jest wiara… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Wiara wiąże człowieka z Bogiem… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Dzięki wierze rozpoczyna się w nas życie wieczne… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Wiara jest naszą przewodniczką na ziemi… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Wiara pozwala nam zwyciężać pokusy… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Piękno polega na właściwej proporcji i wewnętrznym blasku… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Przyjemności cielesne przeszkadzają w używaniu rozumu z trzech powodów, rozpraszają go, krępują i są mu przeciwne… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Sprawiedliwie nie oznacza po równo… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Sprawiedliwość to mocna, stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Nasz umysł jest niedoskonały. Gdyby człowiek mógł sam w pełni poznać wszystko, co podlega zmysłom i co nie podlega, byłoby oczywiście rzeczą głupią wierzyć w to, czego się nie widzi. „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Nasze poznanie jest niedoskonałe. Jeśli więc nasz umysł jest tak ograniczony, czy jest sensowną rzeczą poprzestać tylko na tym, co człowiek potrafi poznać własnymi siłami i nie dawać wiary Bogu… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Gdyby człowiek chciał wierzyć w tylko to, co sam pozna, życie na tym świecie byłoby nieznośne. Bo jak można żyć nie wierząc innym?… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Bóg daje dowody, że to czego uczy wiara, jest prawdziwe… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Nawrócenie się świata bez cudu, jest chyba jeszcze większym cudem… „
Źródło: św. Tomasz z Akwinu


„Wszyscy jesteśmy ułomni, więc nie sądź, że inni są ułomni, a ty nie… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Bez miłości na nic się nie przyda uczynek zewnętrznie nadzwyczajny; cokolwiek zaś z miłości czynimy, chociażby było małe i liche, wszystko staje się bardzo owocne… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Choćbyś widział, że kto jawnie grzeszy, lub jakie ciężkie zbrodnie popełnia, mimo to nie powinieneś uważać się za lepszego, bo nie wiesz, jak długo potrafisz w dobrym wytrwać. Wszyscy jesteśmy ułomni, więc nie sądź, że inni są ułomni, a ty nie… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Chroń mnie od grzechu, a nie ulęknę się śmierci ani piekła. Bylebyś nie odtrącił mnie na wieki i nie wymazał z księgi żywota, niestraszna mi będzie żadna udręka, jakakolwiek mnie spotka… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Chwała dobrych jest w ich sumieniu, a nie w ustach ludzkich. Radość sprawiedliwych z Boga jest i w Bogu, a wesele ich z prawdy wytryska. Kto pragnie prawdziwej i wiecznej chwały, nie dba o doczesną… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Codziennie powinniśmy odnawiać nasze postanowienie i do zapału tak się pobudzać, jakbyśmy dopiero dziś się nawrócili; i mówmy: Panie Boże! Wspieraj mnie w dobrym postanowieniu i Twej świętej służbie: spraw, bym dziś, teraz, lepiej zaczął nad sobą pracować, bo niczym jest, co dotąd uczyniłem… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Czemuż chcesz do jutra odkładać swe postanowienie? Wstań! W tej chwili zacznij i mów: Teraz czas do działania, teraz czas do boju, teraz czas odpowiedni do poprawy! Kiedy ci źle i jesteś znękany, wtedy masz sposobność do zasługi!”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jeżeli spotyka nas mała przeciwność, zbyt prędko upadamy na duchu i zwracamy się ku ludzkim pociechom. Gdybyśmy, jak mocni mężowie usiłowali wytrwać w boju, ujrzelibyśmy niezawodnie zesłaną nam z nieba pomoc Bożą… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jeśli nie zwyciężysz małych i lekkich rzeczy, kiedyż pokonasz trudniejsze? W samym początku sprzeciw się swej skłonności i oducz się złego nawyku, żeby cię nieznacznie nie wprowadził w większe trudności… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jeżeli chcesz, abym pozostawał w ciemności, bądź pochwalony, a jeśli zechcesz wyprowadzić mnie na światło, także bądź pochwalony… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Na ziemi zachowuj się jak pielgrzym i gość, którego nic nie zdoła zatrzymać w drodze do Boga… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nad miłość nie ma nic słodszego, nic mocniejszego, nic wyższego, nic rozleglejszego, nic przyjemniejszego, nic pełniejszego, nic lepszego w niebie i na ziemi; bo miłość w Bogu się poczęła i wśród wszelkich stworzeń nie spocznie, aż dopiero w Bogu… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nie należy ganić wiedzy, ani naturalnego poznania rzeczy, które samo przez się jest dobre i według zamiarów Bożych, lecz zawsze trzeba wyżej stawiać dobre sumienie i cnotliwe życie… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Wielu stara się więcej o wiedzę niż o dobre życie, dlatego często błądzą i albo żadnego, albo tylko mały odnoszą pożytek… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Trzeba więc, żebyś pamiętał o tych wielkich ciężarach, jakie ponoszą inny, aby lżej ci było dźwigać własne, małe… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Starajże się teraz tak żyć, iżbyś w godzinę śmierci mógł się raczej radować, niż lękać… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Tak powinieneś się zachowywać w każdym czynie i w każdej myśli, jak gdybyś dziś miał umrzeć. Gdybyś miał czyste sumienie, nie bałbyś się bardzo śmierci… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Tak więc równie chętnie masz przyjmować cierpienie, jak i radość (..) Tak samo pragnę przyjmować z Twojej ręki dobro i zło, słodycz i gorycz, radość i smutek i za wszystko, co mnie spotyka, Tobie dziękować… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„To winno być naszym zajęciem: zwyciężać samego siebie i co dzień stawać się wewnętrznie silniejszym i bodaj trochę postąpić w dobrym… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Wszędzie spokoju szukałem i nie znalazłem nigdzie, jak tylko w kątku z książką… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Im więcej dajemy Bogu, tym więcej On sam się daje… „
Źródło: bł. Elzbieta


„Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Bogatym nie jest ten, kto posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Odmawiając modlitwę, pozwól, aby przez twoje usta przechodziło tylko to, co nosisz także wsercu… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„Bądź świadom, do kogo się zwracasz czy kierujesz swoje wołania… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„Niezależnie od tego, w jakiej sprawie spotykasz się z Bogiem, twoja modlitwa powinna zamieniać się w wyzwolone ze wszystkiego, co ludzkie, całkowite oddanie twojej duszy… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„Na tym ostatnim stopniu nie trzeba już wielu słów. Bóg zna nas i spogląda w naszą duszę… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„W twoimosobistym modleniu się twoje serce samo z siebie wyrywa się do Boga… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„W drodze, która do Boga przez modlitwę prowadzi, często zdarza się, że łzy uwalniają to, co jest przeszkodą dla otrzymania przez ciebie łaski… „
Źródło: Św. Benedykt z Nursji


„Dopuszcza Pan Bóg złe, ażeby je w dobre przemieniał, niech będzie zawsze uwielbiony… „
Źródło: Brat Albert


„Doznamy cudów Opatrzności Bożej, która czynić je będzie dla naszych ubogich przez nasze ręce… „
Źródło: Brat Albert


„Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz. Bez modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu. Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa taki dzień cały… „
Źródło: Brat Albert


„Nie chciejmy się niepokoić, bo dobrego Pana mamy, który ma w ręku wszystko, aż do najdrobniejszych szczegółów… „
Źródło: Brat Albert


„Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości. Ofiarujemy się na znoje i trudy i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego… „
Źródło: Brat Albert


„Po co się niepokoić, wszak Bóg w nas, a my w Nim, a poza tym wszystko takie mało znaczące… „
Źródło: Brat Albert


„Powinno się być dobrym jak chleb, powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny… „
Źródło: Brat Albert


„Wszystkie sprawy zdawać na Opatrzność Boską, która obmyśla i najdrobniejsze szczegóły… „
Źródło: Brat Albert


„Zbytnia zapobiegliwość, to rzecz niestosowna, lepiej Zdrowaś Maryjo zmówić na tę intencję… „
Źródło: Brat Albert


„Zjednoczenie z Bogiem jest ważniejsze od wszelkich innych obowiązków, w nim jest najpewniejszy środek doprowadzenia wszystkiego ku dobremu… „
Źródło: Brat Albert


„Bez Boga człowiek nie wie, dokąd zmierza, i nie potrafi nawet zrozumieć tego, kim jest… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Cierpliwość jest codzienną formą miłości. Człowiek, który nie stawia czoła cierpieniu, nie akceptuje życia. Ucieczka przed cierpieniem jest ucieczką przed życiem… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Musimy porzucić nasze fałszywe pewności, naszą intelektualną pychę, która uniemożliwia nam dostrzeżenie bliskości Boga. Musimy podążać drogą wewnętrzną świętego Franciszka, drogą ku tej ogromnej prostocie zewnętrznej i wewnętrznej, która czyni serce zdolnym do widzenia… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Nie jesteśmy przypadkowym i pozbawionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, każdy niezbędny… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Prawdziwa modlitwa polega na złączeniu naszej woli z wolą Boga (..) nie jest ona jakimś dodatkiem, czymś dowolnym; jest kwestią życia lub śmierci… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Pustynia ma wiele form. Istnieje pustynia nędzy, pustynia głodu i pragnienia, pustynia porzucenia, samotności i zniszczonej miłości. Istnieje pustynia ciemności Boga, wypalenia duszy, gdzie zanika świadomość godności i drogi człowieka. Ponieważ tak rozległe stały się pustynie wewnętrzne, na świecie mnożą się zewnętrzne pustynie… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Są wartości same w sobie, które wynikają z bycia człowiekiem i dlatego są nienaruszalne… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Święty to ten mężczyzna, ta kobieta, którzy odpowiadając z radością i wielkodusznością na wezwanie Chrystusa, rzucają wszystko, aby iść za Nim… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Tam, gdzie nie oddaje się chwały Bogu, gdzie się o Nim zapomina lub wręcz Jemu zaprzecza, nie ma także pokoju… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Ten, kto w cierpliwości trwa przed milczącym Bogiem, a może trzeba będzie trwać bardzo długo, modli się prawdziwie… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Właśnie gdy człowiek chce walczyć ze złem, tym bardziej nie może popadać w mroczny moralizm, który nie potrafi oddawać się radości, tym bardziej musi rzeczywiście dostrzegać, że na świecie jest również wiele piękna. Pozwoli mu to stawić opór wszystkiemu co niszczy radość… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Wszelkie dobro jest pożyczką od Boga, za którą będziemy kiedyś odpowiadać, z której będziemy się rozliczać przed Bogiem… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„Z jednej strony nie chcemy umierać; zwłaszcza ci, którzy nas kochają nie chcą naszej śmierci. Z drugiej jednak, nie pragniemy też istnieć w nieskończoność, a także ziemia nie została stworzona z taką perspektywą… „
Źródło: Benedykt XVI Joseph Ratzinger


„W pewnym momencie obecność Boża przeniknęła moją całą istotę, umysł mój został dziwnie oświecony w poznaniu Jego Istoty; przypuścił mnie [Bóg] do poznania swego życia wewnętrznego. Widziałam w duchu Trzy Osoby Boskie, ale jedna Ich Istota. On jest sam, jeden, jedyny, ale w trzech Osobach, ani mniejsza, ani większa jedna z Nich ani w piękności, ani w świętości nie ma różnicy, bo jedno są. Jedno, absolutnie jedno są. Miłość Jego przeniosła mnie w to poznanie i złączyła mnie ze sobą. Kiedy byłam złączona z jedną [Osobą Boską], to także byłam złączona z drugą i trzecią [Osobą Boską], tak że, jak się łączymy z jedną, przez to samo łączymy się z tymi dwiema Osobami tak samo jak z jedną. Jedna ich jest wola, jeden Bóg, chociaż w Osobach Troisty. Kiedy się duszy udziela jedna z trzech Osób, to mocą tej jednej woli jest złączona z trzema Osobami i jest zalana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej; tym szczęściem karmią się święci. Szczęście, jakie tryska z Trójcy Przenajświętszej, uszczęśliwia wszystko, co jest stworzone; tryska życie, które ożywia i daje wszelkie życie, które z Niego bierze początek. „
Źródło: św. Faustyna Kowalska


„Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Dobrze spełniać to co ode mnie zależy, a dobrze znosić to, co ode mnie nie zależy, oto jest cała doskonałość i źródło prawdziwego szczęścia na świecie… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Jedynie prawda jest i może być fundamentem szczęścia tak poszczególnych ludzi jak i całej ludzkości… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Kolana, a nie rozum albo pióro, dają owoc w pracy, kazaniach, książkach… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Miłość nie spoczywa, ale rozszerza się jak ogień, który pożera wszystko… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Modlitwa i samotność czynią człowieka świętym… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Módl się nie więcej, ale lepiej.., i ufaj… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Największa ofiara, to ofiara z własnej woli. „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Nie zmogą nas te cierpienia, tylko przetopią i zahartują. Wielkich potrzeba ofiar naszych, aby okupić szczęście i pokojowe życie tych, co po nas będą… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Skupienie jest początkiem nawrócenia… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Tylko miłość jest twórcza… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Wierzyć, to oświetlać to, co ukryte… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Wszystko się skończy więc i cierpienia się skończą. Droga chwały, to droga krzyża. Matka Najświętsza z nami, Ona nam zawsze pomaga… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Żadnej prawdy nikt nie może zmienić, może tylko szukać jej, znaleźć ją i uznać, by do niej życie dostosować… „
Źródło: św. Maksymilian Maria Kolbe Rajmund Kolbe


„Czasem Bóg pozwala mi zajrzeć do swojego zeszytu… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„Matka Boża otwiera nie tylko serca, ale i portfele… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„Modlitwa jest kluczem do przebaczenia, ale nie módlcie się ze smutkiem, nie zanudzajcie naszego Pana, On jest Bogiem radości. Módlcie się z uśmiechem… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„W życiu za wszystko się płaci, za dobro i za zło. Za wszystko… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„Zbawić duszę grzesznika, to tak jak uratować usychające drzewo… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„Nic bardziej nie może ciebie czynić naśladowcą Chrystusa jak troska o innych. Jeśli nie troszczysz się o bliźnich to oddalasz się od obrazu Chrystusa… „
Źródło: św. Ojciec Pio


„Kto chce mówić o istocie Boga, niech najpierw opisze granice świata. „
Źródło: Św. Cyryl Jerozolimski


„Pokusa podobna jest do głębokiej i trudnej do przejścia wody. „
Źródło: Św. Cyryl Jerozolimski


„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga… „
Źródło: św. Jan Ewangelista Jana Apostoł
Autor: uczeń Jezusa Chrystusa


„Umiłowany, nie naśladuj zła, lecz dobro! Ten, kto czyni dobrze, jest z Boga; ten zaś, kto czyni źle, Boga nie widział… „
Źródło: św. Jan Ewangelista Jana Apostoł


„W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości… „
Źródło: św. Jan Ewangelista Jana Apostoł


„Człowiek został stworzony do wyższych rzeczy „Do wyższych rzeczy zostałem stworzony”… „
Źródło: św. Stanisław Kostka


„Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój… „
Źródło: Abraham
Autor: patriarcha


„Wszystko, co stwarza przyroda i sztuka, dokonuje się pod wpływem sił pochodzących z nieba. Znaki niebieskie i ciała niebieskie istniały już przed wszystkimi innymi dziełami stworzenia i dlatego wywierają one wpływ na wszystko, co zostało po nich stworzone… „
Źródło: Św. Albert Wielki Albertus Magnus


„Prawda to równoważność rzeczy i umysłów. „
Źródło: Św. Albert Wielki Albertus Magnus


„Tworzenie jest robieniem czegoś z niczego. „
Źródło: Św. Albert Wielki Albertus Magnus


„Dla każdego z nas łatwiej jest wtrącać się w cudze sprawy, niż rozważać własne. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Kto może zapobiec złu, a dobrowolnie i z powodu chciwości to odwleka, słusznie na równi z mordercami może być potępiony. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Koleje nasze przecież nie toczą się wbrew Opatrzności, jako że wiemy, iż nawet wróbel nie spadnie na ziemię bez woli ojca naszego. Cokolwiek się stanie, dzieje się z woli naszego Stwórcy. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Nie należy trwać uporczywie w złych postanowieniach. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Gdyby każdy posiadał tyle, ile mu potrzeba na zaspokojenie potrzeb, i gdyby rzeczy zbyteczne oddał ubogim, zniknęłoby bogactwo i nędza. Czy nie wyszedłeś nagi z łona swej matki? Czy nie powrócisz nagi do ziemi? „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Kto Bogu służy jako dziecko, a nie jak niewolnik, ten boi się, by Go nawet w drobnych rzeczach nie obrazić. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Miłość „jako cnota” która dla bogatych powinna być najłatwiejszą, jest dla nich najtrudniejsza. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Posiadać więcej niż potrzeba jest ograbianiem ubogich, jest złodziejstwem. „
Źródło: Św. Bazyli Wielki


„Nie ma lekarstwa mocniejszego, skuteczniejszego, doskonalszego dla naszych ran we wszystkich sprawach ziemskich, jak mieć kogoś, kto cierpi z nami w każdym nieszczęściu i cieszy się w powodzeniu… „
Źródło: Św. Elred z Rievaulx


„Przyjaźń tworzy pomyślność wspanialszą, przeciwności lżejszymi. „
Źródło: Św. Elred z Rievaulx


„Nikt, kto wyznaje wiarę, nie grzeszy, i nikt, kto posiadł miłość, nie nienawidzi. Z owocu poznaje się drzewo… „
Źródło: Św. Ignacy Antiocheński


„Mięsna potrawa, jeśli nie zaszkodzi duszy, to ciału z pewnością nie pomoże… „
Źródło: Św. Jadwiga Śląska Jadwiga z AndechsMeran


„Daj Boże, abym mógł umierać z rękami zniszczonymi przez miłosierdzie… „
Źródło: Św. Kamil de Lellis


„Nade wszystko niech każdy prosi Pana o łaskę matczynego uczucia względem bliźniego, aby mu służyć wszelką miłością w potrzebach duszy i ciała… „
Źródło: Św. Kamil de Lellis


„Największym złem, jakie mogłoby mnie spotkać, jest niemożność czynienia innym miłosierdzia… „
Źródło: Św. Kamil de Lellis


„Za łaską Bożą bowiem pragniemy służyć wszystkim cierpiącym z miłością, jaką kochająca matka darzy swe jedyne dziecko… „
Źródło: Św. Kamil de Lellis


„Że też nie mam stu ramion, aby nieść pomoc tym biednym, którzy wzywają pomocy… „
Źródło: Św. Kamil de Lellis


„Drzewo miłości rośnie jedynie na ziemi pokory… „
Źródło: Św. Katarzyna ze Sieny


„A jeśli będzie ci kto mówił co innego lub dawał inne rady szkodliwe dla twej doskonałości, niezgodne z twoim boskim powołaniem, to mimo należnej czci, nie słuchaj jego rady, lecz, uboga dziewico, obejmij ramionami ubogiego Chrystusa. „
Źródło: św. Klara z Asyżu


„A ponieważ nasze ciało nie jest ze spiżu, ani siły nasze nie są jak skała, przeciwnie, jesteśmy kruche i skłonne do wszelkiej słabości cielesnej, dlatego proszę cię, najdroższa, powstrzymaj się mądrze i roztropnie od nieroztropnej i niemożliwej surowości w postach, którą, jak wiem, zaczęłaś stosować, i proszę cię, abyś żyjąc chwaliła Boga, oddawała Panu cześć rozumną i aby ofiara twoja była zawsze zaprawiona solą roztropności. „
Źródło: św. Klara z Asyżu


„O błogosławione ubóstwo! Ono miłujących je serdecznie obdarza wiecznymi bogactwami. „
Źródło: św. Klara z Asyżu


„Szczęsliwy naprawdę ten, komu dane jest dostać się na świętą ucztę, aby przylgnąć całym sercem do Tego, którego piękność podziwiają nieustannie wszystkie błogosławione zastępy niebieskie. „
Źródło: św. Klara z Asyżu


„Grzech jest jedynym nieszczęściem na świecie i on jedynie może słusznie zasmucić człowieka… „
Źródło: Błog. Honorat Koźmiński


„Życie nasze to podróż po wzburzonych wodach oceanu, pośród ciemności nocy; wiara to latarnia morska, co nam drogę do portu wiecznej szczęśliwości ukazuje; wierność w obowiązkach to czółno, które nas od morskich broni bałwanów, tj. od wpływów świata; nadzieja, ufność w Bogu to kotwica, co nas od zatonięcia ratuje; miłość to wiatr, co żagle nadyma. I do nieba wiedzie… „
Źródło: Błog. Honorat Koźmiński


„Być dobrym, to żyć dla szczęścia innych, mieć serce szerokie w swej dobroci… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Chciejmy świętości, ale tej świętości, do której droga prowadzi przez ofiarę, przez walkę i trud… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Chwile cierpienia więcej łączą serca, aniżeli długie miesiące przeżyte razem w spokoju… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Częste zło pochodzi ze zbytniego liczenia się z tym, co świat powie… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Im bardziej na ziemi szukamy szczęścia, tym mniej nadziei, że je znajdziemy… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Milczenie jest pokojem duszy… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Najbezpieczniejsza, najpewniejsza droga do szczęścia, do świętości, do nieba, do Jezusa, to droga przez Maryję… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Nie ma miłości bez ofiary. Im więcej ofiar, tym więcej miłości… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Odważni cuda działają, wszystko przezwyciężą, ale jak tylko poddadzą się nieufności, zaczną tonąć… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Ofiara jest najlepszą modlitwą… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Prawdziwa wielkość to umiejętność pochylania się nad drugim… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Składać z siebie ofiarę.., To niełatwa sprawa! To znaczy wyrzekać się mojego „ja”, brać na siebie życie nieustannego poświęcania się dla innych; brać na siebie z uśmiechem na ustach krzyże codzienne; wyrabiać w sobie z miłości ku Jezusowi miłość krzyża… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„Tam gdzie nie ma jedności i zgody, tam nie może być błogosławieństwa Bożego… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„W pracy wewnętrznej wakacji nie ma… „
Źródło: św. Urszula Ledóchowska Julia Maria Ledóchowska


„„Chcę” i „Nie chcę” nie mieszkają w naszym domu… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Burza, która bez naszej winy przeciw nam się sroży, jest zapowiedzią rychłej w przyszłości korzyści… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Choćby nawet z najgorszym człowiekiem nawiązało się rozmowę o rzeczach Bożych, zawsze z tego płynie zysk niemały… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Ci, co tylko wolą są posłuszni, rozum ich zaś jest przeciwny, są w zakonie jedną tylko nogą… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Cokolwiek mówisz w sekrecie, tak to wyrażaj, jakbyś mówił wobec wszystkich ludzi… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Człowiek w tej mierze ma się posługiwać stworzeniami, w jakiej mu one pomagają do osiągnięcia jego celu; w tej zaś mierze ma się ich pozbywać, w jakiej są przeszkodą do tegoż celu… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Człowiek zły łatwo innych posądza o zło, podobnie jak ten, co ma zawroty głowy, myśli, że wszystko dokoła niego wiruje… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Do tego stopnia cnoty, do którego gnuśny nie może dojść i przez wiele lat, pilny i gorliwy przedziwnie szybko jak ptak dolatuje… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Doświadczenie uczy nas, że tam, gdzie napotyka się na liczne sprzeciwy, można zazwyczaj spodziewać się większych owoców… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Jedynie ten, co nie tylko od świata, ale i od samego siebie się uwolnił, może sądzić, że zasługuje na miano zakonnika… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Jest rzeczą wielce niebezpieczną chcieć prowadzić wszystkich tą samą drogą do doskonałości; taki człowiek nie rozumie, jak różne i jak liczne są dary Ducha Świętego… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Niech każdy będzie przekonany, że o tyle postąpi we wszystkich rzeczach duchownych, o ile odejdzie od swej miłości własnej, od swej woli i od swoich korzyści… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Tak Bogu ufaj, jakby całe powodzenie spraw zależało tylko od Boga, a nie od ciebie; tak jednak dokładaj wszelkich starań, jakbyś ty sam miał to wszystko zdziałać, a Bóg nic zgoła… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Trzeba łączyć ufność z własnym wysiłkiem. Nie wolno popadać w żadną krańcowość: ani w aktywizm nie liczący się z koniecznością Bożej pomocy, ani w kwietyzm zwalniający człowieka od wysiłku pod pozorem ufności w Bogu. Jest to zasada ufnej i rozumnej, odpowiedzialnej współpracy z Bogiem… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Niedbalstwo i oziębłość sprawiają, że wszystkie prace są smutne gnuśnemu… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„O ileż żarliwiej należy wysilać się, żeby ujarzmić ducha niż ciało i żeby poruszenia duszy łamać a nie kości… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Pracownicy w Winnicy Pańskiej jedną tylko nogą powinni stać na ziemi, drugą zaś winni trzymać podniesioną i gotową do wyruszenia w drogę… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Przeszkodzić jednemu nawet grzechowi, choćby za cenę wszystkich trudów i trosk tego życia, opłaca się wielce… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Przewidywać i planować to, co ma się robić, a po zrobieniu zbadać to i ocenić, oto najpewniejsze zasady dobrego działania… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Przezwycięż sam siebie, bo jeśli zwyciężysz sam siebie, osiągniesz w niebie jaśniejszy wieniec chwały niż ci, co mają łagodniejsze usposobienie… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Synu mój, chcę, żebyś był uśmiechnięty i radosny w Panu. Zakonnik bowiem nie ma żadnej przyczyny do smutku, a wiele do radości. Ażebyś zaś mógł być zawsze pogodny i radosny, bądź zawsze pokorny i zawsze posłuszny… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Szatan, mając zaatakować człowieka, bada najpierw, jaka jest jego słaba strona i w czym jest bardziej opieszały; i tam zatacza swe machiny oblężnicze i tam szturm przypuszcza… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Ten robi najwięcej, kto robi dobrze jedną rzecz… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Trudniej jest powściągnąć ducha niż dręczyć ciało… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Trzeba jednej skłonności przeciwstawić inną skłonność, nawykowi inny nawyk, podobnie jak jeden klin wybija się innym klinem… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Wielką pomocą do postępu jest przyjaciel, któremu pozwoliłeś upominać cię za twoje uchybienia… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Winniśmy zawsze mieć w podejrzeniu wymówki ciała, bo zwykło ono słabością sił usprawiedliwiać ucieczkę przed trudem… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Wszystek miód, jaki można zebrać z kwiatów tego świata, nie ma w sobie tak wielkiej słodyczy, jak żółć i ocet Pana naszego Jezusa Chrystusa… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Wyżej należy cenić zaparcie się swej woli niż wskrzeszanie umarłych… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Zarówno oziębłość jak i nadmierny zapał mogą powodować choroby duszy… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Zazwyczaj większe kryje się niebezpieczeństwo w lekceważeniu małych grzechów, niż bardzo wielkich… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Zmiana miejsca pobytu nie zmienia obyczajów. Jeśli niedoskonały nie opuści sam siebie, wcale nie będzie lepszy gdzie indziej, niż jest tutaj… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Źle mierzy się postęp duchowny wedle oblicza, gestów, łatwości natury lub zamiłowania do samotności. Miarę tę należy brać z mocy, z jaką ktoś przezwycięża samego siebie… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Jest bardzo mało ludzi, którzy przeczuwają, co Bóg uczyniłby z nich, gdyby zaparli się siebie i całkowicie oddali się Chrystusowi Panu, aby On ukształtował ich dusze w swych dłoniach… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego kto je wykonuje… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Nie obfitość wiedzy, ale wewnętrzne odczuwanie i smakowanie rzeczy zadawala i nasyca duszę… „
Źródło: św. Ignacy Ignacy Loyola


„Jeśli nie masz grzechu, rzuć i ty kamieniem… „
Źródło: Św. Szczepan


„Czyńcie dobro zawsze, czyńcie dobro wszystkim, zła nigdy nikomu… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Dwóch rzeczy nam potrzeba, dużo modlitwy i dużo miłości… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Kto chce być Synem Boskiej Opatrzności, musi mieć szczególny kult do Najświętszego Sakramentu… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Nie między palmami chcę żyć i umierać, ale między ubogimi, którzy są Jezusem Chrystusem!… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Postaw mnie Panie nad przepaścią piekła, abym ją zamknął twym miłosierdziem… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Tylko podczas Mszy Świętej będziemy mieli jedno serce z Jezusem… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„Tylko z miłością się zwycięża świat… „
Źródło: Św. Alojzy Luigi Orione


„”
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Duch wzajemnej służby musi mieć źródło w miłości… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Kto jest z Bogiem, zawsze czuje się dobrze, a im bardziej wzmaga się klęska, tym bardziej naglący staje się powód, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Nasza wiara niech będzie ożywiana czynami miłości. W przeciwnym razie będzie martwa… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Wszystko układa się dobrze, gdy dzieje się tak, jak chce Bóg… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Bóg bezgranicznie szczęśliwy, powodując się nieskończoną miłością i nieskończonym miłosierdziem, dokonuje dzieła stworzenia po to, aby się całkowicie udzielać swoim stworzeniom… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Nikt nie zdoła odnieść korzyści z cennego przedmiotu, jeśli nie zna wartości i użyteczności jaki zeń może wydobyć dla siebie i drugich… „
Źródło: św. Wincent Pallotti


„Chwała zaś, cześć i pokój spotkają każdego, kto czyni dobrze, najpierw Żyda, a potem Greka. Albowiem u Boga nie ma względu na osobę… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„(..) ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Gdybym też miał dar prorokowania, i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystko pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma[..]… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Kto nie chce pracować, niechaj nie je… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Mądrość tego świata jest głupstwem u Boga… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Odrzućmy uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Wszystkie wasze sprawy niech dokonują się w miłości… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia… „
Źródło: Św. Paweł z Tarsu Szaweł


„Boga można z pewnością poznać światłem rozumu naturalnego, jak również udowodnić Jego istnienie… „
Źródło: św. Pius X Giuseppe Melchiorre Sarto


„Bóg posługuje się ludźmi, aby ukryć swą chwalebną obecność, ale nie ukrywa się na tyle, żeby nie można jej było odgadnąć… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Cierpieniem zdobędzie się więcej dusz, niż najlepszym kazaniem… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Ja nie umieram, ja wstępuję do życia… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Modlić się, to nie znaczy wiele mówić, ale wiele kochać… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Pan wie lepiej, co robi, niż my wiemy, co my chcemy… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Modlitwa to miłosne przebywanie z tym, który mnie kocha… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Radość tkwi nie w rzeczach, ale w głębi naszej duszy… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Nie mając nic, wszystko otrzymam od Boga… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Me życie jest cieniem, me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Moim niebem jest czynić dobrze na ziemi… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„Miłość żywi się wyrzeczeniami: im bardziej odmawiamy sobie wrodzonej przyjemności, tym mocniej i bezinteresowniej kochamy… „
Źródło: Św. Teresa Theresa Martin


„W naszym stanie pobożność bez pracowitości jest fałszywa… „
Źródło: Św. Zyta Zyta z Lukki


„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się na próbę… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze bardziej samotny… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Bywa nieraz, że stajemy w obliczu prawd, dla których brakuje słów… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nasz Bóg jest Bogiem miłosierdzia i pocieszenia. I oczekuje od nas, że i my podejmujemy te zwyczajne środki, aby cierpieniu i chorobie zapobiec, usunąć je… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Człowiek, który zabija Boga, nie znajdzie także ostatecznego hamulca, aby nie zabijać człowieka. Ten ostateczny hamulec jest w Bogu… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jak można kochać Boga, który jest niewidzialny, nie kochając człowieka, który jest obok nas… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jeśli Kościół nie zostanie nawrócony, nie przetrwa… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nie bójcie się słabości człowieka ani jego wielkości! Człowiek zawsze jest wielki, także w słabości… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Człowiek nie jest tylko sprawcą swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób „twórcą siebie samego”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Człowiek ma z gruntu inną naturę niż zwierzęta. Zawiera się w niej władza samostanowienia opartego na refleksji i przejawiającego się w tym, że człowiek działając wybiera, co chce uczynić. Władza ta nazywa się wolną wolą… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Jesteśmy tym bogatsi, im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Droga zbawienia przechodzi także przez ludzką pracę… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Dziś człowiek tak często nie wie, co nosi w sobie, w głębi swej duszy, swego serca. Jak często jest niepewny sensu swego życia na tej ziemi. Ogarnia go zwątpienie, które przeradza się w rozpacz”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych sercach”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Celibat jest znakiem wolności, która służy”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„”Nie bójcie się tajemnicy Boga. Nie bójcie się Jego miłości”… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„A Jezus myśli o nas w liter ciemnym stuku jak trudno w niebo wstąpić spod robactwa druku… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„A szczęście tak jak skrzypce im starsze tym młodsze… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Anioł nie zrozumie nie wisiał na krzyżu i miłość uzna za łatwą skoro nie ma ciała… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej. „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Błogosławiony, który się nie gorszy, to znaczy nie oburza się na to, że Bóg nie jest taki, jakim Go sobie wyobrażamy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Boga się nie udowadnia, Boga się poznaje… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Boga najłatwiej znajdziesz, nie pisząc o Bogu… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Boję się Twojej miłości, że kochasz zupełnie inaczej, tak bliski i inny… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bóg dał człowiekowi wolną wolę, więc nie może nikogo zmuszać do miłości, Jego trzeba wybrać. To jest paradoks: Wszechmogący, który wszystkiego nie może. Przychodzi i prosi o miłość… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bóg kocha naprawdę więc jest niewidzialny.. „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. Wszyscy dla Niego żyją… „
Źródło: Cytaty Natchnione


„Bóg stale raduje się, że daje, wypełnia pustkę w ludzkim sercu swoją obecnością… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bóg umiłował świat, a więc nie tylko ludzi, ale i pliszkę, odymioną pszczołę, jeża eleganta wprost spod igły… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Ból rozstania może być Miłością, Powrotem, Czekaniem, Wspomnieniem… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Cierpienie w miłości ma swój sens. Jest jedyną możliwością sprawdzenia miłości. Nieważne jest, jak kto cierpiał, ale dlaczego cierpiał. Jeżeli cierpiał z miłości do drugiego człowieka, to jego cierpienie jest świadectwem miłości. Potwierdza jego miłość. Prawdziwa miłość szuka trudnych dróg… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Człowiek dobrze wychowany chętnie żyje i chętnie umiera… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Człowiek wie, że umiera, nie wie gdy się rodzi, nieprawda, że reszta jest milczeniem… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Czy można oddać Bogu pół serca, czwartą część duszy, jedną setną swojego czasu?… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Czy nie jesteśmy podobni umarłym, kiedy nie modlimy się, nie dbamy o duszę, budujemy sobie kapliczkę bez Boga. Wiara czyni nas żywymi nawet po śmierci… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Czy wiesz, że łzy się śmieją, kiedy są za duże?… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Zawiedziona miłość z pewnością nie jest miłym doznaniem, każdy jej doświadczył. Najpierw próbujemy walczyć o tego kogo kochamy, ale dochodzimy do momentu gdy ta walka nie ma sensu, jest bezcelowa. Jedyne, co pozostaje, to pogodzić się z tym, co jest, starać się cieszyć z tego, że komuś jest dobrze, że ten, kogo kochamy, jest szczęśliwy z kimś innym. To jest właśnie ten moment krytyczny, zbyt wielkie nieszczęście powoduje uśmiech przez łzy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Dlaczego jest niewiara gdy wszystko być może… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Dlaczego pisze się wiersze, dlatego, że temu kto je pisze wydaje się, że ma coś bardzo ważnego do przekazania, osobistego do powiedzenia, tak ważnego, że trzeba to ocalić i zapisać… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Wiara nie jest problemem intelektualnym, który można rozwiązać. Wiara jest zaufaniem, że jestem w rękach Kogoś mądrzejszego, lepszego… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Dusza nie wychodzi na fotografii… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Gdyby nie cierpienie, nikt nie wiedziałby, jak bardzo ktoś kogoś kocha… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył. Przemijamy jak wszystko, by w ten sposób przetrwać… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Istnieje we mnie wewnętrzna potrzeba wypowiadania siebie, mojego przeżywania Boga… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jak nie będziesz na nic czekał, to dostaniesz za dużo. Jak na cokolwiek będziesz czekał, to dostaniesz za mało… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jak się kocha, to mniej boli… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jest taka wdzięczność, kiedy chcesz dziękować, lecz przystajesz jak gapa, bo nie widzisz komu, a przecież sam nie jesteś płacząc po kryjomu… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeśli chcemy ofiarować siebie Bogu, musimy oddać wszystko, co mamy i czym jesteśmy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeśli jest noc, musi być dzień, jeśli łza musi być i uśmiech… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeśli ktoś cierpi tylko, dlatego, żeby cierpieć, jest cierpiętnikiem. Jego cierpienie jest puste. Jeśli ktoś płacze dlatego, że drugiemu jest źle, Pan Bóg cieszy się tym płaczem, bo takie łzy ciekną po twarzy jak perły, które nurek wyławia z ciepłego morza w Zatoce Perskiej. To są piękne łzy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeśli myślisz tylko o swoim znaczeniu, nie żyjesz miłością… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeśli utracimy świadomość, że jest Bóg, pogubimy się, przerazi nas nasza świadomość… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Jezus onieśmiela mnie właśnie dlatego, że jest taki jak my… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Kiedy myślimy z wdzięcznością o zmarłych, dziękujemy Bogu, że przez tych, co odeszli, tyle nieraz otrzymaliśmy dobrego… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Kiedy myślę i nic nie wymyślę, to sobie myślę, po co ja tyle myślałem, żeby nic nie wymyślić. Przecież mogłem nic nie myśleć i tyle samo bym wymyślił… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Kocha się „nie za cokolwiek”, „ale pomimo wszystko” „kocha się za nic”… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Mądrością dziecka jest ufność… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Miłości się nie szuka jest albo jej nie ma… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Można milczeć i milczeniem kogoś ranić… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Najpierw starzej się ciało, potem umysł, na końcu serce… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Najtrudniej być posłusznym Bogu do końca… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Najtrudniej jest być z Jezusem na co dzień… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Najważniejsze dokonuje się w ciszy wewnętrznej… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Naszą ludzką siłą jest świadomość naszej słabości… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Nie bój się stracić, kochając nic nie tracisz… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Nie wierzę w przypadkowe znajomości, uważam, że każde spotkanie z drugim człowiekiem jest przygotowane przez Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy ciąg, który okazuje się ważny… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Od zwykłych rzeczy naucz się spokoju… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bogu nie stawia się pytań dlaczego… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Poezja kształtuje i budzi… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Pokora nie jest słabością, ale wielką potęgą człowieka… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Prawdziwe szczęście, którego szukamy jest najczęściej inne niż je sobie wyobrażaliśmy. Jest tajemnicą, która przekracza nasze ludzkie wyobrażenia… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem, o swym panu myśli i rwie się do niego. Pocałuj go w łapę, bo uczy jak na Boga czekać… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Raczej siebie oskarżajmy, a nie innych… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Samotność łączy ciała, a dusze cierpienie… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Serce które kocha nie jest już niczyje… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Smutek szuka przyjaźni… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Śmierć jest bramą do dalszego świata, lepszego świata… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Śmierć to ciekawostka że trzeba iść dalej… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Uśmiech jest najprawdziwszym, kiedy jednocześnie uśmiechają się oczy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Żeby coś znaleźć, trzeba wiedzieć, czego się szuka… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Żeby odejść od siebie też trzeba się spotkać… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Żeby poznać Jezusa trzeba ruszyć się z miejsca i szukać ludzi, w których On mieszka… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Żebym był ścieżką jak życie drobną, schyloną jak kłosy, przez którą przebiegł Jezus nieśmiały i bosy… „
Źródło: ks. Jan Twardowski


„Bardziej niż tego, co posiadamy, niż naszych pieniędzy, naszych rzeczy, Bóg chce daru z nas samych. Bo tylko wtedy, gdy naprawdę wierzymy w Pana Boga, gdy On naprawdę wystarcza, stać nas na bezinteresowność… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Całe życie musisz się przemieniać w takiego człowieka, jakim cię pomyślał Bóg… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Dopóki nie jesteś jak skała wapienna, dopóty jesteś człowiekiem… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Gdybyś był chrześcijaninem tylko w jednym procencie, to najważniejsza jest odpowiedź: Rośnie ten procent w tobie, czy maleje?… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Nawet nie przypuszczamy, że poza drzwiami, któreśmy szczelnie zamknęli, znajdują się wspaniałe światy… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„To, co nam ma towarzyszyć na co dzień, co nam ma się śnić we snach, co nam się ma marzyć na jawie, to Dom, do którego idziemy… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Wolność wymaga, żeby był uratowany człowiek obok mnie… „
Źródło: ks. Mieczysław Maliński


„Bo jeśli nie przeszedłeś przez próbę smutku, nie zdobędziesz doświadczenia radości z tego, co wynikło z bólu… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Bóg jest Miłością, to znaczy, że Bóg jest tym gniazdem człowieka, w którym czeka na niego oswojone szczęście… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Bóg nas znalazł, zanim my znaleźliśmy Boga… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Bycie sobą nie może być zbudowane tylko na aktach bohaterstwa. Jestem sobą także w moim grzechu, w mojej skończoności, w mojej winie!… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Być zniewolonym znaczy zawsze: być samotnym… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Człowiek czasami nie wie, co w nim samym jest wiarą… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność konkretnego człowieka… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Ewangeliczne budowanie nadziei nie na tym polega, żeby odsłonić przed człowiekiem nieznaną przyszłość, ale na tym, by pokazać człowiekowi tego, w kim może złożyć swe nadzieje… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Gdy człowiek nie wie, co zrobić, sumienie mówi mu tylko jedno: „szukaj”… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Heroizm to podstawowa barwa ludzkiej egzystencji… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Im wyższa wartość, tym większa swoboda jej uznania… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Jedną z najbardziej bolesnych form zdrady jest skazanie człowieka pracy na pracę bez sensu… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Jeszcze nie umiemy czytać sensu bólu miłości. Jeszcze nie poznaliśmy dogłębnie tajemnicy Dobra, które pragnie być sobą, a staje się sobą przez poświęcenia dla innego… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Jeżeli będziesz dobry, wtedy i twoje uczynki będą dobre. Bo dobre drzewo rodzi dobre owoce… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Każdy z nas ma tylko jeden grzech, który raz się przejawia tak, a raz inaczej. Każdy ma własnego diabła. Ten grzech jest tak indywidualny, jak sam grzesznik… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Kiedy niewolnik spotyka człowieka wolnego, albo go za tę jego wolność znienawidzi, albo sam staje się wolny… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Kiedyś miłość bliźniego wyrażała się w poleceniu: „nie będziesz zabijał nieprzyjaciół”. A teraz do tego przykazanie doszło nowe: „będziesz rozumiał nieprzyjaciół”… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Krytyka rozumu nie jest dziś aktem rozpaczy nad rozumem, lecz mniej lub bardziej ostrożnej wiary w rozum… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Kto chce zrozumieć naturę wiary religijnej, niech będzie przygotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Kto nie ma Sprawy, dla której żyje, bardzo boi się umrzeć. Świadomość Sprawy porządkuje lęki… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Maska to wygląd człowieka przez okno kryjówki… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Miłość sama w sobie jest nie do pojęcia, ale dzięki miłości możemy pojąć wszystko… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Mowa ziemi jest podobna do mowy miłości, ziemia także przemawia w ciszy… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się do winy… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Nie jesteśmy bezgranicznie wolni. Jesteśmy wolni wobec dobra i zła i z tego robimy rachunek… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Wszelkie zło oznacza chorobę wolności… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Pobożność jest niezwykle ważna, ale rozumu nie zastąpi… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Potrafimy walczyć o wolność, ale trudno się nam jej dorabiać… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Religia to odkrywanie więzi już istniejących, choć nie uświadamianych… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Ryzyko, jakie podejmuje wielki teolog mówiąc o Bogu, jest większe niż ryzyko oddania życia za drugiego… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Są dwa punkty otwarcia się na Boga: jedni potrzebują do tego nieszczęścia, inni, przeciwnie, smaku szczęścia… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Strasznie trudno będzie Panu Bogu zbawić człowieka, który nie jest wolny i nie jest rozumny. Ten człowiek wciąż jeszcze nie jest sobą. Więc co tu można zbawiać, skórę i kości?… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Szyderstwo to uśmiech, który idzie przez świat głosząc klęskę dobra… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Tak jak prawda jest dla człowieka kluczem do świata, tak wolność jest kluczem, który wartości otwiera drogę w głąb człowieka… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Trzeba mieć radość w myśleniu i myślenie w radości… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Trzeba szczególnej odwagi, by być spowiednikiem na tym świecie… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Tym, co dźwiga, podnosi i wznosi ku górze, jest miłość… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Umiejętność rządzenia ludźmi to przede wszystkim umiejętność perswazji… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„W każdej chwili możemy wznieść się ponad siebie i zacząć wszystko od nowa… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Wiara w fatum sprowadza na ziemię fatum. A wiara w wolność sprowadza na ziemię wolność… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Wierność jest przede wszystkim aktem nadziei, a nie pamięci… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Z perspektywy Nowego Testamentu mniej ważne jest, jaki był grzech, a ważniejsze, jakie jest owocowanie po grzechu. W pewnym sensie cnota wyrasta z grzechu, jak wyzwolenie wyłania się z niewolnictwa… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Zanim cię zbawią, trzeba wiedzieć, kogo zbawić. Musisz być sobą, bo jeśli będziesz kimś innym, to akurat zbawią tego innego, a nie ciebie… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Zdolność do miłości jest struną, na której każdy człowiek wygrywa melodę swojego życia… „
Źródło: ks. Józef Tischner


„Im większe pieniądze, tym większy rachunek do zapłacenia w przyszłości… „
Źródło: Abraham a Sancta Clara


„Nie ma innego mostu do nieba jak krzyż… „
Źródło: Abraham a Sancta Clara


„Próżnowanie poszerza granice diabelskich włości… „
Źródło: Abraham a Sancta Clara


„Bóg jest bogiem pokornych, odrzuconych, dręczonych, uciśnionych, zdesperowanych i tych, którzy zostali zredukowani do niczego… „
Źródło: Marcin Luter


„Bóg wszędzie zostawia nam wskazówki… „
Źródło: Marcin Luter


„Człowiek jest dla człowieka pierwszą rzeczywistością… „
Źródło: Marcin Luter


„Gdybym nawet wiedział, że jutro świat przestanie istnieć, to jeszcze dziś zasadziłbym drzewko jabłoni… „
Źródło: Marcin Luter


„Jak pieczęć uwierzytelnia list, tak dobre uczynki uwierzytelniają wiarę… „
Źródło: Marcin Luter


„Jeżeli widzisz beztroskie dziecko, to przyłapujesz Boga na gorącym uczynku… „
Źródło: Marcin Luter


„Kłamstwo jest kulą śnieżną, im dłużej ją kręcisz, tym staje się większa… „
Źródło: Marcin Luter


„Również i wynaturzenie może przybrać formę doskonałą… „
Źródło: Marcin Luter


„Wszystko, co się osiąga na tym świecie, osiąga się przez nadzieję… „
Źródło: Marcin Luter


„Oto przysłowie filozoficzne „niech niczego nie będzie zbyt wiele” winniśmy stosować nie tylko do obyczajów, ale i do słów; cokolwiek bowiem przekracza miarę, jest skażone… „
Źródło: Alkuin uczony i mnich


„Coś, ponad co nic większego nie może być pomyślane, jest tak bardzo prawdziwe, że nawet nie można pomyśleć, że tego nie ma… „
Źródło: Św. Anzelm z Canterbury


„Pomoc w złej intencji, nie wyjdzie na dobre… „
Źródło: Św. Anzelm z Canterbury


„Wiara pozwala nam pojąć, że istnieje coś Niepojętego… „
Źródło: Św. Anzelm z Canterbury


„Każdy dostaje swoją własną złotą nić i musi znaleźć własne wyjście z labiryntu… „
Źródło: Alan Richard


„Każdy jest burzycielem swego szczęścia… „
Źródło: Anselm Grün


„Wszyscy szukamy radości i szukamy jej często w czynnościach, które obiecują nam przyjemność i wygody, ale które nie prowadzą nas do nas samych… „
Źródło: Anselm Grün


„Zatwardziałe serce nie jest w stanie poczuć żadnej bliskości czy przyjaźni… „
Źródło: Anselm Grün


„Kto szuka wyłącznie sukcesu i definiuje siebie samego przez sukces, stanie się wrakiem człowieka. Ten natomiast, kto jest wdzięczny za swój sukces, potrafi się z niego cieszyć, nie definiując przez niego samego siebie… „
Źródło: Anselm Grün


„Zazwyczaj jesteśmy dla siebie najsurowszymi oskarżycielami. Ciągle zarzucamy sobie własną nieudolność. Możemy się uwolnić od nieustannego krążenia wokół własnego poczucia winy tylko wtedy, gdy będziemy gotowi do wybaczenia sobie… „
Źródło: Anselm Grün


„Bezwarunkowa miłość oznacza harmonię ze wszystkimi i wszystkim. Harmonia jest wielkim prawem kosmicznym. Kto łamie to prawo, nie będzie się czuł dobrze ani na krótką, ani na długą metę, ponieważ prawo dąży do wyrównania… „
Źródło: Willigis Jäger


„Błogosławieństwem jest to, że na Zachodzie zadomowiły się religie Wschodu. Przywracają nam to, o czym my, chrześcijanie, zapomnieliśmy. Idąc ich śladem, odkrywamy nasze własne mistyczne skarby. Bóg chce być poznany, a nie czczony… „
Źródło: Willigis Jäger


„Bóg jest nie tylko dobry, życzliwy, łaskawy czy miłosierny. Ma także ciemną stronę. Nasz rozum nie umie znaleźć do niej dostępu. Pozostaje ona misterium. Byłoby błędem obarczanie tylko człowieka odpowiedzialnością za zło. Cierpienie to misterium. Kto chce dojrzewać, ten nie może go unikać… „
Źródło: Willigis Jäger


„Droga duchowa, która nie prowadzi do codzienności jest drogą na manowce… „
Źródło: Willigis Jäger


„Ego oraz intelekt są wynikiem potężnego kroku ewolucji. Jednocześnie stanowią ograniczenie i zahamowanie innych możliwości jakie ma świadomość a które trzeba na nowo obudzić… „
Źródło: Willigis Jäger


„Kto potrafi coś puścić, zyskuje więcej… „
Źródło: Willigis Jäger


„Nasze społeczeństwo jest chore na narcyzm. Nie potrafi się otworzyć na jednię i na całość. Nie zachowuje się już zgodnie z prawami ewolucji… „
Źródło: Willigis Jäger


„Oświecenie jest doświadczeniem, że nie ma oddzielenia od całości… „
Źródło: Willigis Jäger


„Przebudzenie dokonuje się nie tylko po fizycznej śmierci, lecz także wtedy, gdy człowiek pozna swoją prawdziwą istotę: Królestwo Boże w sobie… „
Źródło: Willigis Jäger


„Puszczenie jest ceną za dojrzewanie i mądrość. Cierpienie umierania jest cierpieniem nowych narodzin. Stara koncepcja, teoria, sposób życia, widzenie świata muszą umrzeć. Wtedy wygrywa życie… „
Źródło: Willigis Jäger


„Religię można porównać do witraża. Pozostanie ciemny, dopóki nie rozjaśni go światło… „
Źródło: Willigis Jäger


„Rzeczywistą pomoc człowiek znajdzie tylko w swoim wnętrzu, gdy zstąpi na dno duszy. Tam doświadczy jedności wszystkich stworzeń i prawdziwej miłości. Dzięki temu zostanie przemieniony. Poczuje się włączony w porządek i harmonię stworzenia. Zrozumie, że jest formą zjawiania się tego, co boskie, że on i całe współstworzenie żyją boskim życiem… „
Źródło: Willigis Jäger


„Śmierć ego jest właściwą śmiercią. Tylko w niej się budzi wielkie życie. Możemy to nazwać zmartwychwstaniem, choć nie jest to zmartwychwstanie ego… „
Źródło: Willigis Jäger


„Teologia umie myśleć tylko w obrębie systemu. To czyni ją tak nudną… „
Źródło: Willigis Jäger


„W doświadczeniu mistycznym uwalnia się siła stwórcza samego Boga. Z tego bierze się odpowiedzialność człowieka za świat… „
Źródło: Willigis Jäger


„Wszystko, co osobowe, jest tylko formą wyrazu jedni. To, co nazywamy Bogiem, objawia się jako przychodzenie i odchodzenie, jako narodziny i umieranie… „
Źródło: Willigis Jäger


„Zbawienie to uwolnienie od ego. Religie natomiast uwieczniły ego. Wieczne jest jednak nie ego, lecz boska Pierwsza Rzeczywistość, która się w nim manifestuje… „
Źródło: Willigis Jäger


„Zbawienie jest doświadczeniem jedności z boską prazasadą. Mędrcy tej ziemi, nie wyłączając Jezusa, chcieli wprowadzić innych w doświadczenie jedności. Ale człowiek woli szukać zbawienia na zewnątrz… „
Źródło: Willigis Jäger


„Zmartwychwstanie jest tylko szyfrem używanym do opisania formy istnienia, o której nasz rozum nic nie wie. Zmartwychwstanie to przebudzenie do bezczasowości i bezprzestrzenności prawdziwej rzeczywistości. Św. Jan od Krzyża nazwał to dojściem do siebie Boga: „Nasze przebudzenie jest przebudzeniem Boga, a nasze zmartwychwstanie zmartwychwstaniem Boga”… „
Źródło: Willigis Jäger


„Mądrzy ludzie mówią, że pierwsze czterdzieści lat życia każdego człowieka upływa na zorientowaniu się, jak należy żyć. Dopiero w ciągu kolejnych czterdziestu lat można próbować te doświadczenia wcielać w życie… „
Źródło: ks. Leon Knabit


„Bieda samotnemu, bo gdy upadnie, nie ma komu go podźwignąć… „
Źródło: ks. Wincenty Kadłubek


„Jest bowiem powszechnym obłędem pruskim wiara, że wyzute z ciał dusze wlewają się ponownie w przyszłe ciała, inne zaś zwierzęcie ją przybierając formy zwierzęce… „
Źródło: ks. Wincenty Kadłubek


„Nie jest godzien sprawowania władzy ten, kto jej nadużywa… „
Źródło: ks. Wincenty Kadłubek


„Zabijcie wszystkich. Bóg rozpozna swoich… „
Źródło: Arnaud Amaury


„Radość jest dla franciszkanina przykazaniem… „
Źródło: Zakon Braci Mniejszych


„Często myślałem o śmierci i doszedłem do wniosku, że jest najmniejszym złem ze wszystkich… „
Źródło: Roger Bacon


„Dyskrecja w słowach jest więcej warta niż elokwencja… „
Źródło: Roger Bacon


„Nic tak nie przyczynia się do szybkiego sukcesu jak cudze błędy… „
Źródło: Roger Bacon


„Zawsze wolałem studiować książki niż ludzi… „
Źródło: Roger Bacon


„Tylko wszechmoc Boża może stworzyć z niczego coś, co nie jest, i obrócić w nicość coś, co jest. „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Po otrzymaniu rozgrzeszenia powinniśmy uważać, aby nie powtórzyć błędu dziewięciu trędowatych, którzy nawet się nie odwrócili, aby podziękować… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„To, co dokonuje się w świecie zewnętrznym rankiem, po wschodzie słońca, powinno się dokonywać każdego dnia w nas, wraz ze wschodem Słońca… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Przypowieść o dziesięciu pannach przypomina nam, że można trzymać w ręku lampę przez całe życie, nie zważając, że jest ona zgaszona… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Spowiedź jest momentem, w którym jest najwyraźniej potwierdzona godność pojedynczego wierzącego. Tutaj jest on jedyny i wyłączny; Kościół istnieje w tym momencie tylko dla niego lub dla niej… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Słowo Boże, osiągające punkt kulminacyjny w życiu Jezusa, poucza nas nie tyle o tym, co się mówi, ile o tym, czym się jest, nie tyle o tym, co ma się na ustach, ile o tym, co ma się w sercu… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Działanie Ducha Świętego w zmartwychwstaniu Chrystusa jest źródłem radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami… „
Źródło: Raniero Cantalamessa


„Muzyka tak jest z natury z nami związana, że choćbyśmy chcieli obywać się bez niej, tobyśmy nie mogli… „
Źródło: Jan Idzi Zamora


„Istota ludzka bytuje od samego poczęcia i w swoistym rozwoju osobniczym zmierza ku świadomości. Nawet gdyby jej nie osiągnęła, to i tak jest osobą. Człowiek współczesny nie jest jeszcze szczytem ewolucyjnym, ewoluuje nadal, 6 miliardów komórek mózgowych „śpi”, czyli jest jeszcze nieczynnych. Jaki będzie człowiek i świat, gdy człowiek zaktualizuje cały swój potencjał?… „
Źródło: Antoni Jozafat Nowak


„Świat bez śmierci jest niewyobrażalny. Wszyscy ludzie są śmiertelni, niezależnie od tego, czy mają lęk przed śmiercią, czy też nie. Z chwilą, gdy człowiek dochodzi do samoświadomości, uświadamia sobie również własną śmiertelność… „
Źródło: Antoni Jozafat Nowak


„Tylko o istocie, która jest świadoma swego istnienia, mówimy, że umiera… „
Źródło: Antoni Jozafat Nowak


„Broń mnie mieczem, a ja będę ciebie bronił piórem… „
Źródło: William Ockham


„Na próżno się staje przez większą ilość to, co może stać się przez mniejszą… „
Źródło: William Ockham


„Wszystkie bowiem skutki efektów naturalnych objawiają się poprzez linie, kąty i figury. Inaczej bowiem niemożliwe byłoby zrozumienie, jaka jest ich przyczyna… „
Źródło: William Ockham


„Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność… „
Źródło: William Ockham


„Często jesteśmy, również ludzie wierzący, ślepi na całe wymiary rzeczywistości i wcale nie odczuwamy tego kalectwa… „
Źródło: Jacek Salij


„Nie ma bowiem grzechu niewinnego, zła, które nie niosłoby z sobą jakiejś krzywdy. Każde zło prędzej czy później zaowocuje jakimś bezsensem i zniszczeniem… „
Źródło: Jacek Salij


„Rozum jest raczej władzą poznawczą, szukającą prawdy i rozróżniającą prawdę od fałszu, ale przecież rozum prawdy nie ustanawia. Rozum jedynie odczytuje prawdę zawartą w rzeczywistości, przy czym może się nawet pomylić. Rzecz jasna, rozum nie jest martwym ekranem, odbijającym rzeczywistość biernie i bezdusznie; jest władzą poznawczą żywej osoby ludzkiej, która otwiera się na rzeczywistość w sposób aktywny. Sytuacja ta rodzi wprawdzie skomplikowane problemy filozoficzne, nie zmienia jednak faktu zasadniczego: że źródłem prawdy jest rzeczywistość, nie rozum… „
Źródło: Jacek Salij


„Nie wierzę takim obrońcom przyrody, u których miłość do przyrody przeniknięta jest nienawiścią do człowieka… „
Źródło: Jacek Salij


„Mądry jest ten, kto posiada słowo i potrafi nim obdarować człowieka w chwili zabłąkania czy zagubienia drogi… „
Źródło: Jan Andrzej Kłoczowski


„Człowieczeństwo jest odwagą bycia sobą w sytuacji kolizji wartości, z których należy wybrać to, co słuszne… „
Źródło: Mieczysław Albert Krąpiec


„Zadaniem odpowiedzialnych wychowawców i nauczycieli jest pokazać uczniom, że prawdziwą wartość ma jedynie to, co przychodzi z trudem… „
Źródło: Mieczysław Albert Krąpiec


„Nasze życie jest zaliczaniem wzruszeń… „
Źródło: Jan Góra


„Bóg jest Bogiem, który ma preferencyjną opcję dla ubogich… „
Źródło: Gustavo Gutiérrez


„Bez nauki nawet święty nie potrafi wydawać prawdziwych sądów… „
Źródło: Tommaso Campanella


„Będąc człowiekiem nie jestem bliższy nieskończoności niż gdybym był mrówką, ale też nie jestem dalszy niż gdybym był ciałem niebieskim… „
Źródło: Giordano Bruno


„Dobrem w dziedzinie sztuki jest to, co naśladuje przyrodę… „
Źródło: Giordano Bruno


„Ignorancja i arogancja to dwie nierozłączne siostrzyce… „
Źródło: Giordano Bruno


„Istnieje niezliczona ilość słońc; wokół tych słońc poruszają się niezliczone ziemie, podobnie jak siedem planet obiega nasze Słońce. Te światy są zamieszkane przez żyjące istoty… „
Źródło: Giordano Bruno


„Kto chce poznać największe tajemnice natury, niechaj obserwuje i rozpatruje minima i maksima, przeciwieństwa i przeciwstawności… „
Źródło: Giordano Bruno


„Kto chce w prawidłowy sposób rozumować powinien umieć się odzwyczaić od przyjmowania czegokolwiek na wiarę. Przyzwyczajenie się do wierzenia jest największą przeszkodą poznania naukowego… „
Źródło: Giordano Bruno


„Muszą być ludzie, którzy maja odwagę mówić swobodnie… „
Źródło: Giordano Bruno


„Nauka jest najlepszą drogą do tego, żeby ducha ludzkiego uczynić heroicznym… „
Źródło: Giordano Bruno


„Pojmuj przeciwności jako wydarzenia naturalne… „
Źródło: Józef Maria Bocheński


„Nie jest przyzwoite prosić kogoś o łaski, kiedy ma się na sumieniu winy przeciw niemu popełnione… „
Źródło: Józef Maria Bocheński


„To właśnie wiara jest jednym z największych skarbów, jakie człowiek posiada. Są wprawdzie tacy, którzy mówią, że się bez wiary obchodzą: ale pomyślcie tylko, jak dalece ich życie pozbawione jest sensu i jak okropnie smutne musi się stać z chwilą, gdy przyjdzie nieszczęście, cierpienie, choroba, poniewierka. Nie tylko to: tym ludziom, brakuje do czynu, do życia i do poświęcenia największej siły ludzkiej, wiary. Nie mamy czego im zazdrościć, przeciwnie, trzeba być ślepym, aby wiarę, którą dał nam Bóg, lekceważyć i nie bać się o jej utratę… „
Źródło: Józef Maria Bocheński


„Według znanych praw psychologii, nikt nie może działać sprawnie i gorąco w zakresie, w którym nie ma jasnych pojęć i mocnych wyobrażeń. Jakże moglibyśmy żyć w pełni naszą religią, skoro ona składa się u nas z niezrozumiałych i nigdy nie przemyślanych formułek? Jakże może być religijnym życie człowieka, którego ogólne wykształcenie stoi na poziomie uniwersyteckim, a prawdy wiary tkwią ciągle na nizinach nauczania szkół normalnych? Kto nie czyni prawd wiary przedmiotem swoich rozważań, naraża się na to, że jego religia będzie oparta wyłącznie na uczuciu i kiedy przyjdzie nacisk myśli wrogiej wierze, złamie się nie mogąc stawić oporu. „
Źródło: Józef Maria Bocheński


„Rzeczy Boskie są bardzo proste i bardzo łatwe. Ale zarazem trudne. Ze względu na prostotę… „
Źródło: Joachim Badeni


„„Synu mój najukochańszy, nie pozostawiłem Cię nawet przez najdrobniejszą chwilę. Pojedyncze ślady, które widziałeś w najtrudniejszych chwilach swojego życia były moimi śladami… W te ciężkie dni musiałem Cię nieść w moich ramionach”… „
Źródło: Bruno Ferrero – Salezjanin


„Chcę dążyć do wielkiej świętości i kochać Boga nade wszystko, ale równocześnie chcę być zapomnianym… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Chcę zdobyć dla Boga wiele, wiele dusz. Chcę być wielkim apostołem, ale to jest możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Kapłan, pośrednik między Bogiem a ludźmi musi zawsze i ciągle stać przed obliczem Boga. Trzeba więc koniecznie pracować nad tym, aby chodzić w obecności Jego… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga i miłość… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, które przepędziłem na serdecznej modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem… „
Źródło: ks. Józef Jankowski


„Pokora jest okiem miłości; miłość więc zawsze znajdzie miejsce spotkania, współpracy, jedności i pokoju… „
Źródło: ks. Józef Tymoteusz Giaccardo


„Chcę postępować choć troszkę do przodu każdego dnia… „
Źródło: ks. Maggiorino Vigolungo


„Kto czegoś chce, osiągnie to chcenie jest potęgą… „
Źródło: ks. Maggiorino Vigolungo


„Mądrość ma odwagę sprzeciwić się przeciętności i banalności… „
Źródło: Tadeusz Gadacz


„Szaleństwo, podobnie jak głupota, jest przeciwieństwem mądrości… „
Źródło: Tadeusz Gadacz


„Żyć trzeba się uczyć przez całe życie, a czym zapewne jeszcze bardziej się zdziwisz, przez całe życie trzeba się uczyć umierać… „
Źródło: Tadeusz Gadacz


„Życie jest jak wiosna rozkwita… „
Źródło: Tadeusz Gadacz


„A rezygnując z głębokiego myślenia człowiek stał się bezradny wobec własnej, ludzkiej rzeczywistości. Coraz lepiej rozumiemy i kontrolujemy materię, a coraz gorzej siebie. To jest fundamentalny brak, który się pogłębia… „
Źródło: Tadeusz Gadacz


„Celem wszystkich szkół jest (..) nie tylko rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, lecz przede wszystkim uszlachetnienie serc i dusz… „
Źródło: ks. Stanisław Konarski


„Kto się wstydzi roześmiać, powinien wstydzić się, że jest człowiekiem… „
Źródło: Franciszek Bohomolec


„Nie ma niczego cenniejszego niż czas, ponieważ on jest ceną wieczności… „
Źródło: Louis Bourdaloue


„Na obszarze naszego doświadczenia człowiek jest jedyną istotą żywą, która nie tylko wie, lecz ponadto wie, że wie… „
Źródło: Pierre Teilhard de Chardin, jezuita


„Po raz pierwszy w historii zdarza się, że ludzie zdolni są nie tylko poznać ewolucję i jej służyć, lecz kochać ją, i zaczynają wyraźnie mówić o Bogu, bez wysiłku i swobodnie, jakby już oswojeni z tym, iż Go kochają całym sercem i całą duszą, lecz całym wszechświatem… „
Źródło: Pierre Teilhard de Chardin, jezuita


„Ile razy wydaje się nam, że wiemy wszystko, musimy z pokorą zawrócić. Odkrywamy, że świat nigdy nie zaniknie, rozpędza się coraz bardziej. To wyzwanie dla praw grawitacji. Ponieważ świat składa się z materii, naturalnym biegiem rzeczy powinien się raczej kurczyć. Biorąc pod uwagę wielkie przestrzenie, obserwujemy, że nic go jednak to tego kurczenia nie ponagla, raczej odwrotnie. Oznacza to, iż w świecie istnieje jakaś „tajemnicza siła”, która go pcha odwrotnie do sił grawitacji. Bóg jeden wie, czym ona jest. My jesteśmy ignorantami w tym przypadku. Nie wiemy o niej nic. Naukowcy niezbyt się kwapią, by mówić o tym ludziom… „
Źródło: George V. Coyne


„Duże kęsy szczęścia wymagają zdrowego i dobrego żołądka… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Największym głupcem jest ten, kto sądzi, że poza nim wszyscy są głupcami… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Nawet w chwilach szczerości nie należy całkowicie obnażać swej duszy… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Przyjaźń pomnaża to, co w życiu dobre, a dzieli to, co złe. Jest jedynym lekarstwem na nieszczęście i wytchnieniem duszy… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Środków ludzkich należy używać tak, jakby nie było boskich, a boskich tak, jakby nie było ludzkich… „
Źródło: Baltasar Gracián


„To, co łatwe rób, jakby było trudne, to co trudne rób, jakby było łatwe… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Trzeba mieć zawsze coś do pragnienia, by nie być nieszczęśliwym swym szczęściem… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Za naszych czasów wszystko osiągnęło swój punkt szczytowy… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Zdolny manifestuje ducha w zdecydowanym działaniu. Nie jest ani zimny, ani gorący… „
Źródło: Baltasar Gracián


„Jeśli chcesz widzieć Pana, patrz uważnie na stworzenie. Nie odrzucaj go; nie rozmyślaj nad nim. Po prostu patrz… „
Źródło: Anthony de Mello


„Szczęście jest motylem: próbuj je złapać, a odleci. Usiądź w spokoju, a ono spocznie na twoim ramieniu… „
Źródło: Anthony de Mello


„Są dwa rodzaje wychowania: To, które uczy, jak zarobić na życie.., I to, które uczy, jak żyć… „
Źródło: Anthony de Mello


„Kłopot z większością ludzi polega na tym, że są straszliwie zajęci organizowaniem rzeczywistości, której nawet nie rozumieją. Rzeczy nie potrzebują być organizowane. Rzeczy potrzebują jedynie zrozumienia. Jeśli je zrozumiesz, one się zmienią… „
Źródło: Anthony de Mello


„Poczucie winy jest złym uczuciem. Trzeba go unikać jak samego diabła. Kiedy czujesz się winny, to nienawidzisz nie swoje grzechy, lecz samego siebie… „
Źródło: Anthony de Mello


„Życie jest czymś, co przydarza się nam w czasie, kiedy jesteśmy zajęci planowaniem innych rzeczy… „
Źródło: Anthony de Mello


„Żyć swoim życiem nie jest egoizmem. Egoizm zawiera się w żądaniu, by ktoś żył zgodnie z twoimi upodobaniami, żył dla twojej próżności, dla twojego zysku i twojej przyjemności… „
Źródło: Anthony de Mello


„To wielka rzecz, jeżeli się cierpi. Tylko wtedy masz naprawdę dość dotychczasowego życia. Możesz wykorzystać cierpienia, aby położyć mu kres… „
Źródło: Anthony de Mello


„W miarę jak coraz mniej i mniej identyfikować się będziesz ze swoim ja, zapewnisz sobie coraz lepszy kontakt ze wszystkim i ze wszystkimi. A wiesz dlaczego? Ponieważ przestajesz się bać, ze ktoś cię zrani, że nie będzie cię lubił. Nie będziesz pragnął wywierać na nikim dobrego wrażenia. Czy potrafisz wyobrazić sobie ulgę polegająca na tym, że poczujesz się uwolniony od tego wewnętrznego przymusu? Cóż za ulga! Wreszcie szczęście!… „
Źródło: Anthony de Mello


„Fizycznie wszyscy należymy do jednego i tego samego gatunku, lecz duchowo każdy z nas jest odrębnym gatunkiem sam dla siebie… „
Źródło: George Tyrrell


„Jest rzeczą niemożliwą pozbawić umysły surowe wszystkiego od razu; ten bowiem, kto usiłuje wspiąć się na szczyt, wznosi się po stopniach krokami, nie skokami… „
Źródło: Papież Grzegorz I


„Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia niż wyrzec się prawdy… „
Źródło: Papież Grzegorz I


„Nikt na świecie nie żyje wyłącznie dla siebie. Jesteśmy tu także dla innych… „
Źródło: Papież Grzegorz I


„Rozkosz nigdy nie jest wolna od grzechu… „
Źródło: Papież Grzegorz I


„Godni miana obywateli są ci, którzy sami wnoszą wkład w poprawę swego losu… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Jestem przekonany, że chrześcijanie na tym świecie liczą się tylko wtedy, gdy przynoszą pokój… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Ludzie są jak wino, niektórzy zmieniają się w ocet, ale najlepsi zyskują z wiekiem na wartości… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Łatwiej ojcu mieć dzieci, niż dzieciom ojca… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Mądry człowiek, musi czynić wszystko, by uwolnić się od smutnych myśli i w każdym czasie znajdować ucieczkę w myślach niosących pociechę, które przemieniają cierpienie w okazję do miłości, zasługi, obecnej i wiecznej radości… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Nawet dla mnie ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Wszystkie dni są dobre, aby się urodzić. Wszystkie dni są dobre, aby umrzeć… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Wykonywać daną rzecz natychmiast, szybko i dobrze: nie zwlekać, nie stawiać rzeczy drugorzędnych przed ważniejszymi… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Życie jest jak uczta. Jestem już przy serach, a zapewniam was, że one także są wyborne… „
Źródło: Papież Jan XXIII


„Kochany Jezu, wlej swoją łaskę do szafki, która jest w mojej duszy… „
Źródło: Antonietta „Nennolina” Meo


„Tatusiu, ból jest jak materiał, im mocniejszy, tym więcej warty… „
Źródło: Antonietta „Nennolina” Meo


„Wiesz, mamo, On [Jezus] czegoś ode mnie chce, cały czas coś do mnie mówi, ale ja zupełnie nie wiem, o co mu chodzi… „
Źródło: Antonietta „Nennolina” Meo


„Wyobraź sobie, że moja dusza to jabłko. W środku jabłka znajdują się te małe czarne pesteczki, czyli nasiona, a w łupince nasion jest takie białe coś, wyobraź sobie, że to właśnie jest łaska… „
Źródło: Antonietta „Nennolina” Meo


„Bóg mieszka wszędzie tam, gdzie się Go wpuści… „
Źródło: Menachem Mendel


„Wszystko w świecie można podrobić, nie można tylko podrobić prawdy: prawda podrobiona nie jest już prawdą… „
Źródło: Menachem Mendel


„Ludzie są wierni poglądom, które przyswoili w młodości; siła przyzwyczajenia uniemożliwia im dotarcie do prawdy… „
Źródło: Mojżesz Majmonides


„”Pokaż mi obawę, w której nie byłoby nadziei, albo nadzieję mi pokaż bez obawy!”… „
Źródło: Rumi


„Jak pył wzbiłem się z Twojej drogi i na prochu Twojej drogi znów legnę… „
Źródło: Rumi


„Rozum pęta tych, którzy są w drodze. Zerwij te więzy, a droga się otworzy… „
Źródło: Rumi


„Bóg prowadzi z człowiekiem niekończący się dialog za pośrednictwem drzew, kamieni, traw i kwiatów, snów i przypadkowo spotkanych ludzi. „
Źródło: Nachman z Bracławia


„Skoro wierzycie, że możecie upaść, musicie wierzyć, że możecie się podnieść. „
Źródło: Nachman z Bracławia


„Im bardziej jest coś zrujnowane, tym więcej ma w sobie świętości… „
Źródło: Nahmanides
Autor: Mojżesz ben Nahman


„Opuściłem rodzinę, porzuciłem dom, synów i córki. Moja dusza pozostała ze słodkimi i kochanymi dziećmi, które wychowałem na własnej piersi. Ale utratę wszystkiego osładza mi radość jednego dnia spędzonego w twoich zaułkach… „
Źródło: Nahmanides


„Nigdy nie jesteś samotny lub pozbawiony pomocy. Siła, która przewodzi gwiazdom, prowadzi także Ciebie… „
Źródło: Prabhat Ranjan Sarkar


„To, co czyni umysł delikatnym i silnym i wytrwałym, by mógł utrzymać się w stanie równowagi nawet w warunkach bólu, to, co nieustannie wytwarza w nim przyjemne uczucie, nazywa się miłością. Oddanie jest identyczne z miłością. W momencie, w którym pojawia się oddanie, przychodzi miłość do Najwyższego… „
Źródło: Prabhat Ranjan Sarkar


„Wciąż jestem wycieńczony na ciele i umyśle, gdyż dręczy mnie to i nie wiem nic oprócz tego, że jestem nędzną i niegodną kreaturą. A zatem widzę, jak dalece niegodny jestem otrzymanej łaski. Spostrzegłem, że myśli te wydobyły ze mnie rzeczy, które od dawna we mnie tkwiły, i przekonałem się tą drogą o prawdzie słów Bożych: że nie ma najmniejszego choćby słowa ani myśli, o których Bóg by nie wiedział, i że gdy nie jest nam dana łaska Boża, odpowiadamy za nie sami. Doznałem też w umyśle i w ciele tak nieopisanej błogości, że gdyby była jeszcze większa, moje ciało stopiłoby się od czystej rozkoszy. Człowiek wie, że miłość istnieje, lecz nie wie, czym ona jest… „
Źródło: Emanuel Swedenborg


 


« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Cytaty Natchnione…

Cytaty Natchnione
Cytaty Świętych, Błogosławionych, Księży, Zakonników , Mędrców i Papieży…

Autor: Nieznany


« »

Permanent Link

Opisz swój sen

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *