Ciasnota

 

 

 

 

Synonimy: Ciasnota….
Antonimy: ….

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Ciasnota – symbolizuje odczucie ograniczenia , stłamszenie życiowe, brak możliwości bycia sobą, sen wskazuje że możesz czuć się ograniczony i ograniczany w swoim życiu, przez czynniki zewnętrzne spod których wpływu nie umiesz się wyzwolić…

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W naszych snach ciasnota utożsamiana przez ciemne i ciasne pomieszczenia, wskazuje na instynktowny lęk przed byciem zmiażdżonym  ściśniętym, zgniecionym, to symbol braku harmonii wewnętrznej i wewnętrzny niepokój które w dalszej kolejności prowadzą do depresji, długo utrzymującego się smutku, chęć ukrycia się przed światem zewnętrznym, wycofania, niechęć do kontaktów z innymi ludźmi a w konsekwencji do wycofanie i dobrowolnej izolacji wynikającej z brak obiektywizmu względem samego siebie. Sen po przez pokazanie naszych lęków, poczucie ograniczenia, brak swobody życiowej, krępujące sytuacje, poczucie przymusu i nacisku we własnym życiu ma za zadanie skłonić nas do wyjścia na otwartą przestrzeń naszego umysłu, by po przez wolność zewnętrzną, doświadczyć choć odrobiny wolności wewnętrznej, która z biegiem czasu zacznie się rozrastać i ukierunkowywać nasze działania…


« »