Choroba

 

 

 

Synonimy:      Choroba, Zmiany patologiczne…….
Antonimy:       Zdrowie…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być chorym   –   w nieuczciwy sposób zdobyte dobra materialne dają o sobie znać…
Ustępująca   –   powolny powrót do równowagi i zdrowia…
Dokuczliwa   –   Zapowiedź trosk i kłopotów lub niemiłych stosunków z krewnymi….
Dla kobiety   –   długie lecz samotne życie…

Dla mężczyzny   –   zapowiedź rychłego i niezbyt szczęśliwego ożenku…
Dla mężatek/żonatych   –   przestroga przed przyjmowaniem zaproszeń na zabawy….

 

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Sen o chorobie jest przekazem dość wiernym, to oznacza rzeczywiste zagrożenie jakie może nas dotyczyć. W mistycznej alchemii jednak sen o chorobie symbolizuje istotne relacje pomiędzy ciałem czyli naczyniem dla duszy, duchem sprawcą formy istnienia oraz wymienioną już wcześniej duszą. To właśnie na podstawie tych rozważań możemy mówić o udoskonalaniu ducha i duszy poprzez świadome udoskonalanie ciała. Relacje pomiędzy umysłem a ciałem, a zwłaszcza zaburzenia tych relacji są głównym sprawcą i źródłem zaburzeń i nieprawidłowej pracy naszych organizmów.  Zła praca organizmu jest według starożytnej alchemii objawem złego wykorzystywania swoich duchowych możliwości, gdzie zaburzenia psychiki odzwierciedlają się zaburzeniami fizycznymi i mają być w swojej generalnej zasadzie wyraźnym sygnałem dla ciała i związanego z nim umysłu o istocie problemu jaki nas dotyczy. Osobiście podoba mi się określenie.  Choroba to Krzyk Duszy nawołujący do opamiętania i w przewrotny sposób wskazując na istotę naszego problemu. Sny w trakcie choroby mogą się nasilać dążąc w samoistny sposób do uwidocznienia naszych problemów i uwolnienia naszej podświadomości od ich ciężaru, mogą ujawniać w ten właśnie sposób rejony naszych wewnętrznych napięć, konfliktów, sprzeczności które nie znajdując wcześniej naturalnego ujścia kumulowały się latami doprowadzając finalnie do napięć fizycznych, dolegliwości a następnie choroby naszego ciała. Gdzie ciało jest przedstawione jako naczynie dla ducha i duszy odzwierciedlając zarazem swoim funkcjonowaniem ich ogólny stan. Należycie zinterpretowane sny o częściach ciała i o samym ciele mogą nam dostarczyć cennych i bardzo celnych informacji o sprawach wpływających na istotę naszego samopoczucia fizycznego ale i duchowego. samo ciało może być we śnie reprezentowane dosłownie ale i może być ukazane jako przenośnia, gdzie najczęściej sen odwołuje się do stanu domu w jakim mieszkamy albo pojazdu jakim się poruszamy. Elementy domu lub części samochodu symbolizują części naszego ciała i sposób jego funkcjonowania…..

 


Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »