Błyskawica

 

 

Synonimy:    Błyskawica, Grom, Piorun…..
Antonimy:    Czyste niebo…….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Widzieć   –   krótkotrwały wzrost gospodarczy wkrótce sie skończy, lepiej przygotuj sie na trudne czasy…
Uderzająca w pobliżu   –   oznacza szkodę materialną…
Uderzająca w drzewo    –   zapowiedzi niemiłych niespodzianek w pracy…
Przebiegająca po niebie   –   zapowiedź co najmniej kilku szczęśliwych zbiegów okoliczności w Twoim życiu…
Jeżeli zostałeś uderzony piorunem    –   zapowiedź nagłych zdarzeń, niespodziewanych wiadomości wytracających Cie z równowagi….

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Błyskawica jako  jedno z najbardziej efektownych zjawisk natury, jest symbolem sądu, kary, a także nowego początku w śnie oznacza niebezpieczeństwo, nagłość zjawiska, a niejednokrotnie dokonane przy tej okazji zniszczenia powodują, że należy do efektownych i zarazem wzbudzających trwogę zjawisk natury. Pioruny i związane z nimi grzmoty jest postrzegany  jako element kary ze względu na wywołujące strach wrażenie zmysłowe, interpretowanie go jako symbol gniewu i kary samo się narzuca, toteż postrzeganie go jako elementu bądź zwiastuna kary było najbardziej rozpowszechnione i utrzymuje się w świadomości ludzkiej po dziś dzień. W mitologii greckiej, jak i chińskiej, bóg władający piorunami sprowadza na ziemię potop po znieważeniu go przez ludzi. Sumeryjski Enlil zsyła potop ponieważ sprzykrzył mu się czyniony przez ludzi hałas.  W Księdze Hioba grzmot wyraża transcendencję majestatu Boga. Błyskawice są  symbolem nieogarniętej dla ludzkiego umysłu potęgi Boga (Hi 26, 14), Bóg jest tym, który wyznacza drogę piorunowi (Hi 38, 25). Piorun i grzmot towarzyszy karzącej interwencji Boga, gdy w przystępie gniewu występuje przeciwko wszelkim niegodziwościom (Hi 36, 32 ? 37, 5). W owej chwili zamierają ze strachu serca ludzkie, a efekt dokonanego sądu widoczny jest na całej ziemi. Gdy On zagrzmi nikt tego nie rozumie. JHWH jest jedynym władcą kosmosu. Może wszystko uczynić i wszystko zniszczyć. Jego moc jest absolutna, a swoboda działania niczym nie ograniczona, nic Go nie wiąże i nic nie zmusza, co wyróżnia Go od pogańskich bogów burzy. Towarzyszył wyjściu Izraelitów z Egiptu. Był jedną z dziesięciu plag, którą Bóg dotknął prześladowców swego ludu (Wj 9, 23-34), a  w Starym Testamencie służy albo dla wyrażenia transcendencji majestatu i wielkości chwały Bożej, albo dla oddania Jego strasznych, karzących za występki sądów. Może też oznaczać Jego suwerenną władzę nad światem. Według Listu Jeremiasza cała przyroda poddana jest Bogu i wykonuje Jego wolę. Nagły błysk błyskawicy, jak i grzmot pioruna dokonują się na rozkaz Boży (Bar 6, 60-61), a celem grzmotu jest niszczenie gór i lasów (6, 61), a więc wszystkiego tego, co wyrasta ponad przeciętność i niejako dąży do zrównania się z majestatem Boga. Tak wiec w naszych snach symbolizuje  symbolizuje siłę, twórczość, moc tworzenia i niszczenia, obecność Boga i Jego gniew , potępienie, bóstwo wojny, broń Boga, świt, początek, przemianę, szybkość, wiosnę, potęgę, natchnienie i płodność….

 

 

 lecz słyszany grzmot jest oznaką bogactwa…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

« »