Biblioteka

 

 

 

Synonimy:        Biblioteka, Książnica, Wypożyczalnia książek, Czytelnia…..
Antonimy:        Sklep spożywczy….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Być w bibliotece   –   niespodziewane odwiedziny trochę Cie zaskoczą, ale nie daj się wyprowadzić z równowagi…
Pracować w   –   pilnością osiągniesz swój cel…
Siedzieć w   –   poszukujesz wiedzy w dobrym miejscu…
Wypożyczać książki   –   czekają cię duże wydatki na dokształcenie…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Biblioteka to miejsce nieskończonej wiedzy, uporządkowanej schematycznie i dostępnej dla wszystkich, choć szeroko tylko dla wtajemniczonych. W nieokreślonej liczbie identycznych pomieszczeń znajdują się wszelkie możliwe kombinacje znaków ortograficznych jako teksty w każdym możliwym jerzyku od zawsze. W każdym razie jest to miejsce dla poszukujących wiedzy jako punkt wyjścia do czegoś nowego, większego, nie do końca określonego. W sennej rzeczywistości nasza biblioteka została stworzona przez Boga Najwyższego, gdyż to Stworzyciel umiejscowił wiolo-ksiąg życia w którym zawarta jest najprostsza nieskończoność mocy tworzenia w naszej sennej bibliotece. To w tej Boskiej Bibliotece zapisana jest sugestywna wizja wszechświata w jakim żyjemy i tylko ON posiada klucz do odczytania i pojęcia całego dzieła. Człowiek jako czytelnik swojego życia jest niczego nie świadomy, jest w obliczu tej wielkiej biblioteki malutki jak ziarnko pyłu, jednak w prozie swojego życia wciąż się uczy, wciąż sięga na pułki „Boskiej Biblioteki” by przyswoić sobie jak najwięcej, i jeszcze więcej, a w jego umyśle budzi się szacunek, w oku kręci się łza dla tego wielkiego Boskiego dzieła. Dopiero wtedy przekracza progi wiedzy dla wtajemniczonych, szerzej otwiera oczy ze zrozumienia, bo w Centrum Biblioteki Życia jest nasz Stworzyciel w Swoim Wielkim Dziele. My jesteśmy zaledwie malutkimi poszukiwaczami wiedzy, głodnymi wiadomości gośćmi Boskiej Biblioteki, mieszkańcami kart pomniejszych ksiąg. Tak to tu do Biblioteki Życia prędzej czy później trafiają wszelkie istoty niedoskonałe, głodne i poszukujące wiedzy na swojej drodze do centrum.  Kroki jakie człowiek stawia od dnia swoich narodzin aż do dnia swojej śmierci, zapisują wersety księgi życia stając się jedną z licznych ksiąg stojących na półkach naszej sennej biblioteki. Tak więc Boska Biblioteka zawiera każda możliwa kombinację, naszych charakterów, uczuć, miejsc,a tym samym tworząc każdą możliwą księgę a w niej na każde możliwe wypowiedziane i napisane słowo, włącznie z naszym potwierdzeniem czy zaprzeczeniem, przeszłością czy przyszłością która wkrótce nastanie, gdyż jest też historią każdej możliwej przyszłości i encyklopedia każdego możliwego świata, gdyż tylko dla Boga który jest Naczelnym Bibliotekarzem dzierżącym klucz stworzenie w tej bibliotece istnienia, kombinacja wszelkich słów zawartych w księgach jest skończona, jednym dopuszczonym elementem kreacji jest ludzka wola gdzie liczba przypadków w chwili obecnej, właśnie teraz dla każdego ludzkiego życia jest wartością tak złożoną ze pozostała nieskończonością podobnie jak sama biblioteka. Opisując prawdziwą symbolikę biblioteki musimy posługiwać się symbolika zarezerwowana dla wyrażenia Boskiej wszechmocy i stwórczej potęgi. Wydaje się jednak ze Boska nieskończoność możemy w tym kontekście ujmować jako symboliczną nieskończoność dzieła zawartego w pojedynczym ludzkim istnieniu jako nieskończoność jego wyobraźni, wtedy przestaje istnieć pojęcie i poczucie ze każda możliwa księga została już napisana i to raz na zawsze. Można wreszcie dokonać zmiany by stworzenie rzeczy oryginalnych i nowych w stanie wyższej świadomości będącej domena naszego Stwórcy było znowu możliwe. To właśnie dlatego tez najwyższy byt dokonał podziału swojej istoty na mniejsze elementy istnienia, które wędrują w każdej istocie od jej narodzin aż po kres jej istnienia, od stanu pełnej nieświadomości i zakłamania az po świadomość absolutu, bo tylko wtedy mogą doświadczać nieograniczoności dzieła i nieskończenia swoich możliwości współtworząc swoim istnieniem od nowa cały wszechświat i ta wielka boską bibliotekę. ie istnieje wszechwiedza, nie ma absolutnego poznania, lecz raczej istniej nieskończona ilość możliwości samego poznania własnego dzieła, a tworzenie odbywająca się przez pryzmat pojedynczej świadomości istoty ludzkiej tu i teraz. Tak jak jedna księga nie możne oddać charakteru całej olbrzymiej biblioteki, tak jedno życie nie może dać nam pełni zrozumienia, każde stworzenie co istnieje w wszechświecie odbija się na kartach pojedynczej księgi w całym wielkim księgozbiorze, by znać odpowiedź wystarczy umiejętnie zadać pytanie. Tak odczytywana biblioteka jest mocno zakorzeniona u podstaw naszego istnienia jako zbiór historii wszelkiego istnienia, gdzie z pewnego punktu wszystko jest czytelne i wszystko zostało już opisane, ujęte w słowa, natomiast brak świadomości reguł zarządzających tym sennym światem wskazuje ze żyjemy w świecie nierealnym, wynaturzonym dla nas nieczytelnym, nie panujemy nad nim podobnie jak nie panujemy nad swoim życiem i innymi realiami otaczającego nas świata, wtedy porządek rzeczy przygniata czytelnika, wszechświat jest biblioteka a książki wszystkie razem jak i każdą z osobna nic dla nas nie znaczą, jedyny sens istnienia wynika z pewnych regularności które chcąc czy nie-chwacąc zaczynamy dostrzegać. Kiedy sięgasz na półkę po książkę i zawarty w niej sen może to być dzieło twojego życia, a na kartach tej właśnie księgi pragnął byś zawrzeć wszędzie gdzie tylko się da że dobro drzemiące w nas zawsze szuka ujścia, że dobro pragnie się objawić w każdym z nas, musimy tylko dać mu szansę, wyciągnąć do niego rękę i pozwolić by zrealizowało nasze przeznaczenie. Wystarczy tylko trochę szerzej otworzyć umysł, zastosować małe grzeczności dla nielubianego sąsiada, przeprosić pokrzywdzonych, wyciągnąć pomocna dłoń do pokrzywdzonych przez „życie”… Wystarczy żyć tu i teraz wciąż na nowo poznając i doskonaląc siebie…

 

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »