Berło

 

 

 

Synonimy:     Berło, Insygnia władzy…..
Antonimy:      Kostur…..

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Trzymać  ?  będziesz piastuje ważny urząd…
Widzieć berło  –  czyjś autorytet Cie onieśmieli…
Mieć   –  zbyt pragniesz władzy, to Cie zniszczy…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

W sennej rzeczywistości berło jest symbolem sprawowanej  władzą, sen o  trzymanym w ręku berle śni się osobom, które zajmują wysokie stanowiska, decydują o wielu sprawach i o losie wielu ludzi, sen wskazuje na powagę i autorytet przynależny tym osoba jednak tylko do czasu kiedy to oni pamiętaj o szacunku do ludzi.   Wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy takie same prawa, Ci wysoko postawieni również, i nie powinniśmy ich traktować inaczej, bo to oznacza że to my stawiamy sobie pułapy i standardy uginając karku tylko przed możnymi tego świata a poniżając słabszych od siebie. Berło  jest symbolem władzy ale i stoi w sennej symbolice na straży zasad i prawa. Może być również interpretowane jako symbolika despotyzmu i  władzy, która nie znosi sprzeciwu jak i  rezygnacji z okrucieństwa władzy, kierowanie się prawdziwą mądrością, umiejętność wglądu w emocje i czyjeś serce i sprawiedliwym rozstrzyganiem najtrudniejszych nawet spraw….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »