„Quae volumus, ea credimus libenter, at quae sentimus ipsi, reliquos sentire speramus”…
Wierzymy chętnie w to, czego pragniemy, i spodziewamy się, że nasze uczucia podzielają inni…
Juliusz Cezar

 

Podstawowe Archetypy Senne I Ich Interpretacja….
Egipska Onejromancja…..

 

Ludzie od zawsze przywiązywali wielka wagę do swoich snów traktując je często poważniej od wydarzeń na jawie, znane są opisy snów z przed ponad 5000 lat…, Asyryjczycy, Sumerowie, Babilończycy, Grecy i Egipcjanie traktowali je z wielka powaga jako dzieło Bogów niosące tajemne przesłanie… Ci ostatni na tyle poważnie traktowali senną rzeczywistość że stworzyli „Onejromancje” czyli naukę odczytywania snów przez kapłanów w świątyniach snów. Wiedza odczytywania snów znana była nielicznym, a przez to uważano ją za tajemną. Obrzędowe sny odbywały się w specjalnie do tego celu poświęconych świątyniach snów i istnieje wiele potwierdzonych zapisków z tamtego okresu o skutecznych uleczeniach z ciężkich przypadłości. Pierwszy ogólnie dostępny i historycznie udokumentowany Traktat z analizy snów był Artemidora z Daldis filozofa i interpretatora snów z drugiego wieku naszej ery. Jego głównym dziełem była Oneirocritica księga złożona z pięciu tomów i zawierająca analizę 95 snów. Na podstawie tego dzieła przypuszcza się iż był prawdziwym stoikiem, co tylko podkreśla wagę jego dzieła. W swoim dziele podawał swoje teorie na temat snów i mimo tego że nie miały one żadnego naukowego podłoża to jednak skrupulatność i dogłębna analiza dzieła sprawiły że w znacznej części są aktualne do dzisiejszego dnia. Między innym Artemidor podkreślał rolę intuicji i osobistych skojarzeń w prawidłowej analizie snu… Również trochę późniejsza Chińska księga Meng Shu widzi w snach narzędzie odkrywania samego siebie po przez właściwa interpretacje obrazów sennych, a pełne wyjaśnienie marzeń sennych widzi w podświadomości doświadczającej ich osobie. Również w Wedach znajdują się istotne wskazówki jak objaśniać sny…

 

W obecnych czasach większość zajmujących sie interpretacją snów osób uważa że marzenia senne i cały świat naszych snów stają się jasny najczęściej wtedy, gdy już jesteśmy na drodze do świadomego zrozumienia samego siebie lub przynajmniej poszukujemy prawd o samym sobie w własnym wnętrzu, wnikliwie analizując wszystko co eis tyczy ukrytego w nas potencjału zgromadzonego na długiej drodze do pełnej świadomości. Kiedy człowiek nie chce się zmierzyć z samym sobą, pozostawia poza marginesem swojej świadomości olbrzymi bagaż różnych dla niego niezrozumiałych doznań na „inny” czas kiedy te i im podobne doznania mogą być wykorzystane do dalszego nieskrepowanego nadmiernym obciążeniem rozwoju. Nasza pełna jaźń jest tak skonstruowana ze pragnie byśmy krok po kroku odkrywali jej mroczne sekrety, jednak fałszywy obraz samego siebie i niezrozumiałe aspekty własnego wnętrza uruchamiane w trakcie snu moga dawać nie tylko mgliste poczucie procesów które je uruchomiły ale nawet fałszywy obraz drogi jaką powinniśmy podążać. Fred uważał że tylko swobodne skojarzenia mogą ujawnić prawdziwe znaczenie snu, ponieważ marzenia senne nigdy nie są tym czym się wydaja na pierwszy „rzut oka”.Postulował on ze sny zazwyczaj oparte są na naszych niespełnionych pragnieniach które w ten sposób dochodzą do głosu, a których uznania z jakichś „sobie tylko znanych” powodów wzbrania sie nasz mózg. Domagając się uwagi i uznania, pragnienia te torują sobie drogę do świadomości po przez marzenia senne wypływające z naszej podświadomości. Dlatego też przeżywający je człowiek może również podświadomie niech-ciec pamiętać swoich przeżyć sennych, gdyż w gruncie rzeczy nie jest jeszcze w stanie zmierzyć się z pewnym zakresem swoich obciążeń które go opisują wydobywając z głębin naszej podświadomości negatywne postawy, skrzywione wzorce osobowości, zahamowania i bariery. Dzieje się tak na bazie tej samej zasady która każe naszej podświadomości magazynować absolutnie wszystkie aspekty naszego życia. Dlatego też prawdziwa funkcja archetypu jest otwarcie naszej świadomości drogi do pełni doświadczeń zmagazynowanych od niepamiętnych czasów w pokładach naszej podświadomości. Analiza marzeń sennych powinna być oparta na dokładnej znajomości jak największej ilości archetypów sennych uwzględniających nasze rzeczywiste uprzedzenia życiowe, blokady i zahamowania. Warto tworzyć własne znaczenie obrazów sennych gdyż jest to najskuteczniejszy język symboliki sennej jakiego uczymy się przez całe życie doskonaląc się i na tej drodze do własnego wnętrza. Objaśnienie snu jest delikatnym zadaniem, a niepoprawna jego analiza może zakłócić dalszy nasz rozwój.

 

Analizując sny możemy dostrzec trzy różne rodzaje dostępnych interpretacji dla większości naszych obrazów sennych…
– konwencjonalny czyli wynikający z przeżyć mienionego dnia…
– psychologicznej, wypływający z głębi naszej podświadomości a będący suma powtarzających się przeżyć…
– duchowej, związany z głębią naszej jaźni, przemianami i drogą życia…
Poprzez zrozumienie wszystkich trzech znaczeń, senny podróżnik jest w stanie zrozumieć emocjonalną treści snu i jego symbolikę, która a staje się w ten sposób podłożem dla każdego obrazu marzeń sennych. Nasze sny są jak Krople deszczu, Płatki śniegu czy Źdźbła trawy mogą wyglądać podobnie, ale to tylko pozory, gdyż ich wzór się nigdy nie powtarza. Możesz zapamiętać najważniejsze fragmenty snu, choć nie będziesz pamiętać szczegółów, które się mogły się zmienić, jednak szczegóły mogą być bardzo istotne.

 

Wszyscy, którzy na poważnie zajmują się badaniem znaczenia snów uważają, że nie ma jednego, uniwersalnego tłumaczenia, które pasowało by do konkretnych symboli i archetypów. To co śnimy, jest mocno osadzone w naszej podświadomości, jest jej pierwotną emanacją, prawdą o procesach jakie zachodzą w głębi naszej jaźni i tak jak każdy człowiek rożni się postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości, tak i symbolika snu będzie się różnić nieraz w sposób zasadniczy i może oznaczać coś zupełnie innego niż na to wskazują opisy podstawowych symboli. Każdy zajmujący się badaniem snów czy to naukowiec czy też wróżka powinien przyznać że nie jest możliwa interpretacja snów w oderwaniu od emocji i uczuć, ale i problemów życiowych i zajmujących na jawie świadomość śniącej osoby. Wszyscy „analitycy” snów zgodnie zauważają, że dopiero uwzględniając te czynniki naszego życia, ze snów da się wyczytać o wiele więcej na temat dręczących nas lęków i innych stanów emocjonalnych które w danej chwili kreują nasz rozwój. Dlatego też interpretowanie snów powinno być bardzo indywidualne i mocno osadzone w realiach życia i emocji świata wewnętrznego analizującej je osoby, jednak nie da się również nie zauważyli, że istnieją pewne motywy, które powtarzają się w naszych snach niezależnie od czasów, wieku, miejsca zamieszkania, rasy czy pozycji w społeczności….

„Partycja Garfield, znana badaczka snów, przewodnicząca Stowarzyszenia Badań nad Snami wymieniła Trzy różne rodzaje symboli które usystematyzowała w dwanaście ponadczasowych i ponadkulturowych grup marzeń sennych, które najczęściej powtarzają się w ludzkich snach. Każda grupa ma wspólne znaczenie, jakiś wspólny dominujący czy przebijający motyw snu. Jeżeli przyjmie się taką formę interpretacji to zrozumiemy, że wszystko, co ci się przyśni, można przypisać do jednej z tych grup. W ten sposób można odczytać główne przesłanie symbolu, by dodać mu indywidualne znaczenie, związane z własnym wnętrzem i własnymi przeżyciami…..

 

Trzy rodzaje symboli….

Konwencjonalny czyli najpowszechniejszy. Są to nazwy opisujące konkretny przedmiot codziennego użytku…
– Akcydentalny czyli przeciwieństwo do konwencjonalnego. Symbol który każdemu może wiązać się z czymś innym (biurko dla studenta to nauka, dla urzędnika, miejsce pracy, dla petenta miejsce załatwienia ważnej sprawy)….
– Uniwersalny  jest to ta grupa symboli, które są wspólne wszystkim ludziom. Należą do nich: ogień, woda, powietrze, przestrzeń.

Wspólne rodzaje marzeń sennych usystematyzowane w 12 grup….

– Pościg bądź atak –  odwrotnością jest przyjemny kontakt fizyczny, przytulanie, miłe spotkanie…

– Śmierć bądź choroba – odwrotnością jest uzdrowienie…

– Brak kontroli nad pojazdem – sny odwrotne, o bezproblemowej jeździe zdarzają się bardzo rzadko…

Zgubienie bądź uszkodzenie rzeczy osobistej lub domu  – odwrotnością są sny o ulepszeniu własności…

– Niezdany egzamin, nieudany występ  – przeciwieństwo to sny o zdanym egzaminie bądź udanym występie…

– Spadanie, tonięcie, upadek  – w wersji przeciwnej to latanie, przyjemne pływanie….

– Nagość w miejscu publicznym, bądź strój nieodpowiedni do okoliczności  – odwrotnością jest poczucie bycia pięknie ubranym, podziwianym….

– Spóźnienie, nie zdążenie na czas  – punktualność lub oczekiwanie na okreslony czas….

– Problemy techniczne, z jakimś urządzeniem, jego obsługą, bądź zepsuciem….

– Katastrofy naturalne bądź będące dziełem człowieka….

– Zagubienie bądź pułapka, ewentualnie odnalezienie czegoś, jakiegoś skarbu, ukrytego miejsca

– Zmarłe osoby i śmierć

Do tego usystematyzowania dodał bym dwie ważne kategorie nad którymi głębiej bym się pochylił

– Sny a Reinkarnacja (szczególnie ważne dla mnie zagadnienie)….

– Sny prorocze…

Choć treść snów można zaklasyfikować do którejś z tych kategorii i motywy snów faktycznie często powtarzają się w snach wielu osób, to ich interpretacja, dla każdego zazwyczaj będzie inna. Bez względu na ilość symboli, zawartych w różnych sennikach, nigdy nie znajdziemy tam wyjaśnienia swoich snów, gdyż tylko przez pryzmat własnego rozwoju możemy zrozumieć prawdziwe przesłanie snu. Nie ma wątpliwości co do tego, że sny są silnie związane z naszą psychiką i przeżywanymi emocjami, senniki nie uwzględniają naszych osobistych skojarzeń, jakie budzą w tobie określone przedmioty, sytuacje czy ludzie. Trzeba zacząć czerpać z własnego, wewnętrzna gdyż tylko tam jest ukryta prawda i wyjaśnienie nie tylko snu ale i ważnych dla nas kwestii…

 

Archetypiczne Znaczenie Postaci….

Postacie i osoby w snach są silnymi symbolami i wskazują ważne przesłanie, są to pewne wewnętrzne elementy struktury naszego ?Ja?, we śnie bowiem wszystko cokolwiek się przejawia jest odzwierciedleniem naszej własnej osoby, pojawiających się myśli, emocji czy marzeń. A elementami snu najbardziej chyba odzwierciedlającymi stan ludzkich myśli są właśnie senne postacie. Widziane we śnie osoby często bywają przedstawiane pod postacią bliskich nam osób, znajomych czy obcych ludzi, co obrazuje uśpioną część naszej jaźni, nasze myśli, emocje i uczucia. Przy czym płeć precyzuje, czy chodzi o rozum, wiedzę, chęć walki, nadzieje na przyszłość co jest domeną mężczyzn, czy też o emocje, intuicję, przeszłość, bierność które są domeną kobiet. Starzy ludzie – to stara mądrość, długi czas, nasze korzenie, młodzi ludzie – młoda sytuacja, nowe nadzieje. Małe dzieci, ciąża – oczekiwanie lub narodziny nowej sytuacji, pomysły, plany. Rodzeństwo – współpraca lub zwalczanie się naszych wewnętrznych potrzeb. Ojciec i matka to mądre rodzicielstwo, dobre wychowanie i dobre rady. Dlatego sen tak chętnie posługuje się ludzkimi symbolami, że szybko może przekazać swoiste przesłanie. Obce ale znane postacie oznaczają w snach autorytety, punkty odniesienia lub cechy, które nam się z nimi kojarzą. Czasem przekazy naszej podświadomości otrzymujemy w formie wypowiedzi takiej osoby, co ma nas przekonać o ważności słów. Tak więc sytuacje i postacie z naszych snów stanowią formę informacji, którą przesyłamy sami sobie, często chcąc polepszyć, czy wzbogacić nasze życie.

 

Kobieta atrakcyjna, szlachetna, współczująca – uosabia naszą duchowość i jest raczej przewodniczką, doradczynią niż opiekunką……

Mężczyzna, młody, silny, atrakcyjny – jest symbolem pierwiastka męskiego, wcieleniem zasady twórczej, czynnej w przyrodzie, pozytywnej i wzmacniającej dążenia, symbolizuje rozum, mądrość, wiedzę, twórczość, wynalazczość, płodność, ludzkość i jej siłę w dążeniu do doskonałości……, Symbolizuje Słońce jako podstawę życia, Mikrokosmos, porządek rzeczy w wszechświecie, majestat natury w swej pierwotnej formie, tajemnicę intuicji i pragnienie poznania prawdy……
Mężczyznę w śnie symbolizuje wszystko to, co jest świadome…., przedmioty czerwone i ogniste……, Czerwień, Ogień piorun, przedmioty proste i długie……, W snach kobiet może być przedmiotem pragnień związanych z własnymi brakami…………..

Starzec to  synonim mądrości, zdobytych doświadczeń, zrozumienie prawd otaczającego nas materialnego świata, wiedzy i umiejętności zdobytych na własnej drodze życia…..
Staruszka – dojrzała kobieca mądrość, macierzyńskie dojrzałe zrozumienie, strażniczka zasad natury, konsekwencji kolei rzeczy i mądrości uczuciowej…..

Matka – Archetyp pierwiastka żeńskiego…, Z jednej strony żywicielka, opiekunka i istota dająca życie, z drugiej strony zaś niszczycielka, pożeracza ciał i istota siejąca zniszczenie….., Postać matki symbolizuje zarówno początek jaki koniec życiowego cyklu, jak również nieustanną odnowę, która charakteryzuje przejście z jednego w drugie….., Matka jest mądrością związaną z natura, pełnią, samokontrolą i samowystarczalnością…., Jest mroczna i tajemnicza ale uczciwa i sprawiedliwa…..

Ojciec – w sennej rzeczywistości może wyrażać i symbolizować władze ojcowska, dyscyplinę, tradycje, zasady moralne, prawo i ład, ale i siłę naszej woli i nasza ambicje……., Możesz też śnić o postaci Ojca w kontekście archetypu, który symbolizuje władzę i autorytet jakiemu obecnie podlegamy, dlatego to, co się dzieje we śnie, raczej nawiązuje do Twojego stosunku do społeczeństwa jako całości, a nie jedynie jednego z rodziców……

Dziadek – Rozmowa śniącego z dziadkiem oznacza dobre rady. Czasami dziadek zwraca uwagę na dziedziczne słabości, z którymi warto powalczyć bo można je pokonać……

Babcia – Babcia w symbolizmie to odwieczna postać opiekunki lub strażniczki, w swoim jak najbardziej pierwotnym aspekcie kojarzona jest z ciepłem, miłością, opiekuńczością i szeroko pojmowanymi dobrymi uczuciami….. W swoim negatywnym aspekcie utożsamiana z istotą złą, wrogą, szkodliwą i nieznająca litości……….

Matka Natura – symbol natury, zwłaszcza w jej namacalnym, rzeczowym aspekcie, uosobienie matki, bogini-żywicielki, bogini-matki, macierzyństwa, nieśmiertelności, jedności życia i śmierci, postać Wielkiej Matki Natury wyobraża linie losu danej osoby….. We śnie może symbolizować ważną zmianę, przełom w sprawie lub ważne życiowo wydarzenia…..

Brat – przestroga przed nadchodzącym kłopotami, jest symbolem wsparcia i oparcia za sprawą więzów krwi, brat to symbol oparcia w rodzinie…..

Siostra – rodzina traktowana jako najwyższa wartość, jako pozytywne wzorce wyniesione z domu rodzinnego a wpływające na obecny związek i zdrową troską o swoje potrzeby, gdzie partnerzy darzą siebie szacunkiem i zaufaniem, co przekłada się na miłą, domowa atmosfera. W negatywnym aspekcie zbyt silne wpływy matki jednego z partnerów lub innej starszej kobiety z rodziny wpływając destrukcyjnie na związek, brak zaufania, dawanie posłuchu plotkom i oszczerstwom jako przyczyną nieporozumień między partnerami, co sprawia zbyt duże uzależnienie od matki i nieustanne poszukiwanie jej ?obrazu? w partnerce uniemożliwiają zbudowanie dojrzałego związku……

Gaja, planeta ziemia – Gaja żywa istota Ziemia i Matka, wyłania się z niebytu, jako pierwsza żywa istota, uosabia płodność i macierzyństwo, jest ona obecna w naszej świadomości w przeróżnych postaciach. Uzmysławia nam że nie może istnieć w naturze absolutna wolność, gdyż w takim przypadku nastąpiłoby wynaturzenie przejawiające się w anarchii i ostatecznie chaosie. Wszystkie istoty żyjące na Ziemi działają wspólnie, aby zachować na naszej planecie optymalne warunki do życia. Ziemia ma zdolność reagowania na zmiany panujących warunków, dostosowuje się do nich tak, by nadal mogło się rozwijać życie. Nasza planeta posiada samosterujący mechanizm sprzężony z każdą żywa istotą na ziemi tworzącym swoistą jedność w obrębie biosfery….. i mogący dostosowywać warunki całej swojej struktury do najbardziej optymalnych jakie sprzyjają tworzeniu i istnieniu życia……

Dziecko – Dziecko to naturalność oraz niewinność, to także symbol początku drogi do pełni możliwości, siły twórcze człowieka jego potencjał jaki może przy swoim wysiłku wykorzystać. To tęsknota śniącego za niewinnością, prostolinijnością, szczerymi, impulsywnymi reakcjami, ale także chęć ucieczki od odpowiedzialności…….

Dziewczyna – tęsknota za przeszłością która może stanowić wyraz poczucia niższości. Dziewczyna we śnie może symbolizować kobiecą część naszej jaźni, warstwę emocji, intuicji, przeczuć, często sen ma zabarwienie erotyczne….., Szczęśliwa, śmiejąca się, pląsająca to zapowiedź powodzenia w sprawach sercowych, szczęśliwego zbiegu okoliczności, miłości, związku, rodziny, rozwoju i kontynuacji rodzaju……, płacząca, rozpaczająca, brzydka dziewczyna jest symbolem tego że nic, co ludzkie nie jest nam obce, także krzywdę trzeba umieć znieść mężnie……., i żyć dalej……

Człowiek – Jeżeli śni Ci się……Człowiek mężczyzna to dla kobiet ma to znaczenie natury seksualne, że czują się zaniedbane i niedowartościowane a sen to im właśnie wskazuje…… Dla mężczyzn to symbol siły, mobilizujący ich do intensywniejszego działania, by rywal pozostał w tyle…… Kiedy widziany w śnie człowiek jest stary, co samo w sobie jest symbolem wiedzy i mądrości, i co wskazuje że pewne Twoje sprawy wymagają przemyśleń i rozwagi a działania na tych właśnie atrybutach powinny być oparte…..

Dowcipniś – Symbol naszej świadomości, radosnej trochę uszczypliwej względem wad i przywar, szydzącej z własnych błędów, po przez ironiczne podejście do wielu spraw. Widziany w sennej rzeczywistości nakłania nas do dystansu do zwykłych przyziemnych spraw które są często proza życia i nie powinny w nas wzbudzać emocji które po przez nawarstwianie się zabierają nam szerszy obraz naszego życia i odbierają tym całą z niego płynącą radość…….

Głupek – natura ludzkiej istoty, jej świadomość, mądra i niemądra jednocześnie, symbolizuje czas rozmyślania, planowania i patrzenia na świat z zupełnie innej strony, ucieczka w świat myśli, analizowanie pewnych spraw, przy jednoczesnym braku działań, szukanie nowych koncepcji. Taki sen symbolizuje opóźnienia w działaniu, dłuższy okres oczekiwania, zawieszenie w pewnych dla nas ważnych sprawach, brak motywacji do działania, chaos wewnętrzny, wąskie horyzonty, brak życiowych celi, zastój w rozwoju osobistym. Może wskazywać na osobę, która jest bierna, nie podejmuje działań, tylko czeka, na to, jak potoczą się sprawy……..

Nauczyciel – Najczęściej nauczyciel we śnie jest pewnego rodzaju przewodnikiem, wprowadza śniącego w świat, uczy, ale i wymaga aktywności. Nauczyciel to symbol ładu opartego na wiedzy i dobroci, poszukuje się go najczęściej w momentach inicjacyjnych lub chwilach zwątpienia i utraty wiary w uznawane wartości…….

Wódz – Starszy mężczyzna, dojrzały, wysoko postawiony, skupiający w swoim ręku władzę, zarządca, dyrektor, właściciel firmy, mężczyzna żonaty, silny, cieszący się uznaniem i autorytetem. Ojciec, który potrafi zapewnić bezpieczeństwo materialne dla swojej rodziny. Jest to również przywódca, silna osobowość, człowiek wytrwały, prawy, godny zaufania, trochę lub całkiem despotyczny który zawsze wie czego chce i co jest dobre dla innych. Symbolizuje władzę, uznanie, autorytet, przestrzeganie zasad, dyscyplinę, obiektywizm, kierowanie się zdrowym rozsądkiem, dążenie do jasno określonego celu, przejęcie odpowiedzialności za innych, zasięganie porad autorytetów, sukcesy w sferze zawodowej, rozpoczynanie ważnych strategicznie przedsięwzięć……

Bohater – odważna, silna, świadoma swojej wartości osobowość, dbająca o swoje ciało, uprawiająca sport. Osoba, która wyróżnia się ogromną siłą przebicia, odwagą i dyscypliną. Ktoś o dużej sile fizycznej i dobrej kondycji co wpływa na jego siłę przetrwania w sytuacjach kryzysowych, siłę psychiczną, dobrą kondycją i zdrowie, panowanie nad sobą, narzucanie sobie dyscypliny, wytrwałości, namiętność, akceptację seksualności, udany seks, zacięta walka z nawykami, intensywną pracę fizyczną, upór, konsekwencja, samozaparcie w dążeniu do osiągnięcia wytyczonych celów…….

Król – często rozumiany jako ucieleśnienie Boga, słońca, nieba, jako centrum kosmosu lub pośrednik między niebem a ludźmi i ziemią. W tym kontekście symbol władzy ludzkiej, zwykle surowej. Król jest niekwestionowanym władcą którego słowo jest prawem i któremu trzeba okazywać posłuszeństwo. W snach król często wyobraża potężnego i apodyktycznego ojca. C.G. Jung widzi w postaci pojawiającego się we śnie starego króla figurę archetypową, która reprezentuje mądrość podświadomości zbiorowej. Taki wizerunek może mieć związek z buntem i konfliktem. Królowie symbolizują także dowolnego męskiego przedstawiciela władzy, na przykład pracodawcę, kochanka, męża…….

Królowa – Królowa symbol Bogini Matki w pełni swej płodnej i żywicielskiej mocy. Królowa jest hojną ziemią bogactwem przyrody, obfitością owoców i zboża. Jest najdoskonalszym ucieleśnieniem matki i zarazem najwyższą władzą która sprawuje rządy nad tajemnicami życia, śmierci i ponownych narodzin. Przez nią można osiągnąć wyższą świadomość. Królowa także włada nocą. Jest księżycem, który oświetla tajemniczy krajobraz nieświadomości. W swym dobroczynnym aspekcie królowa to miłość, opieka, nauka, pełnia i szczodrość. W aspekcie złowrogim jest zawiścią, mściwością, zniszczeniem, suszą, jałowością i nieuchronną śmiercią……

 

Wiek postaci…..

Wiek postaci nie pozostaje bez znaczenia i wiąże się z nieuchronnie upływającym czasem, który w naszych snach jest obrazowany po przez symbolikę postaci….,
– niemowlę to sytuacja w powijakach jako narodziny sprawy czy projektu często tylko w sprawie świadomości…,
– dziecko – to początek działania, pierwsze kroki w nowym jeszcze nie wyklarowanym do końca kierunku…,
– okres młodzieńczy – to nauka i realizacja swoich planów związana z dobrym nastrojem, entuzjazmem, życiową odwagą, podejmowaniem się ryzykownych przedsięwzięć…..
– Dojrzały człowiek – to czas na konsumpcje swojej wcześniejszej pracy, na zastanowienie się nad sobą, gdzie jesteśmy, do kąt zmierzamy…,
– starszy człowiek – tym starsza sytuacja ze wszystkim cechami, które z tego wynikają…,
– Staruszek – sprawy na ukończeni, dobiegające do sedna, ważne rady i propozycje…..

Mądry starzec – symbol pierwiastka duchowego, mądrości kultury, uosobienie mędrca, wewnętrznego, duchowego przewodnika, uosabia wyższą jaźń albo ducha opiekuńczego, którego można wezwać w chwili kryzysu. Często są wyobrażane przez dziadków, nauczycieli i wysokich przedstawicieli władzy. To mądrość nagromadzona w życiu i doskonalsza wiedza wyższej jaźni, która prowadzi nas przez życiowe próby. Mądrzy starcy w snach często starają się zwrócić naszą uwagę na ważne informacje.

Stara kobieta – Dojrzała mądrość pierwiastka żeńskiego albo Bogini Matki. Stara kobieta to figura archetypiczna. Jako Starucha jest mądrym, lecz niszczycielskim aspektem Bogini Matki, wiedźmą, pożeracz ką – siłą, która powoduje zagładę rzeczy starych, na przykład jakiegoś etapu życia. Mądra stara kobieta mogą także symbolizować cel zintegrowanej jaźni, która jest przygotowana na duchową podróż dopiero pod koniec życia.

 

Symboliczne Znaczenie Części Ciała, Twarzy, Oczu, Uszu, Zębów……

Ciało jest przedstawione jako naczynie dla ducha i duszy odzwierciedlając zarazem swoim funkcjonowaniem ich ogólny stan, jeżeli odczuwamy przy tym zadowolenie z niego, mówi o dobrej kondycji psychicznej i fizycznej jak i zapowiada korzystną przyszłość. Należycie zinterpretowane sny o częściach ciała i o samym ciele mogą nam dostarczyć cennych i bardzo celnych informacji o sprawach wpływających na istotę naszego samopoczucia fizycznego ale i duchowego. samo ciało może być we śnie reprezentowane dosłownie ale i może być ukazane jako przenośnia, gdzie najczęściej sen odwołuje się do stanu domu w jakim mieszkamy albo pojazdu jakim się poruszamy. Elementy domu lub części samochodu symbolizują części naszego ciała i sposób jego funkcjonowania. Sny o chorobie ciała lub w trakcie realnej choroby, mogą się nasilać dążąc w samoistny sposób do uwidocznienia naszych problemów i uwolnienia naszej podświadomości od ich ciężaru, mogą ujawniać w ten właśnie sposób rejony naszych wewnętrznych napięć, konfliktów, sprzeczności które nie znajdując wcześniej naturalnego ujścia kumulowały się latami doprowadzając finalnie do napięć fizycznych, dolegliwości a następnie choroby naszego ciała. Jeżeli odczuwamy jednak wstyd z powodu swojego ciała lub jego ułomności, to objawiany lęk przed naruszeniem naszej prywatności, przed ujawnieniem prawdy o samym sobie. Zniekształcone ciało czy odczuwające ból, może być sygnałem choroby lub lęku przed nią. Podobnie odczytuje się ciała innych ludzi. Skrywanie ciała lub jego części ubraniem, maską, czapką, rękawiczką – to symbol skrywania myśli, zamiarów, chęć odgrodzenia się od innych, lęk przed bezpośrednim kontaktem cielesnym. Takie sny trzeba traktować nad wyraz poważnie, i dogłębnie je analizować……

 

Części ciała symbolizują dosłowne i przenośne znaczenia ich roli dla naszego życia…..

Zęby – jeżeli śnią nam się mocne, zdrowe, białe, to oznaczają dobre radzenie sobie w życiu, bezpieczeństwo życiowe. Jeśli jednak się psują, ruszają lub wypadają, ostrzegają przed sytuacją, która się „psuje”, lęk przed utratą czegoś ważnego, zdrowia, posady, pieniędzy, bliskich….

Usta jeśli widzimy lub odczuwamy je jako zaciśnięte, zasznurowane, to wskazują na sytuację związaną z nie mówieniem: nie możemy siebie dobrze wyrazić, nie chcemy czegoś powiedzieć, ktoś nie chce mówić, słowem oznaczają jakieś trudności w porozumiewaniu się z otoczeniem….

Twarz ma podobne znaczenie, jak ludzie, którzy nam się śnią, tylko wyraźniej ukazuje uczucia i zamiary. Może więc ukazywać kogoś innego, a może symbolizować jakąś część naszej psychiki, myśli lub emocje….

Nogi, stopy, palce u stóp symbolizują naszą zmysłowość i sytuacje związane z erotyką, jeśli przy tym towarzyszą nam uczucia przyjemności lub niechęci. Ale obute wskazują na panowanie nad sytuacją, bose – odwrotnie, lęk przed trudnościami w dotarciu, bezbronność wobec nich….

Ręka, zwłaszcza prawa, to „narzędzie życia”. To, co ona robi we śnie lub co się z nią dzieje, ilustruje, do jakiego stopnia panujemy w danym momencie nad naszym życiem. Dłonie i palce są symbolem siły, władzy i mocy….
– prawa – coś będziesz dawał, przenosił lub nadawał…
– lewa – przyjmowanie, nieuczciwość oszukiwanie i podporządkowanie….
– złączone – mistyczne małżeństwo przeciwieństw, wierność….
– uściśnięcie, ofiarowanie, i złączenie – oddanie, przyjaźń, przebaczenie….
– otwarte albo zwrócone wewnętrzną częścią do góry – wrażliwość, otrzymasz boże błogosławieństwo….
– wzniesione – cześć, zdziwienie….
– rozpostarte na zewnątrz – serdeczne przyjęcie, ochrona….
– rozpostarte wewnętrzną częścią na zewnątrz – odsunięcie niebezpieczeństwa….
– zamknięte – niechęć, tajemnice….
– zaciśnięte – agresja….
– klaskanie – aprobata….
– powiększone – to oznaka nieoczekiwanego, szybkiego awansu….
– pomniejszone – wskazują na duże trudności i kłopoty w interesach….
– puste – jakiś brak czegoś, samotność porażka albo pustka….
– pełne – czeka cię obfitość, dostatek i sukces….

Oczy

Oczy – jeśli odczuwamy je jako nieprzyjazne czy brzydkie mogą pokazywać obawę przed śledzeniem nas, podpatrywaniem lub „spojrzeliśmy prawdzie w oczy” i ona okazała się niemiła w przenośni lub dosłownie: bliska osoba ukazała nam drugą twarz, ukryte zamiary. Oczy odczuwane jako ładne, przyjazne – mogą przekazywać dobre uczucia i szczerość osoby, jasną, klarowną sytuację życiową.

Oczy Niebieskie – jesteś osobą bardzo wytrwałą a zarazem sentymentalną, łatwo ulegającą nastrojom. Zbyt często zmieniasz zdanie, denerwujesz się kiedy inni obalają twoje argumenty. Masz jednocześnie wielkie, wspaniałe serce dla ludzi, potrafisz zrozumieć przyjaciół oraz wrogów. Masz skłonności do leniuchowania. Cierpisz na bezsenność, ogólne osłabienie, miewasz kłopoty z żołądkiem, pęcherzem, często dopada Cię katar.

Oczy Szare – masz naturę samotnika. Przepadasz gdzieś na całe dnie, chodzisz własnymi ścieżkami, często meczy cię duże towarzystwo, lubisz ruch ,nie przeraża cię nadmiar pracy, a jeśli już kochasz, to całym sercem i ciałem. Bardzo szybko nudzą cię rutynowe zajęcia, nie znosisz krętactwa i chamstwa. Możesz mieć skłonność do przesadnych reakcji i zachowań. Bywasz wulkanem emocji. Obciąża to, niestety, Twój organizm. Dlatego miewasz problemy z przemianą materii.

Oczy Brązowe – wybitna indywidualność. Masz wszelkie znamiona prawdziwego przywódcy lubisz gdy inni słuchają cię, lubisz życie aktywne, przebojowe, niechętnie podporządkowujesz się cudzym poleceniom, ustalonym wcześniej regułom. Masz naturę przekorna, ale i kochaną. W sprawach intymnych grzeszysz nieśmiałością. Należysz do osób z natury radosnych i pełnych temperamentu. W sytuacjach stresowych trzymasz nerwy na wodzy i nie dajesz się ponieść emocjom. Potrafisz łatwo się wyciszyć i szybko odreagowujesz zmęczenie. Twoje słabe punkty to: żołądek, jelita, wątroba i woreczek żółciowy.

Oczy Zielone – potrafisz w sposób trzeźwy ocenić swoje własne możliwości, nie brakuje ci wyobraźni, lubisz szaleństwa i ekstrawagancje. Masz wiele cech wiernego przyjaciela, którego ceni się przez długie lata. Twoja silna wola i nieustępliwość zjednują ci zwolenników i przeciwników. Cechuje Cię ciekawość życia. Odczuwasz silną więź z naturą. Być może właśnie dlatego wśród zielonookich jest wielu meteopatów. Twoim największym wrogiem jest zimno. Często możesz mieć kłopoty z pęcherzem i nerkami.

Oczy – Symbol jasnowidzenia, miłości, uczucia oraz charakteru i duszy.

czarne oczy – spryt połączony z dozą chytrości
piwne oczy – uosobienie talentów
zielone oczy – odwaga, ale również o nieszczerość i zakłamanie
szare oczy – rozwaga, stonowanie, rozsądek
żółte oczy – niebezpieczeństwo, zazdrość, złość
niebieskie oczy – uosobienie tego, to co na górze, a zatem tego, co jest święte, wyższej świadomości
oczy wyraźne – nawiązanie kontaktu z wewnętrzną, pozytywną energią, uczuciem
oczy rozbiegane – brak stałości emocjonalnej, chwiejność, niemożność znalezienia swego miejsca w świecie, zagubienie
oczy chore – zmęczenie życiem, troski, kłopoty. Spychane głęboko emocje przemawiają do nas właśnie przez chore oczy
wyłupywanie oczu – poczucie winy noszone w sobie od dawna, które objawia się przez uszkodzenie zwierciadła duszy, jest to symbol dobrowolnego poddania się pokucie i karze
wyłupione oko – utrata kontaktu z podświadomością
pojedyncze oko – symbol sacrum, występuje w snach o charakterze mistycznym
wielo-oczność – rozpad osobowości, zatrzymanie się w niższych sferach podświadomości – na poziomie popędów i instynktów
zasłonięte oczy – niewiedza, utrata kontaktu z emocjami, ignorowanie słabszej pozornie części siebie, jako podatnej na zranienia

„Sny o ciele dostarczają informacji o jego fizycznym lub psychicznym samopoczuciu; procesy życiowe; to, co uwidacznia się w ciele podczas snu, odkrywa nasze wnętrze, a więc tkwiące w nas możliwości, zamiary, poglądy, częściej negatywne cechy charakteru;
obrażenia ciała – coś doprowadziło do ran emocjonalnych…
– poranione ciało widzieć – bądź ostrożny poza domem…
– twoje lub czyjaś ciało – zastanów się, czy warto tak się przejmować…
– myć czyjeś ciało ? poszukiwanie sposobu na porozumienie…
– widzieć kogoś znajomego we śnie nago – ciężka choroba osoby, którą widzimy lub nawet śmierć, ale sen taki wskazywać może również na to, że osoba ta uzewnętrzni się, przyzna do głęboko skrywanych spraw…
skrępowane ? zahamowania, uczucie skrępowania i braku możliwości rozwiązania problemów, utrudnione działanie, skłonności sadystyczne…
martwe – emocje, bądź myśli, którym odmówiliśmy prawa do istnienia…
obnażona część ciała – na jawie może okazać się chora;…
Twoje nagie ciało wystawia cię na krytykę, obmowę, a nawet pośmiewisko, jeśli rozbierasz się wśród ludzi, ujawnisz wobec pewnej grupy osób dotąd ukryte aspekty swego Ja, oglądać się nago w lustrze to konfrontacja ze sobą prawdziwym, albo tylko z wyobrażeniami na temat siebie, zastanawiasz się nad swoim ciałem, nad procesem jego starzenia się, postaraj się być wobec siebie mniej krytycznym…

Poszczególne części ciała akcentowane w marzeniu sennym mają swoje odzwierciedlenie w stanach naszej świadomości, górne części ciała to myśli i uczucia, dotyczy to przede wszystkim głowy oraz okolic serca i splotu słonecznego, szyja i kark to związek między głową, myśleniem i wolą a resztą ciała, emocjami i uczuciami, klatka piersiowa mieści w sobie emocje, wypięta oznacza dumę, uznanie, wysoką samoocenę, bądź zablokowanie energii na tym poziomie.
Miednica to seksualność, zmysłowość; we śnie kobiety dotyczy możliwości posiadania dzieci.
Płuca – mogą ujawniać poczucie ?duszenia się? w jakimś związku lub sytuacji…

Złamany kark lub kręgosłup – jakieś podstawy załamały się; została przerwana nić porozumienia z kimś lub z samym sobą;
dolne części ciała określają z kolei podstawowe emocje i seksualność;
brak dolnej części ciała – może sygnalizować to uraz lub negację seksualności, zmysłowości (oprócz nóg -symbolizują one postęp dzięki własnym działaniom);

brzuch – wrażliwość na urazy; potencjał naturalnych popędów; głód i trawienie nowych idei lub wiadomości; – postrzał w brzuch – poczucie zranienia w sensie psychicznym;
ramiona, barki – zdolność znoszenia trudów życia; – ramiona, ręce – zdolność kochania, dawania, brania, obrony;
robaki w ciele – potrzeba oczyszczenia ciała z trucizn lub infekcji;
obrażenia ciała – zamiary, poglądy, częściej negatywne cechy charakteru;
martwe – emocje, bądź myśli, którym odmówiliśmy prawa do istnienia;
kark – to związek między głową (myśleniem, wolą) a resztą ciała (emocjami, uczuciami, płcią)
 ciało rozczłonkowane ? poczucie wewnętrznego rozbicia; załamanie psychiczne; przemiana wewnętrzna”…..
http://www.sennik.warszawa.pl/sen-sny.htm

 

Język ciała

Mowa niewerbalna może powiedzieć nam więcej niż 1000 słów. Baczne obserwowanie zachowania rozmówcy pomoże nam wykryć niektóre kłamstwa jak również próbę ukrycia pewnych wiadomości. Podczas rozmowy zwróć uwagę czy rozmówca patrzy Ci w oczy odpowiadając na Twoje pytania oraz czy zachowuje się nerwowo.

Każdy wie, że kłamstwo jest złe. Kłamiąc zdajemy sobie sprawę z tego, że nie postępujemy w sposób należyty przez co zaczynamy się denerwować. Jednymi z symptomów takiego zdenerwowania są:

– Bawienie się palcami, lub swoim ubraniem – bawienie się czymś działa odprężająco i relaksująco.

– Podnoszenie dłoni w kierunku głowy – zabawa włosami, gładzenie się po ustach, drapanie w kark itp.

– Szybkie ruchy, mocna gestykulacja – odwracają uwagę odbiorcy od wypowiadanych słów.

– Uderzenie ręką w stół, podnoszenie głosu oraz wyraźniejsze akcentowanie wypowiadanych słów – mają przekonać odbiorcę o prawdziwości wypowiadanych słów oraz o zaangażowaniu.

Zbyt częste lub zbyt rzadkie mruganie oczami.

– Odwracanie wzroku od rozmówcy. Kłamca może udawać nagłe zainteresowanie czymś innym, mające na celu odwrócenie Twojej uwagi zarówno od jego oczu jak i wypowiadanych słów.

– Kierowanie wzroku do góry w lewo – jest to sposób na poruszenie ośrodka mózgu odpowiedzialnego za naszą wyobraźnię. Każde kłamstwo wymaga użycia wyobraźni. Jeśli osoba nie potrafi kłamać skieruje swój wzrok właśnie w tamtym kierunku w celu wymyślenia wygodnej dla niej odpowiedzi.

– Krzyżowanie rąk, obejmowanie ciała, skulona pozycja – świadczy o spięciu i skrępowaniu. Często przyjmuje się taką pozycję podczas rozmowy z osobą nieznajomą. Jednak jeśli znasz swojego rozmówcę od kilku lat a temperatura otoczenia jest bardzo niska lub spada i staje się zimno, to wówczas jedyny racjonalny powód takiego zachowania wskazuje na nieszczerość lub chęć ukrycia jakiegoś faktu przez Twojego rozmówcę.

 

Uważnie słuchaj swojego rozmówcy

Staraj się zapamiętywać najmniejsze szczegóły o których opowiada Ci Twój rozmówca. Porównuj do siebie fakty oraz zwracaj uwagę na niezgodności.

Jeśli kłamstwo dotyczy odpowiedzi szerszej jak ?tak? i ?nie?, kłamca stara się często opowiedzieć nieprawdziwą historię w taki sposób, aby wydawała się ona prawdziwa dla odbiorcy (opis kolorów, smaków, zachowań, drobnych szczegółów itp.). Wypytuj o szczegóły – czas, otoczenie itp. Osoba kłamiąca może zacząć się plątać w swoich zeznaniach a jeśli nie – istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że 2 dni później nie będzie pamiętała już szczegółów swojej opowieści, a tylko jej ogólny zarys.

Zwróć uwagę czy Twój rozmówca bardzo przystaje przy swojej odpowiedzi na zadane pytanie i stara się swoją odpowiedź usprawiedliwić. Jeśli osoba z którą rozmawiasz będzie szukała poparcia na swoją odpowiedź, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że coś ukrywa. Usprawiedliwienia szukają wyłącznie osoby winne.

Zaobserwuj czy Twój rozmówca oskarża Ciebie o kłamstwo lub jakieś inne matactwo (pod warunkiem, że nigdy nic takiego nie zrobiłeś ani osoba ta nie ma powodów do oskarżania Ciebie o to). Bezpodstawne oskarżanie kogoś innego o pewne zachowania świadczy o właśnie takim zachowaniu przez oskarżającego. Zawsze porównujemy innych ludzi do nas samych. Jeśli ktoś kłamie lub zdradza wydaje mu się, że inni robią tak samo.

Dotyczy to każdego przypadku zachowania ludzkiego. Jeśli ktoś kradnie wówczas bardziej się boi, że sam zostanie okradziony. Ci, którzy nigdy nie kradną często zostawiają drzwi do domu otwarte, ponieważ nie biorą w ogóle pod uwagę, że ktoś chciałby im coś ukraść. Każdy sądzi według siebie.

Możesz również zapytać wprost: ?Czy ty mnie okłamujesz?? Wiele osób czuje się bardzo źle, gdy jest przyłapana na kłamstwie. Często po zadaniu pytania wprost rozmówca chcąc zrzucić z siebie ciężar kłamstwa, przyznaje się do winy.

 

Symboliczne Znaczenia Znaczenie roślin

Rośliny jako jeden z najniższych i tym samym zarazem podstawowy stopień świata organicznego, odgrywa role metafory bezczynności, niskiej inteligencji, braku uczuć i własnej woli, melancholii i stagnacji, rozwoju w jednym kierunku, powolnego jednak nieustannego wzrostu po określonej ścieżce. Rośliny są symbolem jedności wszelkiego życia, w przekazach znajdujemy wiele przykładów całkowitej lub częściowej przemiany roślin w zwierzęta i ludzi na bazie naturalnego kierunku rozwoju duszy roślinnej. Symbolika roślin jest znacznie donioślejsza niż nam się to wydaje, to w usystematyzowanym swoim potencjałem świecie roślin leży tajemnica naszej podświadomości która jest najwyższym przejawem wielu milionów lat ewolucji, tylko po to by, taki mechanizm opisujący pierwotne podstawy istnienia i funkcjonowania istoty ludzkiej mógł powstać. Tak więc usystematyzowanie naszej podświadomości sięga głębin rozwoju duszy natury jako podstaw powstania zasady opisującej istnienie rodzaju ludzkiego. Koncepcja duszy roslinnej wywodzi sie z nauk hermetycznych i alchemii. To właśnie te nauki są podwaliną do nowoczesnego sposobu widzenia wszelkich poziomów świata i wszechświata z swoistym miejscem dla racjonalnej nauki naszego obecnego materialistycznego świata…., To dzięki naukom hermetycznym wiemy ze istota ludzka ma trójdzielna naturę i duszę swojego głębokiego wnętrza opartą o wypracowaną we wcześniejszych cyklach wszechświata duszę roślinną, zwierzęcą, i racjonalną. Dusza roślinna jest niezbędna i nierozłączną podstawa dla duszy zwierzęcej i dla jeszcze bardziej skomplikowanej duszy racjonalnej człowieka. Jest swoistym łącznikiem i pośrednikiem pomiędzy nasza podświadomością czyli właśnie zasadą schematyczną, statyczna, określoną do granic możliwości jako dusza roślinna a świadomością, jako duszą potencjału i kreacji, możliwości indywidualnego rozwoju czerpiącego swoimi „korzeniami” z „bazy danych” podświadomości. Dusza roślinna jest mroczna, przyziemna i ciągnie nas w dół, do świata zmysłów, jednak to dzięki takiemu powiązaniu mamy zapewnioną bezpośrednią i indywidualna wręcz intymną więź z naszymi pierwotnymi korzeniami których rodowód sięga czasów powstania ziemi oraz formowania się na niej całej natury. Dusza roślinna jest bezpośrednio swoją zasadą związana z Anima Mundi jako Duszą Świata ożywiającą wszelkie istoty, To za pośrednictwem duszy roślinnej uzyskujemy w szczególnych stanach wgląd w natrę zjawisk związanych z otaczająca nas przyrodą, kontakt pomiędzy dusza roślinna a duszą świata jest nieprzerwany i władcza nas w ten sposób w nierozerwalny krąg istot żywych na naszej planecie i nie tylko. W obrębie naszego ciała fizycznego „Dusza Roślinna” czyli nasza podświadomość jest związana z autonomicznym układem nerwowym, która zarządza metabolizmem, trawieniem, biciem serca i innymi podstawowymi procesami nierozerwalnie związanymi z istotą życia a przebiegającymi w naszym ciele. Dusza roślinna wyobraża w ten sposób najgłębsze poziomy podświadomości gdzie znajdują się jej najgłębsze korzenie nasze własnej prawdziwej jaźni, a skąd bierze się nasza elementarna i podstawowa siła życia jako podstawowy mechanizm napędzający wszelkie istoty gdyż dusza roślinna czerpie pożywienie jako siły dla naszego istnienia z energii żywiołów,ognia- słońce, powietrza – tlen a z nim prana, wody i ziemi jako pożywienie dla naszych ciał, dzięki swojej fundamentalnej i materialnej podstawie opartej na naturalnych procesach wegetatywnych oraz możliwości czerpania pożywienia z otaczającej nas natury człowiek jest nierozerwalnie związany z przyroda i natura na każdym jej poziomie oddziaływania. W starożytnych misteriach bogowie wegetacji sa nierozerwalnie związani z procesami przyrody i natury, z tajemnicami życia i śmierci, narodzin, wzrostu, śmierci i ponownego odrodzenia. Ciągłe przemiany roślin między wzrostem, kwitnieniem, dojrzewaniem i śmiercią, między siewem i zbiorami czynią z całego królestwa roślin symbol cyklicznej odnowy. Rośliny w płodnej pełni są często kwintesencją pojęcia naszej „matki ziemi”……, Właśnie takie symboliczne skojarzenie w sennej rzeczywistości czynią z roślin najszerzej rozpowszechniona przenośnie duchowego rozwoju, u swojej podstawy mroczna i tajemnicza, swoimi korzeniami czerpie z pokładów zgnilizny, rozkładu i śmierci by z udziałem wody i powietrza sięgnąć świetlistej istoty słońca i wydać na świat doskonałe owoce jako szczyt swojego rozwoju, stając się w ten symboliczny sposób podstawą ożywczej siły wszechświata w długim łańcuch istnień na drodze do doskonałości. W naszej sennej rzeczywistości rośliny swoimi korzenia mi nie sięgają takich głębi, jednak ich niepozorna obecność przy interpretacji marzenia sennego nie powinna być lekceważona ponieważ możne mieć głęboki i bardzo ważny sens. Rośliny w snach często utożsamiają się z naszym domem rodzinnym, opisują więzi miedzy poszczególnymi domownikami, obrazują cała wspólnotę otoczenia, w tym również relacje z sąsiadami, obrazują symbolicznie transcendentalna mądrość lub głupotę. Jedzenie warzyw symbolizuje potrzeby naszych ciał, dobrze rozumiane gdy warzywa są dorodne, źle gdy sa zgniłe lub suche, Kwiaty i niektóre owoce są symbolem naszej duchowości i wzniosłości, chwast prostactwa i przyziemności, Orzechy to wiedza, mądrość i siły rozwoju, Pestki to zalążek nowego życia i nowych idei, pąki symbolem dziecięcego rozwoju, liście utożsamiając liczne dzieci, Jarzyny sprawiają nasz wzrost, górnolotne plany i idee, drzewa są złotem alchemików, szczytem rozwoju świata roślin, prawdziwą doskonałością i majestatem, dowodem na cykliczność naszego życia, rosną niestrudzenie do słońca, mając korzenie głęboko w ziemi, pobierają wodę z ziemi, opierają się wiatrom, niespiesznie trwają, żywe i piękne, majestatyczne, zaszczycają nas wszystkich swoim bytem, i od wieków żyją obok nas i dla nas, są symbolicznym dopełnieniem i zamknięciem rozwoju dla tego poziomu Duszy roślinnej. Równie symboliczne w naszych snach są czynności jakimi otaczamy świat roślin, gotowanie to proces alchemicznej przemiany jaka się w nas odbywa. Uprawa oznacza nasza płodność i gotowość do założenia rodziny, posiadania dzieci i opieki nad nimi. Gnijące, popsute oznaczają czas śmierci części naszej jaźni i narodziny nowej świadomości. wyrywanie chwastów i pielenie grządek zmysł porządku i sposób organizacji swojego życia. Mrożone warzywa i owoce oznaczają letarg i hibernacje obecnego stanu rzeczy w naszym życiu. Dzikie sady i ogrody pełne roślin to chaos natury, nieład życiowy i liczenie na zrządzenie losu. Brak w ogródkach czy sadach roślin to symbol leków egzystencjalnych i utrata sił i chęci do przemian w życiu. Przetworzone rośliny symbolizują wyjałowienie naszej strawy duchowej i zagubienie głównego kierunku naszej drogi rozwoju…..

 

Symboliczne Znaczenie Zwierząt…..

Sny ze zwierzętami są trudne do zinterpretowania z powodu licznych możliwych skojarzeń, jakie budzą. Znaczenie snu ze zwierzęciem odnosi się do uczuć przeszłych, teraźniejszych albo przyszłych, które uzewnętrzniają cechy danego zwierzęcia. Na ogół symbolizują osoby i cechy osób z naszego bliższego czy dalszego otoczenia, które im się przypisuje. Jeżeli uosabiają partnera, szefa czy przyjaciela, to rodzaj zwierzęcia ukaże nam cechy tych osób, czy ich zamiary wobec nas. Zawsze trzeba pamiętać o indywidualnych skojarzeniach, które mogą się różnić od ogólnie przyjmowanych. Zwierzęta często też oznaczają jakieś nasze cechy które w konkretnej sprawie sa naszym atutem lub przeszkoda na drodze do celu. Zwierzę w naszych snach, w szczególnie jeśli chodzi o domowy zwierzak który jest synonimem życia rodzinnego, ochraniania i służenia najbliższym może oznaczać potrzebę konkretnego zachowania, który powinniśmy w sposób instynktowny zademonstrować w określonej sytuacji. Należy rozważyć kontekst snu, emocje, jakie się odczuwa w stosunku do zwierzęcia w momencie obudzenia się i wszystkie szczegóły zapamiętane z jego zachowania się. Jeżeli we śnie ścigamy zwierzę z intencją zabicia go, może to oznaczać osobisty rys charakteru, który może pragniemy wyeliminować. Jeżeli zwierzę czai się, może to wskazywać, że w świadomym życiu człowiek jest oddzielony od strefy osobowości, która nalega, aby się zamanifestować określoną postawę….

Koń – symbol młodości, siły, seksu i męskości koń reprezentuje zarówno ciemną, jak i jasną stronę symboliki, zwykle wyobrażający we śnie ludzkie ciało, oznacza niską zwierzęcą naturę człowieka, instynkt, nieludzką jaźń i podświadomość. Koń zatem symbolizuje odruchową zwierzęcą stronę życia, wyraża pierwotną witalność człowieka, a za razem symbol siły okiełznanej rozumem i radości z zwycięstwa…….
Pies – wierny obrońca człowieka i niezastąpiony na trudne czasy przyjaciel……
Kot – symbol pierwiastka żeńskiego i animy, zwłaszcza aspektów tajemniczości, niezależności oraz mocy, są również symbolami seksu, seksualności i zmysłowości, a w sennej rzeczywistości reprezentują człowieka którego ciężko jest wpiąć w ramy społeczeństwa i otoczenia, taki człowiek jak kot chadza swoimi ścieżkami, robi to co mu pasuje i wtedy kiedy mu pasuje……
Pantera – nieobliczalność utożsamianej przez nią osoby….
Słoń – reprezentuje niezłomną trwałość w związku, zwierzę władców, symbol władzy, mądrości, pokoju i szczęścia…..
Hipopotam – pewną ociężałość, zamiłowanie do błogiego lenistwa…..

 

Symboliczne Znaczenie Ptaków…..

Ptaki ze względu na ich lot uchodziły od dawien dawna za pokrewne niebu, za pośredników między niebem a ziemią, za wcielenia tego, co niematerialne, w tym naszej duszy….., W Taoizmie nieśmiertelnych wyobrażano sobie w postaci ptaków, powszechny był pogląd, że po śmierci dusza opuszcza ciało fizyczne jako ptak. Bardzo wiele religii zna niebiańskie istoty ze skrzydłami lub w postaci ptaka….., Koran mówi o ptakach w symbolicznym związku zarówno z losem, jak i nieśmiertelnością. Ptaki spotykamy w różnych mitologiach Zachodu, a także Indii, jako dusze zmarłych znajdujące się na drzewie kosmicznym….., Upaniszady mówią w tym kontekście o dwóch ptakach, jednym, który spożywa owoce tego drzewa ? symbol aktywnej duszy indywidualnej, i drugim, który tylko patrzy ? symbol ducha absolutnego i czystego poznania…….

Klucz ptaków ? ptaki w locie oznaczają pragnienie ucieczki od jakiejś sytuacji oraz tęsknotę za ideałami……
Łabędź – jest utożsamiany z pięknem i płodnością…..
Orzeł ? wznoszący się orzeł oznacza zaniepokojenie sprawami ducha……
Paw ? pragnienie bardziej barwnego i urozmaiconego życia……
Ptaki w klatce ? boisz się, że zostaniesz „zamknięty” w obecnym związku…….
Przepiórka – symbol zmiennego wpływu przeciwstawnych mocy jin i jang…..
Struś ? coś cię krępuje i chowasz głowę w piasek……
Sęp – łączy w sobie potęgą ognia i słońca użyczającą siły oczyszczenia i życia, żywi się padliną i tym samym przemienia ją w siłę życia, również symbol śmierci……
Bocian ? wyrażasz w ten sposób pragnienie rodzicielstwa……
Gołąb ? jako światowy symbol pokoju i duchowego zaspokojenia oznacza on tęsknotę za tymi ideałami…….
Kogut ? walczące są często oznaką niezgody w rodzinie.
Kura ? przejrzysty symbol macierzyństwa……
Czarna kura – oznacza zwykle zapowiedź niedobrych wiadomości……
Sowa ? może oznaczać poszukiwanie rady u kogoś starszego i mądrzejszego……..
Jaskółka – zwiastun wiosny, jest symbolem światła słonecznego, wczesnego ranka, wiosny, odrodzenia Natury, modlitwy w trudnych chwilach…
Jastrząb – symbolizuje Słońce w swym oświecającym wymiarze…, ogień, wiatr, burzę, chmury, szybkość, dzikość, srogość, drapieżność, podstęp, zwycięstwo….
Sokół – wnikliwość umysłu, czysta solarna świadomość, swoboda działania i wysokie aspiracje…..
Wrona – to posłaniec z zaświatów krążący między niebem i ziemią, omen złej śmierci, prorok ukrytej prawdy…
Kruk – widzi świat nadzmysłowy, symbol wiadomości od zmarłych bliskich…..
Wróbel – szary, niepokaźny, niewidoczny, ale również zaradny i odporny na przeciwności losu…..
Sójka – symbol niedoszłej podróży…..
Sroka – próżność, niskie instynkty, pożądanie cudzej własności….
Słowik – jest symbolem miłości, ale także tęsknoty i bólu, ptak dojrzałej wiosny…..
Skowronek – symbol związku ziemi i nieba, pierwszy zwiastun wiosny…..

 

Symboliczne Znaczenie Gadów, Płazów I Robaków….

Gady, płazy czy robaki jako istoty niskie uważane za złe symbolizują rozkład, rozpad, zgniliznę, żyją w brudzie i często pod ziemią jest dla wielu ludów symbolem życia budzącego się z ciemności i śmierci. W średniowieczu utożsamiany z wężem, a zatem z siłami nieczystymi. Jung uważał je za symbol związany z libido człowieka, które raczej pozbawia i wysysa siły, niż daje życie. W alchemii są kluczem do putrefactio, sczernienia i rozkładu, poprzedzającego przemianę, zmartwychwstanie i światło. Podobnie jak działanie robaków spulchniających gnijący kompost, który staje się następnie nawozem pod nowe życie….., Z powodu swoich związków ze zgnilizną, rozkładem i smrodem mają we śnie symbolizuje zatrucie życia, środowiska lub powietrza i to w sensie dosłownym. Symbolizują upodlenie, czołganie się, płaszczenie się przed lepiej sytuowanymi od siebie a zarazem podłość i małostkowość w poniżaniu słabszych i biedniejszych, uciemiężenie, pogardę w ten sposób okazywaną samemu sobie. Te nieprzyjemne sny to sygnał nieprawidłowości w organizmie, w duszy, lub w otoczeniu. Oznaczają choroby które już się toczą w organizmie, kłopoty wewnętrzne, samo-potępienie, wyrzuty sumienia, myśli lub dokonane czyny, które są w niezgodzie z naszymi prawdziwymi wartościami….

Wąż – W sennej rzeczywistości symbolizuje męską seksualność która jest wyobrażeniem cielesności a za razem podstępność, nieuczciwość, niskie pobudki i ukryte pobudki……
Robaki – Robak jako insekt symbolizuje rozkład, rozpad, zgniliznę, w marzeniu sennym jest oznaką intruzów i nieproszonych gości………..
Gady – Wskazuje na rozwagę i zimną krew, ale także na naszą chłodność uczuciową i emocjonalną a ponad wszystko na nadmierną nieufność i brak zaufania do najbliższych……
Płazy – pełzające po ziemi istoty symbolizują podłość, fałsz i wrodzoną głęboką nieuczciwość…..
Ryby – praistota jest więc związana z początkiem życia na ziemi, zbiorowa świadomość ludzka mówi o pochodzeniu życia z wody, wielu wierzeniach była synonimem życia i pożywienia, a zarazem, symbol naturalnego środowiska – wody, a więc i jej przymiotów…..
Skorpion – W marzeniu sennym skorpion jest symbolem poważnych strat na tym polu życia na jakim najbardziej zależy śpiącej osobie…..
Owady – Owady należą do nielubianego przez ludzi robaków, uwalniając w nas wizerunek owada jak obcej i niebezpiecznej formy życia, co oznacza że nasza wewnętrzna jaźń wkracza na terytorium daleko poza granicami naszego zrozumienia, symbolizując nam tym pierwotną strefę nieznaną. Symbolizują noc i mrok, śmierć ale i zmartwychwstanie, płodność i dwupłciowość, konflikt wewnętrzny poprzez wpływ przeciwstawnych sił…….

W snach pojawiają się także zwierzęta mityczne. W naszej kulturze to przede wszystkim smok, wielki wąż, orzeł-feniks, można jeszcze dodać pająka-tkacza tkwiącego po środku swojej pajęczej sieci, choć nie ma on wyraźnego mitologicznego zaplecza, są to manifestacje energetycznych i duchowych Mocy i ich ukazanie się we śnie nierzadko zapowiada wielki skok w rozwoju osobowości. Mają swoje zwyrodniałe wersje w formie bestii, bazyliszka, ogromnej pijawki oraz jadowitej tarantuli i pojawienie się ich w którymś z tych kształtów we śnie wskazuje na silne blokady i odkształcenia w przepływie energii w psychice, która nie umie przekroczyć lęków i ograniczeń ego. Każde z tych zwierząt można przypisać poszczególnemu żywiołowi. Smok (lub bestia) to Ogień, Wielki Wąż (lub pijawka) to Woda, Ptak Feniks (lub bazyliszek) to Powietrze, pająk-tkacz (lub tarantula) to Ziemia…..

 

Symboliczne Znaczenie Natury i Przyrody…..

Słońce – aspekt światła, wzniosłości, życiodajnej energii, pierwiastek męski, związany z świadomością i w swoim najwyższym aspekcie z nad-świadomością……
Księżyc – aspekt ciemności, okrutnych nieraz praw natury, Pierwiastek żeński, tajemnic naszej natury, związany z instynktem, podświadomością a w swoim dominującym aspekcie z zbiorowa podświadomością całej natury…..
Ziemia – Matka wszelkich istnień i bytów, synonim macierzyństwa i opieki nad każdym rodzajem zycia, ale i nieuchronnej kolei rzeczy, narodzin i śmierci, wzrostu i upadku…..
Morze – kolebka życia, podświadomość i nieświadomość zbiorowa każdego gatunku i wszystkich żyjących istot, symbol wieczności i nieśmiertelności, a także nieokiełznanej sił żywiołów i natury……
Ogień – energia życia, pierwotna energia napędzająca istnienie człowieka, siła tworząca ale i niszcząca, seksualność w najsilniejszym aspekcie dążącym do zaspokojenia potrzeb lub spalenia na popiół…..
Deszcz – płacz, cierpienie poprzedzające wyzwolenie, oczyszczenie ciała…..
Drzewo – Jeden z symboli życia ludzkiego, ukazujący powiązania między warstwami ducha….., niebo – korona, natury ? pień oraz zaświatów ? ziemi – korzenie, jest połączeniem wszelkich sfer egzystencji, uznane zostało za oś, na której wspiera się świat, stąd Drzewo Kosmiczne, uosabiające wieczną płodność, odrodzenie mocy czerpanej ze wszystkich czterech żywiołów…..
Wyspa – dobrowolna izolacja od świata ludzi, również od świata zmysłów…..
Góra – wspinaczka po szczeblach kariery, pragnienie samorealizacji, duchowa wspinaczka do wyzwolenia…..
Dolina – Dolina w przeciwieństwie do góry jest symbolem zstępowania i głębi, w negatywnym sensie pojmowana jako określenie straty duchowej i psychicznej, w pozytywnym jako pogłębienie przeżycia i wiedzy, jest poza tym, w przeciwieństwie do męskiej wznoszącej się góry symbolem kobiecego łona…..
Przepaść – symbolizuje bezmiar, głębinę, wnętrzności Ziemi, czas pierwotny i Chaos, śmierć, krainę zmarłych, piekło, szatana, niewiedzę, szaleństwo, niebezpieczeństwo, nieszczęście, zło……

 

Symboliczne Znaczenie Latania…..

Sny o lataniu są powszechne i zazwyczaj symbolizują natchnienie oraz zdolność wzniesienie się ponad zwykłą postawę, ponad rzeczywistość która nas ogranicza, są zwykle bardzo pozytywnym symbolem i oznaczają wysoki poziom sił żywotnych, mnóstwo energii, co symbolizuje nasze zdolności do przekraczania własnych możliwości jeżeli tylko przywiążemy do tego swoja uwage i skupimy się na osiągnięciu celu. Latanie oznacza, że nie trzymamy się czegoś kurczowo, nie jesteśmy ograniczeni koniecznościami, co jest wyrazem pragnienia uwolnienia się od ograniczeń.. Trudności i kłopoty można pokonać, przelatując nad nimi. Sen o lataniu sygnalizuje zdolność lub gotowość do działania i dokonywania zmian. Sen, w którym latasz o własnych siłach, może mieć większe znaczenie niż ten, w którym lata się publicznym środkiem transportu, na przykład samolotem albo helikopterem. Szybowce mogą oznaczać szczególną swobodę ruchu. Sny o lataniu obrazują pragnienie bycia zdecydowanym i konstruktywnym w ich podejmowaniu. Gdy unosisz się, wtedy widzisz rzeczy inaczej, z szerszej perspektywy, dystansujesz się od swoich ograniczeń i możesz dostrzec o wiele więcej. W takich snach ujawnia się nasza głęboka świadomość okresu pomiędzy wcieleniami, co zakodowane jest w ludzkiej duszy. Każda życiowa decyzja wymaga zarówno odwagi jak i mądrości, jeśli więc przemyślimy sprawę i podejmiemy stanowcze kroki na drodze do celu. W naszej głębi to chęć podświadomej ucieczki od kłopotów życia codziennego. Jednak podstawowym znaczeniem jest chęć oderwania się od rzeczywistości, przekroczenia granicy szarej codzienności, zerwania z monotonią, nudą, pragnie wyrwania się z przytłaczającej nas rutyny, i chęć wzniesienia się ponad innych. W snach odczuwamy latanie na różne sposoby, często to brak świadomości własnego ciała, gdzie odczuwamy że jesteśmy „tylko” samą swoją jaźnią, przenosimy się myślą, widzimy, rozumiemy, odczuwamy swoją bezcielesną świadomość ale nie czujemy się ograniczony ciałem, możemy również mieć poczucie ciała, wykonując w śnie ruchy podobne do pływania, Latać można także w pozycji siedzącej, „lotosu”, pełni zadumy i w głębokiej medytacji. Lekarze uważają, że latanie jest objawem zdrowia, natomiast spadanie lub upadek nieprawidłowości zdrowotnych. W negatywnym znaczeniu sny o lataniu symbolizują oderwanie się od ziemi, utratę kontaktu z rzeczywistością, życie fikcją i złudzeniami które prowadzą do życie w świecie iluzji….

Latanie – pragnienie ucieczki od odpowiedzialności i kłopotów tego świata, jak również wolność, swoboda, górnolotne myśli i idee, ekspansja i rozwój, natchnienie oraz umiejętność wzniesienie się ponad zwykłą rzeczywistość. ……
Wspinanie się w górę – mozolne i trudne wkraczanie w nową fazę życia, w jego nowy etap okupiony ciężką pracą i wysiłkiem, który jednak wynosi nas na szczyt…..
Przechodzenie przez most – wkraczanie w nowy etap życia
Przechodzenie przez próg – wkraczanie w czyjąś rzeczywistość jak i usuwanie się z niej……
Przechodzenie przez drzwi – symbol zmiany…
Taniec – Symboliczny związek ciał lub umysłów, związek dwojga ludzi, stosunek płciowy, jedność dusz…..
Pływanie – Radzenie sobie z tym co niesie nam życie, przekraczanie własnych barier, obciążeń i wad……
Narodziny – nowy początek, spraw, zamierzeń co dopiero się urodziły, uczuć……
Umieranie – koniec związku lub etapu w życiu…….

 

Symboliczne Znaczenie Jedzenia…..

Jedzenie, picie i oddychanie jest nierozerwalnie związany z naszym życiem oznacza zaspokajanie naszych potrzeb, cielesnych, umysłowych, duchowych. W naszych snach istotne jest nie tylko to co jesz ale i jak, gdzie i z kim. Jedzenie to nasz specyficzny rytuał odprawiany każdego dnia dlatego wszystko co się go tyczy jest ważne, w jedzeniu trzeba szukać różnych znaczeń, wykwintne konsumowanie jedzenia może oznaczać pogłębianie wiedzy, która wpływa korzystnie na twój rozwój osobisty, zjadanie smacznych, zdrowych produktów w miłym towarzystwie oznacza, że działasz w zgodzie z samym sobie, zjadanie niezdrowych produktów w niemiłym towarzystwie lub w wrogim otoczeniu sygnalizuje problemy natury wewnętrznej, zahamowania, poczucie życia poza normą społeczną, i niekiedy sygnalizuje nadchodzące choroby….

Przyrządzanie posiłku – symbolizują potrzeby zmysłowe….
Wspólne jedzenie partnerem – odwzajemnia pożądanie….
Picie – potrzeba zbliżenia, duchowego, uczuciowego….
Zjadanie padliny – próba ratowania związku czy znajomości, która nie rokuje już nadziei….
Zjadanie swoich butów – może oznaczać rozwijanie się przez podróże, wędrówki….
Dla mężczyzny zjadanie damskich butów – chęć zdobywania licznych partnerek….
Dziwne posiłki w stylu przedmioty, rzeczy – świadczy o wyjątkowo niezrozumiałej sytuacji która spędza Ci sen z powiek, a której natury nie rozumiesz….
Mgła jako posiłek – może wskazywać, że zdobywasz nieprzydatną wiedzę….
Zjadanie ziemi – symbolizuje zdobywanie fundamentalnej wiedzy o swoim życiu.

 

Symboliczne Znaczenie Przedmiotów…..

Przedmioty nas otaczają, tworząc nasze życie, w świecie materii to one wydają się być sensem naszego życia, niektóre lubimy, inne pragniemy zdobyć za wszelką cenę, jeszcze innych nie cierpimy i chcemy sie pozbyć. Ich znaczenie jest najbardziej zindywidualizowane w snach. Otaczamy się w życiu ogromną ilością przedmiotów i dla każdego z nas mają one inne znaczenie i budzą inne skojarzenia w naszej podświadomości. To właśnie te skojarzenia grają tu pierwsze skrzypce, gdyż za ich pośrednictwem nasza podświadomość pragnie nam dać znać i przesłać emocjonalne treści. Dlatego kiedy dominującym przesłanianiem snu jest jakiś przedmiot, to trzeba się zdać na własną intuicję która podpowie nam jakie skojarzenia budzi dany przedmiot i w ten sposób wyjaśnić senne przesłanie, gdyż będzie on we śnie ilustrował te cechy, które mu nadałeś w życiu….

Drzwi – przejście przez drzwi, zapowiada zmiany w karierze zawodowej lub w życiu osobistym.
Okno – wzrok, percepcja, przyglądanie się życiu z innej perspektywy….
Mur, ściana – restrykcje, introwersja, oddzielenie od świata i ludzi….
Płot, ogrodzenie – lęk przed wpływem otoczenia na Twoje życie …..
Klucz – władza, męskość, dążenie do odkrywania i zmieniania świata…..
Zamek w drzwiach – sekret, potencjał, kobieca tajemniczość…..
Lustro – odbicie własnej duszy i duchowej płaszczyzny istnienia, naga prawda odbita w odwróconym obrazie….. Ważnym i częstym symbolem jest w snach lustro i odbicie tożsamości manifestujące się poprzez wszystko co odwrócone, opozycyjne i kontra wobec zajmowanego wyjściowo stanowiska, w snach pewne cechy zewnętrznego wyglądu odbite w lustrze postrzegamy jako projekcją naszych cech wewnętrznych. Interpretowanie takich snów uczy pokory i absolutnej szczerości wobec siebie i innych ludzi.
Schody – wchodzenie w górę to wzrost świadomości, schodzenie w dół to zahamowanie w rozwoju i problemy natury intelektualnej…..

 

Symboliczne Znaczenia Narzędzia, Instrumenty, Szczególnego przeznaczenia przedmioty….

Przedmioty szczególnego przeznaczenia widziane w snach należny brać dosłownie, zgodnie z ich przeznaczeniem w życiu. W snach pełnią podobną rolę, tyle że więcej mogą, ostre narzędzia, jak nóż, siekiera, brzytwa mogą zranić, zabić lub obronić nie tylko kogoś, ale również sytuację, lęki, nadzieje. Wszelkie narzędzia do majsterkowania czy naprawy samochodu kojarzą się w snach z naprawianiem sytuacji, związku czy psychiki. Narzędzia kojarzone głównie z polowaniem sugerują polowanie na coś, na okazję, partnera, zarobek lub ilustrują lęk przed byciem upolowaną ofiarą. Narzędzia artystyczne i instrumenty muzyczne wskazują że sam tworzysz i kreujesz swoje życie, narzędzia medyczne uzdrawiają sytuacje, ogrodnicze dzięki którym uprawiasz ziemię, wskazują że ciężką pracą budujesz stabilizację w swoim życiu….

 

Symboliczne Znaczenia Dom, Mieszkanie, Pomieszczenia, Wnętrze, Ruiny….

Dom to uniwersalny symbol ładu, porządku i bezpiecznego schronienia, bardziej dosadnie oznacza naszą psychikę, ciało i sytuację życiową oznacza subiektywność i obiektywność połączone w jedno, wyraża to właśnie symbol domu, jako budynku ochraniającego mieszkanie, czyli to co wewnętrzne, a także ubrania, okrywającego nagie ciało. Te symbole mają bezpośrednie powiązanie z zagadnieniem Prawdy Wewnętrznej i skrywającej ją fasady jako formy zewnętrznej, często mylącej i fałszywej. Dom widziany w snach uznano za miejsce święte ze względu na jego rangę dla rodziny. Ciało człowieka nazywa się domem dla duszy, toteż sen, w którym pojawia się dom śniącego, oznacza, iż wiedza z niego zaczerpnięta odnosić się będzie do jego stanu psychicznego. Poszczególne pomieszczenia odpowiadają różnym procesom zachodzącym w czasie rozwoju duchowego człowieka. Wprowadzanie się do nowego domu oznacza radykalne zmiany w sposobie myślenia i postępowania śniącego. Wyprowadzenie się z domu rodzinnego symbolizuje uniezależnienie. Płonący dom przestrzega przed nałogiem. W psychoanalitycznej interpretacji marzeń sennych następuje symboliczne odniesienie do domu jako do całości ludzkiej psychiki jako siedziba duszy. Pomieszczenia w domu są w tym kontekście warstwami psychiki. Górne piętra wyobrażają głowę oraz umysł i związane są z takimi cechami, jak logika, wola i samokontrola. Kuchnia symbolizuje alchemiczny proces przemiany materii w energię….., sypialnia to sprawy seksu…., piwnica to podświadomość. Dom na zewnętrze to nasz charakter, wizerunek, jaki pokazujemy światu. Dach symbolizuje wyższą jaźń i ducha. Drzwi to przeszkody w odkryciach i zmianach albo ochrona przed nieznanym. Tajemnicze, zamknięte pomieszczenia, w których wydają się czaić potwory albo coś przerażającego, mogą zawiadamiać śniącego o potrzebie spojrzenia w oczy jakiemuś problemowi lub sytuacji i uporania się z nimi…… Stan pokoi, ich czystość, umeblowanie i to, co się w nich dzieje, oznaczają różne stany psychologiczne. Budowa domu,remont, krzątanina i dbanie o dom albo pomieszczenie w domu wskazują na korzystny stan psychiczny. Domy lub pokoje, które są zimne, puste, brudne, szczelnie zamknięte i bez otwartych okien, wpuszczających świeże powietrze, odzwierciedlają negatywny stan psychiki. Szczególny stan domu we śnie może zawierać wskazówki co do kierunku działania. Znajdowanie nowych pokoi w domu albo przeprowadzanie się do większego, ładniejszego domu jest odbiciem zmian i roz­woju, jakie zachodzą w życiu wewnętrznym. Budowanie domu albo wchodzenie do nowego domu oznacza powstawanie nowej przestrzeni ego. Twój dom czy mieszkanie może mieć kilka pięter i piwnice – zwróć uwagę, gdzie jesteś, na którym piętrze i czy wchodzisz czy schodzisz. Czym wyżej tym lepiej, gdy schodzisz w dół – to sygnał, że zagłębiasz się w niekorzystne rejony, w depresję, lęki, lub przeszłość. Puste pomieszczenia albo pokoje pełne pajęczyn są symbo­lami uczuciowej straty, na przykład separacji lub rozwodu albo odejścia dzieci z domu. Ponieważ dom czy mieszkanie oznaczają również ciało, niekiedy taki sen sygnalizuje kłopoty ze zdrowiem lub przyszłe zagrożenia. Wówczas wymowa pięter wskazuje na miejsce zagrożenia: góra, dach – głowa, środkowe piętra – środek ciała, piwnica – dolne części lub psychikę, podświadomość.
Cudzy dom, mieszkanie – to na ogół nasza część psychiki, która się wyniosła: role, które przyjęliśmy na siebie, wbrew naszym wrodzonym potrzebom. Ruiny, domy, wnętrza, w których widzimy ślad dewastacji, zniszczone schody, walące się ściany i inne kłopoty – to sygnał jakiejś naszej wewnętrznej ruiny, kłopoty z tożsamością, brak kontaktu z wewnętrzną prawdą. Sytuacja wymaga naprawy, odbudowy, lub porzucenia dotychczasowych planów, „wyniesienia się” w bezpieczniejsze miejsce……

 

Symboliczne Znaczenia Droga, Ścieżka, Rozdroża….

Droga na ogół oznacza nasze życie. Jak je ocenia nasz wewnętrzny cenzor-podświadomość, widzimy w istocie samej drogi, czy jest szeroka i prosta czy też wąska, kręta, czy po obu stronach jest przestrzeń, bezpieczne pola, czy też skarpy, rowy, przepaść, czy idzie w górę czy też opada w dół, czy są na niej przeszkody, czy też nie. Rozdroże, rozstaje, drogi rozstajne, krzyżowe, rozwidlenie, skrzyżowanie dróg, to symbol trudności, niepewności, ale i nadziei na dobre decyzje i rozwiązanie zawiłych spraw w własnym życiu. Rozdroże jako miejsce zmuszające do wyboru drogi, jest jednym z kilku możliwości, kilku dróg postępowania,zmusza nas do zastanowienia i namysł. Ważne jest również czy drogą idziesz sam czy w towarzystwie, czy też jedziesz, pędzisz, biegniesz, czy czołgasz się, kluczysz, gubisz kierunek.
Wszelkie bezdroża, krzyżujące się szosy, tory pociągów lub tramwajów, nieznane okolice, rozległe nieprzyjazne tereny, fabryki, miasta to sytuacja zagubienia. Pokazuje lęk przed nieznaną sytuacją, lub wskazuje na takie zagrożenie….

Stać na rozdrożu oznacza to że stoisz przed bardzo ważną życiową decyzją i w głębi podświadomości rozumiesz reperkusje tej decyzji w przyszłości. Jeśli dość często w snach stoisz na rozdrożu dróg, to jest to oznaka że jesteś osobą, która odczuwa lęk związany z podejmowaniem decyzji, że lubisz odkładać swoje sprawy na później, a najlepiej żeby same się rozwiązały lub ktoś za ciebie je rozwiązał…

Podążać drogą oznacza przeżywanie swojego życia w pełni, świadomość wiele zmian w życiu jakie po przez życie następują. Jest to pozytywny symbol, ponieważ oznacza rozwój i odważne kroczenie do przodu. Jeśli masz pojąć decyzję i nie jesteś jej pewny, to i tak nie bój się śmiało kroczyć do przodu, jakąkolwiek drogę wybierzesz, zmiana Cię doświadczy i ostatecznie będzie dobra….

Jeśli śni Ci się kręta droga to oznacza zawiłe, zagmatwane wydarzenia w twoim życiu. Zakręty na życiowej drodze mogą oznaczać zarówno różne komplikacje. Taki sen jest ostrzeżeniem – zadaj sobie pytanie w jakim stopniu zawiłości życiowe wynikają z twoich działań. Przecież nie musisz wybierać krętej drogi, Ty sam często kreujesz to, co spotyka cię w życiu. Znaczenie snu o krętej drodze można więc odczytać nie tylko jako ostrzeżenie przed komplikacjami i niespodziewanymi zwrotami akcji ale również jako wskazówkę aby wziąć własny los w swoje ręce jeśli chce się uniknąć zdarzeń, które nie są po naszej myśli.

Prosta droga to sen w który często przytrafia się ludziom, których cechuje otwartość, prostolinijność i prawdomówność. Jeśli śni Ci się, że podążasz prostą drogą to znaczy, że jesteś pewny swoich decyzji i działań. Masz jasno określony cel i wiesz czego chcesz. Nie boisz się podejmować decyzji i ich skutków. Prosta droga zapowiada stabilność i siłę, a skutki Twoich decyzji przyniosą Ci korzyść….

 

Czas, Pory roku, Pogoda….

Pory dnia i roku oraz charakterystyczna pogoda określają nam na jakim etapie są nasze sprawy i jak będzie się rozwijać nasza sytuacja życiowa….

Słoneczny poranek, świt, piękna pogoda, wiosna – symbolizuje początek spraw, inwestycji, uczuć, powstawanie w zalążku czegoś nowego…..

Południe i jasny dzień, pogodna wiosna czy lato – pokazują nam że nasze sprawy zmierzają w dobrym kierunku a nasza przyszłość dobrze nam się jawi….. Pochmurne południe jest oznaką przeciwności losu, problemów i przeciwności losu w osiąganiu własnych celi….

Wieczór, czysta noc, piękna jesień czy zima – to oznaka że sprawy zmierzają ku końcowi lub stanęły w miejscu, a zapał i potencjał są na wyczerpaniu, trzeba oderwać się od nich, spojrzeć na wszystko z innej perspektywy i sprawy przemyśleć….

Północ, mrok, ciemność, pochmurne niebo, szalejące żywioły natury – symbolizują lęk przed niepewną przyszłością, stan zagubienia, kłopotliwego roztargnienia, braku własnej orientacji co do przebiegu spraw, dokąd zmierzamy, co zrobić, sytuacja i nasza przyszłość są poza zakresem naszej woli….

 

Symboliczne Znaczenie Niektórych Klejnotów…..

Akwamaryn – Zdrowie, młodzieńczość…..
Ametyst- to symbol trzeźwości, jasnego umysłu i spokoju ducha, ma związek z siłami parapsychicznymi…..
Bursztyn – symbol słońca duchowego olśnienia i intelektu oraz nieśmiertelności……
Cyrkonia – wiedza, szlachetne ideały, szacunek, honor…..
Diament – duch, czystość, jasność, rzecz niezniszczalna i o trwałej wartości. Podobnie jak kamień filozoficzny w alchemii, diament również symbolizuje zjednoczenie przeciwieństw, czyli ducha i materii, którego skutkiem jest integracja naszej świadomości…..
Gagat – czarny bursztyn, któremu powszechnie przypisywano zdolność ochrony przed złem i szkodliwymi wpływami. Niegdyś był symbolem żałoby……
Granat – przywiązanie i wierność…..
Jadeit – dusza, także żywotna siła rozrodcza wszechświata. Zielony jadeit ma związki z wegetatywną siłą przyrody…..
Kamień księżycowy – Grecy przypisywali kamieniowi księżycowemu związek z lunarnymi boginiami Afrodytą i Selene, kamień ten symbolizuje więc podświadomość, intuicję i uczucia, jest związany z miłością romantyczną i czułością…..
Karne-lian – krew, ciało i pożądanie płciowe, także więzy krwi w sensie związków łączących rodzinę i przyjaciół……
Kryształ – czystość, jasność i przejrzystość myśli…….
Lapis-lazuli – kamień poświęcony Bogini Matce, również Najświętszej Marii Pannie. Podobno trony Boga i Horusa wykonane są z lapis-lazuli. Tym potężnym świętym skojarzeniom lapis-lazuli zawdzięcza sławę kamienia wzmacniającego cechy duchowe i natchnienie, a także obdarzającego łaską bogów……
Malachit – kamień, który rzekomo posiada wielką czarodziejską i ochronną moc. Rosyjska legenda głosi, że picie z malachitowego kubka obdarza zdolnością rozumienia języka zwierząt. Głęboka, prążkowana zieleń malachitu wiąże go też z żywotną siłą wszechświata……
Onyks – siła duchowa……
Opal – starożytni Rzymianie wierzyli, że opale dają moc przewidywania przyszłości i wieszczenia. W średniowieczu według podań opale obdarzały niewidzialnością. Opale mają także związek z modlitwą i pobożnością……
Perła – pierwiastek żeński. Perły były niegdyś poświęcone Bogini Matce; ?perły mądrości” rozdawała Afrodyta Marina poprzez swoje kapłanki. Jeszcze w okresie odrodzenia uwa­żano, że perły powstają na skutek oddziaływań między morzem a księżycem, co łączyło je z księżycowymi siłami intuicji, uczuć i nieświadomości……
Perydot (oliwin) –władze nad piorunami i duchowe olśnienie……
Rubin – krew, namiętność, życie i długowieczność……
Szafir – prawda i niebiańskie wartości, a przez to ochrona przed zauroczeniem, złym okiem, czarną magią i wszelkiego rodzaju złymi wpływami. Papież Innocenty III polecił wszyst­kim biskupom nosić pierścienie z szafirami, aby móc oprzeć się „nieharmonijnym wpływom”……
Szmaragd – symbol Bogini Matki, szczególnie jej aspektu roślinnego. odnowa Ziemi, nieśmiertelność. Szmaragdy symbolizują również mistyczną mądrość. Według nauk biblii szmaragd był jednym z drogich kamieni, jakie Bóg dał Salomonowi. W średniowieczu uważano, że świętego Graala wycięto ze szmaragdu, który wypadł z korony Lucyfera, kiedy Bóg zrzucił go z niebios……
Topaz – Przyjaźń i wierność. Także symbol słońca i olśnienia……
Turkus – Szczęście, powodzenie……

 

Symboliczne Znaczenie Metali…..

Złoto – wielkie przejścia lub ciężka choroba, utrata majątku lub kłopoty finansowe;
Srebro – podstępni lub fałszywi znajomi lub rozczarowanie w miłości;
Mosiądz – rychły ożenek z wybitną osobą lub dostatek na drodze ciężkiej pracy lub gospodarność; Dla osoby żonatej – kłopoty z osobą o wyższym stanowisku;
Miedź – rozbicie okrętu lub złe wypadki w podróży;
Żelazo – ożenek z osobą wielkiego ducha; Ołów – śmierć przyjaciela lub bliskiej osoby; Przetapiać go – ciężkie przeżycia lub wypadek w rodzinie;
Ołów – spotka Cię ciężki wypadek; Uderzyć rurą ołowianą – bolesne zmiany w interesach.

 

Symboliczne Znaczenie Kolorów….

Różne barwy miały i mają w rozmaitych kulturach odmienne, niekiedy przeciwne znaczenia symboliczne… Każdy kolor niesie sobą specyficzne wibracje które są przetworzone przez specyfikę naszego oka i mózgu….. To dlatego jedne barwy działają na nas mocniej a inne słabiej…. Warto wiedzieć jak…. W snach obrazują stan naszej psychiki lub nastawienie do sprawy. Tłumaczy się je według powszechnego odczucia…. Barwy proste, których rozróżnia się tradycyjnie siedem, symbolizują prostotę, uczucia podstawowe, wrażliwość przewidywalną i ukierunkowaną w ściśle określoną stronę….

– Ciemne lub brudne kolory symbolizują mrok naszej duszy i ciała, mówią o przygnębieniu, smutku, nieczystej sytuacji, braku dobrych widoków na przyszłość co sprawia że gubimy, nie widzimy wyjścia, brakuje nam nadziei i radości…..

– Czyste barwy, słoneczne i jasne barwy symbolizują jasną sytuację życiową i to że sprawy widzimy we właściwym świetle, mówią o pasji, potencjale, radości, dobrej klarownej sytuacji, perspektywach na przyszłość, szczęściu, uśmiechach losu…..

Biel – symbolizuje czystość i niewinność, ale i bierność i pohamowanie się w działaniu…..
Żółć – energia, złość, chęć do życia ale również symbolizuje zdradę i tchórzostwo….
Pomarańcz – symbolizuje dużą energię i brak cierpliwości….
Różowy – niewinność, miłość ale i rozwiązłość, brak poszanowania własnego ciała….
Czerwony – symbolizuje gorące uczucia i silne emocje, wskazuje na silną energię seksualną, pasja, intensywność przeżyć, chęć do działania ale i gniew, złość, nienawiść…..
Burgund – nadmierna wrażliwość….
Krwisto czerwony – związany jest z wyrafinowanym seksem i z nie uporządkowaną, źle spożytkowana energia co symbolizuje gwałtowność, zło, zły omen……
Zieleń – Zieleń to barwa roślin, wody, życia, symbol odrodzenia, nieśmiertelności, kolor harmonii, a przede wszystkim nadziei. Zieleń symbolizuje też przypadkowość losu….
Brąz – ziemia, symbol inteligencji emocjonalnej i siły wewnętrznej….
Błękit – symbolizuje nadzieję….
Niebieski – rozsądek, symbolizuję radość, wolność, wzniosłe myśli….
Granat –symbolizuje złudzenia….
Fiolet – uduchowienie, ale i symbolizuje siłę fizyczną i pragnienie władzy….
Wrzos – symbolizuje delikatność i opanowanie….
Szary – neutralność, oznaka bierności….
Srebrny – symbolizuje honorowość i romantyzm…..
Czerń – cień, smutek i zniechęcenie, ale i upór, twardość, nieustępliwość….

 

Barwy dwunastu plemion izraelskich:

Aszer, Zebulon ? purpura….
Beniamin, Dań, Efraim ? zieleń….
Gad ? biel…..
Issachar, Naftali ? błękit…..
Juda ? szkarłat…..
Manasse ? barwa cielista…..
Reuben ? czerwień…..
Symeon ? żółcień……

 

Symboliczne Znaczenie Liczb…..

Zero – symbol pra-chaosu z którego stworzy się nowe, najczęściej oznacza nowy rozdział życia. Jest stanem pośrednim związanym ze stanem umysłu pozwalającym na nowe doznania i nowa świadomość, swoistą otwartością na nowe doznania i nowe idee….

Jedynka – gdy śni Ci się jedynka lub wiele jedynak, to zawsze oznacza szczęście……
Jest uważana za liczbę doskonałą, reprezentującą niewidzialną, aktywną siłę twórczą, leżącą u podstaw wszystkiego, co istnieje. Symbolizuje ona również nasze ego i świadomą aktywność, początek przedsięwzięć i ważnych etapów życia. Związana jest ona z naszą indywidualnością i jej uzewnętrznianiem. Może oznaczać zarówno samodzielność jak i samotność w zależności od tego czy przejawia się ona w sposób harmonijny czy nieharmonijny…..

Dwójka – symbolizuje rozwagę i zdolność godzenia innych…..
Dwójka oznacza harmonijne współdziałanie przeciwieństw symbolizowane przez Yin i Yang. Starożytni mędrcy doskonale zdawali sobie sprawę, że właściwe funkcjonowanie świata i człowieka zapewniane jest przez współdziałanie przeciwstawnych sił i tendencji. Znaczenie liczby dwa stanowi, więc harmonia, porządek, umiejętność zatroszczenia się nie tylko o siebie, ale i o innych ludzi, umiejętność godzenia skłóconych poprzez podejmowanie się mediacji, a również równowaga i umiarkowanie……

Trójka – oznacza intuicję i talent twórczy…..
Liczba trzy jest symbolem intuicji, magii, sił twórczych i radości, którą niesie korzystanie z nich. Reprezentuje ona również Czas, składający się z trzech elementów: już poznanego i doświadczonego zwanego Przeszłością, właśnie przeżywanego zwanego Teraźniejszością oraz nieznanego i niepewnego, zwanego Przyszłością. W ten sposób symbolizuje ona przeistaczanie się tego, co znane, aby wyłonić rzeczy nowe i nieznane, czyli siły twórcze drzemiące w każdym z nas…….

Czwórka – symbolizuje solidność i szczęście rodzinne…..
Czwórka to liczba stabilności i porządku. Wszystkie procesy, nawet te bardzo dynamiczne zachodzą w pewnych ramach czasowych i przestrzennych (cztery strony świata, cztery pory roku). Ramy te pozostają niezmienne. Cyfra 4 oznacza również dom, spokój i solidność. Reprezentuje także powtarzalność i nieuchronność…….

Piątka – wskazuje na chaos i nieprzewidywalną naturę…..
Piątka to liczba podróżników, poszukiwaczy i odkrywców. Symbolizuje ona nieustanny ruch i zmianę. Znaczenie liczby 5 wskazuje na ogrom chaosu w przyrodzie a także na jego dzikie piękno i potęgę. Zmiana, dzikość i nieprzewidywalność wiążą się także z omylnością i poszukiwaniem…….

Szóstka – oznacza miłość i harmonię…….
Znaczeniem liczby sześć jest równowaga, harmonia, miłość i prawda. Symbolizuje ona natchnienie i pomysły pojawiające się w naszym umyśle w chwilach relaksu, odprężenia i wewnętrznej harmonii. Liczba ta przypomina również swoim znaczeniem o konieczności wybaczania, które łatwiej przychodzą nam właśnie w lżejszych stanach świadomości….l;

Siódemka – oznacza osobę o dużej wyobraźni……
Siódemka jest najbardziej tajemniczą z wszystkich cyfr. Podobnie jak cyfra trzy, siódemka jest liczbą magiczną. O ile jednak trójka symbolizuje siły magiczne w akcji o tyle siódemka reprezentuje ezoteryczny aspekt magii – dający zrozumienie nielicznym, którzy są do niego zdolni. Znaczenie siódemki związane jest z wyobraźnią, świadomą myślą i koncentracją…….

Ósemka – symbolizuje silny charakter i determinację w dążeniu do celu……
Znaczenie liczby osiem związane jest z przedsięwzięciami i ich sukcesem. Symbolizuje determinację i wytrwałe dążenie do celu, a także uporządkowanie spraw niezbędne do jego osiągnięcia. W Chinach jest uważana za liczbę bardzo szczęśliwą. Łączy w sobie dwie cechy: jest liczbą parzystą, co symbolizuje pełnię i jednocześnie jest największą cyfrą parzystą, stąd jej znaczenia dotyczące sukcesu i realizacji celów…….

Dziewiątka – wskazuje na duży potencjał, który jeszcze nie został odkryty……
Dziewiątka reprezentuje stan osiągnięcia pełni w jakiejś dziedzinie. Związana jest z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, emocjonalnego bądź duchowego. Daje kontrolę nad własnym losem i wpływ na losy innych ludzi. Symbolika tej cyfry przypomina, że każdy z nas ma w sobie potencjał, aby zmienić coś w otaczającym nas świecie na lepsze. Jej znaczenie związane jest z wynalazczością, pomysłowością i skutecznością. Jest to liczba zamykająca cykl numerologiczny a tym samym stawiająca podstawy do rozpoczęcia kolejnego…….

Dziesiątka – reinkarnacja, karma, potencjał końca cyklu wskazujący na nieuchronny nowy początek, dopełnienie, naturalny ciąg zdarzeń ani dobry ani zły w samej swej istocie…..

 

Symboliczne Znaczenie Figur….

Okrąg – całkowitość, harmonia, naturalna kolej rzeczy…..
Koło – symbol nieskończoności, znak dopełnienia się biegu wszelkiego życia i ludzkich celi i idei…..
Kula – symbol zmiennego szczęścia, które może potoczyć się w każdą stronę……
Mandala – pełnia istnienia odnosząca się do konkretnej płaszczyzny…..
Trójkąt – duchowa siła istnienia oparta na uniwersalnych zasadach kreacji wszechświata……
Kwadrat – solidność, stabilność, przewidywalność…..
Sześcian – oznacza solidność i stałość, jest kwadratem podniesionym do kwadratu, czyli pełnią i całkowitością naszej jaźni i otaczającej nas przestrzeni…..
Gwiazda – symbol daru losu która będzie sprzyjać nam w najbliższej przyszłości…..

 

Symboliczne Znaczenie Planet…..

Szamasz (Słońce) ? złota (żółta),
Sin (Księżyc) ? srebrna (biała),
Nebo (Merkury) ? błękitna (zielo­na),
Isztar (Wenus) ? żółta (turkusowa, modra),
Nergal (Mars) ? czerwona,
Marduk (Jowisz) ? pomarańczowa (purpurową, modra),
Ninip (Saturn) ? czarna.

 

Symboliczne Znaczenia Emocji i Uczuć….
Wstyd, Strach, Złość, Gniew….
Atak, Agresja, Zabójstwo, Morderstwo….

Emocją we śnie należy przypisywać ogromne znaczenie, gdyż są prawdziwą i bezcenną wskazówką do odczytania przesłania snu. Emocje w snach nigdy nie kłamią. Jeżeli chcesz czerpać mądrość ze swoich snów nigdy nie lekceważ swoich odczuć, uczuć i emocji. Dzieje się tak ponieważ to co przeżywamy w naszych snach stanowi również swoisty proces poznawczy polegający na odzwierciedlaniu w naszym umyśle złożonych bodźców oddziałujących na nasze narządy zmysłów co przekłada się na wrażenia które są oczyszczone z świadomych relacji z otoczeniem. Tak właśnie uzewnętrzniają się wszystkie nasze pierwotne i najszczersze odczucia, uczucia i emocje które dopiero później tworzą swoiste relacje z otoczeniem nieraz dalekie od swojego pierwowzoru. Równowaga i stałość spostrzeżeń pomiędzy światem naszych snów a życiem na jawie zależy w dużym stopniu od doświadczenia własnej istoty i kontekstu w jakim postrzegamy samego siebie w relacjach z „innymi” na jawie oraz relacji pomiędzy naszymi snami a naszym zachowaniem w konkretnych sytuacjach. Jest to argument przemawiający za tym że nasze sny da się sprowadzić do sumy wrażeń, jest to proces bardzo złożony i jakościowo odmienny niż świadomy na jawie ale jednak przy studiowaniu samego siebie możliwy do odtworzenia, przeanalizowania i zrozumienia w naszym „realnym Świecie”. Dzieje się tak dlatego że nasze uczucia i emocje w snach tak wiele mówią o nas i naszym wnętrzu i są bardzo ważnym i wręcz niezastąpionym narzędziem własnego rozwoju. Dobre uczucia i emocje które szeroko sie rozlewają do okoła nas to wspaniały obraz wysoko rozwiniętej istoty w głębi naszej jaźni. Dużo gorzej jest jeżeli na naszej drodze do czystej jedności stoją blokady, zahamowania, lek, gniew i inne niższe emocje z którymi jeszcze nie nauczyliśmy się sobie radzić, wtedy nasza podświadomość wskazuje nam nasze ciemne miejsca w ten sposób szukając sposobu na zwrócenie naszej uwagi na prawdziwe źródło naszych problemów które stoją nam na drodze do nieskrępowanego rozwoju. Każdy rodzaj agresji oznacza walkę z gnębiącymi nas problemami, przeszkodami, lękami, trudną sytuacją z którą nie umiemy się uporać, z „złymi” ludźmi z naszego otoczenia i często ze złymi wspomnieniami. Jeżeli to my jesteśmy agresorem to oznacza że usiłujemy z czymś się uporać, przezwyciężyć swoje obawy, skończyć to co już rozpoczęliśmy – mimo że coś idzie nie tak, w przenośni. Jeżeli to ciebie atakują to oznacza że jakieś okoliczności zewnętrzne i nasze własne lęki wyrządzają nam niepowetowane straty i nie pozwalają zrealizować naszych zamierzeń a co za tym idzie i się rozwijać. Jeżeli człowiek wkroczył już na drogę doskonalenia ducha to prędzej czy później zacznie rozumieć przesłania ze swoich snów, jeżeli natomiast mocno jest jeszcze przywiązany do materii, przedmiotów, zdobywania sławy, kariery to te sygnały w postaci mniej czy bardziej wyrazistych snów będą zjawiać się w jego sennej rzeczywistości. Dlatego wydaje się nam że z jednej strony nasze spostrzeżenia są w jakimś stopniu obiektywne, bowiem każdy człowiek ma w pewnym zakresie takie same skojarzenia, z drugiej jednak strony każde z sennych doświadczeń jest w dużym stopniu subiektywne, ponieważ na jego odbiór ma wpływ cała nasza osobowość i inne czynniki tyczące się nas jako jednostki…..

 

Symboliczne Znaczenia Kataklizmów
Katastrofy, Wypadki, Pożary, Powódź….

Kataklizmy i różne katastrofy naturalne to ostrzegawczy sygnał z „góry”, który wskazuje na nadciągające zagrożenie dla ciebie. Jeżeli jesteś przerażony i bezradny wobec nich, to zagrożenie jest duże, ponieważ nie umiesz się bronić i nie widzisz sposobów na wybrnięcie z zaistniałej sytuacji. Wszelka twoja aktywność w przypadku takich zdarzeń to sygnał, że jesteś dobrze przygotowany do poradzenia sobie z trudnościami. Rodzaj katastrofy symbolizuje jaki zagrożenia nadciągają…
– wojny ukazują konflikty w Twoim otoczeniu, miejscu pracy a nawet w gronie rodzinnym.
– ogień może „spalać” relacje z najbliższymi, partnerem, partnerką, dziećmi, rodzicami, współpracownikami, przez nadmiar gwałtownych emocji które Ciebie trawią, szukając ujścia nie tam gdzie trzeba.
– wichury, huragany – powietrze jest ulotne i niezauważalne tak jak ludzka świadomość jednak nie można mu odmówić niszczycielskich aspektów.
– powódź – woda to symbol naszej jaźni, psychiki, zagrożenie płynące z wewnątrz naszej istoty, ze strony naszej podświadomości, własnych lęków, zahamowań, blokad.
– trzęsienie ziemi – ziemia to twardy grunt na którym stoimy, kiedy się trzęsie to jakieś nasze podstawy okazują swoje słabości, coś co budowaliśmy z mozołem przez wiele lat może runąć.
Jednak to wszystko dzieje się tylko po to byśmy zrozumieli swoje błędy, gdyż żywioły nam sprzyjają i są one jak woda, która wiecznie płynie, ogień, który wiecznie płonie, wiatr, który stale się przemieszcza i Ziemia, która zawsze ożywa i nieustanie się przemienia.

Szczególnym rodzajem katastrof są wypadki komunikacyjne, odnoszą się one najczęściej do naszego związku. Istotne są szczegóły samej kolizji, jej skala, kto został ranny, jakie są straty, gdyż sygnalizują kłopoty jakie przeżywamy na jawie nawet jeżeli sobie ich nie uświadamiamy. Sam symbol kolizji czy wypadku komunikacyjnego symbolizuje sytuacje którą przy mniejszym lub większym wysiłku da się jeszcze naprawić natomiast katastrofa symbolizuje sytuacje nieuchronną gdzie zapobiegać możemy jedynie jej rozmiarom, ale jej nie unikniemy…

 

Symboliczne Znaczenia Kierunku w jakim zmierzasz…..

Kierunki oznaczają nasze sprawy w trakcie realizacji, nasze cele do jakich zmierzamy…
– Na prawo, do przodu i w górę – to przyszłość…
– Na lewo do tyłu i w dół – przeszłość…
– W górę – oznacza również nasze aspiracje zawodowe, karierę, ambicję, podnoszenie się poziomu życia, rozwój….
– W dół – opadanie z sił, obniżanie lotów, poziomu życia, samopoczucia, upadek moralny, „dno”.

– Do tyłu – oznacza wycofywanie się z zajmowanego dotychczas stanowiska, sprawy czy przedsięwzięć…
– Cofanie się – to ucieczka przed naporem realnych wyzwań, tym poważniejsza im szybciej się wycofujemy….

– „Na prawo” oznaczają męskie cechy, aktywność, rozum, relacje z mężczyznami.
– „Na lewo” znajdziemy kobiecość, intuicję, uczucia, bierność, kontakt z kobietami”…

Kierunki często występują w snach i są bardzo ważne. Jeśli biegniesz korytarzem, mijasz drzwi po lewej, a wpadasz do pokoju po prawej – nie oglądasz się w przeszłość, żyjesz przyszłością. Gdy skręcasz z drogi w lewo – wracasz do przeszłości, do dawnych spraw. Gdy śni ci się cokolwiek lub ktokolwiek – sprawdź po której stronie: czy to zapowiedź lub nadzieja na przyszłość, czy też należy to do przeszłości.

 

Symboliczne Znaczenia dla środków transportu….
Samochód, Samolot, Statek, Pociąg, Rower….

Środki transportu jakimi podróżujemy wskazują na tempo przemian i zmian jakim podlegamy i we śnie symbolizują wiele różnych znaczeń zależących od kontekstu snu. To symbole związane z istotą naszej drogą, czyli podróżą przez naszym życiem. Pojazdy którymi przenosimy nasze ciało przedstawia naszą własną osobowość, nasze ego które trzeba ujarzmić i opanować, symbolizuje poziom Twojego rozwoju duchowego. Ukazują jakiś fragment naszej drogi życiowej, dążeń, kierunków, sposobów działania i szybkości przemieszczania się. To my jesteśmy pojazdem przemieszczającym się w trakcie naszej podróży przez życie, w trakcie wyprawy w głąb podświadomości nasza świadomość może dotrzeć do królestwa ducha….., To my przemieszczamy się w naszej podróży przez życie, używając naszej obecnej powłoki, niczym kierowca samochodu, pilot samolotu, rowerzysta roweru…., W trakcie wyprawy w głąb podświadomości która skłania nas do zwrócenia uwagę na rozliczne problemy które nas tak bardzo ograniczają że nie możemy w swojej podroży posunąć się o wiele dalej. Zewnętrzny wygląd pojazdu i tempo poruszania się charakteryzuje nas takimi, jakim chcieli byśmy być widziani oczami innych na co dzień……, Awarie pojazdów wskazują na zahamowania, na przeoczone znaki zakazu, na obawę przed życiem, co pragniemy przezwyciężyć. Jeżeli siedzi w cudzym, szczególnie eleganckim pojeździe, pragnie prezentować się lepiej niż w rzeczywistości. Nieumiejętność obsługi we śnie oznacza błędy popełnione na jawie. Liczne sny pełne strachu, złe działanie hamulców, przejechanie kogoś, wypadki lotnicze, łączą się wydarzeniami na jawie w których ponosimy klęskę. Dowodzą one drażliwości śniącego i każą zmienić styl życia, by uniknąć niepotrzebnych strat. W sennej rzeczywistości pojazdy dlatego symbolizuje naszą powłokę ponieważ odzwierciedlają w ten sposób nasze problemy z samym sobą. Aby zrozumieć zawiłości naszego snu powinieneś szczególną uwagę przywiązać do rodzaju środka transportu jakim podróżujesz i wszystkich nawet mało istotnych szczegółów z nim związanych, wszelkie jego niezwykłe cechy, wymagają uwagi ponieważ najczęściej w sposób dosłowny odzwierciedlają stan naszego ciała, umysłu i osobistego rozwoju. Jazda autem, prowadzonym przez nas samych, ma inne znaczenie niż podróżowanie autobusem z wieloma współpasażerami, czy lot samolotem. Rowerem jedziemy w pojedynkę i dość wolno, za to więcej dostrzegamy rzeczy i poznajemy rzeczywistość bezpośrednio. Pociąg, samolot czy statek, wiozą nas z innymi, co oznacza że w dążeniu do celu musimy działać w grupie. Jeśli jedziemy sami środkiem transportu ogólnie uznanego za publiczny to źle, oznacza że nie potrafimy działać w grupie, a próbujemy kosztem innych wybić się na indywidualność. Wielkie znaczenie ma również otoczenie w jakim podróżujemy, krajobrazy, widoki, sceneria, tak jak i obecność współtowarzyszy podróży ma nie mniejszy wpływ na istotę naszego snu. Bardzo ważna jest analiza takich snów w sytuacji, zwłaszcza gdy stoimy przed poważnym wyborem i musimy podjąć jakąś decyzję. Sen daje podpowiedź, czy nasza decyzja pozwoli nam dotrzeć prosto i szybko do celu, czy też zwiedzie nas na dno….

 

Istoty demoniczne i koszmary….
Demony, Diabły, Złe Demoniczne Istoty….

Wszelkiego rodzaju koszmarne w których ukazują nam się demony czy diabły wywołują w nas paniczny strach i bezpośrednie, silne zagrożenie. Koszmary są intensywna formą snu i trudniej się nam z nimi uporać, mocno nas doświadczają i głęboko w naszej pamięci zapadają, tak jak widziane w nich demoniczne istoty. Dotyczą naszego wnętrza, naszych lęków, braku pewności siebie, nie panowania nad sobą i swoimi pragnieniami, żądzami, zagubienia drogi życia, jednym słowem zapadania sie w „mrokach” własnej duszy która mocno i obrazowo się przeciwko temu buntuje.
Demony, diabły i inne piekielne istoty to symbole strasznych rzeczy ukrytych w naszym wnętrzu, pozwalają nam zrozumieć podłoże naszych lęków i strachu. Diabeł to oszczerca, zły duch, demon ciemności, kusiciel, symbol cienia i ciemnej strony ludzkiej natury, która towarzyszy każdemu z nas, może oznaczać niebezpieczeństwo, ciemność, a nawet śmierć, szczególnie gdy widzisz go we śnie w ciemnych barwach?.., Jeśli w jego obrazie dominuje kolor purpury, to symbolizuje pragnienie emocji, namiętności, gdzie pożądanie bierze górę nad rozsądkiem. Diabeł może występować pod wieloma postaciami: Węża, Kota lub Kozy, także człowieka, przy czym może być bardziej ludzki niż otaczający go ludzie, jako nawiązanie do niezbędności szatana jako przeciwwagi dla dobra i światła. Diabeł pojawiający się w snach odkrywa bezlitośnie słabości charakteru śniącego, niedostatki jego życia duchowego, jest w tym przypadku. Jeżeli wyrosłeś w przeświadczeniu, że diabeł namawia do grzechu, twój senny diabeł może pokazywać, że jakieś twoje zachowania lub pragnienia kłócą się z wpojonym ci sposobem postępowania w konkretnej sprawie, jesteś rozdwojony między tym, czego chcesz, a co Ci wpojono. Zakazy, nakazy czy ogólnie uznane tabu Zawsze nas ogranicza nawet jak jest słuszne, nie wolno bać się swojego postępowania co prowadzi do zepchnięcia go w odmęty podświadomości, liczy się by rozumieć i czuć „dlaczego tak nie należy postępować. Ujrzenie diabla i rozmowa z nim są ostrzeżeniem przed nieżyczliwymi ludźmi. Zaatakowanie przez diabła wyraża na jawie brak opanowania i elegancji. Demon to istoty zajmujące pozycję pośrednią między Bogiem a ludźmi, między sferą ziemską a ludzką, materialną a sferą boską – czysto duchową, istoty o cechach na wpół ludzkich, na wpół boskich, demonami są najczęściej złe emanacje zmarłych ludzi, natomiast nie można tym mianem określić diabły które sa tworem reki Boga, jako upadłe stworzenie duchowe, które sprzeciwiło się Bogu. Demony to dusze upadłych ludzi,którzy czerpią swoją siłę z czynienia zła, to najczęściej nieprzyjazne człowiekowi ludzkie duchy, które zwracają się przeciwko niemu z zawiści, zazdrości i nienawiści że ich żywot został przerwany i nie maja do czasu możliwości doświadczania swego istnienia w świecie materii. Diabeł w judaizmie i chrześcijaństwie ogólna nazwa złych, upadłych aniołów, tworzą swoją hierarchię na jako odbite przeciwieństwo niebiańskiej i są upostaciowione określenia, szatan, demon. Diabeł pojawia się w wierzeniach jako symbol bipolarny, spolaryzowany na przeciwstawny Aniołom i Bogu. Według Biblii diabeł to upadłe stworzenie duchowe, które sprzeciwiło się Bogu. Nie jest jednak równy Bogu, gdyż został przez niego stworzony. Nie należy go więc traktować jako ?złego boga?. W manicheizmie, zwłaszcza w doktrynie katarskiej, uważa się zaś, iż świat jest domeną diabła i jest on władcą materii; z tego powodu jest ona zła, świat duchowy i sam Bóg znajdują się poza materią, są więc wolne od wpływu diabła, zatem dobre. Diabły były kiedyś aniołami Boga, sprzeciwiając się MU oddalili się od NIEGO, czyniąc jednak dalej wolę JEGO.

 

Senne Dziwadła….
Potwory, Stwory, Maszkary….

Potwór, Bestia, Maszkara, Monstrum, Nieboskie stworzenie, Paskuda, Pokraka jednym słowem senne dziwadła. Potwory w legendach symbolizują chaos i śmierć. Urzekający wpływ, jaki na wyobraźnię ludzką wywierały fantastyczne niepojęte a tym przerażające istoty, poczynając od okresu paleolitu, a na naszych prywatnych koszmarach sennych kończąc, związany jest zapewne z emocjonalnym stosunkiem do sprawy granic między człowiekiem a człowieczeństwem, kulturą a mądrością, człowiekiem a innymi istotami, roślinami, zwierzętami i bogami. Wszelkiego rodzaju koszmarne w których ukazują nam się potwory czy maszkary wywołują w nas paniczny strach i bezpośrednie, silne zagrożenie. Koszmary są intensywna formą snu i trudniej się nam z nimi uporać, mocno nas doświadczają i głęboko w naszej pamięci zapadają. Dotyczą naszego wnętrza, naszych lęków, braku pewności siebie. Biblijny Bóg wydobywa świat z chaosu i zamieszania, rozdziela granicami niebo, wody i ląd, tworzy różne gatunki istot żywych i powierza człowiekowi, jako jego pierwsze zadanie życiowe, nazwanie wszystkich zwierząt po imieniu. Ten fragment mitu trafnie dostrzegą w człowieku „istotę klasyfikującą”, oddającą się z pasją pojęciowemu i praktycznemu wytyczaniu granic gwarantujących trwałość istnienia Wszechświata jako uporządkowanej całości. Istnieją ceremoniały okresowo odnawiające pierwotne podziały wszechświata, ustanawiające sfery wpływów przeznaczeń, bogów, przyrody i ludzi. Łamanie granic to nawrót do pierwotnego bezładu. Niekiedy człowiek uważa pokonywanie tych barier za przestępstwo, kiedy indziej za drogę do zdobycia wiedzy, potęgi lub chwały. Potwory łączą sję w tradycji z pierwotnym Chaosem, z gwałtownymi zjawiskami natury, ze światem chtonicznym, podziemnym, ze złowrogimi popędami, jakie niesie w sobie i musi nieustannie ujarzmiać człowiek, albo niekiedy z dobroczynnymi siłami zewnętrznymi mogącymi go odrodzić i poprowadzić we właściwym kierunku. Potwory, którymi starożytni Grecy zapełniali swe mity, były to istoty fantastyczne, zwykle groźne, niekiedy dobroczynne. Ich monstrualność, kontrastująca z harmonią ludzkiego ciała i ładem świata bogów olimpijskich, była symbolem barbarzyństwa, okrucieństwa i chaosu świata dawnych, pokonanych już bóstw. Były to istoty ludzkie nadnaturalnych rozmiarów, olbrzymy, albo o niezwykłych cechach budowy, lub stwory łączące kształty ludzkie i zwierzęce by wyznaczać człowiekowi granice jakich w swej żądzy wiedzy nie powinien przekraczać. Potwory w snach i koszmarach to bezimienna, niczym nie określona groza wynikająca z głębi naszej podświadomości. Ucieleśnienie tłumionych uczuć, gniewu wrogości i strachu, to niezaakceptowanie swojej mrocznej strony jaźni. W sennej rzeczywistości często symboliczne odzwierciedlenie naszych lękowych wyobrażeń, które mogą się odnosić zarówno do świata zewnętrznego, jak i do groźnych aspektów naszej własnej jaźni, z którymi trzeba walczyć i które trzeba pokonać, co z psychoanalitycznego punktu widzenia interpretować można jako symbol trudności i prób na drodze rozwoju osobowości. W Biblii potwór jest ucieleśnieniem ładu przeciwstawiającego się Bogu. Bycie ściganym w naszym śnie przez potwora, jest sygnałem wysłanym przez naszą podświadomość, że w naszym życiu trzeba zdecydowanie i odważnie stawić jakiejś sprawie czoła, spojrzenie w lustro i zobaczenie w nim odbicie swojej potwornej, obrzydliwej twarzy oznacza konfrontacje z własna ciemną strona naszej wewnętrznej istoty. Zmiana innych ludzi na twoich oczach w sennej rzeczywistości w potwory możne wskazywać ze śpiąca osoba nie dostrzega lub lekceważ jakaś swoja przypadłość albo mroczny aspekt ich lub swojego charakteru. Potwór w naszym śnie również oznacza przesadne poszukiwanie własnych przyjemności, pobłażanie i folgowanie swoim zmysłom w jedzeniu i piciu, nieopanowanie popędu seksualnego co wskazuje na pewien stan naszej duszy i nagromadzenie negatywnej energii wewnętrznej. Nasza podświadomość się buntuje, zsyła na nas w snach potwora który nas pochłania tak jak my chcemy wszystko posiąść dla siebie. Walka z potworem to walka z własnym stanem chorobowym, ucieczka od pobłażliwości. Uzdrowienie nastąpi wtedy, gdy potwór się rozmyje i zniknie z sennego marzenia. Podświadomy trach przed potworem nie służy budowaniu lęku, tylko ma nam zwrócić uwagę na nasze przypadłości. Czasami zamiana innych w potwory we śnie jest sposobem na ukazanie przez nasza podświadomość gnębiących nas przypadłości, wady a nawet psychiczne ułomności. Różne stwory, dziwadła i potwory w naszych snach mogą być wskazówką nowych rozwiązań i pokazują przemiany i przeobrażenia sytuacji jakie w nas zachodzą, co reprezentują właśnie postacie dziwnych ludzi, którzy w ten sposób manifestują nasze obawy. Nadprzyrodzone zdolności potworów w snach to zwykle stłumione emocje które atakują nas w snach od wewnątrz, w snach pojawiają się najczęściej w trudnych okresach naszego życia, podczas kryzysu i życiowych zmian, zwłaszcza jeśli śniącą osoba czuje ze sytuacja go przerasta a on nie potrafi sobie z tym poradzić. Maszkary i ich potworne głowy, których przerażający wyraz od dawien dawna służył obronie przed wrogimi wpływami, swym odpychającym wyglądem symbolizują gest odmowy i zażegnywania, z grymasem na twarzy powodują że nawet nieraz nie pada pytanie. W sennej rzeczywistości to symbol Twego osobistego lęku który nie pozwala Ci szukać w swoim życiu odpowiedzi na fundamentalne pytania jakie kiedyś każdy byt musi sobie zadać i szukać na nie odpowiedzi……

 

Symboliczne Znaczenia Uszkodzeń Ciała….
Krew, Rozerwane Ciało, Rany….

Ciało jest przedstawione jako naczynie dla ducha i duszy odzwierciedlając zarazem swoim funkcjonowaniem ich ogólny stan. Należycie zinterpretowane sny o częściach ciała i o samym ciele mogą nam dostarczyć cennych i bardzo celnych informacji o sprawach wpływających na istotę naszego samopoczucia fizycznego ale i duchowego. Samo ciało może być we śnie reprezentowane dosłownie ale i może być ukazane jako przenośnia, gdzie najczęściej sen odwołuje sie do stanu domu w jakim mieszkamy albo pojazdu jakim sie poruszamy. Elementy domu lub części samochodu symbolizują części naszego ciała i sposób jego funkcjonowania. Sny o chorobie ciała lub w trakcie realnej choroby, mogą się nasilać dążąc w samoistny sposób do uwidocznienia naszych problemów i uwolnienia naszej podświadomości od ich ciężaru, mogą ujawniać w ten właśnie sposób rejony naszych wewnętrznych napięć, konfliktów, sprzeczności które nie znajdując wcześniej naturalnego ujścia kumulowały się latami doprowadzając finalnie do napięć fizycznych, dolegliwości a następnie choroby naszego ciała. Takie sny trzeba traktować nad wyraz poważnie, i dogłębnie je analizować. Krew od dawien dawna uchodzi za siedzibę duszy i życiowej siły, symbolicznie jest bliska ogniowi i słońcu. Na ogół krew oznacza cierpienie, albo ty je odczuwasz, gdy krew leci z twoich ran, albo zadajesz je komuś. Grecy pozwalali krwi spływać do grobów zmarłych, aby ich cieniom dać siłę życiową. U różnych ludów wróżbici pili krew, aby wprowadzić się w stan ekstazy. W kulcie Kybele i Mitry zanurzano rytualnie we krwi ofiarnych byków, którą uważano za oczyszczającą i przynoszącą siłę. Z drugiej strony jednak rozpowszechnione jest również wyobrażenie, że krew kala człowieka, toteż przede wszystkim u ludów pierwotnych miesiączkujące kobiety lub kobiety, które urodziły dziecko, poddawane są określonym rytom odosobnienia i oczyszczenia. Chrześcijaństwo widzi we krwi Chrystusa siłę pojednania i zbawienia. Jeżeli we śnie pojawia się płynąca z ran krew , to jest to zawsze ostrzeżenie. Sen zapowiada trudny okres w Twoim życiu, nadmiernego wzrostu niepohamowanych emocji sprowokowanych byle czym, okres rozlicznej gamy uczuć i to nie zawsze tych dobrych, w ten sposób uczymy się wyrażać relacje międzyludzkie, własne lęki i zahamowania. W sennej rzeczywistości Twoja krew lub innej osoby pojawiająca się we śnie wyraża obawę przed utratą sił oraz wrogością otoczenia, może być symbolem duchowych ran odniesionych w kontakcie z innymi. Krew płynąca z własnej rany oznacza że kogoś Ciebie w sposób świadomy pragnie poniżyć i upokorzyć. Krew płynąca z ran u innych ludzi oznacza że to my zadajemy bul innym i to w dość perfidny sposób. Rana to symbol swoistej inicjacji za którą płacimy własną krwią, wyobrażają lęk i strach przed wyrzeczeniem się starego sposobu myślenia, aby uczynić miejsce na nową wyższą jakość własnego istnienia, to typowy lęk przed tym co niesie „nowe”…, Często widziane w snach własne rany symbolizują nasze emocje, uczucia, obawy i rozterki z którymi się nie umiemy uporać, zwłaszcza wtedy gdy czujemy się przez kogoś skrzywdzeni. Tymczasem by się rozwinąć trzeba zapomnieć o wyrządzonych nam krzywdach, wybaczyć, żyć i zbierać nowe doświadczenia, co właśnie symbolizują gojące się rany……

 

Symboliczne Znaczenia Odkrytych Części Ciała….
Nagości, Golizny, Odkryte Części Ciała…. 

Jeżeli w śnie czujemy się nieskrępowani, nagość symbolizuje szczerość i otwartość, brak negatywnych emocji, czystą prawdę, bezinteresowność; bezbronność, prostotę, człowieczeństwo, stan naturalny, poddanie się woli bożej, ascezę. Bycie nagim to częsty motyw występujący w snach, symbolizuje obawę przed ujawnieniem prawdy lub niechęć usłyszenia jej. Dlatego jeżeli czujemy się skrępowani w śnie swoja nagością to oznaka naszego wewnętrznego leku ze w związku, w pracy lub przed kimś za bardzo się odkryliśmy i ze to nas możne drogo kosztować, to sygnał wewnętrznych zahamowań i leku przed otwartością w kontaktach z innymi. Takie sytuacje stwarzają w nas lekkie poczucie zagrożenia czy ktoś nie zawiedzie naszego zaufania. Nagość to swoista magia wywoławcza urodzaju. W starożytności nagim miesiączkującym dziewczętom kazano tańczyć w zielonym zbożu dla zapewnienia urodzaju, nagie kobiety biczowano gałązkami na wiosennych polach, aby pobudzić do działania bóstwa płodności i urodzaju. Według starożytnych przekazów, bezdzietna kobieta powinna w noc świętojańską nago narwać w swoim ogródku dziurawca lub ziela świętojańskiego, aby urodzić dziecko jeszcze przed następnym św. Janem. Od dawien dawna nagość jest pod względem symbolicznym wieloznaczna. Z racji wyraźnie uwydatnionych cech cielesnych nagość jest symbolem uwodzenia i żądzy, często jest włączana do praktyk związanych z seksualną częścią życia człowieka. Jako brak osłony i otwartość nagość jest symbolem czystości i prawdy. Nagość Adama i Ewy w Raju jest symbolem ich niewinności przed upadkiem. Przez rezygnację z ubrania, symbolu powiązania ze światem, nagość oznacza także ascezę, jako przypomnienie, że wszyscy rodzimy się nadzy, jest symbolem bezwarunkowego poddania się woli Boga. Sny o ukazywaniu nagiego ciała zawierają przesłanie od podświadomości, że powinniśmy być bardziej otwarci na innych ludzi i ich odczucia. Jednak nagi człowiek czuje się zagrożony, nic nie może ukryć i to go przeraża. Postrzega także siebie jako bezbronnego, naiwnego. Obnażać się w śnie przed kimś to chęć ujawnienia czegoś, co się ukrywa, co mocno nas już męczy. To po przez naszą podświadomość przemawia męczenie nieszczerością i kłamstwami. Nagość w snach ujawnia również niepokój, że coś przegapiliśmy, gdzieś nie zdążyliśmy. Czyjaś nagość ukazuje nam nagą prawdę o nim, może nam się ona podobać lub nie, ale kontakty z tym człowiekiem nie niosą zagrożenia, jest on przewidywalny. W marzeniu sennym być nagim oznacza biedę, a widzieć kogoś nagiego, skandal lub oszczerstwo, natomiast naga dusza to symbol początku drogi do doskonałości…..

 

Symboliczne Znaczenie Seksu w snach…..

Żeby zrozumieć przesłanie senne z kręgu erotyki trzeba nieraz oddzielić jego sens od naszej seksualności, mimo tego ze senne skojarzenia są często poparte reakcjami naszego ciała to rzadko uzewnętrzniają to co widzieliśmy w snach. Nasze sny seksualne zmieniają się wraz z rozwojem nas jako człowieka, co jak wspomnimy przeszłość pokazuje jak rozwijały się nasze sny wraz z nami od okresu dziecięcego co wskazuje na konstruktywne podejście do problemów związanych z kontaktami z innymi ludźmi i to na wielu płaszczyznach a nie tylko osobistych. Pokazuje jak zmienia się nasz stosunek do wielu spraw naszego życia. Uprawianie seksu w trakcie snu jako akt płciowy symbolizuje psychiczną potrzebę zbliżenia z drugim człowiekiem, pragnienie realizowania swoich prawdziwych potrzeb życiowych poprzez bliski kontakt z otoczeniem, partnerem i innymi ludźmi z otoczenia. W nieco głębszym sensie nasze sny mogą symbolizować pragnienie osiągnięcia pełni, całości, do zrozumienia obu pierwiastków naszej jaźni, każdy człowiek czy tego chce czy nie nieustannie stara się stworzyć wspólną całość gdyż nasza podświadomość odczuwa negatywne wpływy wewnętrznego rozdwojenia. To jedno z wielu zadań jakie mamy w świecie materii, uporządkować wzajemne oddziaływanie negatywnych i pozytywnych aspektów pierwiastka żeńskiego i męskiego wraz z ich oddziaływaniem na nasze instynkty i ducha w głębi naszej jaźni. Można powiedzieć że tarcia pomiędzy pierwiastkami naszej natury sprowadzają większość snów o podłożu erotycznym, by zerwać ze szkodliwymi przyzwyczajaniem w kontaktach z innymi, zrezygnować z nawyków, wyzbyć się niepotrzebnych zahamowań, lęków i wstydu które są tłumione w naturalny sposób przez naszą świadomość…..

 

Symboliczne Znaczenia zmian w Naszym Życiu….
Przemiana, Zmiana, Przeobrażenie, Uwolnienie…..

Najlepiej wszelkie przeobrażenia w snach oddaje wywodzące się z alchemii słowo Nigredo czarna noc zmysłów.
Kiedy człowiek opanował wszelkie doznania związane z dotychczasowym rozwojem zbliża się do przemiany i przejścia na wyższy poziom odczuwania. Jest to trudny czas przemian wewnętrznych odczuwany i w snach i na jawie, często towarzyszą mu drastyczne życiowe. Wszystko dzieje się na tyle wolno, wydarzenia są rozłożone w czasie by człowiek mógł je sobie przyswoić. Człowiek w snach żyje przeważnie na tyle długo, by miał czas doświadczyć różnych kolei losu w swoim życiu, dzięki temu może zauważyć, że realizacja głównych celi jego życiu nie przynosi mu pełnej satysfakcji, nie daje odpowiedzi na rodzące się pytania. Wtedy zaczyna się przebijać inny sposób widzenia świata, otoczenia i samego siebie w nim. Człowiek taki najczęściej upada by powstając doznać przeobrażenia, dopiero teraz dostrzega błędy i przyczyny porażek które poniósł. Żyje rozgoryczony, wszystko mu przeszkadza, kłóci się ze wszystkimi, jest prawie zawsze niezadowolony. Są to wyraźne symptomy uwalniania się negatywnych energii by można było pójść dalej. Wisi nad nim burzowa chmura Nigredo czarna noc zmysłów, nadchodzi przemiana. Czuje się bezwartościowy i bezużyteczny. Tworzy się uczucie braku nadziei, i rozpaczy, któremu towarzyszy przeświadczenie o byciu poszkodowanym, przez życie, los, ludzi i otoczenie. Jest to etap wyuczonej wcześniej bezradności i beznadziejności. Wiele z osób tego poziomu traci rodziny, staje sie bezdomnymi, doświadczając skrajnego ubóstwa, biedy, poniżenia i odrzucenia z łona społeczeństwa. Dotychczas kultywowane wartości rozsypują się bezpowrotnie a człowiek taki najczęściej odchodzi z tego świata pozbawiony wszystkiego tego na czym dotychczas mu zależało……..

 

Symboliczne Znaczenie Śmierci w Snach….
Umieranie, Śmierć, Choroby…..

Śmierć to tylko kres pewnego okresu w życiu i zapowiedź zbliżających się istotnych zmian i podjęcie radykalnych decyzji. Wbrew pierwszemu wrażeniu sen ten nie przynosi żadnych negatywnych informacji, a już na pewno nie mówi nam o rozstaniu się z tym światem. Sen o śmierci to zazwyczaj odrodzenie, nadchodząca zmiana, nasza własna transformacja. Sny o śmierci nigdy nie zapowiadają prawdziwej śmierci, przeważnie sygnalizują rozpad lub zniszczenie pewnego etapu naszego życia, zerwanie dotychczasowych więzi z tą częścią naszej podświadomości która nas mocno krępowała, zazwyczaj łączy się to z świadomą zmianą drogi życia i chęci uniknięciu nadchodzącego niebezpieczeństwa. Jest to bardzo cenna wskazówka, dotycząca kondycji naszej jaźni. Według C. G. Junga sen o śmierci kogoś bliskiego tłumaczy się jako uwolnienie od złączenia się z nim. Widok śmierci już zmarłych wskazuje na nierozerwalny związek z jednym z nich, na pragnienie naśladowania go w życiu, kierowaniu się jego podświadomą radą, by w ten sposób do czegoś dojść. Sen może być także zakończeniem jakiegoś życiowego etapu. Własna śmierć widziana we śnie jest swego rodzaju procesem oczyszczenia duszy, odrodzenia ?ja?, które musi się zmienić, by sprostać życiowej walce i prawie zawsze odnosi się do wewnętrznej przemiany z tego co ułomne na wyższy, lepszy poziom zorganizowania naszego wnętrza. Widzisz siebie martwym to oznaka, że pra­gniesz się pozbyć dręczących Cię problemów. Ktoś widzisz we śnie że umiera ktoś inny to znaczy że obawiasz się życia bez tej osoby. Widzisz kogoś niedawno zmarłego oznacza że wkrótce dotrą do ciebie niespodziewane wieści?.., Śmierć rodziców może wyrażać podświadomą rywalizację pomiędzy ojcem a synem lub matką a córką co działa jako wentyl dla gromadzących się uczuć gniewu, złości i nienawiści. ?Osobą wolnym sen ten zapowiada, że się zwiążą na stałe, ponieważ ślub i śmierć uchodzą za wielkie cele ludzkiego życia, dlatego też w snach wzajemnie na siebie wskazują. Śmierć we śnie może być obrazem umierania pewnych uczuć, które kiedyś było dla Ciebie tak ważne. Może to być ostrzeżenie, iż emocjonalne fundamenty, na których stoi Twój związek, legły w gruzach, i że jeśli nic nie zrobimy, to związek umrze śmiercią naturalną i stracimy kogoś, kogo stracić nie można. Jeśli żonaty śni o śmierci, oznacza to, że rozstanie się ze swoją żoną. Sen taki rozłącza też przyjaciół, wspólników, braci, gdyż zmarli nie przestają z żywymi, ani też żywi ze zmarłymi. Zawodnikom sen o śmierci wróży, że zwyciężą w znaczących zawodach, ponieważ zarówno zmarli, jak i zwycięzcy uchodzą za tych, którzy osiągnęli swój cel.

 

Symboliczne Znaczenie Martwych Istot…
Padlina, Trupy, Martwi Ludzie, Zwierzęta…..

Nieżywe istoty to symbol spraw już załatwionych, które jednak nie przyniosły ci spodziewanych korzyści a przez to oznaczają martwą sytuację, martwy związek, trupa który wskazuje na obumarcie czegoś w Twoim wnętrzu, zakończenie jakiegoś etapu w Twoim życiu i często wolną drogę na przyszłość i dalszy rozwój. Symbolizują nasz pęd do przodu ku przyszłości, po przez odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Może symbolizować błędy, winy, porażki z przeszłości, które próbujemy ukryć, ale które przypominają nam nasze niedoskonałości i tym sprawiają że przynajmniej staramy się być lepsi. Świeże trupy wskazują że coś się stało niedawno, stare zasuszone zwłoki mówią o błędach z przeszłości, wskazuje na echo mienionych konsekwencji których skutki odczuwamy do dziś. Trup może oznaczać wygasłe uczucie, rozpadający się związek, wygasłą namiętność, rozwód rozstanie. Martwe części ciała wskazują na problemy życiowe, związany z tym, do czego ta część służy. Oczy to czyjaś ślepota, uszy, głuchota, prawa ręka to kłopoty zawodowe, lewa uczuciowe, nogi to kłopoty w dążeniu naprzód, stopy oznaczają podwaliny, naszą postawę i nasz kontakt z ziemią. Czasami wyraża się w naszych snach podświadome pragnienie śmierci osoby, przez którą mamy problemy….

Przykłady nieżywych osób w snach…
– widzieć nieboszczyka – zwiastuje wesele albo narodziny dziecka w najbliższym otoczeniu.
– ujrzeć siebie nieżywego – wkrótce uwolnisz się od wielkiego zmartwienia.
– zmarły chce odzyskać swoje rzeczy – to bardzo zły znak dla Ciebie lub kogoś w Twojej rodzinie.
– zmarły coś Ci ofiaruje – zły znak jeżeli przyjmiesz albo się z tego cieszysz.
– zmarły, który ożył i wraca do swoich miejsc – kłopoty lub straty finansowe.
– sen, że zmarły umiera ponownie – śmierć kogoś z bliskiej rodziny.
– zakrwawiony trup – sprawy idą w dobrym kierunku, ale przyszłość jeszcze nie jest określona.
– płaczący – coś się wydarzy w Twoim życiu, będziesz mieć powody do radości.

 

Symboliczne Znaczenie Strat….
Kradzieży, Rabunek, Włamanie, Strata Majątku, Utrata Czegoś…..

Kradzież utrata majątku i kosztowności to symbol utraty własnej tożsamości, szacunku dla siebie, uczuć. Coś nam umyka, ktoś chce nas wykorzystać, ktoś wkrada się w nasze łaski, żeby nas oszukać. Sny o kradzieży mogą występować w pierwszym okresie po poważnym wstrząsie, na przykład śmierci kogoś bliskiego, rozstaniu, rozwodzie albo ciężkiej chorobie. W okresie tym doznaje się poczucia nieodwracalnej lub nieprzezwyciężonej straty. Kobiety często śnią gubienie lub kradzież torebki, w torebce noszą całą swoją tożsamość, to czym dla nich jest życie życie, bez którego kobieta czuje się bezradna, zagubiona, nie wie kim jest, traci poczucie bezpieczeństwa. Jednak bez względu na okoliczności na jawie po takim śnie powinniśmy się przyjrzeć bliżej wszelkim motywom podejmowanych działań, by nawet przez przypadek nie stać sie oprawcą okradającym innych z pozytywnych emocji i uczuć. Utrata majątku we śnie może mieć dwa znaczenia. Po pierwsze może być odzwierciedleniem lęków śniącego związanych z niepewną sytuacją finansową. Jeśli sen o utracie majątku przydarzył się osobie o ugruntowanej pozycji to może on ostrzegać przed podejrzanymi interesami. Włamanie to brutalne wtargnięcie kogoś do własnego domu, do miejsca które uważamy za naszą ostoję, mistyczne sacrum, co oznacza wdarcie się obcych elementów w nasze życie, zdeptanie naszej godności, zszarganie dobrego imienia. Włamanie które nas głęboko przecież dotyka jest zrządzeniem losu które na nas gwałtownie spada i jest zazwyczaj poza naszą kontrolą. Doświadczenie włamanie sprawia że nasze życie wywraca się nagle do góry nogami a strach we śnie może wskazywać na lęk przed tym, co dzieje się na jawie, że po pewnych wydarzeniach nic już nie jest takie jak było wcześniej, i mimo naszych starań nic nie wraca do normy. Widzieć włamanie czy włamywacza wyraża pragnie włamania się do duchowego wnętrza śniącego i zburzyć jego porządek, zawładnąć tym, co miłe i drogie komuś, dlatego włamanie to wyraz obawy przed utratą czegoś, co bardzo sobie cenisz i przed zakłóceniem Twojej prywatności. Podobne znaczenie mają niedomknięte drzwi lub okna do domu, To powstające zagrożenie, lęk o własną przyszłość. Utrata Czegoś w śnie wskazuje nam po przez nasze obawy co jest aktualnie dla nas ważne, co się liczy i do kąd zmierzamy….

 

Symboliczne Znaczenie Ucieczki….
Pogoń, Gonitwa, Ucieczka…..

Gwałtowna cieczka we śnie wskazuje nam na chęć oderwania się od problemów, pozbycia się czegoś co nas obciąża i wzbudza w nas strach połączony z niemocą. Ucieczka oznacza obawę, iż pozostawienie spraw takimi, jakie są, nie jest już możliwe, że trzeba coś zrobić jednak nie czujemy się gotowi by sprostać nadchodzącym problemom, wskazuje to naszą dotychczasową postawę. Jednak nasza podświadomość w snach stawia opór, wskazuje że uciekamy, zamiast podjąć walkę, że czas to zmienić. Sen w którym uciekasz przed kimś wyraźnie sugeruje, że nie próbujesz nawet radzić sobie z przeciwnościami które Cię dotykają, już na wstępie zaistniałego problemu zakładasz, iż nic nie da się zrobić, więc nie warto walczyć. Takie założenie przeszkadza Ci w aktywnym kreowaniu własnego życia. Zamiast zdobywać to, co najlepsze, masz zwyczaj zadowalania się tym, co przyniesie los, niestety on nie zawsze jest życzliwy co sprawia że problemy zaczynają się piętrzyć. Taki sposób twojego zachowania wymaga naprawy, trzeba próbować zmienić ucieczkę na walkę, by wreszcie stawić czoła problemom. Jeśli nam się to uda, zazwyczaj zaczynamy sobie uwiadamiać, że możemy również naprawić nasze życie, zmienia się nasza postawa i zaczynamy walczyć o pozycję w pracy, w związku, ratujemy popsute relacje z rodziną i otoczeniem. Postaraj się wypracować w sobie umiejętność bycia bardziej przebojowym, odważnym, dynamicznym, nie zwlekaj z podejmowaniem decyzji, wykaż konsekwencję i stanowczość w działaniu, a sam nie poznasz siebie. Dopiero wtedy zdasz sobie sprawy, ilu problemów można było dzięki takiemu postępowaniu uniknąć…..

 

Symboliczne Znaczenia Żywiołów….
oraz
Elementów i Ich Polaryzacji…..

Podstawowymi archetypami, łączącymi wszystkich ludzi i pojawiające się w snach pod różnymi postaciami niemal-że u każdego to: cztery żywioły – Ogień, Woda, Powietrze i Ziemia oraz przeciwstawna polaryzacja dwóch biegunów energii męskiej i żeńskiej. Każdy elementów czy jak kto woli żywiołów, jest tak rzeczywisty jak nasza krew i ciało, kiedy pojmiemy ich naturę wszystko staje się prostsze a my zbliżamy się do zrozumienia prawdziwej natury własnego wnętrza. Każdy z żywiołów, tak jak i ich polaryzacja ma trzy rodzaje oddziaływania, pozytywny, obojętny i negatywny…..

 

Ogień
Żywioł OGNIA to gorące uczucia i pierwotna potrzeba aktywnego działania, pasja i namiętność, żywotność i siła organizmu. W snach ukazuje się w formie erupcji gwiazd, wulkanów i bomb, piorunów, pożarów, ognisk, płonących lamp, świec i pieców. Sprzężony z nim jest pociąg, jako przedstawienie Ognia napędzającego Maszynę (czyli uwarunkowania determinujące obecną sytuację, w której tkwi człowiek), kuchenki i kominki, sprzęt elektryczny, wszelkie akcesoria wojenne i wojskowe (broń ostra, czołgi, armaty, wojsko), żołnierze, strażacy, hutnicy, kowale, elektrycy i ludzie kierujący pojazdami, oraz zwierzęta drapieżne. Jest wielką siłą: życiodajną, twórczą ale i niszczącą. Symbolizuje miłość, namiętność, żądze, zniszczenia, przemiany. Żeby odczytać jego znaczenie trzeba zwrócić uwagę, gdzie i z jaką siłą płonie. Ogień w ryzach (ognisko, piec, palnik, świeczka itd.) symbolizuje bezpieczne uczucia, związki, daje ciepło, pomaga, chroni. Ogień żywiołowy, nieokiełznany (pali się trawa, ubranie, dom, las, przedmiot) niesie zagrożenie, czym większy tym większe. Niszczy. Symbolizuje niszczące namiętności, pożądania, żądze, zazdrość. Gdy pali się coś starego, brzydkiego, czy coś strasznego – zapowiada narodziny nowego na zgliszczach starego. Ostry ogień na dole może ilustrować sytuację zagrożenia, związanego z czasem (ziemia mi się pali pod nogami), trzeba się spieszyć z podjęciem decyzji. Ogień z lewej niszczy przeszłość lub palimy za sobą mosty, z prawej – źle rokuje dla przyszłości, chyba że to ogień okiełznany. Ogień w domu- coś wypala nam duszę, jakaś namiętność, zazdrość, zawiść, dach w płomieniach – obsesyjne myśli, lęk przed utratą dachu nad głową, zagrożenie bezpieczeństwa życiowego. Mały ogienek, gasnące świece – wątłe, kruche uczucia w związku, gasnące. Pożogi, pożary – wielkie lęki, zagrożenie egzystencji istniejące lub wyimaginowane…..

 

Powietrze
Żywioł POWIETRZA to procesy intelektualne, wielkie idee łączące społeczeństwo, informacja i komunikacja, a także wpływy modnych poglądów i koniunktury gospodarczej, którym poddany jest pojedynczy człowiek biernie albo czynnie (wtedy, gdy próbuje wykorzystać ogólnospołeczne trendy dla realizacji swoich ambicjonalnych celów). Ta energia pojawia się w snach w formie przestrzeni kosmicznych i nieba, huraganów, wiatrów, a także dźwięków, głosów i muzyki. Obrazują ją maszyny takie jak: wiatrak, samoloty, śmigłowce, balony, a poza tym spadochroniarze, lotnicy, kosmici i anioły, instrumenty muzyczne, oraz ptaki i owady latające. Powietrze jest symbolem nieskończoności, bezcielesności, wieczności, nieba, kontemplacji, pamięci, duszy, snu, natchnienia, dążenia do wolności. W tradycyjnych wyobrażeniach kosmologicznych wielu ludów powietrze jest jednym z czterech pierwotnych żywiołów stanowiących o istnieniu materii, wraz z ogniem stanowią parę żywiołów ruchliwych, aktywnych, męskich, w przeciwieństwie do pozostałych dwóch ? biernych i żeńskich, znajduje się w ścisłym związku symbolicznym z wiatrem, oddechem i niewidzialnymi, ale odczuwalnymi w działaniu potęgami światów wyższych……., Niektóre kosmogonie uważały ogień za praprzyczynę rzeczy, większość jednak sądziła, że powietrze jest żywiołem pierwotnym i że wystarczy je sprężyć i zgęścić, aby otrzymać ciepło i ogień, a z nich życie……, Jako element lotny, zwiewny, łączący niebo z ziemią, jest środowiskiem światła, głosu, zapachu, barwy, wibracji międzyplanetarnej, stanowi pokarm dla tchnienia niezbędnego do życia każdej żywej istoty. Żywioł powietrza traktowano przeto jako odczuwalny symbol życia niewidzialnego, uniwersalnego, siłę napędową i oczyszczającą, a także słowo biblijnego Boga w dniu stworzenia, środowisko dematerializacji, rozpływania się w nicość pod wpływem energii, siły i mocy naszej istoty….., W alchemii jedną z nazw dla powietrza jest słowo pramateria……., W mitologii hinduskiej Waju, tchnienie kosmiczne, dech, esencja życia……, Starożytni Grecy rozróżniali wyższe, świecące regiony powietrzne, aither, eter, i warstwę niższą, air. Pierwszy z czasem zaczęto przedstawiać sobie jako przestrzeń niebios złożoną z pierwiastkowego ognia, z którego powstało Słońce i gwiazdy, jako siedzibę bogów. W tradycji żydowsko-chrześcijańskiej powietrze uchodziło za królestwo szatana, księcia potęgi atmosferycznej, pomieszkanie duchów, demonów i diabłów. Przejmujące, chłodne, zwłaszcza nocne powietrze uchodziło za groźne dla zdrowia. Odwiecznym marzeniem ludzkości było latanie, unoszenie się w powietrzu, co stało się synonimem pełnej swobody i nieograniczonych możliwości, dlatego często uchodziło za subtelnie materialne królestwo pośrednie między dziedziną ziemską a duchową, niejednokrotnie widziano w nim także symbol niewidzialnego, ale odczuwalnego w swych skutkach oddziaływania ducha. W astrologii powietrze powiązano ze znakami Zodiaku ? Bliźniętami, Wagą i Wodnikiem……., W alchemii często oznaczano powietrze tajemnym znakiem wiążącym inne elementy w jedna całość….., Zwróć uwagę na jakość powietrza we śnie czy jest rześkie, przejrzyste, czyste i lekko się nim oddycha, czy jest mgliste, zanieczyszczone, duszne, stęchłe i ciężkie…….

 

Woda….
Żywioł WODY W snach przedstawiają go wszelkiego typu akweny: źródła, rzeki, jeziora, wodospady, gejzery, morza i wybrzeża, oraz deszcz, chmury i mgła. Związane z nim są statki, żaglowce, łodzie, okręty podwodne, baseny, młyny wodne, studnie i fontanny, rybacy, marynarze, a także ryby, ssaki wodne, skorupiaki, gady i płazy. Symbolika wody jest bogata, jak sama woda, dotyczy sfery emocjonalnej w psychice, marzeń, pragnień, wyobraźni, iluzji różnego rodzaju, miłości i oczyszczenia duchowego. Przede wszystkim woda wiąże się z uczuciami, intuicją, kobiecością, macierzyństwem, wyobraźnią, woda to również symbolizuje naszą jaźń, a w szczególności podświadomość. To nasze marzenia, tęsknoty, delikatna zmysłowość, tajemniczość, twórczość, ukryte bariery, zahamowania, zepchnięte w zakamarki umysłu różne przeżycia. Źródło naszego życia, najgłębsze pokłady naszej duszy, potrzeba czystości, oczyszczenia. Daje życie, miłość, odżywia, łagodzi. Żeby się nie pogubić w mnogości znaczeń należy się skupić na dwóch podstawowych: woda to podświadomość i uczucia. Żeby zinterpretować jej znaczenie trzeba zauważyć, czy woda jest czysta, czy brudna, mętna, wielka (morze, jezioro), mała, zamknięta (staw), czy się „rusza” – morze, rzeka, strumień, płynie z kranu. Korzystne znaczenie ma wodą czysta, wszelkie jej zabrudzenia, nieprzejrzystość, zatęchł-ość (kałuża, mały, zarośnięty staw) – niosą niemiłe przesłania: sytuacja życiowa jest zastała, duszna, nierozwojowa, uczucia podobnie. Brudna wskazuje nieczystą relację, „upapranie” duszy nieszlachetnym postępowaniem, niemożność oczyszczenia się z zarzutów i podejrzeń, sygnalizuje choroby, depresję. Mętna woda – nie możemy dojrzeć prawdy, coś się dzieje za naszymi plecami. Duża czysta woda, jezioro, morze wskazują na ustabilizowaną sytuację emocjonalną, miłość, bezpieczeństwo w tej sferze, na umiejętność pełnego czerpania ze swoje podświadomości, intuicji. Woda ruszająca się, płynąca często zawiera w sobie element czasu, płynie on stabilnie, miarowo, jak fale morza lub pędzi, jak strumień. Ruchoma woda oznacza również zmienność emocji, nastrojów, gdy się wzburza, spiętrza, wylewa z brzegów, podobnie kipimy różnorodnymi uczuciami. Trzciny, wodorosty, rzęsa, pływające kłody – to wszystko utrudnia nam korzystanie z własnej wewnętrznej mądrości, mamy w psychice jakieś przeszkody, zadawnione lęki, urazy, wpojone przekonania, które tamują rozwój.
Różne warianty wody: pitna, znaleźliśmy uczucia, nie nadająca się do picia – odwrotnie, ktoś nie odwzajemni miłości, pijemy ją – sycimy się miłością lub jej pragniemy, gorąca, wrzątek – emocje nas parzą, są zbyt silne, bardzo zimna, lód – zima w sercach, zamarznięty staw, jezioro – oschłość, oziębłość, sztywne zasady, racjonalizm nie pozwalają nam czerpać radości z uczuć i bogactwa psychiki. Kropelki wody: tak mało otrzymujemy uczuć, ktoś nam wydziela skąpe racje.

 

Ziemia….
Żywioł ZIEMI to praktyczne wyrażanie idei, ambicje socjalne, potrzeba konkretyzacji swoich myśli, nadania trwałego kształtu uczuciom i marzeniom. W snach pojawia się w formie gór, pustyń, skał, głazów, kopalń i kopalin, jaskiń i lasów. Symbolizują go rzeźby i kamienie szlachetne, a związane z nim są budynki użyteczności publicznej, takie jak kościoły, zamki, urzędy, szkoły i szpitale, oraz rolnicy, górnicy, ludzie pełniący jakąś (niższą lub wyższą) rolę w hierarchii społecznej, a także zwierzęta roślinożerne.
Ziemia to grunt pod naszymi stopami, musi być twarda, bezpieczna. Jeżeli nagle zamienia się w grzęzawisko czy bagno, oznacza, że sytuacja jest niepewna, grząska, stąpamy po zdradliwym terenie. Grzęzawiska dosyć często pojawiają się w naszych snach, wszelkie niepewne sytuacji w pracy lub w związkach natychmiast przekładają się w sennych wizjach na „niepewny grunt”. Trzęsienie ziemi do apogeum naszych lęków, czy groźnych sytuacji: ziemia usuwa nam się spod nóg. Ziemia „sproszkowana”, jako zaorana rola, grudka, czy garstka trzymana w ręku zapowiada płodne zbiory, możliwość „posiania i zebrania” sukcesów, miłości, zapowiada ciążę lub jej pragnienie. Wąchanie ziemi, jedzenie, przesypywanie, odwołuje się do pierwotnych instynktów: potrzeby czegoś stałego, karmiącego, do związków z naturą. Potrzeba prostego życia, prostych relacji z ludźmi….

 

Uniwersalny żywioł….
Według Mistycznych Nauk Hermetycznych Uniwersalny Piaty żywioł to Akasha jest Pierwotną przyczyną wszelkiego istnienia, jest wszechobecna i wszechogarniająca, możemy ją określić jako wszech-ogarniającego ducha kreującego a zarazem nadzorującego wszelka materię. W mistycyzmie hermetycznym opisuje się raczej skutki oddziaływania Akashy, jako pierwiastka eteru, jako elementy wywodzące się z Akashy-pierwiastka eteru. Tym samym pierwiastek eteru jest najwyższą, najpotężniejszą, najbardziej niewyobrażalną
pierwotną egzystencją, pierwszą przyczyną wszystkich rzeczy i wszelkiego tworzenia ? jest to
sfera przyczynowa. Co za tym idzie, akasha jest bez-przestrzenna i bezczasowa ? jest
niestworzona, nie do zrozumienia i nie do zdefiniowania. Niektóre religie nazywają ją
Bogiem. Jest to piąta, pierwotna energia ? to jest to, co stworzyło wszystko i utrzymuje
wszystko w równowadze. Jest źródłem i czystością wszystkich myśli i idei, jest światem
przyczynowym, w którym wszelkie tworzenie się utrzymuje, od sfer najwyższych do
najniższych. Jest to kwintesencja alchemików. Jest to Wszystko we Wszystkim. Nie jest jednak samą siłą sprawczą….. Na ludzkim poziomie rozumowania możemy określić Pole Akashy jako Potencjał….

 

Biegunowość energii

Biegunowość energii wyraża się we wszystkim, co związane z biologią ciała. Podstawę stanowią Rodzice. Ojciec jako archetyp męskości i wszystkiego co męskie, a Matka jako archetyp kobiecości i wszystkiego, co żeńskie, oraz ich Dziecko, jako wyraz siły płodności i nieśmiertelności życia. Swoje odniesienia kosmiczne mają w formie Słońca, archetypie świadomości, prawdy i woli oraz Księżyca, archetypie nieświadomości, iluzji i bierności, a Gwiazdy reprezentują ich potomstwo, czyli wszystko, co przyszłe, liczne i wspanialsze, niż było do tej pory.

W snach często pojawia się symbolika ciąży i porodu, jako wyraz wiecznie napędzającej zdarzenia siły pęd ku przyszłości oraz symbolika śmierci, rozkładu, jako koniecznego porzucania starych form po to, aby życie mogło się twórczo rozwijać odchodzenie w przeszłość.

Pierwotna potrzeba szukania swego biegunowego dopełnienia poprzez seksualny kontakt z drugą płcią i tym samym nasycenia wiecznego głodu Pełni wyraża się w symbolach związanych z przyrządzaniem, spożywaniem i wydalaniem pokarmu. Natomiast dążenie do osiągnięcia harmonijnej równowagi z wciąż zmieniającymi się sytuacjami życia – homeostazy i stałego poczucia szczęścia ujawnia się w formie wszystkiego, co związane z erotyką i seksem w życiu człowieka. Tutaj sny podkreślają wielką rolę uświadomienia sobie i elastycznego przejawiania na zewnątrz cech obu płci, jang i in, bez czego nie jest możliwe osiągnięcie satysfakcji i zdrowej równowagi na dłuższą metę….

 

Dobro i zło….
Jasność i ciemność….
Narodziny i śmierć….

Symbolika dobra i zła może już być obciążona wyuczonym sposobem myślenia o Bogu i świecie i pojawiać się w formach właściwych dla wyznawanej religii. Zawsze jednak u każdego istnieją w snach jakieś świątynie, reprezentujące panowanie porządku duchowego i moralnego ładu, kapłani służący w tych świątyniach i pełne światła postacie świętych i Aniołów, oraz mniej lub bardziej przerażające, demoniczne i wrogie postacie walczące z nimi. Demony żerują głównie na strachu śniących i ich zbyt ograniczonych przekonaniach o świecie i życiu, wpojonych we wczesnym dzieciństwie, dlatego ludziom, którzy osiągnęli już pewien harmonijny poziom świadomości śnią się rzadko. Poza tym istnieją u wszystkich ludzi manifestujące się jednakowo, symbole Wieczności, Wyższej Jaźni, Transcendentalnej Duszy Najwyższej, Centralnej Siły scalającej i emitującej Energię Życia. Poziomy i rodzaje przejawiania się Najwyższej Energii ukazują się w snach poprzez dźwięki i harmonijną muzykę”….

 

Symboliczne Znaczenia Czasu…..
Przeszłość, Teraźniejszość, Przyszłość….

Czasem śni nam się dosłownie nasza przeszłość, dawne sprawy, związki, szkoła. Na ogół to oznacza, że albo ona w nas wciąż żyje, nie uporaliśmy się z nią, albo w sposób symboliczny odwołuje się do naszej aktualnej sytuacji. Szkoła, egzaminy, klasówka, oceny, to częste motywy senne sugerują, że życie stawia nas w podobnej emocjonalnie sytuacji, musimy się wykazać, „zdać jakiś egzamin”, obawiamy się czyjejś oceny, ktoś nas poddaje próbie lub sami się jej poddajemy. Odczuwamy lęk o wynik. Partner, z którym byliśmy kiedyś związani, symbolizuje aktualne problemy. Jeśli wspominamy miłe chwile, miłość, tego nam brakuje w aktualnym związku. Jeśli śnią się kłótnie, porzucenie, poczucie osamotnienia – tego się obawiamy obecnie, lub tak się teraz czujemy z nowym partnerem. Przyszłość pojawia się w snach prognostycznych i proroczych. Przeważnie są to sny dosłowne, logiczne, kolorowe i raczej oglądamy je bez emocji, jak film. Natomiast nasz stosunek do przeszłości lub przyszłości, lub kierunek, w jakim zmierza teraźniejszość, czy my sami, ukazuje się w snach według układu przestrzennego: przyszłość po prawej, z przodu, do góry (lub uosabiają ją mężczyźni), przeszłość pojawia się na lewo, z tyłu, na dole (lub uosabiają ją kobiety)….

 

Zwierzenia Autora

 

Część artykułu zaczerpnieta z….
Rosemary Ellen Guiley ? ?The Encyclopedia of Dreams? (Dreamwork for the soul?.)
C.G.Jung ? der Mensch undSeine Symbole. Walter-Verlag aG, Olten 1968?.
http://darknesrose.fm.interia.pl/
http://www.sennik.warszawa.pl/sen-sny.htm
http://www.tipy.pl/