Aplauz

 

 

 

Synonimy:     Aplauz, Aprobata, Poklask, Uznanie, Zachwyt…..
Antonimy:     Dezaprobata…..

 

 
Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Mieć publiczny aplauz  –  oznacza wielkie poparcie dla Twoich zamierzeń…
Słyszeć aplauz  –  Ktoś Cie niespodziewanie poprze w Twoich planach…
Dla młodej dziewczyny  –  wsparcie rodziców…
Dla mężczyzny  –   konieczność podnoszenia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do awansu…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

Aplauz można utożsamiać z aprobatą i poparciem. Aplauz w naszym śnie symbolizuje identyfikacje wizualną jaką w nas wzbudza osoba płci przeciwnej. W sennej rzeczywistości to co „widzimy” nie zawsze jest jednak takie jak „myślimy że jest”. Całość symboliki stosowanej przez naszą podświadomość pozwala na budowanie pozytywnych relacji z kimś kto przykuwa nasza uwagę swoim wyglądem i zachowaniem. Dzięki zastosowaniu wyrazistej symboliki i kolorystyki sen taki wskazuje nam że „nie wszystko złoto co się świeci”. Przewrotność tego snu wskazuje że w czasach komercjalizacji każdej dziedziny naszego życia należy bronić przynajmniej podstawowych warunków prawdy o samym sobie. Struktury poznawcze naszej jaźni kształtują się w tych sytuacjach życia społecznego kiedy jesteśmy „pod napięciem”, kiedy to dają znać o sobie zarówno mechanizmy przystosowania do zbiorowości, jak i mechanizmy dążenia do odrębności i niezależności. Tylko takie naturalne „tarcie” sprzeczności wyzwala w nas rozwój i buduje naszą osobowość. Jednak dopiero umiejętność poznania samego siebie pozwala wyzwolić pełen potencjał naszej istoty i doprowadzić do zjednoczenie jej wszystkich części w jedną całość. To dzięki takim snom jak ten nasza podświadomość wyraża poparcie dla naszej postawy i stara po przez takie sny przyspieszyć nas na drodze do jedności własnej natury…….

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

« »