Anoreksja

 

 

 

 

 
Synonimy: Anoreksja….
Antonimy: ….

 

 

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Anoreksja – wskazuje Twoje emocje i głębokie, nieuzasadnione poczucie osamotnienia…
Widzieć u kogoś – widzisz kogoś w fałszywym świetle…
Ulec – sam odsuniesz się od otoczenia…
Zwalczać – szukać przychylności w swoim otoczeniu…
Leczyć – wolisz samotność ale potrafisz cieszyć się życiem…

 

 
Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

To sen dotykający zwykle młode kobiety. Nasza podświadomość poprzez anoreksje w sennej rzeczywistości odsłania mam chorobliwy wręcz konflikt naszej osobowości. Sen wskazuje, że odbierasz siebie jako osobę mało atrakcyjną dla innych i z tego tylko powodu odmawiasz komunikowania się z otoczeniem, wolisz samotność i nie potrafisz cieszyć się życiem w kręgu wielu znajomych. Tak wytworzone napięcie służy odnalezieniu własnej indywidualności, wykształceniu poczucia własnej wartości, podjęciu przedsiębiorczych działań, rozwijaniu niezależności w samostanowieniu przy jednoczesnym otwarciu się na świat i otoczenie. Należy dołożyć starań, aby w stosunkach z otoczeniem osiągnąć większą równowagę. Trzeba poszukiwać osób sobie podobnych lub szukać takiego zakresu działania, dzięki któremu można wykazać swoją niepowtarzalność. Okazać większe zainteresowanie ludźmi i ich problemami.  Aby uniknąć wewnętrznego napięcia trzeba po prostu szerzej się otworzyć na wpływ otoczenia… 


« »