"Contra negantem principia non est disputandum"...
Z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się...
Arystoteles

Życie i śmierć są w mocy języka, [jak] kto go lubi [używać], taki spożyje zeń owoc…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Dobrzy szukają się wzajemnie, ale źli stronią od siebie...
- Anonim...

« »