"Contra negantem principia non est disputandum"...
Z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się...
Arystoteles

Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jest jego udział…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Każdy człowiek myślący niezależnie staje się prorokiem przecierając drogę innym...
- Anonim...

« »