"Amicus Plato, sed magis amica veritas"...
Przyjacielem Plato, lecz większą przyjaciółką prawda...
Arystoteles

Źle, gdy się kto kieruje względami na osobę; człek za kęs chleba popełni przestępstwo…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Żony szukamy dla jej cnoty, a nałożnicy dla jej urody...
- Anonim...

« »