"Dicere non est facere"...
Mówić to nie znaczy działać...
Autor Mi Nieznany

Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Nigdy nie można przewidzieć rano, co się stanie wieczorem...
- Anonim...

« »