"Artis sola domina necessitas"...
Potrzeba jest jedyną władczynią Sztuki...
Marek Terencjusz Warron

Żelazo żelazem się ostrzy, a człowiek urabia charakter bliźniego…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Lód o grubości trzech stóp nie bierze się z jednego chłodnego dnia...
- Anonim...

« »