"In vita mors certa est"...
W życiu tylko śmierć jest pewna...
Autor Mi Nieznany

Zdolny manifestuje ducha w zdecydowanym działaniu. Nie jest ani zimny, ani gorący…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Słowa raz powiedzianego nie cofniesz nawet zaprzęgiem czterech koni...
- Anonim...

« »