"Nulla aetas ad discendum sera "...
Żaden wiek nie jest do nauki zbyt późny...
Apelles

Z przejedzenia wielu umarło, ale umiarkowany przedłuży swe życie…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Zły mąż bywa niekiedy dobrym ojcem, zła żona nigdy nie będzie dobrą matką...
- Anonim...

« »