"Artes serviunt vitae, sapientia imperat"...
Umiejętności służą życiu, mądrość nim włada...
Marek Terencjusz Warron

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Nigdy nie można przewidzieć rano, co się stanie wieczorem...
- Anonim...

« »