"Malum est in necessitate vivere, sed in necessitate vivere necessitas nulla est " Źle jest żyć w okowach konieczności, żadna jednak konieczność nie zmusza nas do życia...
Seneka

Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, jakich nie znasz…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Choroba jest uleczalna, przeznaczenia nie da saię uleczyć...
- Anonim...

« »