"Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit"...
Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach...
Cyceron

Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, jakich nie znasz…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Droga oświecenia prowadzi nas do krainy bez dróg i ścieżek...
- Anonim...

« »