"Contra negantem principia non est disputandum"...
Z kimś, kto zaprzecza pryncypiom, nie dyskutuje się...
Arystoteles

Wołaj do mnie, a odpowiem ci, oznajmię ci rzeczy wielkie, niezgłębione, jakich nie znasz…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Przyjemności są powierzchowne, ale przykrości sięgają głęboko...
- Anonim...

« »