"Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit"...
Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach...
Cyceron

Ubóstwiać   /    Uwielbiać

 

 

 

Synonimy:    Wielbić, Podziwiać, Zachwycać się, Wywyższać…
Antonimy:    Poniżać, Znieważać…

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Kogoś    –    będziesz ośmieszony w oczach osoby na której Ci zależy…
Ktoś Ciebie    –    uważaj na zawistnych ludzi…
Ty kogoś Ci bliskiego    –    złagodzenie wewnętrznych napięć i depresji w związku…
Rozmawiać z uwielbianą osobą    –    radość i błogosławieństwo w całym życiu…
Uwielbiać publicznie    –    rychłe szczęście które przyniesie Ci szlachetne postępowanie…
Wykłócać się z   –    rychłe rozstanie z kimś ci bliskim…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

Ubóstwiać to tradycyjny, terminem którym określa się jedną z dwóch części głównych nabożeństwa, obok zwiastowania Słowa Bożego, podczas wielbienia Boga wierni w sposób spontaniczny wyrażają Mu chwałę i wdzięczność poprzez modlitwy, pieśni i inne praktyki religijne. Za wzór ubóstwiania stawiane są często praktyki uwielbienia opisywane w biblijnej Księdze Psalmów. Nie istnieją żadne regulacje liturgiczne dotyczące dokładnego kształtu tej części nabożeństwa jako, że ma ona się charakteryzować autentycznością osobistych przeżyć z Bogiem, jakkolwiek najczęściej spotyka się śpiewanie pieśni ku czci Boga przy akompaniamencie różnych instrumentów muzycznych przy jednoczesnej modlitwie głośno do Boga swoimi słowami w pełnej szczerości a wznoszone uwielbienie nie ma na celu wyproszenie jakich kol-wiek łask dla siebie, mimo to w pełnym uniesieniu zdarzają się często modlitwy w nieznanych wcześniej językach, uzdrowienia, wypędzanie demonów, prorokowanie i inne sygnały otwarcia się wyższej jaźni. W sennej rzeczywistości to jednoznaczny znak że prawdziwa miłość nie jest niczym obciążona i nie powinna niczego oczekiwać w zamian, samo uczucie które nas ogarnia sprawia że cudownie się czujemy i możemy osiągnąć absolutnie wszystko. Jednak dla osób żyjących bardzo przyziemnie to niezbyt wygodny znak że zatracasz zdolność obiektywnej oceny sytuacji w ważnej dla Ciebie sprawie, wszystko widzisz w ciepłych barwach a tak nie jest i właśnie teraz potrzeba Ci jak najwięcej zdrowego rozsądku i obiektywnej oceny sytuacji…

 

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

 

 


Maksyma Warta Przemyślenia...
Największą chlubą nie jest to, aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi...
- Anonim...

« »