"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem "...
Bytów nie należy mnożyć ponad konieczność...
William Ockham

To, co łatwe rób, jakby było trudne, to co trudne rób, jakby było łatwe…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Żony szukamy dla jej cnoty, a nałożnicy dla jej urody...
- Anonim...

« »