"Ad meliora tempora"...
Obyśmy się spotkali w lepszych czasach...
Autor Mi Nieznany

Rozum pęta tych, którzy są w drodze. Zerwij te więzy, a droga się otworzy…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Prawda jest jak wielka droga, dostępna dla każdego...
- Anonim...

« »