"Bonum ex malo non fit"...
Dobro nie rodzi się ze zła...
Seneka

Rozkosz nigdy nie jest wolna od grzechu…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Jeśli zdobędziesz się na cierpliwość w jednej chwili gniewu, zaoszczędzisz sobie sto dni przykrości...
- Anonim...

« »