"Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo, sic homo doctus fit non vi sed saepe studendo"...
Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem, tak też człowiek nie staje się uczonym gwałtownie, lecz przez to, że często się uczy...
Autor Mi Nieznany

Przygotowywać sałatkę

 

 

 
Synonimy: Przygotowywać sałatkę, Przygotowywać surówkę….
Antonimy: ….

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu….

Przygotowywać sałatkę – istota snu poprzez przygotowania prostego i skromnego posiłku jakim jest sałatka odnosi się do wzajemnych stosunków na zasadzie wzajemności postaw jako konieczności do umiejętności wspólnego stawiania czoła w niektórym nieoczekiwanym lub zaskakującym sytuacjach. Istota snu lokuje się w warstwie emocji. To właśnie poprzez uświadomienie sobie emocji drzemiących w procesie przygotowywania sałatki czy surówki sen ujawnia łatwość lub trudność stawienia czoła w każdej zaskakującej dla nas w życiu sytuacji przy jednoczesnej umiejętności wzajemnego się wspierania w działaniach. Radosna postawa ujawnia optymizm życiowy nacechowany jednak pewną dawką beztroski nad która dobrze jest rozsądnie panować.  Przygotowywanie z konieczności lub z niechęcią we śnie dla kogoś sałatki oznacza, że cechuje nas merkantylizm i że prawie zawsze spodziewamy się otrzymać coś w zamian za to, co robimy dla osób z własnego otoczenia. Sen wtedy wskazuje na nasze złudne przekonanie, że dokonywane przez nas proste czyny w sposób niepodważalny powinny nam przynieść nagrodę lub szczególne przywileje. To właśnie taką postawę piętnuje sen o przymusowym dbaniu o czyjeś potrzeby i z tym w samym sobie należy walczyć….

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu….


Maksyma Warta Przemyślenia...
Bezużyteczną rzeczą jest uczyć się, lecz nie myśleć, a niebezpieczną myśleć, a nie uczyć się niczego...
- Anonim...

« »