"Ignoti nulla cupido "...
Nieznane nie nęci - nie pragnie się czegoś, o czym się nie wie, że istnieje...
Autor Mi Nieznany

Płacz żałobny

 

 

 

Synonimy:     Płacz żałobny, Lament……
Antonimy:      Śmiech……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Słyszeć –  oznacza dobrą wiadomość…
Słyszeć zawodzenie bliskich –  radość z otrzymanego majątku…
Samemu –  zapowiedź powodzenia w Twojej rodzinie…
Wiele osób –  zapowiada wesele…
Słyszeć z oddali –  zapowiedź problemów w domu…
Słyszeć innych lamentujących ?  szczęście w całej rodzinie…
Dla kobiety –  oznacza porzucenie przez ukochanego…

Dla mężczyzny –  zapowiada niehonorowe zachowanie…
Wynajęte płaczki –  pozornie taki sen oznacza radość…

 

 

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu…

W tym kontekście tren to utwór liryczny o charakterze żałobnym, wywodzący się ze starogreckiej poezji funeralnej, blisko spokrewniony z elegią, a także epicedium, ważny element struktury tragedii greckiej, odmiana pieśni lamentacyjnej. Utwory takie były poświęcane zmarłej osobie i wyrażały żal oraz smutek z powodu jej odejścia, a także przedstawiały jej cnoty i zasługi. Nenia jako forma trenu w starożytnym Rzymie była pieśnią żałobną śpiewaną podczas pogrzebu przez rodzinę lub płaczki przy akompaniamencie fletu. Pierwotnie nenia śpiewano jedynie podczas stypy, później także podczas prowadzenia konduktu żałobnego i samego pogrzebu. Pozwalały pokonać swoje ograniczenia, sprawiały wyjawienie przyczyny własnego bólu, dając pocieszenie, dając swoim przekazem moralne pouczenie…

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Jeżeli 50 – letniego mężczyznę po przebudzeniu nic nie boli, to znaczy, że ten mężczyzna nie żyje...
- Anonim...

« »