"Cornix cornici numquam confodit ocellum"...
Kruk krukowi oka nie wykole...
Makrobiusz

Nawet dla mnie ważniejsze jest umieć milczeć, niż umieć mówić…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Łatwiej jest kucac w mroku niż jaśniec w świetle...
- Anonim...

« »