"Qui scribit, bis legit "...
Kto pisze, ten podwójnie czyta...
Seneka

W kolejności alfabetycznej
Cytaty z Starego Testamentu
Aaron i Mojżesz, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami było coś, co wyglądało jak twór z szafirowych płyt i jak same niebiosa, jeśli chodzi o czystość. I nie wyciągnął ręki przeciw znaczniejszym spośród synów Izraela, lecz otrzymali oni wizję prawdziwego Boga, a potem jedli i pili.
Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: ?Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo, i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć?. Toteż Mojżesz i Jozue, jego sługa, poszli i Mojżesz wstąpił na górę prawdziwego Boga. Lecz do starszych powiedział: ?Czekajcie na nas w tym miejscu, aż do was wrócimy. A oto są z wami Aaron i Chur. Kto ma sprawę sądową, niech się zwróci do nich?. I wstąpił Mojżesz na górę, podczas gdy górę zakrywał obłok…


Maksyma Warta Przemyślenia...
Powiesz mi, wkrótce zapomnę, pokażesz mi, może zapamiętam, pozwolisz dotknąć a zrozumiem...
- Anonim...

« »