"Otium pulvinar satanae "...
Nieróbstwo jest łożem szatana...
Seneka

Wagina

 

 

Synonimy:   Wagina……
Antonimy: ……

 

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…

Widzieć –  w każdej postaci znaczenie seksualne…
Śniąca się mężczyźnie –  silne i niezaspokojone potrzeby seksualne…
Śniąca się kobiecie –  strach przed własną tożsamością seksualną i niezaspokojone potrzeby w tym względzie…

 

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu…..

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?. 

Maksyma Warta Przemyślenia...
Nie same pieniądze zmnieniają człowieka, ale świadomość ich posiadania...
- Anonim...

« »