"Non est potestas nisi a Deo "...
Wszelka władza pochodzi od Boga...
Św. Paweł

Żywioły

 
Synonimy: Żywioły, Elementy, Żywioły Natury, Elementy opisujące materie…… antonimy: Elementy destrukcyjne……

Antonimy: Elementy destrukcyjne……

Proponowane Dotychczas Znaczenie Snu?..

Ogień ? jesteś gotowy walczyć o swoje szczęście
Lęk przed ogniem – nadpobudliwość i krewki temperament
Zanurzenie w wodzie – pragnienie oczyszczenia, próba uporządkowania swego życia emocjonalnego
Strach przed wodą ? lęk przed poznaniem prawdy o sobie, zaakceptowaniem siebie. Brak powietrza ? rozliczne zawiłe intelektualne dywagacje, na temat sensu istnienia i swojego miejsca w Boskim planie
Nadmiar powietrza – ulotne, pędzące do nikąd myśli
Stanie bosymi stopami na gołej ziemi ? zaczynasz myśleć o swoim miejscu na ziemi, o miejscu, które naprawdę będzie Twoje
Twarda ziemia – pożądanie materii i spraw z nią związanych

Wskazówka Do Prawidłowego Odczytania Snu?.

.. Żywioły to podstawowe zasady nadające strukturę światu, elementy składowe natury, często przyporządkowywano im różne podstawowe zjawiska z innych dziedzin bytu. Chińska nauka o żywiołach powstała już w II tyś. p.n.e., należały do nich: woda, ogień, drewno, metal i ziemia. Wodzie odpowiadała liczba 1, głębia, zima i północ, ogniowi liczba 2, wyżyna, lato i południe, drewnu liczba 3, wiosna i wschód, metalowi liczba 4, jesień i zachód, ziemia, której odpowiada liczba 5, jest elementem pośredniczącym….., Większość innych kultur rozróżnia, 4 żywioły: ogień, powietrze, wodę i ziemię….., Piąty żywioł jako ukryty element jest znany tylko wtajemniczonym, jako element jasny i promienny znajdujący się nad warstwą powietrza odpowiada zarazem świętemu i pierwotnie rozumianemu ogniowi……, Ogień – uznany za przyczynę wszystkiego, materię, z której powstał świat i w której zginie. Utożsamiany z boską mocą; element oczyszczający, rytuały mu poświęcone zapewniały płodność i witalność. W wielu kulturach pierwotnych widziano w nim odpowiednik Słońca , ponieważ dawał ludziom światło i ciepło. Jako niebezpieczeństwo i dobrodziejstwo jednocześnie uosabiał zniszczenie, ale i blask domowego ogniska….. Woda – początek wszystkiego, materia prima, z której miał wyłonić się świat. Widziano w niej ogrom możliwości i przekształceń, siłę zdolną tworzyć i niszczyć. Woda pojmowana była także jako siła magiczna, mająca moc leczniczą, także oczyszczającą ciało oraz duszę, na przykład podczas chrztu…. Powietrze – jeden z czterech pierwotnych pierwiastków, wszechobecny, bezcielesny, dlatego kojarzony z boskością oraz natchnieniem. Ulotność powietrza sprawiła, że utożsamiano je także ze słowem. We śnie ważne jest, jakim powietrzem oddychasz ? świeżym, wiosennym tchnieniem czy powietrzem duszącym, ciężkim jak tuż przed burzą. Jest to wyraźne określenie Twego samopoczucia….. Ziemia – jeden z czterech podstawowych pierwiastków tworzących świat. Symbol stabilności, narodzin i śmierci, wiecznego cyklu odradzania się tego, co żywe. Utożsamiano ją z Matką, dawczynią życia, Wielką Karmicielką; w snach uosabia albo stabilność, umiar, bezpieczeństwo, albo groźbę zagłady, nieszczęście (trzęsienie ziemi)….. Akasza – Eter…, Wielu mistyków na drodze poszukiwań swojej wiedzy uważa że piątym żywiołem jest pustka, próżnia, Eter czyli Pole Akaszy…, Naukowo nazwane Polem Morfogenetycznym każdej żywej istoty, każdego gatunku, całej planety, układu gwiezdnego i wszechświata…., Według Mistycznych Nauk Hermetycznych Akasha jest Pierwotną przyczyną wszelkiego istnienia, jest wszechobecna i wszechogarniająca, możemy ją określić jako wszechogarniającego ducha kreującego a zarazem nadzorującego wszelka materię…., W mistycyzmie hermetycznym opisuje się raczej skutki oddziaływania Akashy, jako pierwiastka eteru, jako elementy wywodzące się z Akashy-pierwiastka eteru. Tym samym pierwiastek eteru jest najwyższą, najpotężniejszą, najbardziej niewyobrażalną pierwotną egzystencją, pierwszą przyczyną wszystkich rzeczy i wszelkiego tworzenia ? jest to sfera przyczynowa. Co za tym idzie, akasha jest bez-przestrzenna i bezczasowa ? jest niestworzona, nie do zrozumienia i nie do zdefiniowania. Niektóre religie nazywają ją Bogiem. Jest to piąta, pierwotna energia ? to jest to, co stworzyło wszystko i utrzymuje wszystko w równowadze. Jest źródłem i czystością wszystkich myśli i idei, jest światem przyczynowym, w którym wszelkie tworzenie się utrzymuje, od sfer najwyższych do najniższych. Jest to kwintesencja alchemików. Jest to Wszystko we Wszystkim. Nie jest jednak samą siłą sprawczą….., Na ludzkim poziomie rozumowania możemy określić Pole Akashy jako Potencjał Możliwości, Administratora, Obserwatora, Rejestratora wszelkich zdarzeń, ale nie jako ich Twórce…………

Geneza Powstania Opisu Snu
Źródła Internetowe oraz?

Maksyma Warta Przemyślenia...
Prostota jest dobra, to ludzie lubią wszystko komplikować...
- Anonim...

« »